L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3701.
Niżański Henryk
17 czerwca : historia i literatura / Henryk Niżański . – Wrocław : Wydaw. Kret ; Ruch Społeczny Solidarność, 1988. – 48 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 1912 II RARA (F.CDCN)
R 1772 II RARA (1212)

BN II 1.995.341 Chr.
BN II 1.844.404 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8389   A:           SOLIDAR

3702.
Nobel dla Wałęsy. Czerwiec 1976 w Radomiu / Mirosław Chojecki. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza ; Głos Wolny, 1983. – 16 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Czas" (przep.). - Zł. 25. - Pow. białk.

AR 159 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8390   A:           SOLIDAR

3703.
Nobel dla Wałęsy. – Warszawa : Unia, 1983. – [1], 66, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 130. - Pow. białk.

AR 2978 II RARA (1984 D 1350/16)
R 7959 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)

BN KW 22.021
BN II 1.992.430 Chr.
BN II 1.987.479 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8391   A:           SOLIDAR

3704.
Nobel dla Wałęsy / zamiast wstępu Jacek Kalabiński. – Kraków : Wydaw. Libertas, 1983. – [3], 44 s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 5524 I RARA (1993 D 1/84)
R 5521 I RARA (1993 D 1/85)
R 173 I RARA (F.CDCN, 1045)
WMN 0049

BN I 1.996.048 Chr.
BN I 1.884.451 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3961   A:           SOLIDAR

3705.
"Noc generałów" : zbiór poezji wojennej 13.XII.1981 - 13.II.1982. – [Warszawa] : Wojenna Oficyna Wydawnicza, 1982. – 128 s. ; 10 cm
Uwagi: Zł. 170. - Off. z maszyn.

AR 501 I RARA (1987 D 1774/104, 4 WUSW)
R 5522 I RARA (1993 D 1/87)

BN I 1.195.529 Min.
BN I 1.195.530 Min.
BN I 1.992.458 Chr.
BN I 1.987.507 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8392   A:           SOLIDAR

3706.
"Normalizacja" po czesku. – [S.l. : s.n., ok. 1982]. – 23 s. ; 16 cm
Uwagi: Na s. 23 adnotacja : Książka napisana przez polskiego autora w 1982 roku (przedruk?). - Na ostatniej s. brak BTW. - Zł. 50. - Stdr. z maszyn.

AR 144 I RARA (F.CDCN)

BN II 1.844.380 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8394   A:           SOLIDAR

3707.
"Normalizacja" po czesku. – [Warszawa] : Biblioteka Tygodnika Wojennego, [1982]. – 23 s. ; 16 cm
Uwagi: Na s. 23 adnotacja : Książka napisana przez polskiego autora w 1982 roku. - Zł. 50. - Stdr. z maszyn.

AR 401 I RARA (1987 D 1682/39)
R 561 I RARA (1987 D 1818/48)

BN KW 22.311
BN I 1.992.541 Chr.
BN I 1.987.613 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8393   A:           SOLIDAR

3708.
Novak Michael
Duch demokratycznego kapitalizmu / Michael Novak ; [tł. T.S.]. – Kraków : Biblioteka Polityki Polskiej, 1986. – 416 s. ; 15 cm. – (Biblioteka Polityki Polskiej)
Uwagi: Oryg.: The spirit of democratic capitalism : Simon & Schuster, 1982. - Zł. 830, - Off. z maszyn.

AR 165 I RARA (1987 D 1316/205)
R 5524 I RARA (1986 D 11/21a)
R 176 I RARA (F.CDCN)
WMN 1292

BN KW 24.323
BN I 1.993.035 Chr.
BN I 1.988.426 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3963   A:           SOLIDAR

3709.
Novak Michael
Zadanie amerykańskie : esej o przyszłości demokratycznego kapitalizmu / Michael Novak ; [tł. Jerzy Drygalski, Jacek Kwaśniewski] . – [Łódź-Warszawa] : Wydaw. Kurs, 1986. – [2], 39, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : The American vision : American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978. - Opis wg okł. - Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8087 II RARA (1987 D 1/20a)
R 7960 II RARA (1987 D 1/20b)

BN KW 20.835
BN II 1.991.875 Chr.
BN II 1.986.766 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8395   A:           SOLIDAR

3710.
Novak Michael
Zmierzch socjalizmu / Michael Novak . – [Warszawa] : Wydaw. Grupy Polityczne Wola, [ok. 1987]. – [36] s. ; 21 cm. – (Idee ; 1)
Uwagi: Oryg. : The Spirit of democratic capitalism : Simon & Schuster, 1982. - Przedr. z : Kraków : Biblioteka Polityki Polskiej, 1986 (przep). - Opis wg okł. - Zł. 140. - Pow. białk.

AR 3249 II RARA (1987 D 5/48a)
R 3454 II RARA (1987 D 5/48b)

BN KW 25.210
BN II 1.991.807 Chr.
BN II 1.986.642 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8396   A:           SOLIDAR

3711.
Nowa Huta 1983 : 1 maja / Konfederacja Polski Niepodległej. – Kraków : KPN, 1983. – Teka [10] k. fot. ; 9 x 14 cm
Uwagi: Teka fot. - Opis z okł. - Zł. 250. - Odb. fot.

FT 5 I a-b (F.CDCN, 804)
 DO GÓRY   ID: 3965   A:           SOLIDAR

3712.
Nowa Huta : 31 sierpień 1983. – Kraków : Małopolska, 1983. – Teka [10] k. fot. ; 15 x 9
Uwagi: Teka fot. - Opis wg okł. - Zł. 150. - Odb. fot.

FT 2 I a-b (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 3964   A:           SOLIDAR

3713.
Nowak Edward
"Od upaństwowienia do uspołecznienia" / Edward Nowak. – Kraków : [s.n.], 1981. – Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 8106 II RARA (F.CDCN, 1 MAL)
R 8605 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 3966   A:           SOLIDAR

3714.
Nowak Janusz Tadeusz
Droga życiowa pułkownika Lisa-Kuli / Janusz Tadeusz Nowak . – Przemyśl : Biblioteczka Przemyska, 1985. – [4], 83 s. : [5] s. tabl. fot. ; 21 cm. – (Seria Historyczna ; t. 2)
Uwagi: Zł. 300. - Off. z oryg.

AR 1917 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8397   A:           SOLIDAR

3715.
Nowak Janusz, Sroka Stanisław, Terlecki Ryszard
Historyczny Lwów : przewodnik / Janusz Nowak, Stanisław Sroka, Ryszard Terlecki . – Kraków : [s.n.], 1990. – 64 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 7295 II RARA (1991 D 106/5a)
R 7305 II RARA (1991 D 106/5b)
 DO GÓRY   ID: 3967   A:           SOLIDAR

3716.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – [S.l. : s.n., ok. 1983]. – 39, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983 (repr. 1:1). - Jednostronna kserokopia z wyd. wrocławskiego. - Kser. z oryg.

AR 5527 I RARA (F.CDCN, 3 OSTA)
 DO GÓRY   ID: 8400   A:           SOLIDAR

3717.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – [S.l. : s.n., po 1983]. – 20 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. : Warto wiedzieć. - Zł. 40. - Stdr. z maszyn.

AR 8090 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
 DO GÓRY   ID: 8405   A:           SOLIDAR

3718.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – Szczecin : Niezal. Wydaw. "Oficyna", 1984. – [2], 33, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 125. - Stdr. z maszyn.

AR 5528 I RARA (1993 D 125/7)
R 175 I RARA (F.CDCN, 1010)
WMN 0478

BN I 1.884.376 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8402   A:           SOLIDAR

3719.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – [S.l. : s.n., ok. 1983]. – 39, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983 (repr. 1:1). - Stdr. z maszyn.

AR 5529 I RARA (F.CDCN, 1 UWR)

BN I 2.283.785 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8401   A:           SOLIDAR

3720.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – Wyd. 4. – Wrocław : Koordynacyjna Wydawnicza RKW, 1988. – 23 s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Wstęp po 4 latach / Leszek Budrewicz. - Zł. 100. - Stdr. z maszyn.

AR 8089 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 7964 II RARA (F.CDCN, 1 TYT)

BN II 2.249.133 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8407   A:           SOLIDAR

3721.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. "Unia", 1983. – 40 s. ; 16 cm
Uwagi: Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 328 I RARA (1987 D 1516/39)
R 5526 I RARA (F.CDCN, 2 BN)

BN KW 22.313
BN I 1.992.542 Chr.
BN I 1.987.614 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8398   A:           SOLIDAR

3722.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – Wrocław : "13", 1983. – 28 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 70. - Off. z maszyn.

AR 2998 II RARA (1984 D 590/21)
R 7963 II RARA (1985 D 11/5)

BN KW 36.814
BN II 1.993.586 Chr.
BN II 1.987.360 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8404   A:           SOLIDAR

3723.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak . – Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983. – 39, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 5526 I RARA (F.CDCN, 1 OST)
R 5525 I RARA (F.CDCN, 1 GOR)

BN KW 44.310
BN I 1.995.094 Chr.
BN I 1.884.394 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8399   A:           SOLIDAR

3724.
Nowak Leszek
Anty Rakowski czyli... / Leszek Nowak . – Gdańsk : Biblioteczka Grypsu, [po 1983]. – 37 s. ; 21 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 8088 II RARA (F.CDCN, 1 BMP)

BN KW 39.809
BN II 1.993.241 Chr.
BN II 1.987.527 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8403   A:           SOLIDAR

3725.
Nowak Leszek
Anty-Rakowski czyli O tym co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak. – [S.l.] : "Oficyna w Suterenie", [post 1982]. – 20 s. ; 21 cm. – (Warto Wiedzieć - Oficyna w Suterenie)

BN II 1.848.466 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37888   A: bj          SOLIDAR

3726.
Nowak Leszek
Anty-Rakowski czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy / Leszek Nowak. – Kraków: Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk Powielarnia Puszcza Niepołomicka). – 21, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 65. - Stdr. z maszyn.

AR 2913 II RARA (1984 D 630/35a)
R 2914 II RARA (1984 D 630/35b)
R 2912 II NPS (1984 580/17)
R 2160 II RARA (1987 D 1818/10)
WMN 0480

BN II 1.994.746 Chr.
BN I 1.987.377 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 3968   A:           SOLIDAR

3727.
Nowak Leszek
Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji / Leszek Nowak . – Poznań : NZS AR, 1981. – 15, [1] s. ; 30 cm. – (Biblioteka NZS AR ; 3)
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 3768 III RARA (F.CDCN)
R 4350 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.999.296 Chr.
BN III 1.399.996 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8408   A:           SOLIDAR

3728.
Nowak Leszek
Błędy Lenina czyli o konieczności socjalizmu w Rosji / Leszek Nowak . – Katowice : Biblioteka Nieobecnych, 1983 ; Górny Śląsk : "Głos Śląsko-Dąbrowski", 1984. – [1], 15 s. ; 21 cm. – (Wykłady ; cz. 3)
Uwagi: W egz. AR 3011 II : inny układ karty tyt. (tytuł serii pod autorem). - Karta tyt. egz. AR 3381 II : wariant karty tyt. egz. AR 3011 II. - Zł. 15. - Stdr. z maszyn.

AR 3011 II RARA (1984 D 590/22)
AR 2915 II RARA (F.CDCN)
AR 3381 II RARA (F.CDCN)

R 2826 II RARA (F.CDCN)
WMN 0473

BN KW 32.747
BN II 1.993.887 Chr.
BN II 1.844.915 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8409   A:           SOLIDAR

3729.
Nowak Leszek
Dwa szkice z nie-marksowskiego materializmu historycznego : Wyzwolenie : społeczne czy narodowe ; Marksizm dzisiaj / Leszek Nowak . – Poznań : Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW, [1982?]. – 24, [2] s. ; 30 cm. – (Poznańskie Broszury Społeczne ; z. 11)
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 25. - Pow. białk.

AR 3769 III RARA (F.CDCN)
R 4351 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.994.536 Chr.
BN III 1.989.425 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8410   A:           SOLIDAR

3730.
Nowak Leszek
Fundamentalny błąd Marksa czyli konieczność socjalizmu / Leszek Nowak . – Poznań : [NZS AR], 1981. – 30, [1] s. ; 30 cm. – (Biblioteka NZS AR ; 2)
Uwagi: Do użytku wewnątrzorganizacyjnego. - Pow. białk.

AR 3771 III RARA (94 D MAL 1/875)
 DO GÓRY   ID: 8414   A:           SOLIDAR

3731.
Nowak Leszek
Fundamentalny błąd Marksa czyli konieczność socjalizmu / Leszek Nowak . – Szczecin : NZS WSP, [1981] (Druk: Studencka Agencja Wydawnicza "Sorbona" im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego). – 35 k. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 3773 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8415   A:           SOLIDAR

3732.
Nowak Leszek
Fundamentalny błąd Marksa czyli konieczność socjalizmu / Leszek Nowak . – Poznań : [s.n.], 1981. – [2], 30 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedruk (?) z wydania WIW - por. AR 3747 III. - Kser. z maszyn.

AR 4067 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.397.533 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8412   A:           SOLIDAR

3733.
Nowak Leszek
Fundamentalny błąd Marksa czyli konieczność socjalizmu / Leszek Nowak . – Poznań : WIW [Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza], 1981. – [2], 30 s. ; 30 cm
Uwagi: W egz. A brak s. 30. - Kser. z maszyn.

AR 3747 III RARA (1981 D 198/106)

BN III 1.984.713 A Cim.
 DO GÓRY   ID: 8411   A:           SOLIDAR

3734.
Nowak Leszek
Fundamentalny błąd Marksa czyli konieczność socjalizmu / Leszek Nowak . – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – [1], 57-96 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8091 II RARA (F.CDCN, 1 WI)

BN KW 35.372
BN II 1.993.573 Chr.
BN II 1.989.755 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8413   A:           SOLIDAR

3735.
Nowak Leszek
Fundamentalny błąd Marksa czyli O konieczności socjalizmu / Leszek Nowak. – Poznań : [NZS], 1981. – [4], 30 s. : wykr. ; 31 cm. – (Biblioteka Niezależnego Zrzeszenia Studentów ; z. 2)
Uwagi: Do użytku wew.-org.

BN III 1.397.533 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37895   A: bj          SOLIDAR

3736.
Nowak Leszek
Głos klasy ludowej : polska droga do socjalizmu / Leszek Nowak . – Poznań : [Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza WIW], 1980. – 18 s. ; 30 cm. – (Poznańskie Broszury Społeczne ; z. 1)
Uwagi: Opis wg okł. - Nazwa wyd. poz. 122. - Pow. białk.

AR 4099 III RARA (F.CDCN)

BN III 2.299.412 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8416   A:           SOLIDAR

3737.
Nowak Leszek
Liczą się tylko masy / Leszek Nowak . – [Gdańsk] : Niezależna Oficyna Wydawnicza - Gdańskiego Ruchu Oporu Młodzieży "Pokolenie", [1984]. – 27, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. "Unia", 1983 (przep.). - Opis wg okł. - Zł. 60. - Pow. białk.

AR 8093 II RARA (1986 D 8/23)
R 7966 II RARA (1986 D 5/18)
WMN 0652

BN II 1.995.180 Chr.
BN II 1.987.631 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8419   A:           SOLIDAR

3738.
Nowak Leszek
Liczą się tylko masy / Leszek Nowak . – Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983. – 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8092 II RARA (F.CDCN, 63 WUSW)
R 7965 II RARA (F.CDCN, 1 SA)

BN KW 22.266
BN II 1.992.512 Chr.
BN II 1.987.585 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8417   A:           SOLIDAR

3739.
Nowak Leszek
Liczą się tylko masy / Leszek Nowak . – Warszawa : Unia, 1984. – 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 7424 II RARA (1991 D 556/7)
R 7435 II RARA (1991 D 556/8)
WMN 0653

BN KW 22.279
BN I 1.992.521 Chr.
BN I 1.987.593 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8418   A:           SOLIDAR

3740.
Nowak Leszek
Marksizm jako fałszywa świadomość socjalizmu / Leszek Nowak . – [Szczecin : s.n., 1981] (Druk: Studencka Agencja Wydawnicza Sorbona Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego). – 11 k. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 4095 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8420   A:           SOLIDAR

3741.
Nowak Leszek
Mit marksizmu / Leszek Nowak. – [Bydgoszcz] : "Catacumbus", 1984. – 39, [1] s. ; 15 cm

BN I 2.283.893 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37904   A: bj          SOLIDAR

3742.
Nowak Leszek
Mity komunistów / Leszek Nowak . – [Wrocław] : Oficyna Wydawnicza im. G. Przemyka, ok. 1984. – 7, [1] s. ; 15 cm. – (Biblioteka Wyrostka ; 4)
Uwagi: Przedr. z : Katowice : Biblioteka Nieobecnych, 1983 (przep.). "Barykada" 1982, nr 4 (przep.). - Stdr. z maszyn.

AR 904 I RARA (1984 D 1830/32)
 DO GÓRY   ID: 8449   A:           SOLIDAR

3743.
Nowak Leszek
Mity komunistów / Leszek Nowak. – Wrocław : [s.n.], 1984. – 8 s. : il. ; 15 cm. – (Biblioteczka Robotnicza (Wrocław) ; 3)
Uwagi: Zawiera: Mit komunizmu w Rosji ; Czy władza totalitarna w Polsce jest komunistyczna. - Tyt. nagł.

BN I 1.884.447 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37893   A: bj          SOLIDAR

3744.
Nowak Leszek
Mity socjalizmu / Leszek Nowak. Cz. 1 : mit odnowy . – [S.l. : s.n., 1981]. – [1], 47 s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 5530 I RARA (F.CDCN)
810370 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8451   A:           SOLIDAR

3745.
Nowak Leszek
Mity socjalizmu / Leszek Nowak. Cz. 1 : Mit odnowy . – Poznań : Niezależne Wydaw. Społeczno-Polityczne "Korekta", 1981. – [5], 68, [1] s. ; 31 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3778 III RARA (F.CDCN)
R 3605 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.397.428 A Chr. cz. 1
 DO GÓRY   ID: 8450   A:           SOLIDAR

3746.
Nowak Leszek
Mity socjalizmu / Leszek Nowak. Cz. 1 : Mit odnowy. – [Szczecin] : SAW - Studencka Agencja Wydawnicza im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego, [1981]. – [3], 47, [2] s. ; 16 cm

BN KW 32.588 Cz. 1
BN I 1.993.791 Chr. Cz. 1
BN I 1.884.185 A Chr. Cz. 1
 DO GÓRY   ID: 37905   A: bj          SOLIDAR

3747.
Nowak Leszek
Mity socjalizmu / Leszek Nowak. Cz. 2 : Mity wiarygodności . – [Wrocław] : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1983. – 37 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 30. - Stdr. z maszyn.

AR 8095 II RARA (F.CDCN, 2 BRE)
R 7968 II RARA (F.CDCN, 1 SA)

BN II 1.995.080 Chr. cz. 2
BN II 1.848.541 A Chr. cz. 2
 DO GÓRY   ID: 8452   A:           SOLIDAR

3748.
Nowak Leszek
Nieświadomość nie tłumaczy filozofa / Leszek Nowak. – [Poznań] : Samodzielna Oficyna Literacka, 1983. – 82 s. ; 22 cm
Uwagi: Na okł. zdjęcie autora. - Pow. białk.

AR 1918 II RARA (F.CDCN)
R 8593 II RARA (F.CDCN, 391)

BN II 2.265.149 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8453   A:           SOLIDAR

3749.
Nowak Leszek
Polska droga do socjalizmu : głos klasy ludowej / Leszek Nowak. – Poznań : SIW [Studencka Inicjatywa Wydawnicza], 1981. – 19 k. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Poznań, 1980. - Ogł. także pt. : Polska droga do socjalizmu.

BN KW 4.047
BN III 1.999.184 Chr.
BN III 1.989.587 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37908   A: bj          SOLIDAR

3750.
Nowak Leszek
Polska droga do socjalizmu : głos klasy ludowej / Leszek Nowak. – Warszawa : NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów] Politechnika Warszawska : "Mel", 1980. – 23 s. ; 15 cm. – (Biblioteczka "Idzie Nowe")
Uwagi: Do użytku wew. - Przedr. z : Poznańskie Broszury Społeczne, Poznań 1980.

BN KW 45.552
BN I 1.993.755 Chr.
BN I 1.884.017 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37906   A: bj          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm