L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3351.
Moczulski Leszek
Sytuacja / Leszek Moczulski . – [Kraków] : Wydaw. Polskie, 1984 (Druk: KPN ZGO [Zakłady Graficzne Oddział] "Wolność"). – 22 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Droga", nr 14 (przep.). - Zł. 80. - Pow. białk. -

AR 2627 II RARA (1989 D 602/32/72, 32 WUSW)
R 2812 II RARA (1985 D 6/26)
WMN 1172; WMN 1226

BN II 1.996.117 Chr.
BN II 1.989.871 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8574   A:           SOLIDAR

3352.
Moczulski Leszek
Śni mi się Wielka Polska : słowo ostatnie na I procesie KPN [Konfederacji Polski Niepodległej] / Leszek Moczulski . – [Warszawa] : Wydaw. Polskie, 1987. – 38, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka "Drogi")
Uwagi: Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 1350 I RARA (1987 D 7/36)
R 1313 I RARA (1990 D 1598/16)

BN I 1.995.693 Chr.
BN I 1.986.681 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8575   A:           SOLIDAR

3353.
Moczulski Leszek
Trzecia Rzeczpospolita w zarysach : (materiał do dyskusji) / Leszek Moczulski . – [Toruń : s.n., ok. 1984]. – 17 s. ; 15 cm. – (Biblioteka "Przeglądu Pomorskiego")
Uwagi: Zł. 300. - Stdr. z maszyn.

AR 71 I RARA (F.CDCN)

BN I 1.995.770 Chr.
 DO GÓRY   ID: 8577   A:           SOLIDAR

3354.
Moczulski Leszek
Trzecia Rzeczpospolita : zarys ustroju politycznego / Leszek Moczulski . – [Kraków] : Wydaw. Polskie, [ok 1986] (Zakłady Graficzne Okręgu "Wolność" KPN). – [2], 39, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Zł. 200. - Pow. białk.

AR 3760 III RARA (F.CDCN)
R 4343 III RARA (F.CDCN)

BN KW 4.125
BN III 1.994.411 Chr.
BN III 1.989.509 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8576   A:           SOLIDAR

3355.
Moczulski Leszek
Walka strajkowa trwa / Leszek Moczulski. – [S.l. : s.n.], 1980. – 22 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg nagł.; maszyn. powiel.

BN III 2.298.233 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37636   A: bj          SOLIDAR

3356.
Moczulski Leszek
Walka strajkowa w PRL - r. 1980 / Leszek Moczulski . – Katowice : Wydaw. Polskie, 1981. – 19 s. ; 21 cm
Uwagi: Opiw wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2911 II RARA (1984 D 15/4)
R 7936 II RARA (F.CDCN, 2 BMP)

BN II 1.989.951 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8578   A:           SOLIDAR

3357.
Moczulski Leszek
Wojna polska : rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu-październiku 1939 / Leszek Moczulski . – Warszawa : Wydaw. Niezłomni, 1990. – [2], 597, [3] s., [16] ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : PFK (repr. 1:1). - Off. z oryg.

B 52592 II RARA (1991 K 313/1)

BN II 1.725.876
BN II 1.805.114 A
 DO GÓRY   ID: 8579   A:           SOLIDAR

3358.
Moczulski Leszek
Wywiad... : Warszawa październik 1986 / Leszek Moczulski. – [S.l.] : Wydawnictwo Polskie, [1986]. – 12 s. ; 20 cm. – (Dokunebty)
Uwagi: Tekst wywiadu nieautoryz. - Spisany z taśmy magnetofonowej.

BN I 1.884.479 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37637   A: bj          SOLIDAR

3359.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / Natalia Naruszewicz. – [Warszawa] : NIW [Niezależny Instytut Wydawniczy], 1981. – 27 s. ; 15 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Leszek Moczulski.

BN KW 45.062
BN I 1.993.793 Chr.
BN I 1.884.180 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37639   A: bj          SOLIDAR

3360.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL 1939-1945 : (geneza) / Natalia Naruszewicz [pseud.]. – Warszawa : [s.n.], 1984. – 27 s. ; 15 x 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Opis wg okł. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 7181 II RARA (1989 D 1883/97)

BN II 1.995.192 Chr.
BN II 1.989.760 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8591   A:           SOLIDAR

3361.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL : 1939-45 / Natalia Naruszewicz [pseud.]. – [Poznań] : Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, [1985]. – [1], 14, 3, [2] s. ; 30 cm
Uwagi: Zawiera równ.: Emigracja zło konieczne. Przeczytaj, pomyśl, zapamiętaj. W imię socjalistycznej sprawiedliwości. - Opis wg okł. - Nazwa aut. Leszek Moczulski.

BN III 2.298.016 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37638   A: bj          SOLIDAR

3362.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL : geneza PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.] . – [Poznań] : Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, [ok. 1981]. – 68 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Pow. białk.

AR 8042 II RARA (F.CDCN, 3 MAS)

BN II 2.247.971 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8587   A:           SOLIDAR

3363.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.] ; Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Wyższej Szkole Morskiej. – Gdynia : KZ NSZZ Solidarność przy WSM, [1981]. – 58 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Problemowe / KZ NSZZ Solidarność przy WSM ; [nr 2])
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. Polskie (przep.). - Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1897 II RARA (F.CDCN)

BN KW 46.050
BN II 1.995.199 Chr.
BN II 1.989.898 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8586   A:           SOLIDAR

3364.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – [S.l. : s.n., ok. 1977]. – 13 s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Pow. białk.

AR 3759 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8582   A:           SOLIDAR

3365.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – [S.l. : s.n., po 1977]. – 3-25 s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Brak s. 1-2. - Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 3764 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8583   A:           SOLIDAR

3366.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – Wyd. 7. – [Warszawa] : Wydaw. Polskie, 1978. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Zł. 400. - Off. z maszyn.

AR 1899 II RARA (1989 K 1289/5)
R 8584 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8584   A:           SOLIDAR

3367.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – Poznań : Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, 1983. – [76] s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 3756 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8588   A:           SOLIDAR

3368.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – Wyd. 7. – [S.l.] : Wydaw. Polskie, [ok. 1980]. – 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Zł. 400. - Opis wg okł. - Prawdop. Kraków. - Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 1900 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.990.000 A Chr. z. 1
 DO GÓRY   ID: 8585   A:           SOLIDAR

3369.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – [Warszawa] : WP [Wydaw. Polskie], [ok. 1976]. – 27 k. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Pow. spiryt.

AR 3750 III RARA (1986 D 6/28)

BN III 1.399.749 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8580   A:           SOLIDAR

3370.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 1 : geneza PRL. – [Warszawa : Wydaw. Polskie, 1977]. – 17 s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Pow. białk.

AR 3758 III RARA (F.CDCN)
R 4342 III RARA (F.CDCN)

BN KW 4.086
BN III 1.994.538 Chr.
BN III 1.989.483 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8581   A:           SOLIDAR

3371.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 2 : narodziny PRL : lipiec 1944 - lipiec 1945. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. Polskie, 1979. – 48 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2310 II RARA (F.CDCN, 3 WUSW)
R 8583 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.997.037 Chr.
BN II 2.248.028 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8590   A:           SOLIDAR

3372.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz [pseud.]. Z. 2 : narodziny PRL : lipiec 1944 - lipiec 1945. – [S.l.] : Wydaw. Polskie, 1978. – [1], 47 k. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Moczulski Leszek. - Zł. 100. - Pow. spiryt.

AR 4094 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.397.530 A Chr. z. 2
 DO GÓRY   ID: 8589   A:           SOLIDAR

3373.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz. Z. 1. Geneza PRL. – Lublin : Wydaw. Polskie, 1981. – [2], 16 s. ; 22 cm
Uwagi: Aut. pod pseud., nazwa aut.: Leszek Moczulski. - W tym wyd. prawdopodobnie nie opubl. z. 2.

BN II 1.989.766 A Chr. z. 1
 DO GÓRY   ID: 37641   A: bj          SOLIDAR

3374.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz. Z. 1. Geneza PRL. – Poznań : Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza, 1983. – [17] s. ; 31 cm
Uwagi: Nazwa aut.: Leszek Moczulski. - Nie wydr. 4 wierszowego końcowego akapitu. - W tym wyd. nie opubl. z. 2.

BN III 1.999.183 Chr. z. 1
BN III 1.989.482 A Chr. z. 1
 DO GÓRY   ID: 37640   A: bj          SOLIDAR

3375.
Moczulski Leszek
Zarys historii PRL / Natalia Naruszewicz. Z. 2. Narodziny PRL : (lipiec 1944 - lipiec 1945). – Opole : Wydawnictwo "Aneks", 1981. – [2], 33, [2] s. ; 30 cm
Uwagi: Na s. tyt. pseud. aut. Nazwa aut.: Leszek Moczulski.

BN III 2.298.602 A Chr. z. 2
 DO GÓRY   ID: 37642   A: bj          SOLIDAR

3376.
Moczydłowski Paweł, Rzepliński Andrzej
Protesty zbiorowe w zakładach karnych / Paweł Moczydłowski, Andrzej Rzepliński. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, [po 1982]. – [2], 140 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 8225 II RARA (F.CDCN, 384 BN)
R 8569 II RARA (F.CDCN)

BN KW 20.756
BN I 1.991.820 Chr.
BN I 1.986.715 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8594   A:           SOLIDAR

3377.
Modlitwa do Matki Bożej. – [S.l. : s.n., ok. 1982]. – 6 k. ; 15 x 21 cm
Uwagi: Wyd. samizdatowe. - Zawiera : Modlitwa matek odczytana przez Maję Komorowską na dorocznym Dniu Modlitw Kobiet Polskich na Jasnej Górze w maju 1982 r. Litania Solidarności. Modlitwa za Ojczyznę. - Maszyn.

AR 8047 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8595   A:           SOLIDAR

3378.
Modzelewski Karol
Między umową a wojną / Karol Modzelewski . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1989. – 140 s. ; 20 cm. – (Archiwum Solidarności ; t. 32. Seria : Dokumenty)
Uwagi: Zł. 6000. - Off. ze skł.

AR 1386 I RARA (1990 K 930/29)
R 1408 I RARA (1991 D 16/75)

BN I 1.993.633 Chr.
BN I 1.988.810 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8596   A:           SOLIDAR

3379.
Modzelewski Karol
Obywatel Edward Gierek : Warszawa 8.11.1976 / Karol Modzelewski . – Warszawa : [s.n.], 1976. – 10 k. ; 30 cm
Uwagi: Pow. spiryt.

AR 4182 III RARA (94 D MAL 1/868)
 DO GÓRY   ID: 8597   A:           SOLIDAR

3380.
Modzelewski Karol
Odpis dokumentu określanego jako list otwarty Do członków podstawowej organizacji partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i do członków uczelnianej organizacji Związku Młodzieży Socjalistycznej przy Uniwersytecie Warszawskim / Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia. – [s.l. : s.n., post 1976]. – [1], 99 k. ; 29 cm

BN III 1.397.430 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37012   A: bj          SOLIDAR

3381.
Moich czternaście lat / Władysław Gomułka ; [rozmowę spisał M. S.]. – [S.l.] : Wydaw. im. Legionów Polskich, 1981. – [2], 30 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 7411 II RARA (1990 K 1406/4)
R 7641 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)

BN KW 35.438
 DO GÓRY   ID: 11305   A:           SOLIDAR

3382.
Moje 14 lat : zwierzenia Władysława Gomułki / oprac. Leo Dan. – Warszawa : "bok" : nakł. NZS SGGW, 1981. – 96 s. ; 14 cm
Uwagi: Apokryf przypisywany Władysławowi Gomułce. - Maszynopis powiel. - Do użytku wewnętrznego NZS. - Odpis z izraelskiego dziennika "Nowiny Kurier" kwiecień-lipiec 1973.

BN I 1.996.032 Chr.
BN I 2.280.527 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 36711   A: bj          SOLIDAR

3383.
Moje 14 lat : zwierzenia Władysława Gomułki / oprac. Leo Dan. – [S.l.] : Odnowa, [1983?]. – [2], 65 s. ; 21 cm
Uwagi: Apokryf przypisywany W. Gomułce. - Opis wg okł. - R. wyd. na podstawie opisu innego egz. - Oprac. pod pseud.

WMN 0322

BN I 2.280.071 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 36710   A: bj          SOLIDAR

3384.
Moje czternaście lat / Władysław Gomułka ; oprac. Leo Dan [pseud.]. – [S.l. : s.n., po 1981]. – 58 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 4018 III RARA (F.CDCN, 1036)
R 3713 III RARA (F.CDCN, 1015)
 DO GÓRY   ID: 11306   A:           SOLIDAR

3385.
Moje czternaście lat : zwierzenia Władysława Gomułki / Władysław Gomułka ; [oprac. Leo Dan, pseud.]. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – 70 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Nowiny Kurier" 1973, IV-VII (przep.). - Zł. 120. - Kser. z pow.

AR 3619 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 11307   A:           SOLIDAR

3386.
Moje czternaście lat : zwierzenia Władysława Gomułki / Władysław Gomułka ; [oprac. Leo Dan, pseud.]. – [S.l. : s.n., 1981]. – 70 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Nowiny Kurier" 1973, IV-VII (przep.). - Zł. 120. - Pow. białk.

AR 3775 III RARA (1981 K 1369/5)
 DO GÓRY   ID: 11308   A:           SOLIDAR

3387.
Moje czternaście lat : zwierzenia Władysława Gomułki / Władysław Gomułka ; [oprac. Leo Dan, pseud.]. – [S.l. : s.n., po 1980]. – [2], 58 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Nowiny Kurier" 1973, IV-VII (przep.). - Kser. z maszyn.

AR 1605 II RARA (F.CDCN)

BN II 2.184.691 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 11309   A:           SOLIDAR

3388.
Moje czternaście lat : zwierzenia Władysława Gomułki / Władysław Gomułka ; oprac. Leo Dan ; [rozmawiał M. S.]. – [S.l.] : Wydaw. Odnowa, [po 1980]. – [1], 65 s. ; 16 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 538 I RARA (1987 D 1774/61, 4 WUSW)
R 5280 I RARA (1981 D 391/26)
WMN 0010
 DO GÓRY   ID: 11310   A:           SOLIDAR

3389.
Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1939 roku / red. Krzysztof Rowiński. – [Warszawa] : OW [Oficyna Wydawnicza] Prom, 1987. – VIII, 224, [1] s. : portr., err. z map. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : PFK, 1986 (repr. 1:1). - Zł. 900. - Off. z oryg.

AR 8048 II RARA (F.CDCN, 1 GOR)
R 8570 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.995.918 Chr.
BN I 1.881.284 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8598   A:           SOLIDAR

3390.
Mokry Włodzimierz
Polacy - Ukraińcy : dziś, wczoraj i jutro / Włodzimierz Mokry . – Warszawa : [Wydaw.] WIS ; Komitet Kultury Niezależnej, 1986 (1985). – 36 s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Dialogu")
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 8049 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 7941 II RARA (F.CDCN, 2 KUŚ)
WMN 0761

BN KW 27.117
BN II 1.992.689 Chr.
BN II 1.987.848 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8599   A:           SOLIDAR

3391.
Mokry Włodzimierz
Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro / Włodzimierz Mokry . – Wrocław : Sojuz Ukrajins'koj Nezależnoj Molodi, 1990 (Druk: Solidarność Walcząca). – 23 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 1000. - Off. z maszyn.

AR 7362 II RARA (1990 K 600/11)
R 7940 II RARA (F.CDCN, 3 MA)

BN II 1.159.582
BN II 1.344.442 A
 DO GÓRY   ID: 8600   A:           SOLIDAR

3392.
Mokry Włodzimierz
Polaków i Ukraińców dziś, wczoraj, jutro / Włodzimierz Mokry. – [Wrocław] : Ruch Społeczny "Solidarność", [1987?]. – [2], 27, [3] s. ; 22 cm. – (Zeszyty Pisma "Nowa Republika" ; nr 1)
Uwagi: Wyd. 1986 pt.: Polacy-Ukraińcy : dziś, wczoraj, jutro.

BN KW 49.170
BN II 1.994.819 Chr.
BN II 1.987.826 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37643   A: bj          SOLIDAR

3393.
Mokrzycki Jacek
Opowiadania wileńskie / Jacek Lwowczyk [pseud.]. – Warszawa : [s.n.], 1984. – 100 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Mokrzycki Jacek. - Opis wg okł. - Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 7962 II RARA (F.CDCN, 1 ZA)
R 8519 II RARA (F.CDCN, 389)

BN KW 28.522
BN II 1.993.273 Chr.
BN II 1.988.749 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8601   A:           SOLIDAR

3394.
Mokrzycki Jacek
Polski Lwów / Jacek Lwowczyk [pseud.]. – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1984]. – 63 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Historyczne / Unia Nowoczesnego Humanizmu ; nr 4)
Uwagi: Nazwa aut. : Mokrzycki Jacek. - Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 7963 II RARA (FCDCN, 1 ASP)
R 7866 II RARA (FCDCN, 3 OSTA)
WMN 0437

BN KW 25.259
BN II 1.993.254 Chr.
BN II 1.988.722 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8602   A:           SOLIDAR

3395.
Molotov Vâčeslav Mihajlovič
O polityce zewnętrznej Związku Radzieckiego : referat przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych i Komisarza Ludowego Spraw Zagranicznych wygłoszony na posiedzeniu piątej nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR 31 października 1939 r. / W. Mołotow ; [tł. z ros.]. – [Warszawa] : Wydaw. Polskie KPN [Konfederacji Polski Niepodległej], 1987. – 29, [3] s. : 1 portr., rys. ; 15 cm. – (Biblioteka "Drogi")
Uwagi: Przedr. z : Moskwa : Wydaw. Literatury w Językach Obcych, 1939.

BN I 1.995.701 Chr.
BN I 1.986.703 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37644   A: bj          SOLIDAR

3396.
Molotov Vâčeslav Mihajlovič
O polityce zewnętrznej Związku Radzieckiego : referat wygłoszony na posiedzeniu piątej, nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej ZSRR 31 października 1939 r. / W. Mołotow. – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 29, [2] s. : portr. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : O vnesnej politike sovetskogo sojuza. - Przedr. z : Moskwa : Wydaw. Literatury w Językach Obcych, 1939 (repr. 1:1). - Zł. 150. - Off. z oryg.

AR 8050 II RARA (1985 D 11/107)
R 8571 II RARA (F.CDCN)

BN KW 37.847
BN I 1.993.445 Chr.
BN I 1.987.559 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8603   A:           SOLIDAR

3397.
Molotov Vâčeslav Mihajlovič
Referat o polityce zagranicznej rządu ZSRR : wygłoszony na posiedzeniu VI Sesji Rady Najwyższej ZSRR 29 marca 1940 r. / W. Mołotow. – [Warszawa : s.n., ok. 1984]. – 23, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : O vnesnej politike pravitelstva SSSR : Wydaw. Literatury w Językach Obcych, 1940. - Przedr. z : Moskwa : Wydaw. Literatury w Językach Obcych, 1940 (repr. 1:1). - Zł. 150. - Off. z oryg.

AR 7216 II RARA (1985 D 11/108)
R 9116 II RARA (F.CDCN, 1130)

BN II 1.995.672 Chr.
BN II 1.987.539 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8604   A:           SOLIDAR

3398.
Monikowski Michał
Katyń IV 1940 : sumienie świata woła o świadectwo prawdzie / [zebrał i opracował Michał Monikowski]. – [S.l. : s.n., 1981]. – 8 s. ; 20 cm
Uwagi: Brak okł. - Zł. 20. - Off. z maszyn.

AR 8051 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 1797 II RARA (1981 K 1022/20)
 DO GÓRY   ID: 8606   A:           SOLIDAR

3399.
Monikowski Michał
Katyń IV 1940 : sumienie świata woła o świadectwo prawdzie / [zebrał i oprac. Michał Monikowski]. – Gliwice : NZS Politechniki Śląskiej, 1981. – 8 s. ; 21 cm. – (Informacje NZS / NZS Politechnika Śląska Gliwice. Wydanie specjalne)
Uwagi: Brak okł. - Off. z maszyn.

AR 1885 II RARA (F.CDCN)
R 8572 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8605   A:           SOLIDAR

3400.
Monod Jacques
Przypadek i konieczność : esej o filozofii biologii współczesnej / Jacques Monod ; przeł. [z fr.] Jędrzej Bukowski. – Warszawa : {Wydaw. Głos], 1979 (Druk "Głos"). – [2], 127 s. : il., wykr., err. ; 20 cm. – (Biblioteka "Głosu")
Uwagi: Oryg. : Le hasard et la necessite. - Off. z maszyn.

AR 1887 II RARA (F.CDCN)

BN mf. 96765 z egz.: BN I 1.982.189 A Cim.
BN KW 39.857
BN I 1.993.983 Chr.
 DO GÓRY   ID: 8607   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm