L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


3851.
Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (z narodem).... – [S.l. : s.n., ok. 1984]. – [10 k.] ; 15 cm. – (Foto Wspomnienia ; komplet 10)
Uwagi: teka fot. - Zł. [300]. - Odb. fot.

FT 16 I a (1984 D 1693/27 a-j)
 DO GÓRY   ID: 8237   A:           SOLIDAR

3852.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – 17 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Wrocław : NSZZ "S" Wydaw. MKZ, 1981 (repr. 1:1). - Kser. z oryg.

AR 84 I RARA (1981 D 483/274)
 DO GÓRY   ID: 8246   A:           SOLIDAR

3853.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. – Wrocław : Wydaw. Świt, 1981. – [2], 18 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1980 (przep.). - Opis wg okł. - Na karcie tyt. : Obywatel a SB. - Zł. 10. - Off. z maszyn.

AR 5535 I RARA (1993 D 125/11)
R 177 I RARA (F.CDCN)

BN I 1.990.537
 DO GÓRY   ID: 8248   A:           SOLIDAR

3854.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. – Gdynia : [s.n.], 1981. – [5], 21 s. ; 15 cm
Uwagi: Maszynopis powiel.

BN I 2.284.084 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37987   A: bj          SOLIDAR

3855.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. – [s.l. : s.n., ca 1980]. – 7 s. ; 22 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Jan Olszewski. - Pod tekstem : poradnik społeczny PPN [Polskiego Porozumienia Niepodległościowego]. - Opis wg nagł. - Nad nagł. : Kraj (przedruk z: "Kultura", Paryż).

BN II 1.989.767 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37986   A: bj          SOLIDAR

3856.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. – Wrocław : MKZ NSZZ "Solidarność", [1981] (Druk : NSZZ "Solidarność"). – 17 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1980(przep.). - Off. z maszyn.

AR 310 I RARA (F.CDCN)
R 1043 I ARA (1990 D 1336/68)

BN KW 44.293
BN I 1.993.792 Chr.
BN I 1.884.187 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8245   A:           SOLIDAR

3857.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : o wezwaniach, zatrzymaniach, przeszukaniach i przesłuchaniach / [Roman Wojciechowski, Mirosław Chojecki]. – [S.l. : s.n., 1978]. – [17] s. ; 21 cm
Uwagi: Karta tytułowa na s. 2 okładki. - Nazwiska : Roman Wojciechowski, Mirosław Chojecki sygnują wprowadzenie na s. 1. - Rozszerzona wersja tekstu : O przesłuchaniach, zawartego w wydaniu Redakcji Biblioteki "Głosu" : Olszewski Jan, Obywatel a Służba Bezpieczeństwa. - Pow. białk.

AR 8103 II RARA (F.CDCN, 25 WUSW)
R 7976 II RARA (F.CDCN, 21 WUSW)
R 8601 II RARA (F.CDCN, 432)
 DO GÓRY   ID: 8238   A:           SOLIDAR

3858.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : o wezwaniach, zatrzymaniach, przeszukaniach i przesłuchaniach. – [S.l. : s.n., ca 1980]. – [19] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut.: Jan Olszewski. - Opis wg s. red. - R. wyd. na podst. innych publ. tego tyt.

BN II 1.995.207 Chr.
BN II 1.848.843 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37988   A: bj          SOLIDAR

3859.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, [ok. 1980]. – XXIII s. ; 14 cm
Uwagi: Na okł. druk wezwania KS MO. - Na s. 4 okł. : tylko znak firmowy Nowej. - Stdr. z maszyn.

AR 5538 I RARA (1986 D 6/23)
R 5533 I RARA (F.CDCN, 1 GOR)
 DO GÓRY   ID: 8239   A:           SOLIDAR

3860.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980 (Druk: Zakłady Graficzne NOWA). – XXIII s. ; 14 cm
Uwagi: Na s. 4 okł. informacja o Nowej (tekst) bez napisu wyd. IV. - Stdr. z maszyn.

AR 5539 I RARA (F.CDCN, 4 BIE)
R 181 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8240   A:           SOLIDAR

3861.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – [S.l. : s.n., ok. 1980]. – 18 s. ; 15 cm
Uwagi: Na okł. dwie twarze z profilu. - Zł. 10. - Off. z maszyn.

AR 5536 I RARA (F.CDCN, 20 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8242   A:           SOLIDAR

3862.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – [S.l. : s.n., ok. 1980]. – 18 s. ; 15 cm
Uwagi: Na okł. dwie twarze z profilu. - Prawdopod. reprint z egz. wydania powyższego (por. AR 5536 I). - Zł. 10. - Off. z maszyn.

AR 5537 I RARA (1993 D 125/9)
R 5532 I RARA (F.CDCN, 39 WUSW)
811229 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8243   A:           SOLIDAR

3863.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – Tarnów : Tarnowska Oficyna Wydawnicza, 1981. – 28, [2] s. ; 15 cm. – (Biblioteka "Wiadomości Tarnowskich")
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1979, wyd. 3 (przep.). - Off. z maszyn.

AR 312 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8244   A:           SOLIDAR

3864.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – Warszawa : Niezależny Instytut Wydawniczy, 1981. – 21 s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 15. - Off. z maszyn.

AR 5534 I RARA (1993 D 125/10)
R 179 I RARA (F.CDCN)
811230 I RARA (1981 K 1296/2)

BN I 1.997.002 Chr.
BN I 2.284.153 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8247   A:           SOLIDAR

3865.
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik życia społecznego w PRL. – Wyd. 4. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1980. – XXIII s. ; 14 cm
Uwagi: Na okł. druk wezwania. - Na 4 s. okł. : informacja o Nowej z napisem wyd. IV. - Stdr. z maszyn.

AR 57 I RARA (1980 D 1903/48)
R 5531 I RARA (F.CDCN, 77 WUSW)

BN mf. 60542 z egz.: BN I 1.982.097 Cim.
BN KW 22.253
BN KW 22.253/1
BN KW 22.253/2
 DO GÓRY   ID: 8241   A:           SOLIDAR

3866.
Obywatel i prawo / [red. Andrzej Dorniak, Antoni Pawlak ; oprac. graf. Jerzy Janiszewski. – Gdańsk ; Warszawa : BIPS, 1981. – [2], 50, [2] s. ; 20 cm. – (Zeszyty Informacyjne BIPS. Seria Praworządność)
Uwagi: Przedr. z : Obywatel a Sb, Warszawa : Nowa, 1981. "Tygodnik Solidarność", 1981, nr 3-16 (przep.). - Nazwa aut. tekstów zamieszczonych w "Tygodniku Solidarność" : Jedlicki Jerzy, Strzelecka Jolanta, Falandysz Lech. - Off. z maszyn.

AR 1383 I RARA (1990 D 1343/39)
R 1405 I RARA (1991 D 16/67)

BN I 1.990.453 Chr.
BN I 1.990.454 Chr.
BN I 1.990.455 Chr.
BN I 1.985.202 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8249   A:           SOLIDAR

3867.
Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 r. : najnowszy raport "DiP" / Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" ; Zespół Prognoz. – Rzeszów : "Solidarność Rzeszowska", [1981](Drukarnia MKR). – 8 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Gdańsk : Biuro Informacji Prasowej "Solidarność", 1981, nr 11 (przep.). - Dr. dwułamowy. - Off. z maszyn.

AR 3632 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8251   A:           SOLIDAR

3868.
Ocena sytuacji w Polsce i prognoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 / Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" ; Zespół Prognoz. – [Warszawa] : Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość", [1981]. – 18 k. ; 30 cm
Uwagi: Kser. z pow.

AR 3772 III RARA (1981 D 1098/10a)
R 3771 III RARA (1981 D 1098/10b)
 DO GÓRY   ID: 8250   A:           SOLIDAR

3869.
Ochrona zdrowia / [praca zbiorowa] ; Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. – Warszawa : NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze ; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. – 87, [1] s. ; 20 cm. – (Zeszyty OBS [Ośrodka Badań Społecznych] / NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze ; 5)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1922 II RARA (F.CDCN)
R 8600 II RARA (F.CDCN)

BN KW 13.574
BN II 1.990.476 Chr.
BN II 1.985.215 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8263   A:           SOLIDAR

3870.
Od klasycyzmu : materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w II klasie szkoły średniej / [oprac. Stanisława Stelmachowa, pseud. i Jan Żarnicki, pseud.]. – Wrocław : Dolnośląska Rada Edukacji ; Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1987. – [2], 112 s. ; 22 cm. – (Glosariusz Dolnośląskiej Rady Edukacji / Oświata Niezależna ; 3)
Uwagi: Nazwa aut. oprac. : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Zł. 400. - Off. z maszyn.

AR 2656 II RARA (1989 D 730/2)

BN II 1.995.383 Chr. t. 3
BN II 1.846.704 A Chr. t. 3
 DO GÓRY   ID: 8264   A:           SOLIDAR

3871.
Od Młodej Polski : materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w III klasie szkoły średniej / [oprac. red. Stanisława Stelmachowa, pseud. i Jan Żernicki, pseud.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1989. – 136, [1] s. ; 20 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Literatura. Glosariusz / ON [Oświata Niezależna] ; 4)
Uwagi: Nazwa aut. oprac. : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Zł. 2400. - Off. z maszyn.

AR 8104 II RARA (F.CDCN, NZS)
R 8603 II RARA (F.CDCN)

BN KW 31.877
BN I 1.993.510 Chr.
BN I 1.989.674 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8266   A:           SOLIDAR

3872.
Od Młodej Polski : materiały pomocnicze do nauki języka polskiego w III klasie szkoły średniej S / [oprac. red. Stanisława Stelmachowa, pseud. i Jan Żernicki, pseud.]. – Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1988. – 99 s. ; 21 cm. – (Glosariusz Dolnośląskiej Rady Edukacji ; 4)
Uwagi: Nazwa aut. oprac. : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Zł. 400. - Off. z maszyn.

AR 7115 II RARA (1989 D 1872/27)
R 8604 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8265   A:           SOLIDAR

3873.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. III : Nowe wstrząsy : zeszyt 1 : rok 1968. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1987. – [2], IV, 84 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1926 II RARA (F.CDCN)
R 8607 II RARA (F.CDCN)
WMN 0905

BN KW 32.839 Cz. 3, z. 1
BN II 1.993.896 Chr. Cz. 3, z. 1
BN II 1.842.057 A Chr. Cz. 3, z. 1
 DO GÓRY   ID: 8272   A:           SOLIDAR

3874.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. III : Nowe wstrząsy : zeszyt 2 : grudzień 1970. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1985. – VI, 85-138 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2936 II RARA (1988 D 179/42b)
R 9160 II RARA (1988 D 179/42a)
WMN 0781; WMN 0809

BN KW 32.839 Cz. 3, z. 2
BN II 1.993.896 Chr. Cz. 3, z. 2
BN II 1.842.057 A Chr. Cz. 3, z. 2
 DO GÓRY   ID: 8273   A:           SOLIDAR

3875.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. II : Mała stabilizacja 1958-1967. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1986. – [3], III, [1], 98 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Zł. [200]. - Off. z maszyn.

AR 1925 II RARA (1987 D 5/50)
R 8606 II RARA (F.CDCN)
WMN 0828; WMN 0906


BN KW 32.839 Cz. 2
BN II 1.993.896 Chr. Cz. 2
BN II 1.842.057 A Chr. Cz. 2
 DO GÓRY   ID: 8271   A:           SOLIDAR

3876.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I : Wokół października : zeszyt 1. – [Kraków] : Libertas, [1985]. – 89, III s. ; 15 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1984 (kop.). - Zł. [180]. - Off. z maszyn.

AR 5540 I RARA (1993 D 125/16)
R 5534 I RARA (1987 D 1316/126, 3 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8268   A:           SOLIDAR

3877.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I : Wokół października : zeszyt 1. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1984. – 89, III ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 180. - Off. z maszyn.

AR 595 I RARA (F.CDCN)
R 2313 II RARA (F.CDCN)
WMN 0511; WMN 0617; WMN 0902; WMN 0909

BN KW 32.839 Cz. 1, z. 1
BN II 1.993.896 Chr. Cz. 1, z. 1
BN II 1.842.057 A Chr. Cz. 1, z. 1
 DO GÓRY   ID: 8267   A:           SOLIDAR

3878.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I : Wokół października : zeszyt 2. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1985. – [1], 91-176, IV-VII ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 220. - Off. z maszyn.

AR 2927 II RARA (1985 D 11/141a)
R 9158 II RARA (1985 D 1/141b)
WMN 0868
 DO GÓRY   ID: 8269   A:           SOLIDAR

3879.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I : Wokół października : zeszyt 2. – Warszawa : "Pokolenie" : ON [Oświata Niezależna], 1985. – S. [2], 90-176, IV-VII, [3] ; 22 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej Materiały z Dziejów Polski 1945-1980)

BN KW 32.839 Cz. 1, z. 2
BN II 1.993.896 Chr. Cz. 1, z. 2
BN II 1.842.057 A Chr. Cz. 1, z. 2
 DO GÓRY   ID: 37989   A: bj          SOLIDAR

3880.
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. I : Wokół października : zeszyt 3. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1984. – [1], 178-302, VIII-XII ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Materiały z Dziejów Polski 1945-1980 / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 260. - Off. z maszyn.

AR 2933 II RARA (1987 D 6/12a)
R 9159 II RARA (1987 D 6/12b)

BN KW 32.839 Cz. 1, z. 3
BN II 1.993.896 Chr. Cz. 1, z. 3
BN II 1.842.057 A Chr. Cz. 1, z. 3
 DO GÓRY   ID: 8270   A:           SOLIDAR

3881.
Od starożytności : materiały pomocnicze do nauki języka polskiego I klasy szkoły średniej / [oprac. red. Stanisława Stelmachowa, pseud. i Jan Żernicki, pseud.]. – Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza Aspekt, 1986. – 88 s. ; 21 cm. – (Glosariusz Dolnośląskiej Rady Edukacji / ON [Oświata Niezależna] ; 2)
Uwagi: Nazwa aut. oprac. : Patrzałek Anna, Patrzałek Tadeusz. - Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8105 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 7977 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN KW 45.497 t. 2
BN II 1.995.383 Chr. t. 2
BN II 1.846.704 A Chr. t. 2
 DO GÓRY   ID: 8274   A:           SOLIDAR

3882.
Odojewski Włodzimierz
Zapomniane, nieuśmierzone... / Włodzimierz Odojewski . – [Kraków] : Oficyna Wydawnicza Margines, 1989. – 137, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka Archipelagu, Berlin : "Archipelag" 1987, t. 4 (repr.1:1). - Zł. 850. - Off. z oryg.

AR 787 I RARA (1989 K 881/18)
R 5095 I NPS (1991 K 87/9)
R 795 I RARA (1989 K 902/5)

BN KW 25.574
BN I 1.993.008 Chr.
BN I 1.988.354 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8275   A:           SOLIDAR

3883.
Odojewski Włodzimierz
Zasypie wszystko, zawieje... : powieść / Włodzimierz Odojewski . – [Kraków] : Oficyna Wydawnicza Margines, 1986. – [4], 9-483 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka "Kultury" 1973, t. 240 (kop.). - Zł. 950. - Off. z oryg.

AR 1166 I RARA (1987 D 2/30)
R 1092 I RARA (1987 D 7/56)
R 1016 I NPS (1990 D 1336/131)

BN KW 22.048
BN I 1.992.445 Chr.
BN I 1.987.494 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8276   A:           SOLIDAR

3884.
Odwołanie : obywatel gen. Czesław Kiszczak... / Prezydium Zarządu Głównego zawieszonego Związku Literatów Polskich ; [podpisali : Jan Józef Szczepański i in.]. – Warszawa : [s.n.], 1983 (Druk : Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa"). – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 8107 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 7978 II RARA (F.CDCN, 1 GRU)

BN KW 23.584
BN I 1.992.826 Chr.
BN II 1.988.052 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8277   A:           SOLIDAR

3885.
Odzyskanie niepodległości w 1918 r. : [Poradnik Społeczny PPN] / [Polskie Porozumienie Niepodległościowe]. – [S.l.] : PPN, listopad 1978. – 3, [1] s. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 26)
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. białk.

AR 4134 III RARA (F.CDCN)
R 3957 III RARA (F.CDCN)

P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8278   A:           SOLIDAR

3886.
Ojczyzno ma! : zbiór pieśni patriotycznych / [słowo wstępne Andrzej Świdnicki]. – Lublin : [NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni], 1987. – 184 s. ; nuty ; 21 cm. – (Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność)
Uwagi: Zł. 750. - Off. z maszyn.

AR 1927 II RARA (F.CDCN, 413)
R 8608 II RARA (F.CDCN)
WMN 0536
 DO GÓRY   ID: 8279   A:           SOLIDAR

3887.
Okoń Anna, Równia Piotr Krystian
Obrona Lwowa / Anna Okoń, Piotr Krystian Równia. – Gdańsk : K.M.K.W. "Roxolania", 1981. – 23 s. : fot. ; 30 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3792 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8280   A:           SOLIDAR

3888.
Okoń Jacek
Palcem na czole : [wiersze] / Jacek Okoń. – Gliwice : Wokół Nas, 1989. – 40, [2] s. ; 14 cm
Uwagi: Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 1145 I RARA (1989 K 1438/43)
R 1071 I RARA (1989 K 1866/20)

BN I 1.764.079
BN I 1.374.628 A
 DO GÓRY   ID: 8281   A:           SOLIDAR

3889.
Okulicz Kazimierz
Józef Piłsudski (1867-1935) / Kazimierz Okulicz. – [Warszawa] : Międzyzakładowa Struktura Solidarności V, [1985]. – 23, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Libertas" 1985, nr 4, s. 36-58 (kop.). - Zł. 55. - Off. z oryg.

AR 5541 I RARA (1993 D 125/14)
R 187 I RARA (F.CDCN)

BN KW 44.312
BN I 1.994.626 Chr.
BN I 1.987.564 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8282   A:           SOLIDAR

3890.
Olejniczak Jarosław
Rozwiązania tymczasowe : wiersze z lat 80-87 / Jarosław Olejniczak . – Kraków : Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego, 1987. – 30, [2] s. ; 22 cm. – (Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego)
Uwagi: Stdr. z maszyn.

AR 1929 II RARA (F.CDCN)
R 8609 II RARA (F.CDCN)

BN KW 41.887
BN II 1.995.475 Chr.
BN II 1.844.587 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8283   A:           SOLIDAR

3891.
Olórin Józef
U progu 40-lecia / Józef Olórin ; [okł. projektował Powój]. – Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk : "Powielarnia Puszcza Niepołomicka). – 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 3277 II RARA (1985 D 6/28)
R 3482 II RARA (1985 D 6/93)
R 2759 II NPS (1990 D 1598/25)
WMN 0640; WMN 0865

BN KW 25.221
BN II 1.991.815 Chr.
BN II 1.986.657 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8284   A:           SOLIDAR

3892.
Olszański Tadeusz Andrzej
Narody ZSRR : sytuacja dziejsza i perspektywy / Jan Łukaszów [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Polskie KPN, 1989. – 40 s. ; 20 cm. – (Biblioteka "Drogi")
Uwagi: Nazwa aut. : Olszański Tadeusz Andrzej. - Zł. 1000. - Off. z maszyn.

AR 1453 I RARA (1990 K 184/13)
R 8517 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8285   A:           SOLIDAR

3893.
Olszański Tadeusz Andrzej
Zarys historii Ukrainy w XX wieku / Tadeusz Andrzej Olszański . – Wyd. 1. – Warszawa : Wydaw. "Solidarni", 1990. – 223, [7] s. ; 20 cm. – (Biblioteka "Obozu" ; 16)
Uwagi: Off. ze skł.

AR 7339 II RARA (1991 D 16/139)
R 1690 II RARA (2001 D 179/64)

BN I 1.761.630
BN I 1.375.338 A
 DO GÓRY   ID: 8286   A:           SOLIDAR

3894.
Olszewski Jan
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa / [Jan Olszewski]. – [Warszawa : Biblioteka "Głosu", 1978]. – 20 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Polskie Porozumienie Niepodległościowe, 1977, nr 8(przep.). - Zawiera też artykuł "O przesłuchaniach" przedrukowany z "Kultury" (1977, nr 7/8, s. 125-130). - Pow. białk.

AR 3267 II RARA (1987 D 4/34a)
R 3472 II RARA (1987 D 4/34b)

BN mf. 96780 z egz.: BN II 1.982.142 A Cim.
BN KW 27.378
BN KW 27.378/1
 DO GÓRY   ID: 8291   A:           SOLIDAR

3895.
Olszewski Jan
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa / [Niezależne Zrzeszenie Studentów]. – [S.l. : s.n., 1980]. – [8] s. ; 30 cm. – (Biblioteka NZS)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Biblioteka "Głosu", 1980 (przep.). - Pow. białk.

AR 3790 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8292   A:           SOLIDAR

3896.
Olszewski Jan
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik społeczny PPN / [Jan Olszewski]. – [S.l.] : PPN, lipiec-wrzesień 1977. – 6 s. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 8)
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. białk.

AR 4117 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8288   A:           SOLIDAR

3897.
Olszewski Jan
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik społeczny PPN / [Jan Olszewski]. – [S.l.] : PPN, lipiec-wrzesień 1977. – 6 k. ; 18 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 8)
Uwagi: Opis z nagł. - Odb. fot.

AR 8339 II RARA (F.CDCN, 461)
 DO GÓRY   ID: 8289   A:           SOLIDAR

3898.
Olszewski Jan
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik społeczny PPN / [Jan Olszewski]. – [S.l.] : PPN, 1977. – 6 k. ; 17 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 8)
Uwagi: Opis z nagł. - Odb. fot.

AR 8355 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8290   A:           SOLIDAR

3899.
Olszewski Jan
Obywatel a Służba Bezpieczeństwa : poradnik społeczny PPN / [Jan Olszewski]. – [S.l.] : PPN, lipiec-wrzesień 1977. – 6 k. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 8)
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. spiryt.
Incipit: Tekst powyższy nie jest instrukcją dla konspiratorów...

AR 4118 III RARA (F.CDCN)
R 3753 III RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8287   A:           SOLIDAR

3900.
Olszewski Witold
Budujemy kanał / Witold Olszewski. – [S.l. : s.n., po 1980]. – [2], 7-208 s. ; 17 cm
Uwagi: Przedr. z : Rzym : Polski Dom Wydawniczy, 1947 (repr. 1:1). - Off. z oryg.

AR 8108 II RARA (1991 D 796/35)
 DO GÓRY   ID: 8293   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm