L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3501.
Nie jedziemy do Moskwy : proces szesnastu / [opracował P. Rodel]. – [S.l. : s.n., 1984]. – 54 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. CDN, 1982 (przep.). - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 8078 II RARA (F.CDCN, 3 MAS)
R 7955 II RARA (F.CDCN, 3 MAR)

BN KW 44.234
BN II 1.992.991 Chr.
BN II 1.988.316 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8707   A:           SOLIDAR

3502.
Nie jedziemy do Moskwy : proces szesnastu / opracował P. Rodel. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1982. – [2], 54 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 100. - Pow. białk.

AR 1892 II RARA (1983 D 945/17 a)
R 1893 II RARA (1983 D 945/17 b)
R 1894 II NPS (1983 D 945/17 c)
R 2276 II RARA (1987 D 1818/95)
R 2032 II (1987 D 1682/85)

BN KW 23.918
BN II 1.992.937 Chr.
BN II 1.988.244 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8706   A:           SOLIDAR

3503.
Nie możemy milczeć... z ławy obrończej : przemówienia adwokatów w procesach politycznych 1981-1986 / [oprac. i do druku podał Marek A. Nowicki]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Pokolenie, 1989. – 130 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: 97 poz. wyd. OW Pokolenie. - Zł. 1300. - Off. z maszyn.

AR 7113 II RARA (1989 D 1877/14)
R 9119 II RARA (F.CDCN, 1176)

BN KW 22.868
BN I 1.992.485 Chr.
BN I 1.987.542 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8708   A:           SOLIDAR

3504.
Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty : antologia polskiej poezji walczącej / oprac. Kinga Nurska [pseud.], Maciej Hycki [pseud.], Antoni Malec [pseud.]. – [Łódź] : Oficyna Suwerenność ; Międzyregionalna Komisja Obrony NSZZ Solidarność, 1983. – 72 s. ; 20 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Zawilska Halina, Kucner Mieczysław, Cieślak Stanisław. - Off. z maszyn.

AR 1911 II RARA (F.CDCN)

BN KW 46.639
BN II 1.995.348 Chr.
BN II 1.846.709 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8709   A:           SOLIDAR

3505.
Nie w imię rozpaczy i nie w imię zemsty : antologia polskiej poezji walczącej / oprac. Kinga Nurska [pseud.], Maciej Hycki [pseud.], Antoni Malec [pseud.]. – [Łódź] : Oficyna Suwerenność ; Międzyregionalna Komisja Obrony NSZZ Solidarność, 1983. – 84, [3] s. ; 15 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Zawilska Halina, Kucner Mieczysław, Cieślak Stanisław. - Zł. 190. - Stdr. z maszyn.

AR 162 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8710   A:           SOLIDAR

3506.
Nie wolno milczeć : za kulisami zamachu na Jana Pawła II : przegląd prasy włoskiej. – [S.l. : s.n., po 1984]. – 112 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Mediolan, 1984 (kop.). - na okł. karta tyt. oryg. - Zł. 220. - Off. z oryg.

AR 5701 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)

BN I 1.989.735 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8705   A:           SOLIDAR

3507.
Nie wolno milczeć : za kulisami zamachu na Jana Pawła II : przegląd prasy włoskiej. – [S.l. : s.n., po 1984]. – 112 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Mediolan, 1984. - Na okł. fotografia. - Zł. 270. - Stdr. z maszyn.

AR 421 I RARA (1987 D 1682/42, 3 WUSW)
R 5671 I RARA (1993 D 1/82)

BN KW 29.762
BN I 1.993.734 Chr.
BN I 1.989.932 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8704   A:           SOLIDAR

3508.
Niebo nowe ziemia nowa / Janusz Bogucki, Ernest Bryll, Marek Rostworowski, Andrzej Wajda, Mariusz Wieczorkowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza medium, 1987. – 145 s. : fot. ; 21 cm
Uwagi: Pagin z okł. - Imprime en France (?). - Na 3 s. okł. : Wydano przy pomocy Komitetu Kultury Niezależnej. - Dr. typogr.

AR 3307 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.761.072
BN I 1.375.626 A
 DO GÓRY   ID: 8696   A:           SOLIDAR

3509.
Niecikowski Jerzy
Reguły gry / Jerzy Niecikowski . – Warszawa : Wydaw. Most, 1987. – 101 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 2526 II RARA (1989 D 602/47/69a, 47 WUSW)
R 2555 II RARA (1989 D 602/47/69b, 47 WUSW)
WMN 0813

BN KW 22.298
BN I 1.992.534 Chr.
BN I 1.987.606 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8711   A:           SOLIDAR

3510.
Nieduszyński Mieczysław
Odzyskanie niepodległości przez Polskę / Mieczysław Nieduszyński . – [S.l. : s.n., ok. 1989]. – [2], 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 2813 II RARA (F.CDCN, 1140)

BN II 1.109.971
BN II 1.318.961 A
 DO GÓRY   ID: 8712   A:           SOLIDAR

3511.
Nieduszyński Mieczysław
Rozważania o gospodarce / Mieczysław Nieduszyński . – Łódź : Biblioteka BŁ, 1985. – 45 s. ; 15 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 70. - Stdr. z maszyn.

AR 160 I RARA (1987 D 1316/231)
R 5518 I RARA (1985 D 4/60)

BN KW 20.530
BN I 1.991.736 Chr.
BN I 1.986.608 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8713   A:           SOLIDAR

3512.
Nieduszyński Mieczysław
Trzecia droga wzrostu gospodarczego / Mieczysław Nieduszyński. – Warszawa : Archikonfraternia Literacka, 1984. – [2], 24, [1] s. ; 21 cm

BN II 1.119.986
BN II 1.279.635 A
 DO GÓRY   ID: 37655   A: bj          SOLIDAR

3513.
Nieduszyński Mieczysław
Załamanie gospodarki polskiej i kierunki odnowy / Mieczysław Nieduszyński . – Warszawa : Wydaw. Głos, 1984. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Zeszyt Studium Społecznej Nauki Kościoła, Warszawa, nr 4. - Opis wg okł. - Zł. 35. - Off. z maszyn.

AR 3052 II RARA (1984 D 1830/2)
R 2582 II RARA (1989 D 602/32/38, 32 WUSW)
WMN 1269

BN KW 20.538
BN II 1.991.710 Chr.
BN II 1.986.591 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8714   A:           SOLIDAR

3514.
Nieładnie, nieładnie panie Surdykowski po prostu obrzydliwie. – [Lublin] : Oficyna im. Józefa Mackiewicza, 1988. – [4], 99, [5] s. ; 14 cm
Uwagi: Zł. 240. - Stdr. z maszyn.

AR 952 I RARA (1989 K 901/11)
R 1030 I RARA (1989 D 1883/73)

BN KW 21.717
BN I 1.991.743 Chr.
BN I 1.986.611 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8715   A:           SOLIDAR

3515.
Niemcewicz Julian Ursyn
Forma prawdziwego wolnego Rządu przez Konfederacyą Targowicką ułożona / [Julian Ursyn Niemcewicz] . – [Warszawa] : Wydaw. Nadzieja, [1985]. – 32 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Wiedeń 1791. - Zł. 60. - Stdr. z oryg.
 DO GÓRY   ID: 8716   A:           SOLIDAR

3516.
Niemiec Maciej
Cokolwiek, ponieważ : (wiersze) / Maciej Niemiec . – [Kraków] : Oficyna Literacka, 1989. – 74 s. ; 11 cm
Uwagi: Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 1138 I RARA (1989 K 1438/1 a)
R 1064 I RARA (1989 k 1438/1 b)

BN I 1.195.942 Min.
BN I 1.198.114 A Min.
 DO GÓRY   ID: 8717   A:           SOLIDAR

3517.
Niemiec Maciej
O tej porze świata / Maciej Niemiec . – Wrocław : Wydaw. Kret ; Ruch Społeczny Solidarność, 1989. – 30, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 8081 II RARA (F.CDCN, 1 UWR)
 DO GÓRY   ID: 8718   A:           SOLIDAR

3518.
Niemkiewicz Paweł
Wewnątrz / Paweł Niemkiewicz . – Kraków : Miesięcznik Małopolski, 1988. – 30, [1] s. ; 22 cm. – (Biblioteka "Miesięcznika Małopolskiego")
Uwagi: Na s. tyt. cytat. - Zł. 200. - Stdr. z rkp.

AR 2446 II RARA (1989 K 254/22a)
R 2480 II RARA (1989 K 254/22b)

BN II 1.995.654 Chr.
BN II 1.844.385 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8719   A:           SOLIDAR

3519.
Niepodległość na codzień / Polskie Porozumienie Niepodległościowe PPN. – Warszawa : PPN, 1981. – [2], 51, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4057 III RARA (F.CDCN, 997)
R 3744 III RARA (F.CDCN)

BN KW 2.997
BN III 1.999.003 Chr.
BN III 1.399.753 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8720   A:           SOLIDAR

3520.
Niepodległość pracy : wrzesień 1981. – [Warszawa] : Ośrodek Badań Społecznych NSZZ Solidarność Region Mazowsze, 1981 . – 156, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Publikacja przygot. na I Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" - wrzesień 1981. - Opis wg okł. - Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 7247 II RARA (1991 D 556/80)
R 7956 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN II 1.990.445 Chr.
BN II 1.990.446 Chr.
BN II 1.985.200 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8721   A:           SOLIDAR

3521.
Niesiołowski Stefan
O dawactwie / Stefan Niesiołowski ; [do druku przygot. Piotr Podlaski, wstęp Wacław Sydon]. – [S.l.] : Nurt, [ok. 1988]. – [2], 10 s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Nurtu")
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 2452 II RARA (1989 K 254/32)
R 2469 II RARA (1989 K 362/8)

BN KW 22.902
BN II 1.992.664 Chr.
BN II 1.987.808 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8722   A:           SOLIDAR

3522.
Niesiołowski Stefan
"Ruch" przeciw totalizmowi / Ewa Ostrołęcka [pseud.]. – Wyd. 3 popr.. – Warszawa :Wydaw. Niezłomni, 1989. – [2], 255, [5] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Niesiołowski Stefan. - Off. z maszyn.

AR 8130 II RARA (1990 K 600/13)

BN KW 39.828
BN II 1.992.669 Chr.
BN II 1.987.817 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8725   A:           SOLIDAR

3523.
Niesiołowski Stefan
"Ruch" przeciw totalizmowi / Ewa Ostrołęcka [pseud.]. – Wyd. 2 kraj.. – Warszawa :Wydaw. RKMN Słowo Niepodległe, 1988. – [2], 268 s., [2] s. tabl. fot. : portr. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Niesiołowski Stefan. - Zł. 1500. - Off. z maszyn.

AR 1935 II RARA (F.CDCN)
R 8622 II RARA (F.CDCN)

BN KW 41.902
BN I 1.995.314 Chr.
BN I 1.987.690 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8724   A:           SOLIDAR

3524.
Niesiołowski Stefan
"Ruch" przeciw totalizmowi / Ewa Ostrołęcka [pseud.]. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa, 1985. – 214 s. ; 30 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Niesiołowski Stefan. - Zł. 480. - Pow. białk.

AR 3800 III RARA (F.CDCN)
R 4362 III RARA (F.CDCN)

BN KW 765
BN III 1.994.305 Chr.
BN III 1.989.292 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8723   A:           SOLIDAR

3525.
Niesiołowski Stefan
Spojrzenie na Amerykę / Stefan Niesiołowski. – [Łódź ; Warszawa] : Wydaw. "Kurs", 1990. – [2], 112 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 1000. - Off. ze skł.

AR 8083 II RARA (F.CDCN, NZS)

BN I 2.282.176 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8726   A:           SOLIDAR

3526.
Nietyszka Bronisław
Niespełnione nadzieje : wspomnienia wybrane 1945-1988 / Bronisław Nietyszka ; okładkę i str. tyt. projekt. Krzysztof Racinowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1990. – 226, [4] s., [4] s. tabl. ; 20 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 1389 I RARA (1990 D 1126/26)
R 1411 I RARA (1991 D 16/69)

BN I 1.182.919
BN I 1.375.337 A
 DO GÓRY   ID: 8727   A:           SOLIDAR

3527.
Nietzsche Friedriech
Antychryst : przemiany wszystkich wartości / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Leopold Staff. – [Kraków : s.n., ok. 1982]. – 114, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Dzieła, Warszawa : J. Mortkowicz, 1907, t. 8 (kop.). - Kser. z oryg.

AR 5523 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 327 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8728   A:           SOLIDAR

3528.
Nietzsche Friedriech
Ecce homo : jak się staje - kim się jest / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Leopold Staff. – [Kraków : s.n., ok. 1982]. – [2], 129, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Dzieła, Warszawa : J. Mortkowicz, 1909, supl. (kop.). - Off. z oryg.

AR 152 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8729   A:           SOLIDAR

3529.
Nietzsche Friedriech
Jutrzenka : myśli o przesądach moralnych / Fryderyk Nietzsche ; przeł. [z niem.] Stanisław Wyrzykowski. – [Kraków : s.n., ok. 1983]. – [2], 159 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Dzieła, Warszawa : J. Mortkowicz, 1907, t. 7 (kop.). - Egz. R 5520 I : twarda oprawa, napisy złocone. - Na okł. egz. AR 156 : część 1. - Zł. 350. - Off. z oryg.

AR 5522 I RARA (1986 D 2/103)
AR 156 I RARA (F.CDCN)
R 5520 I RARA (1993 D 1/83)

BN I 1.996.046 Chr.
BN I 1.987.304 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8730   A:           SOLIDAR

3530.
Nietzsche Friedriech
Zmierzch bożyszcz : czyli jak filozofuje się młotem / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Stanisław Wyrzykowski. – [Kraków : s.n., ok. 1982]. – 132, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Dzieła, Warszawa : J. Mortkowicz, 1905/6, t. 5 (kop.). - Off. z oryg.

AR 153 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8731   A:           SOLIDAR

3531.
Niezależna encyklopedia powszechna : A-Z. [Cz.] 1. – Warszawa : Wydaw. Słowo, 1986. – [4], 190 s. ; 20 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej)
Uwagi: Zł. [800]. - Off. z maszyn.

AR 2464 II RARA (F.CDCN)
R 2315 II RARA (1987 D 131b/209)

BN INFORMATORIUM KW 37.957 t. 1
BN KW 37.956 t. 1
BN II 1.995.106 Chr. t. 1
BN II 1.846.353 A Chr. t. 1
 DO GÓRY   ID: 8732   A:           SOLIDAR

3532.
Niezależna encyklopedia powszechna : A-Z. [Cz.] 2. – Warszawa : Prawy Margines Wyd. Organizacji Solidarność Walcząca, 1988. – [4], 175 s. ; 20 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej)
Uwagi: Zł. 1200. - Off. z maszyn.

AR 3049 II RARA (1989 K 616/4b)
R 1798 II RARA (1989 K 616/4a)

BN INFORMATORIUM KW 37.957 t. 2
BN KW 37.956 t. 2
BN II 1.995.106 Chr. t. 2
BN II 1.846.353 A Chr. t. 2
 DO GÓRY   ID: 8733   A:           SOLIDAR

3533.
Niezależna Suwerenna Partia Pracy
W Służbie Ojczyzny! : Niezależna Suwerenna Partia Pracy z siedzibą w Gdańsku : statut i program / Niezależna Suwerenna Partia Pracy ; [Tadeusz Harasimowicz (przewodniczący)]. – Gdańsk (Sopot) : NSPP, 1989. – [13] k. ; 30 cm
Uwagi: Kser. z oryg.

AR 3986 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8734   A:           SOLIDAR

3534.
Niezależna Suwerenna Partia Pracy
W Służbie Ojczyzny! : Niezależna Suwerenna Partia Pracy z siedzibą w Gdańsku : statut i program / Niezależna Suwerenna Partia Pracy ; [Tadeusz Harasimowicz (przewodniczący)]. – Gdańsk (Sopot) : NSPP, 1989. – [13] k. ; 30 cm
Uwagi: Nad tytułem stempel : "Solidarność". - Kser. z oryg.

AR 3874 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8735   A:           SOLIDAR

3535.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Dokumenty dotyczące konfliktu i akcji strajkowej w WSI w Radomiu / NZS UJ. – Kraków : Wydaw. NZS UJ "Jagiellonia", 1981. – 24 s. ; 22 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 7643 II RARA (1981 D 1503/34)
R 7597 II RARA (F.CDCN, 42 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8738   A:           SOLIDAR

3536.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
I Zjazd NZS : Kraków 3 - 5 IV 1981 / NZS. – Kraków : NZS, [1981]. – 22 s. [12 k.] ; 30 cm
Uwagi: pow. białk. - Broszura. - NZS KR AR

RU 1511 III
 DO GÓRY   ID: 19684   A: am          SOLIDAR

3537.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
I Zjazd NZS : Kraków 3-5-IV : materiały zjazdowe / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – [Kraków : NZS, 1981] (Powielarnia NZS AGH). – [23] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3808 III RARA (93 D AGH 1/3)
R 4365 III RARA (93 D AGH 1/2)

BN III 1.994.021 Chr.
BN III 1.994.022 Chr.
BN III 1.994.023 Chr.
BN III 1.989.008 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8740   A:           SOLIDAR

3538.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Materiały z I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów : Kraków, 3-6 kwietnia 1981 roku / oprac. Anna Galicka, Jan Maria Rokita. – Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. – 88 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 10. - Off. z maszyn.

AR 1799 II RARA (1981 K 976/1)
R 7894 II RARA (F.CDCN, 1 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8739   A:           SOLIDAR

3539.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Materiały z obrad plenarnych : (wybór) : 3 IV 1981 / Centrum prasowe I Ogólnopolskiego Zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. – Kraków : NZS, 1981. – 12 s.[k.] ; 30 cm
Uwagi: Zawiera : Deklaracja Ideowa NZS / Jarosław Zadencki. Wystąpienie Jacka Rakowieckiego delegata : Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jacek Rakowiecki. - Pow. białk.


RU 1508 III
 DO GÓRY   ID: 19768   A: am          SOLIDAR

3540.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Materiały z obrad plenarnych : (wybór) / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – Kraków : [NZS], 1981. – [13] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4792 III RARA (F.CDCN)
R 3826 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8741   A:           SOLIDAR

3541.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Niezależne Zrzeszenie Studentów / Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. – [Kraków] : Niezależne Zrzeszenie Studentów, 1981. – 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2140 II RARA (1988 D 174/118a)
R 2141 II RARA 1988 D 174/118b)
802194 II NPS (1981 D 888/76a)
802193 II (1981 D 888/76b)

BN II 1.993.750 Chr.
BN II 1.989.968 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8742   A:           SOLIDAR

3542.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Projekt programu działania Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Zespół programowy : Krzysztof Skwarnicki, Andrzej Styczeń, Przemysław Gniatkowski [i in.]. – [Kraków : NZS AGH, ok. 1981] . – 8 k./s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4757 III RARA (F.CDCN)
R 3812 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8744   A:           SOLIDAR

3543.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Kraków
Wolność dla więźniów politycznych. – [Kraków] : NZS UJ, 1981 . – [4] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3978 III RARA (F.CDCN)
R 4438 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8745   A:           SOLIDAR

3544.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Lublin
NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów - żyje!. – [Lublin] : NZS, [1982]. – 6 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. białk.

AR 3788 III RARA (94 D MAL 1/838)
 DO GÓRY   ID: 8746   A:           SOLIDAR

3545.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Poznań
Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym / Międzyuczelniany zespół do spraw programowych Niezależnego Zrzeszenia Studentów ; [zesp. red. : Włodzimierz Filipek - UAM, Leszek Węcławski (AR Poznań), Zbyszek Rykowski (UW), Anna Łastowska (AM Poznań). – Poznań ; Warszawa ; Wrocław : [NZS], 1981. – 14, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3872 III RARA (1993 K 160/115)
R 4385 III RARA (94 D MAL 1/811)
 DO GÓRY   ID: 8747   A:           SOLIDAR

3546.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Radom
Informacje o konflikcie i akcji strajkowej w WSI Radom. – [Radom?: NZS, 1981]. – 38 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 2137 II RARA (1988 D 174/10)
R 9137 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8748   A:           SOLIDAR

3547.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Szczecin
Kalendarium 1980/81 / oprac. Sekcja Informacji NZS WSP Szczecin. – Szczecin : Studencka Agencja Wydawnicza "Sorbona" im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, [1981]. – [5] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3644 III RARA (1988 D 174/130)
 DO GÓRY   ID: 8749   A:           SOLIDAR

3548.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Warszawa
Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów : dokumenty / zebrał i komentarzem opatrzył Jacek Czaputowicz ; oprac. Henryk Głowacki. – Warszawa : UW [Uniwersytet Warszawski] Studencka Oficyna Wydawnicza "Sowa", 1981. – 29, [2] s. : err. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Do użytku wewnątrzorganizacyjnego. - Off. z maszyn.

AR 8257 II RARA (F.CDCN, 4 WUSW)
R 8067 II RARA (F.CDCN, 4 WUSW)

BN KW 44.196
BN II 1.983.458 Cim.
BN II 1.848.911 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8750   A:           SOLIDAR

3549.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wrocław
Dokumentacja w sprawie TKN [Towarzystwa Kursów Naukowych] : oświadczenia, relacje, zeznania (1979-1981). – Wrocław : NZS Universitas, 1981. – 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Raport Madrycki, Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1980 (przep.). - Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 7286 II RARA (1991 D 556/68)

BN KW 37.653
BN II 1.992.748 Chr.
BN II 1.988.002 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8751   A:           SOLIDAR

3550.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wrocław
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : rys historyczny / redakcja NZS ARO Grupa "Regres" AE. – [Wrocław] : NZS AE, [1982] (Drukuje : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej). – 7 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 20. - Stdr. z maszyn.

AR 8084 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
 DO GÓRY   ID: 8754   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm