L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3401.
Moralne dno kultury PRL. – Gdańsk : [Unia Nowoczesnego Humanizmu, ok. 1986]. – 108 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Historyczne. Materiały do Historii PRL / Unia Nowoczesnego Humanizmu ; nr 12)
Uwagi: Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 1839 II RARA (10/16 Sz.)

BN II 1.988.876 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8608   A:           SOLIDAR

3402.
Morawiecki Kornel
Uwarunkowania i stan polskiej gry / Kornel Morawiecki . – [Wrocław] : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, [1989]. – [4] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 8053 II RARA (F.CDCN, 1 UWR)
R 7942 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN II 1.995.861 Chr.
BN II 1.848.186 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8609   A:           SOLIDAR

3403.
Morawiecki Kornel
Walka o serca i umysły... : wywiad z przewodniczącym "Solidarności Walczącej" Kornelem Morawieckim / [Kornel Morawiecki] . – Wrocław : Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1986. – 23 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Libertas" 1986, nr 7 (kop.). - Zł. 30. - Stdr. z oryg.

AR 1205 I RARA (1987 D 1/5)
AR 66 I RARA (F.CDCN)
R 1131 I RARA (1989 D 1795/70/22)

BN KW 27.521
BN I 1.993.123 Chr.
BN I 1.988.504 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8610   A:           SOLIDAR

3404.
Morawiecki Kornel
Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej : (projekt) / Kornel Morawiecki. – [Wrocław] : Agencja Wydawnicza Solidarności Walczącej, 1987. – 23 s. ; 22 cm
Uwagi: Pagin. z okł. - Zł. 100. - Stdr. ze skł.

AR 1888 II RARA (F.CDCN)
R 1748 II RARA (1212)

BN KW 29.731
BN KW 29.731/1
BN II 1.989.938 A Chr.
BN II 1.993.740 Chr.
 DO GÓRY   ID: 8611   A:           SOLIDAR

3405.
Morawski Kajetan
O niepodległym dwudziestoleciu / Kajetan Morawski ; z przedmową Władysława Żeleńskiego. – Warszawa : Wydaw. Głos, 1981. – 238 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Wczoraj, Londyn : PFK, 1967 (kop.). - Na okł. : 1982. - Off. z oryg.

AR 492 I RARA (1987 D 1774/95, 4 WUSW)
R 5505 I RARA (1993 D 1/76)

BN KW 37.790
BN I 1.992.741 Chr.
BN I 1.987.922 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8612   A:           SOLIDAR

3406.
Mord masoński w Watykanie. – Warszawa : [Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1986]. – [2], 23 s. ; 20 cm
Uwagi: Omówienie książki Davida Yallopa "W imię Boga", zamieszczone w artykule pt.: "Au nom de Dieu, David Yallopi, meurtre au Vatican" w czas. La Contre-Reforme Catholique au XX²e Siècle, 1984 No 202. Tł. z fr. Władysław Bruliński.

BN II 1.994.771 Chr.
BN II 1.988.957 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 36411   A: bj          SOLIDAR

3407.
Morin Edgar
Myśleć : Europa / Edgar Morin ; [przeł. Jan Łęczycki]. – Warszawa : Wydaw. Grup Politycznych Wola, 1988 (1989). – 137 s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Penser l'Europe : Ed. Gallimard, 1987. - Zł. 1300. - Off. z maszyn.

AR 7089 II RARA (1989 K 1713/11)
R 8573 II RARA (F.CDCN)

BN KW 27.314
BN I 1.993.515 Chr.
BN I 1.987.550 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8613   A:           SOLIDAR

3408.
Mosseg Ignati
Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy / Ignati Mosseg ; [wstęp St. Siedlecki]. – [S.l. : s.n., ok. 1983]. – VII, [1], 172, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1983 (kop.). - Zł. 320. - Off. z oryg.

AR 8055 II RARA (F.CDCN, 74 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8615   A:           SOLIDAR

3409.
Mosseg Ignati
Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy / Ignati Mosseg ; [wstęp St. Siedlecki]. – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1983]. – VII, [1], 172, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. Instytutu Wschodniego, 1931 (repr. 1:1). - Zł. [680]. - Off. z oryg.

AR 8054 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
WMN 0420

BN KW 26.098
BN II 1.993.382 Chr.
BN II 1.988.899 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8614   A:           SOLIDAR

3410.
Moszkowicz Michał
Nekrolog / Michał Moszkowicz. – Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1989. – 70 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 2000. - Off. ze skł.

AR 8056 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 7943 II RARA (F.CDCN, 3 NAW)

BN KW 44.270
BN I 1.991.584 Chr.
BN I 1.986.415 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8616   A:           SOLIDAR

3411.
Moszkowicz Michał
Punkt zero / Michał Moszkowicz ; przedm. do wyd. krajowego Leszek Szaruga [pseud.]. – Wrocław : Wydaw. Oświatowe Bis, 1984. – 102 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : London : Oficyna Poetów i Malarzy, 1980 (kop.). - Nazwa aut. przedm. : Wirpsza Aleksander. - Zł. 100. - Off. z oryg.

AR 227 I RARA (1987 D 1316/217, 7 WUSW)
R 1035 I RARA (1985 D 10/40)

BN KW 22.046
BN I 1.992.444 Chr.
BN I 1.987.493 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8617   A:           SOLIDAR

3412.
Mościcki Henryk
Pod berłem carów / Henryk Mościcki . – [Wrocław] : Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo, [1990]. – [2], 294, [2] s., [12] k. tabl. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", 1924 (repr. 1:1). - Zł. 25000. - Off. z oryg.

AR 7391 II RARA (1990 K 1334/8)

BN II 1.711.177
BN II 1.345.215 A
 DO GÓRY   ID: 8618   A:           SOLIDAR

3413.
Mrożek Sławomir, Głowacki Janusz
Pogadanki z historii najnowszej ; Moc truchleje / S[ławomir] Mrożek, J[anusz] Głowacki. – Kraków : Wydaw. Rota, 1983. – 23, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Na s. 2 okł. fikcyjny numer ISBN. - Opis wg okł. - Zł. 65 - Pow. białk.

AR 2072 II RARA (1987 D 1639/21)
R 2640 II RARA (1989 D 602/39/11)
R 2020 II NPS (1987 D 1682/71)
WMN 0405; WMN 0873

BN II 1.995.613 Chr.
BN II 1.987.531 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3959   A:           SOLIDAR

3414.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sł. Mrożek. – [S.l.] : Wydaw. Catena, 1985. – [88] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (przep.). - Prawdop. Warszawa. - Zł. 220. - Off. z oryg.

AR 1889 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.987.881 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8626   A:           SOLIDAR

3415.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek. – Kraków : [s.n.], 1990. – [56] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z: Londyn : Puls Publ., 1983 (kop.). - Zł. 3500. - Off. z oryg.

AR 1233 I RARA (1990 K 1333/9)
 DO GÓRY   ID: 3954   A:           SOLIDAR

3416.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek . – [S.l. : s.n., po 1983]. – [32] s. ; 27 x 10 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (kop.). - Zł. 120. - Off. z oryg.

AR 4059 III RARA (1989 D 1006/5)
R 4344 III RARA (93 D GRU 1/50)
WMN 1013; WMN 1019
 DO GÓRY   ID: 8622   A:           SOLIDAR

3417.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek . – Warszawa : Wydaw. Słowo, 1984. – [9] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (repr. 1:1). - Zł. 40. - Off. z oryg.

AR 8058 II RARA (F.CDCN, NZS)
 DO GÓRY   ID: 8624   A:           SOLIDAR

3418.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek ; [oprac. techniczne M.]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1985. – [24] s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 70. - Off. z oryg.

AR 8057 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 8575 II RARA (F.CDCN)

BN KW 44.209
BN II 1.994.900 Chr.
BN II 1.987.522 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8625   A:           SOLIDAR

3419.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek . – Warszawa : Wydaw. "Wytrwałość", 1984. – [62] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (kop.). - Zł. 100. - Off. z oryg.

AR 5513 I RARA (1993 D 1/68)
R 5508 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)
WMN 1299

BN KW 38.591
BN I 1.995.037 Chr.
BN I 1.987.560 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8623   A:           SOLIDAR

3420.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek . – [S.l.] : Oficyna Wyd. MIŚ, [po 1983]. – [64] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 100. - Stdr. z oryg.

AR 169 I RARA (F.CDCN)
WMN 0086

BN KW 38.596
BN I 1.993.652 Chr.
BN I 1.987.565 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8621   A:           SOLIDAR

3421.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek. – Kraków : Wydaw. Libertas, 1984. – 24 s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 40. - Off. z maszyn.

AR 399 I RARA (1987 D 1682/17, 3 WUSW)
R 5509 I RARA (1993 D 1/66)
R 161 I RARA (F.CDCN)

BN I 1.996.038 Chr.
BN I 1.884.489 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3953   A:           SOLIDAR

3422.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek. – [S.l. : s.n., 1980]. – [36] k. ; 15 cm
Uwagi: Opis wg okł.

AR 65 I
WMN 0363

BN I 2.280.892 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37647   A: bj          SOLIDAR

3423.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek. – [S.l. : s.n., 1985]. – [42] k. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. fotooffs. z: Londyn : "Puls", 1983.

BN II 2.245.607 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37648   A: bj          SOLIDAR

3424.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS [Niezależnego Zrzeszenia Studentów], 1985. – [57] s. ; 11 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : "Puls", 1983.

BN KW 22.068
BN I 1.992.459 Chr.
BN I 1.987.508 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37649   A: bj          SOLIDAR

3425.
Mrożek Sławomir
Donosy / Sławomir Mrożek. – [S.l. : s.n., 1985]. – S. [64] ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : "Puls", 1983. - Spis treści na s. 3 okł. - Zł. 198. - Off. z oryg.

AR 65 I RARA (F.CDCN)
R 1028 I RARA (1985 D 180/31)

BN KW 37.793
BN I 1.993.685 Chr.
BN I 1.989.000 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8627   A:           SOLIDAR

3426.
Mrożek Sławomir
Opowiadania / Sławomir Mrożek. – Lublin : [s.n.], 1985. – 22, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Pogadanki z historii najnowszej Kultura Warszawa 1983 nr 3-6. = Zł. 60. - Off. z oryg.

AR 1241 I RARA (1985 D 4/59)
R 5507 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)

BN I 1.995.047 Chr.
BN I 1.884.018 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8628   A:           SOLIDAR

3427.
Mrożek Sławomir
Opowiadania / Sławomir Mrożek. – Lublin : [s.n.], 1986. – 32 s. ; 14 cm. – (Miniatury Literackie)
Uwagi: Przedr. za "Pulsem" i "Kulturą".

BN I 2.284.076 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37650   A: bj          SOLIDAR

3428.
Mrożek Sławomir
Pogadanki z historii najnowszej / Sławomir Mrożek. – Warszawa : Wydaw. Krąg II, 1983. – 7 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1982, nr 10 ; s. 39-44 (kop.). - Stdr. z oryg.

AR 536 I RARA (1987 D 1846/108, 5 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8629   A:           SOLIDAR

3429.
Mrożek Sławomir
Sąd ostateczny... / Sławomir Mrożek. – Gdańsk : Młodzieżowa Oficyna Wydawnicza Kres, 1984. – [5] s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 15. - Pow. białk.

AR 3761 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.989.494 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8630   A:           SOLIDAR

3430.
Mrożek Sławomir
Sławomir Mrożek donosi! / Sławomir Mrożek. – Warszawa : Wydaw. Słowo, 1984. – [9] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (przep.). - Opis. okł. - Zł. 40. - Off. z oryg.

AR 1890 II RARA (F.CDCN)

BN KW 28.391
BN II 1.992.479 Chr.
BN II 1.987.532 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8631   A:           SOLIDAR

3431.
Mrożek Sławomir
Vatzlav ; Ambasador / Sławomir Mrożek. – Kraków : Wydaw. Panaceum, 1987. – [3], 8-123 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z: Biblioteka "Kultury" 1982, t. 368 (kop.). - Zł. 340. - Off. z oryg.

AR 1143 I RARA (1987 D 11/6)
R 1069 I RARA (1987 D 11/2)
R 158 I RARA (F.CDCN)
WMN 0223

BN KW 37.773
BN I 1.991.769 Chr.
BN I 1.986.704 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3955   A:           SOLIDAR

3432.
Mrożek Sławomir
Wybór opowiadań / Sławomir Mrożek. – Kraków : Biblioteka Promienistych, 1985. – 50, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z: "Kultura" 1982-1985 (przep.). "Puls" 1983-1984, nr 18, 20 (przep.). - Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 75. - Stdr. z maszyn.

AR 5514 I RARA (1986 D 2/73a)
R 5510 I RARA (1986 D 2/73b)
R 157 I RARA (F.CDCN, 1120)
WMN 0149; WMN 0150; WMN 0307

BN KW 28.279/1
BN I 1.993.122 Chr.
BN I 1.988.503 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3957   A:           SOLIDAR

3433.
Mrożek Słwomir
Sławomir Mrożek donosi!. – Warszawa : "Gzyms", 1985. – [1], 10, [3] s. ; 11 cm

BN I 1.987.582 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37651   A: bj          SOLIDAR

3434.
Muckermann Friedrich
Wspomnienia ks[iędza] Muckermanna z bolszewickiej niewoli / [Friedrich Muckermann] . – [Warszawa] : Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, [1986]. – 48 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Wilno : Drukarnia Archidiecezjalna, 1931 (kop.). - Zł. 110. - Stdr. z maszyn.

AR 5515 I RARA (1986 D 3/10)
R 5511 I RARA (1986 D 4/5)

BN KW 26.358
BN I 1.993.121 Chr.
BN I 1.988.502 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8620   A:           SOLIDAR

3435.
Muller Jean Marie
Strategia politycznego działania bez stosowania przemocy / Jean Marie Muller . – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1984. – 133, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Strategie de l'action non-violente : Ed. du Seuil, 1981. - Zł. 270. - Off. z maszyn.

AR 2968 II RARA (1984 D 1350/15)
R 2295 II RARA (1987 D 1774/31)
R 2763 II RARA (1985 D 3/36)
WMN 1242

BN KW 22.299
BN II 1.992.535 Chr.
BN II 1.987.607 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8619   A:           SOLIDAR

3436.
Murav'ev Michail Nikolaevic
Pamiętniki "Wieszatiela" : rządy hr. Michała Mikołajewicza Murawiewa na Litwie (1863-1865) / [Michaił Murawiew] ; według oryg. ros. streścił i wstępem poprzedził Władysław Dębowski. – [Warszawa] : Nadzieja, [ok. 1988]. – 46 s. ; 13 cm
Uwagi: Przedr. z : Kijów : Księgarnia Nakładowa Władysław Karpiński i S-ka, 1917 (kop.). - Adres wyd. : BN 3774. - Zł. 150. - Off. z oryg.

AR 504 I RARA (F.CDCN)

BN KW 21.253
BN I 1.992.056 Chr.
BN I 1.986.975 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8641   A:           SOLIDAR

3437.
Musiał Grzegorz
Listy do brata / Grzegorz Musiał . – Warszawa : Wydaw. Przedświt ; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1983. – 15, [1] s. : il. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 40. - Off. z maszyn.

AR 2495 II RARA (1989 D 602/49/30a, 49 WUSW)
R 2578 II RARA (1989 D 602/49/30b)

BN KW 22.025
BN II 1.992.432 Chr.
BN II 1.987.481 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8642   A:           SOLIDAR

3438.
My i wy = Mi es ti. – [Warszawa] : Wydaw. Przedświt ; Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, 1986. – 62, [1] s. : il. ; 14 cm
Uwagi: Tekst w j. węgierskim i polskim. - Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 966 I RARA (1989 K 1077/4 a)
R 967 I RARA (1989 K 1077/4 b)

BN KW 22.059
BN I 1.992.453 Chr.
BN I 1.987.502 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8643   A:           SOLIDAR

3439.
Myślenie polityczne w cieniu Józefa Mackiewicza. – [Lublin] : Wydaw. Oficyna im. Józefa Mackiewicza, 1988. – [2], 21 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Arka" 1985, nr 12 (przep.). - Zł. 150. - Stdr. z maszyn.

AR 61 I RARA (F.CDCN)

BN KW 23.724
BN I 1.992.851 Chr.
BN I 1.988.093 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8644   A:           SOLIDAR

3440.
Myśli o naszej Europie / Jerzy Holzer [i in.] ; [red. "Obozu", Komitet Kultury Niezależnej]. – [Wrocław] : Spółdzielnia Wydawnicza Profil ; Ruch Społeczny Solidarność, [1988]. – 78, [2] s. ; 20 cm. – ([Biblioteka "Obozu"])
Uwagi: Zł. 500. - Off. z maszyn.

AR 613 I RARA (1988 K 1844/8 a)
R 634 I RARA (1988 K 1844/8 b)
R 614 I NPS (1988 K 220/28)

BN KW 20.779
BN I 1.991.833 Chr.
BN I 1.986.729 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8645   A:           SOLIDAR

3441.
Na krawędzi wojny. – [Warszawa] : Wydaw. Słowo, [1984]. – 23, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej / ON [Oświata Niezależna] ; [10]. Historia )
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 70. - Pow. białk.

AR 8064 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 8577 II RARA (F.CDCN, 425)

BN KW 39.798
BN II 1.993.181 Chr.
BN II 1.988.575 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8646   A:           SOLIDAR

3442.
Na skrzyżowaniu Azji i Europy / oprac. St[anisława] Stelmachowa [pseud.] . – [Wrocław] : Zarys, 1986 . – [1], 30 s. ; 30 cm
Uwagi: Dopisek na s. tyt. : Książka zalecana przez Dolnośląską Radę Edukacji dla grup samokształceniowych. - Nazwa autora : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 3762 III RARA (1986 D 10/18a)
R 4345 III RARA (1986 D 10/18b)
 DO GÓRY   ID: 8648   A:           SOLIDAR

3443.
Na skrzyżowaniu Azji i Europy : wiersze polskie 1980-1984 / oprac. Stanisława Stelmachowa [pseud.] ; il. Weronika Zawada . – Wyd. 2 rozsz.. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1988. – 127, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Nazwa autora : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Zł. 300. - Stdr. z maszyn.

AR 5516 I RARA (1993 D 125/2)
R 164 I RARA (F.CDCN)

BN I 2.280.948 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8649   A:           SOLIDAR

3444.
Na skrzyżowaniu Azji i Europy : wiersze polskie 1980-1984 / oprac. Stanisława Stelmachowa [pseud.] ; il. Weronika Zawada. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza im. Grzegorza Przemyka, 1985. – [2], 61, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Stdr. z maszyn.

AR 5517 I RARA (1993 D 125/59)
R 104 I RARA (F.CDCN, 961)

BN I 1.995.703 Chr.
BN I 1.988.831 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8647   A:           SOLIDAR

3445.
Na zaproszenie Lecha Wałęsy : narada przedstawicieli środowisk niezależnych. – [Warszawa] : Wydaw. Myśl, [1988]. – 74, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 8065 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 7949 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)

BN KW 21.787
BN I 1.992.398 Chr.
BN I 1.987.447 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8650   A:           SOLIDAR

3446.
Nabokov Vladimir Vladimirovič
Rosyjska literatura, cenzorzy, czytelnicy : [odczyt wygłoszony na Festiwalu Sztuki w Cornell University, 10 kwietnia 1958 roku] / Vladimir Nabokov ; [wstęp i przekł. H.H.H.]. – Kraków : Biblioteka Promienistych, 1987. – 25, [3] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 70. - Stdr. z maszyn.

AR 5518 I RARA (1987 D 6/2a)
R 5513 I RARA (1987 D 6/2b)
R 98 I RARA (F.CDCN)
WMN 0242; WMN 0253

BN KW 27.512
BN I 1.991.733 Chr.
BN I 1.986.605 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8651   A:           SOLIDAR

3447.
Nabokov Vladimir Vladimirovič
Skośne w lewo / Vladimir Nabokov ; przeł. Maciej Słomczyński. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1990. – 168 s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Bend Sinister. - Zł. 7500. - Dr. typogr.

AR 1392 I RARA (1990 K 433/8)
R 1414 I RARA (1990 EO 1164/3 b)
R 7456 II NPS (1990 EO 1164/3 a)

BN I 1.182.524
BN I 1.376.948 A
 DO GÓRY   ID: 8652   A:           SOLIDAR

3448.
Nabokov Vladimir Vladimirovič
Tamte brzegi / Vladimir Nabokov ; przeł. Eugenia Siemaszkiewicz ; fr. z ang. przeł. Anna Kołyszko. – Wyd. 2 popr.. – [Kraków] : Oficyna Literacka, 1988. – 270, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Oryg. : Drugije bieriega, 1954. - Egz. w twardej opr. - Zł. 750. - Off. z maszyn.

AR 1279 I RARA (1989 D 1883/72)
R 5512 I RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 166 I RARA (F.CDCN, 1010)

BN I 1.995.884 Chr.
BN I 1.881.559 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8654   A:           SOLIDAR

3449.
Nabokov Vladimir Vladimirovič
Tamte brzegi / Vladimir Nabokov ; przeł. Eugenia Siemaszkiewicz ; fr. z ang. przeł. Anna Kołyszko. – [Kraków] : Oficyna Literacka, 1986. – 270, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Oryg. : Drugije bieriega, 1954. Speak, memory : an autobiography revisited : Rewised Edition, 1966. - Egz. R 165 I : inny rzut (inny papier?). - Off. z maszyn.

AR 185 I RARA (1987 D 1316/1a)
R 186 I RARA (1987 D 1316/1b)
R 165 I RARA (F.CDCN)
WMN 0082; WMN 0327

BN KW 22.053
BN I 1.992.449 Chr.
BN I 1.987.498 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8653   A:           SOLIDAR

3450.
Nabokov Vladimir Vladimirovič
Unicestwienie tyranów / Vladimir Nabokov ; przekł. Janina Kornel. – Poznań : Oficyna Literacka, [1982]. – 30 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Krytyka", Warszawa : Nowa, 1981, 8 ; 101-113 s. (przep.). - Zł. 60. - Stdr. z maszyn.

AR 319 I RARA (1987 D 1516/27a)
R 320 I RARA (1987 D 1516/27b)

BN KW 35.019
BN I 1.992.729 Chr.
BN I 1.987.906 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8656   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm