L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3551.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wrocław
Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego : rys historyczny / NZS Uniwersytetu Wrocławskiego. – [Wrocław : s.n., ok. 1984]. – 16 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 3274 II RARA (1987 D 4/35)
R 3479 II RARA (1986 D 4/39)

BN KW 45.291
BN II 1.995.929 Chr.
BN II 1.986.928 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8752   A:           SOLIDAR

3552.
Niezależne Zrzeszenie Studentów. Wrocław
NZS po roku : ocena i perspektywy / [red. zespół w składzie Rafał Guzowski i in.]. – [Wrocław] : NZS, [1981](ZGPWr.). – 28 s. ; 21 cm
Uwagi: Tyt. wg okł. - Rok wyd. z tekstu. - Do użytku wewnątrzorganizacyjnego.Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 8085 II RARA (F.CDCN, NZS)
R 7958 II RARA (F.CDCN, 1 OSS)

BN DŻS I
 DO GÓRY   ID: 8753   A:           SOLIDAR

3553.
Niezależne Zrzeszenie Studentów
NZS informuje / Niezależne Zrzeszenie Studentów. – [S.l. : NZS, ok. 1981]. – 7 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4775 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8736   A:           SOLIDAR

3554.
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Statut Niezależnego Zrzeszenia Studentów / [Niezależne Zrzeszenie Studentów]. – [S.l. : NZS, ok. 1980]. – [6] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4788 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8737   A:           SOLIDAR

3555.
Niezależny ruch chłopski. – [S.l. : s.n., 1978]. – 5 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3703 III RARA (1980 D 378/6)
 DO GÓRY   ID: 8755   A:           SOLIDAR

3556.
Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność"
Deklaracja ideowo-programowa Niezależnego Ruchu Ludowego "Solidarność" / Niezależny Ruch Ludowy "Solidarność". – [S.l.] : Wydaw. Prasowe Myśl, 1988 (Nakładem Agencji Ludowej "Wieści"). – [1], 6, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 1564 II RARA (94 D MAL 1/522)
R 8299 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8757   A:           SOLIDAR

3557.
Niezależny ruch pokojowy w ZSRR / [tł. Stanisław Puzyna]. – Wrocław : Biblioteka WiP, 1989. – 42 s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Independent peace and environmental movements in eastern Europe and the USSR : october 1987 : a Helsinki watch : Helsinki Watch Committee, 1987. - Stdr. ze skł.

AR 8082 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 7957 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8756   A:           SOLIDAR

3558.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" (Politechnika Wrocławska)
Statut NSZZ "Solidarność". Protokół porozumienia w Stoczni Gdańskiej. Protokół ustaleń w Stoczni Szczecińskiej. Protokół porozumienia w kopalni "Manifest Lipcowy". Porozumienie w Hucie "Katowice". Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Organizacja Zakładowa przy Politechnice Wrocławskiej. – Wrocław : [s.n.], 1981. – 79, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Do użytku wew.-zw.

BN DŻS I 2j
 DO GÓRY   ID: 37865   A: bj          SOLIDAR

3559.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze
Interwencje - praworządność : informator komisji interwencyjnych NSZZ Solidarność : marzec 1981 / Biuro Interwencyjne MKZ NSZZ "Solidarność" Region "Mazowsze". – [Warszawa] : NSZZ "S" IBJ, 1981. – 39, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych ; t. II)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1626 II RARA (1981 CD 888/144)
 DO GÓRY   ID: 10546   A:           SOLIDAR

3560.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze
Interwencje - praworządność : informator komisji interwencyjnych NSZZ Solidarność : czerwiec 1981 / Biuro Interwencyjne MKZ NSZZ "Solidarność" Region "Mazowsze". – [Warszawa] : NSZZ "S" IBJ, 1981. – [2], 51 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych ; t. III)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1627 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10547   A:           SOLIDAR

3561.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Opłacalność a perspektywy produkcji rolnej : (stanowisko OKZ z 13. IX. 1981 r.) / NSZZ RI [Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych] "Solidarność". – [s.l.] : NSZZ RI "Solidarność", [1981]. – [2], 4 s. ; 21 cm

BN II 1.988.730 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37872   A: bj          SOLIDAR

3562.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Statut Niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". – [S.l. : s.n.], 1981. – 14, [2] s. ; 20 cm

BN DŻS I 2j
 DO GÓRY   ID: 37868   A: bj          SOLIDAR

3563.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych. – Jelenia Góra : Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność", [1981]. – 22, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Tytuł okładkowy: Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".

BN DŻS VII 8 (5 egz.)
 DO GÓRY   ID: 37870   A: bj          SOLIDAR

3564.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Dlaczego konieczny jest na wsi Związek Zawodowy Rolników . – [S.l. : NSZZ "S" RI], ok. 1980. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4177 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10538   A:           SOLIDAR

3565.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Porozumienie rolników : z Rzeszowa i Ustrzyk Dolnych. – [Rzeszów : NSZZ "S" RI], 1981 (Rzeszowskie Zakł. Graf.). – 30, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Do użytku wewnątrzzw. - Dr. typogr.

AR 3339 II RARA (F.CDCN)

BN DŻS XV 1
 DO GÓRY   ID: 10539   A:           SOLIDAR

3566.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Protokół porozumienia Rzeszów . – [Kraków : NSZZ "S" RI, 1981](PZG Kraków). – 27, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 3327 II RARA (F.CDCN)
R 1725 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10540   A:           SOLIDAR

3567.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Statut / NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. – [Poznań : NSZZ "S" RI, 1981]. – 12, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 3329 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10541   A:           SOLIDAR

3568.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Rolników Indywidualnych
Związkowy projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ich rodzin / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". – [S.l.] : Krajowy Ośrodek Studiów i Ekspertyz Solidarność, 1981. – 29 s. ; 20,5 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Off. z maszyn.

AR 2792 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10542   A:           SOLIDAR

3569.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Biuro Informacji Prasowej "Solidarność"
Dyskusja nad programem i taktyką związku / Biuro Informacji Prasowej "Solidarność" BIPS ; red. Andrzej Dorniak. – Gdańsk : [BIPS], 1981. – 102, [2] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Informacyjne BIPS)
Uwagi: Zbiór wypowiedzi działaczy i ekspertów NSZZ "Solidarność" druk. w Tygodniku Solidarność oraz w prasie regionalnej Związku. - Zł. 60. - Off. z maszyn.

AR 1575 II RARA (F.CDCN)
R 8309 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.990.447 Chr.
BN II 1.990.448 Chr.
BN II 1.985.201 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8905   A:           SOLIDAR

3570.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Biuro Informacji Prasowej "Solidarność"
Referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" / Krajowa Komisja Porozumiewawcza KKP NSZZ Solidarność. – [Gdańsk] : BIPS, [1981]. – 13 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Stdr. z maszyn.

AR 2060 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8931   A:           SOLIDAR

3571.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
Lista życiorysów kandydatów do Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ "Solidarność" / I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność". – Gdańsk : I Krajowy Zjazd NSZZ "S", 1981. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 7947 II RARA (F.CDCN, 3 OSTA)
 DO GÓRY   ID: 8932   A:           SOLIDAR

3572.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
Materiały drugiej tury obrad I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" : (Gdańsk, 26 IX - 7 X 1981) : fragment stenogramu i uchwały. – [Gdańsk? : BIPS, 1981]. – [4], 156 s. ; 20 cm
Uwagi: Brak okł. - Off. z maszyn.

AR 2812 II RARA (F.CDCN, 1144)
 DO GÓRY   ID: 8933   A:           SOLIDAR

3573.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
Statut : poprawiony i uzupełniony / I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. – [Gdańsk?] : BIPS, [1981]. – [1], 2, 2, 2, [1], 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 2252 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8934   A:           SOLIDAR

3574.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
Uchwała programowa / I [Pierwszy] Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. – [Kraków] : Ośrodek Prasowo Wydawniczy NSZZ Solidarność Małopolska, [1981]. – 47, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. : Do użytku wewnętrznego. - Zł. 20. - Dr. typogr.

AR 2468 II RARA (1993 K 160/123)
R 8895 II RARA (1981 K 1644/4)
 DO GÓRY   ID: 8935   A:           SOLIDAR

3575.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". I Krajowy Zjazd Delegatów
Uchwała programowa / I [Pierwszy] Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. – [S.l. : NSZZ "S", 1981]. – 67 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 2467 II RARA (F.CDCN, 454)
R 8894 II RARA (F.CDCN)

BN II 2.181.693 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8936   A:           SOLIDAR

3576.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowa Komisja Porozumiewawcza
Referat sprawozdawczy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" / Krajowa Komisja Porozumiewawcza KKP NSZZ Solidarność. – [Gdańsk?] : Sekretariat KKP NSZZ "S", [1981]. – 34, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 2066 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.986.901 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8937   A:           SOLIDAR

3577.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania
Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym / Krajowa Komisja Koordynacyjna Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". – [S.l.] : NSZZ "S" Krajowa rada Sekcji Oświaty i Wychowania, 1981 (Druk ZA P-wy). – 35 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8224 II RARA (F.CDCN, 384 MAS)

BN KW 45.222
BN II 1.995.178 Chr.
BN II 1.848.457 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8938   A:           SOLIDAR

3578.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania
Propozycje doraźnych zmian w materiale nauczania historii w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym / Krajowa Rada Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". – [S.l.] : NSZZ "S" Krajowa Rada Sekcji Oświaty i Wychowania, 1981 (Druk ZA P-wy). – 35 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Dr. typogr.

AR 1856 II RARA (1983 D 915/7)
R 8679 II RARA (94 D MAL 1/561)
 DO GÓRY   ID: 8939   A:           SOLIDAR

3579.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania
Założenia ogólne i projekt programu języka polskiego. – [S.l.] : KSOIW [Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania] NSZZ Solidarność, [1981]. – 41 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1868 II RARA (1983 D 735/9 a)
R 1869 II RARA (1983 D 735/9 b)
 DO GÓRY   ID: 8940   A:           SOLIDAR

3580.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Bydgoszcz
Bydgoski marzec - prowokacja nieukarana!? : farsa czy porozumienie warszawskie? : kim są chłopcy z tamtych dni? : jak długo potrwa antrakt?. – [Bydgoszcz : MKZ NSZZ "S", 1981]. – 11, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Fot. na ostatniej stronie pochodzą z czasopisma: Wolne Związki. Pismo NSZZ "Solidarność" (Bydgoszcz) 1981, nr 4(11), s. 6. - Off. z maszyn.

AR 7214 II RARA (1989 D 1872/25, 3 WUSW)
R 8315 II RARA (F.CDCN)
802346 II RARA (1981 K 1044/10)

BN KW 37.944
BN II 1.995.097 Chr.
BN II 1.848.547 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8979   A:           SOLIDAR

3581.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Bydgoszcz
Spowiedź chłopa / Michał Bartoszcze ; Komisja Zakładowa ZR. "Predom-Romet". – [Bydgoszcz] : Komisja Zakładowa ZR. "Predom-Romet", [1981?]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Poniżej tekstu uwaga : Pisane własnoręcznie w dniu 24 marca w Szpitalu Kliniki Neurochirurgicznej przy ul. Banacha w Warszawie. - Kser. z pow.

AR 3531 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8980   A:           SOLIDAR

3582.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Dolny Śląsk
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" : Organizacja Zakładowa przy Politechnice Wrocławskiej / NSZZ "Solidarność" Politechniki Wrocławskiej. – Wrocław : [NSZZ "S" PW], 1981 (ZGP Wr.). – 79, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Off. ze skł.

AR 2265 II RARA (1992 W UWr 1/32)
 DO GÓRY   ID: 8982   A:           SOLIDAR

3583.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Dolny Śląsk
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" : statut / Ruch Społeczny Solidarność ; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Wrocław : Wydawn. Kret, 1989. – [2], 21 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Pracownika / ON [Oświata Niezależna] ; 3)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1517 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8981   A:           SOLIDAR

3584.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Dolny Śląsk
Program NSZZ "Solidarność" : uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów / Ruch Społeczny Solidarność ; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Wrocław : Wydaw. Kret, 1989. – [2], 48 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Pracownika / ON [Oświata Niezależna] ; 5)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1519 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8983   A:           SOLIDAR

3585.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Dolny Śląsk
Sprawozdanie z działalności Prezydium MKZ : za okres od września do czasu obrad WZD. – Wrocław : [MKZ NSZZ "S", 1981]. – 10, 6 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2817 II RARA (F.CDCN, 1044)

BN II 2.268.248 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 9049   A:           SOLIDAR

3586.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Dokumenty II sesji Walnego Zgromadzenia Delegatów Regionu. – Gdańsk : NSZZ "S", 1981. – [15] s. ; 30 cm
Uwagi: Kser. z maszyn.

AR 3592 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9051   A:           SOLIDAR

3587.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Dokumenty KKP 19.XI.1980 - 4.VI.1981 / Biuro Informacji Prasowej KKP NSZZ "Solidarność". – Gdańsk : [BIPS], 1981. – 92, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 7644 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 8305 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9053   A:           SOLIDAR

3588.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Dokumenty KKP : (19.XI.1980 r. - 1.II.1981 r.) / Sekretariat Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność". – Gdańsk : KKP NSZZ "S", 1981 (Zakłady Graficzne w Gdańsku). – 42, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 1571 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9052   A:           SOLIDAR

3589.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Dokumenty : część 1 (5-9 wrzesień 1981) / I Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". – Gdańsk : BIPS, [1981]. – 13 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1570 II RARA (F.CDCN)
R 8304 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9050   A:           SOLIDAR

3590.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
I [Pierwszy] Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : na podstawie teleksowych serwisów informacyjnych BIPS nr 1(255)-30(284) / oprac. : Ryszard Grabowski, Krzysztof Leszczyński, Bogdan Olszewski, Andrzej Zarębski. – Gdańsk : BIPS : serwis informacyjny KKP NSZZ "S", 1981. – 63 s. ; 30 cm
Uwagi: Na okł. pod tyt. : Serwis Informacyjny : I tura zjazdu 5. - 10.IX.1981. - Dr. typogr.

AR 3679 III RARA (F.CDCN)
R 4300 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9054   A:           SOLIDAR

3591.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
II [Drugie] Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego Solidarność : relacje i dokumenty . – [Gdańsk : NSZZ "Solidarność", 1990]. – 52, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1574 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9220   A:           SOLIDAR

3592.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Poprawiony i uzupełniony statut : NSZZ Solidarność / I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". – Gdańsk : [NSZZ "S"], 1981 . – 17 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Off. z maszyn.

AR 2249 II RARA (F.CDCN, 432)
R 8791 II RARA (F.CDCN, 432)
 DO GÓRY   ID: 9221   A:           SOLIDAR

3593.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Porozumienie gdańskie : porozumienia rolników : łódzkie porozumienia studentów : statut NSZZ "Solidarność". – Gdańsk : [BIPS], 1981. – 71, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Informacyjne BIPS. Dokumenty)
Uwagi: Dr. typogr.

AR 1851 II RARA (1983 D 735/33 a)
R 1852 II RARA (1983 D 735/33 b)

BN DŻS I 2j
 DO GÓRY   ID: 9222   A:           SOLIDAR

3594.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Statut. – [Gdańsk : NSZZ "S", ok. 1980] (Zakł. Graf. w Gdańsku) . – 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 3330 II RARA (F.CDCN)
R 1727 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9223   A:           SOLIDAR

3595.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Gdańsk
Statut Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych "Solidarność". – [Gdańsk : NSZZ "S", 1980]. – 9 s. ; 18,5 x 13,5 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2261 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9246   A:           SOLIDAR

3596.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Deklaracja programowa WSZZ [właść. NSZZ] "Solidarność" w AGH w kwestiach ogólnospołecznych / NSZZ "Solidarność" AGH. – [Kraków : NSZZ "S" AGH, 1981]. – 2-16 s. ; 30 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 4763 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9247   A:           SOLIDAR

3597.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Do obywateli członków NSZZ "Solidarność" / NSZZ "Solidarność" Akademii Ekonomicznej. – [Kraków : NSZZ "S" AE, 1981]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Uchwała przyjęta na Walnym Zebraniu członków NSZZ "S" AE 15 I 1981. - Off. z maszyn.

AR 4786 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9248   A:           SOLIDAR

3598.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju : tezy do dyskusji / NSZZ "Solidarność" . – [Kraków : NSZZ "S" UJ], 1981 (Pow. w ZMP [UJ]), 1981. – 19 k. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Tygodnik Solidarność" 1981, nr 3 (przep.). - Pow. białk.

AR 3655 III RARA (F.CDCN)
R 4282 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9249   A:           SOLIDAR

3599.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Kodeks postępowania karnego : wstępny społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku. Wariant 1-2 / oprac. Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność". – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – 2 [cz.] (12 ; 24 s.) ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1670 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9261   A:           SOLIDAR

3600.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Materiały dla delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska . – [Kraków] : Regionalna Komisja Wyborcza Region Małopolska . – 20, [4] s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Dr. typogr.

AR 1853 II RARA (1983 D 735/32 a)
R 1854 II RARA (1983 D 735/32 b)
R 8533 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9262   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm