L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


4051.
Pieśni patriotyczne. – Kraków : Wydaw. Polskie, 1981. – [4] s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Rota / Maria Konopnicka. Pieśń konfederatów / Juliusz Słowacki. Warszawianka / Casimir Delavigne. Pierwsza Brygada / Tadeusz Biernacki. - Pow. białk.

AR 8141 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)
R 8630 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7863   A:           SOLIDAR

4052.
Pieśni polskie. T. 3. – [S.l.] : Książnica Młodzieżowa, [ok. 1981]. – 36 s. : nuty ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8143 II RARA (F.CDCN)

BN Mus.I.10.606 t. 3
 DO GÓRY   ID: 7865   A:           SOLIDAR

4053.
Pieśni polskie. T. 4, z. 1. – [S.l.] : Książnica Młodzieżowa, [ok. 1981]. – 9 s. : nuty ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. styliz. orzeł. i cyt. wiersza C. K. Norwida. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 4098 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7866   A:           SOLIDAR

4054.
Pieśni polskie. T. 4, z. 2. – [S.l.] : Książnica Młodzieżowa, [ok. 1981]. – 18 s. : nuty ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Na okł. styliz. orzeł. i cyt. wiersza C. K. Norwida. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 4800 III RARA (F.CDCN)
R 3835 III RARA
 DO GÓRY   ID: 7867   A:           SOLIDAR

4055.
Pieśni polskie / [Andrzej Bober, Janusz Kotarba, Monika Prochowicz]. – [Kraków] : MOWA - Medyczna Oficyna Wydawnicza, [1981]. – 32, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8142 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
 DO GÓRY   ID: 7864   A:           SOLIDAR

4056.
Pieśni polskie. – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [1983]. – [4], 139 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Kraków : Drukarnia Narodowa, 1907.

BN I 1.993.124 Chr.
BN I 1.988.511 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38007   A: bj          SOLIDAR

4057.
Pieśni zza krat. – [Warszawa?] : Wydaw. "Ekstremista", [ok. 1982]. – 5, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3806 III RARA (F.CDCN)

BN KW 2.627
BN III 1.994.417 Chr.
BN III 1.989.295 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7868   A:           SOLIDAR

4058.
Pieśni. – Warszawa : Consensus, 1983. – 32, [1] s. : nuty ; 21 cm
Uwagi: Właść. Kraków : Consensus, 1982. - Off. z maszyn.

AR 2151 II RARA (1987 D 1818/33a)
R 2152 II RARA (1987 D 1818/33b)
R 2924 II NPS (1984 D 15/7)

BN I 1.884.301 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7860   A:           SOLIDAR

4059.
Pieśń nad pieśniami / [tł. z hebr.] Czesław Miłosz. – Warszawa : "Troska o Życie", 1981. – 63, [1] s. ; 11 cm
Uwagi: Tyt. oryg.: Szr̄ haszïrim.

BN I 1.993.804 Chr.
BN I 1.884.183 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37593   A: bj          SOLIDAR

4060.
Pietkiewicz Piotr
Farba T' : wspomnienia byłego żołnierza A.K. / Piotr Pietkiewicz . – Wilno ; Workuta ; Gdańsk : Wydaw. Druk, 1983. – 107, [1] s. : fot. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8144 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 8631 II RARA (F.CDCN)

BN KW 2.627
BN III 1.994.417 Chr.
BN III 1.989.295 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7869   A:           SOLIDAR

4061.
Pietrzak Norbert Maria
Policje tajne i ich rosyjski rodowód / Norbert Maria Pietrzak . – [Warszawa] : Los, 1987. – [4], 30 s. : portr. ; 20 cm
Uwagi: tyt. okł.: Policje tajne typu rosyjskiego. - Zł. 110. - Pow. białk.

AR 1364 I RARA (1987 D 10/13a)
R 1327 I RARA (1987 D 10/13b)
WMN 0825

BN KW 28.221
BN I 1.991.782 Chr.
BN I 1.986.678 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7870   A:           SOLIDAR

4062.
Pięć miesięcy "zawieszonego stanu wojennego" w Małopolsce / Tadeusz Kowalski, Magdalena Nowakowa, Irmina Piekarska, Artur Sokołowski. – Kraków : "Kraków", 1983. – 197, A-E [6] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Gizbert-Studnicki Tomasz, Zabłocki Wiesław, Czyż Maria, Łazarska Irena, Herzog Aleksander. - Zł. 300. - Pow. białk.

AR 2930 II RARA (1984 D 580/32)
R 2557 II RARA (1989 D 602/23/13, 23 WUSW)
R 2556 II NPS (1989 D 602/4/56, 4 WUSW)
WMN 0883

BN KW 45.499
BN II 1.992.561 Chr.
BN II 1.987.636 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7873   A:           SOLIDAR

4063.
Pilch Alojzy
Powstanie i dzieje polskiego oddziału partyzanckiego w obwodzie stołpeckim / [Antoni Pilch]. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – 69-88 ; 30 cm
Uwagi: Właść. Nazwa aut. : Pilch Alojzy. - Nadbitka lub fragment: "Spotkania" 1983, nr 21/22 (s. 69-88). - Pow. białk.

AR 3833 III RARA (F.CDCN)
R 4372 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7872   A:           SOLIDAR

4064.
Piłka Marian
Deformacje w wykładzie historii w podręcznikach dla szkół średnich / Marian Piłka . – [Warszawa] : Wydaw. MKK [Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna, 1984]. – 21 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 7210 II RARA (1985 D 6/54)
R 8632 II RARA (F.CDCN)

BN KW 22.477
BN II 1.992.596 Chr.
BN II 1.987.726 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7897   A:           SOLIDAR

4065.
Piłka Marian
Deformacje w wykładzie historii w podręcznikach dla szkół średnich / Marian Piłka . – Kraków : Biblioteka Promienistych, 1984. – 31 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1967, nr 61, 3-31 s. (kop.). - Zł. 30. - Stdr. z oryg.

AR 877 I RARA (1984 D 590/24 a)
R 878 I RARA (1984 D 590/24 b)
R 195 I RARA (F.CDCN)
WMN 1296

BN I 1.992.588 Chr.
BN I 1.987.708 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7871   A:           SOLIDAR

4066.
Piłsudski Józef, Tuhačevskij Mihail Nikolaevič
Cud na Wisłą : polemika Józefa Piłsudskiego z Michałem Tuchaczewskim (fragmenty) / Józef Piłsudski ; Michał Tuchaczewski. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1982. – [4], 27, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Pisma zbiorowe, Warszawa, 1937, t. 7 (przep.). - Na okł. podtytuł brzmi : Polemika Tuchaczewski-Piłsudski. - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 2356 II RARA (1987 D 1774/68, 4 WUSW)
R 2348 II RARA (1988 D 688/56)

BN KW 21.339
BN II 1.992.115 Chr.
BN II 1.987.039 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7901   A:           SOLIDAR

4067.
Piłsudski Józef
Bibuła / Józef Piłsudski . – [Kraków] : Wydaw. Panaceum, [1988]. – S. 3-161 ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (kop.). - Na obwol. : 1918-1988. Rocznica Odrodzenia Polski Niepodległej. - Off. z oryg.

AR 5556 I RARA (1993 D 125/39)
R 5545 I RARA (F.CDCN, 1 JAS)

BN I 2.280.302 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7893   A:           SOLIDAR

4068.
Piłsudski Józef
Bibuła / Józef Piłsudski . – Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1986. – S. 5-161 ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1983 (kop.). - Zł. 350. - Off. z oryg.

AR 303 I RARA (F.CDCN)
R 372 I RARA (F.CDCN)

BN KW 23.467
BN I 1.992.787 Chr.
BN I 1.987.957 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7894   A:           SOLIDAR

4069.
Piłsudski Józef
Bibuła / Józef Piłsudski . – Warszawa : Wydaw. Nieobecnych, 1982. – 78, [1] s. ; 13 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Nowa, 1978 (przep.). - Właśc. Kraków : Oficyna Literacka. - Zł. 80. - Off. z oryg.

AR 484 I RARA (1987 D 1774/45, 4 WUSW)
R 5546 I RARA (1993 D 125/35)

BN KW 23.481
BN I 1.992.806 Chr.
BN I 1.987.988 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7895   A:           SOLIDAR

4070.
Piłsudski Józef
Bibuła / Józef Piłsudski . – Wrocław : Oficyna NZS, [ok. 1989]. – 161 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ. (repr.1:1). - Zł. 800. - Off. z oryg.

AR 3218 II RARA (1989 D 1795/70/15a)
R 3423 II RARA (1989 D 1795/70/15b)
WMN 0500

BN KW 45.235
BN II 1.994.794 Chr.
BN II 1.357.808 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7892   A:           SOLIDAR

4071.
Piłsudski Józef
Bibuła / Józef Piłsudski . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978 (Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P.). – 63, [1] s. : portr. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 45. - Pow. białk.

AR 8146 II RARA (F.CDCN, 31 WUSW)
R 8007 II RARA (F.CDCN, 26 WUSW)

BN mf. 96778 z egz.: BN II 1.982.152 A Cim.
BN mf. 60792 z egz.: BN II 1.982.132 Cim.
BN KW 19.384
 DO GÓRY   ID: 7896   A:           SOLIDAR

4072.
Piłsudski Józef
Historia Organizacji Bojowej PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] / Józef Piłsudski. – Warszawa : MKN, 1985. – 18 s. ; 21 cm. – (Materiały Historyczne - Międzywydziałowe Koło Naukowe "Wiedza")

BN KW 27.387
BN II 1.128.059 Chr.
BN II 1.304.678 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38008   A: bj          SOLIDAR

4073.
Piłsudski Józef
Jak zostałem socjalistą ? / Józef Piłsudski. – Jastrzębie Zdrój : "Gazeta Jastrzębska" - pismo PPS ; [Warszawa] : Wydaw. im. Olofa Palme, 1989. – [2], 14 s. ; 14 cm
Uwagi: Tyt. na s. red.

BN I 1.884.452 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38010   A: bj          SOLIDAR

4074.
Piłsudski Józef
Jak zostałem socjalistą ? / Józef Piłsudski. – Warszawa : Grupa Polityczna "Wolność i Niepodległość". Wydaw. im. Olofa Palme. Oddział Lewa Podmiejska , 1986. – [2], 14 s. ; 15 cm

BN KW 21.019
BN I 1.991.921 Chr.
BN I 1.986.815 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38009   A: bj          SOLIDAR

4075.
Piłsudski Józef
Jak zostałem socjalistą : Samowładczy gospodarze Polski / Józef Piłsudski . – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Rozstaje, 1981. – 12, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Płomień" 1903, nr 8-9, s. 342-348 (przep.). - "Swoboda" 1902, nr 2, s. 79-90 (przep.). - Pow. białk.

AR 3815 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7891   A:           SOLIDAR

4076.
Piłsudski Józef
Józef Piłsudski o Powstaniu 1863 roku / Józef Piłsudski . – [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", [ok. 1989]. – 276 s., [6] k. tabl. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1963 (repr.1:1). - Zł. 2900. - Off. z oryg.

AR 2456 II RARA (1989 K 906/5)
R 2770 II RARA (1989 K 906/5)

BN KW 24.292
BN I 1.993.012 Chr.
BN I 1.988.401 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7890   A:           SOLIDAR

4077.
Piłsudski Józef
Marszałek J. Piłsudski do Przedstawicielstwa Narodowego / [Józef Piłsudski] ; NZS [Niezależne Zrzeszenie Studentów] UŁ [Uniwersytetu Łódzkiego]. – Łódź : Niezależne Wydaw. Studenckie Paragraf, 1981. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : BBWR, 1928. - Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 7331 II RARA (1991 D 556/24)
R 8008 II RARA (F.CDCN, 3 MAL)

BN KW 36.802
BN I 1.993.986 Chr.
BN II 1.334.723 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7889   A:           SOLIDAR

4078.
Piłsudski Józef
Moja droga do socjalizmu / Józef Piłsudski. – Wrocław : Kooperatywa Wydawnicza Wyzwolenie, [ok. 1981]. – 20 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 20. - Pow. białk.

AR 1941 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.428.369 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7888   A:           SOLIDAR

4079.
Piłsudski Józef
Pierwsze dni / Józef Piłsudski. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – [25] s. ; 30 cm
Uwagi: Tyt. antykwą. - Pow. białk.

AR 3816 III RARA (92 W BMP 1/8)
R 4369 III RARA (93 W BMP 2/10)
 DO GÓRY   ID: 7886   A:           SOLIDAR

4080.
Piłsudski Józef
Pierwsze dni / Józef Piłsudski. – [S.l. : s.n., ok. 1980]. – [25] s./k. ; 30 cm
Uwagi: Tyt. wersalikami. - Pow. białk.

AR 3957 III RARA (1987 D 1316/38)
R 4368 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.999.201 Chr.
BN III 1.398.438 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7887   A:           SOLIDAR

4081.
Piłsudski Józef
Pisma wybrane / Józef Piłsudski ; [przedm. Andrzej Szomański]. – Warszawa : Wydaw. Polskie, 1987. – S. [30], 7-468, [1] k. portr. ; 14 cm. – (Biblioteka "Drogi")
Uwagi: Przedr. z : Pisma zbiorowe T. 1-10. Warszawa, 1937.

BN KW 39.589
BN I 1.991.894 Chr.
BN I 1.986.786 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38011   A: bj          SOLIDAR

4082.
Piłsudski Józef
Pisma Wybrane / Józef Piłsudski ; [przedmowa Andrzej Szomański]. – Wyd. 2. – [Warszawa] : Wydaw. Polskie KPN, 1989. – 30, [2], 7-468 s. ; 20 cm. – (Biblioteka "Drogi")
Uwagi: Przedr. z : Londyn : M.I. Kolin, 1943 (repr.1:1). - Zł. 25000. - Off. z oryg.

AR 1449 I RARA (1991 K 87/10)
R 8635 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7882   A:           SOLIDAR

4083.
Piłsudski Józef
Pisma Wybrane / Józef Piłsudski . – [Kraków] : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1987. – 199, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Pisma zbiorowe, Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937, t. 1-10 (fragm.)(kop.). - Zł. 500. - Off. z oryg.

AR 5557 I RARA (1993 D 125/36)
R 5547 I RARA (1993 D 125/37, 72 WUSW)
R 192 I RARA (F.CDCN)

BN KW 21.023
BN I 1.991.925 Chr.
BN I 1.986.819 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7883   A:           SOLIDAR

4084.
Piłsudski Józef
Pisma, mowy, rozkazy / Józef Piłsudski . – [S.l. : s.n., 1986]. – 49 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8151 II RARA (1986 D 5/6a)
R 8013 II RARA (1986 D 5/6b)
WMN 0704

BN II 2.249.537 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7884   A:           SOLIDAR

4085.
Piłsudski Józef
Pisma / Józef Piłsudski ; wyboru dokonał Marcin Król ; wstępem opatrzył Wojciech Karpiński. – [Warszawa] : Wydaw. Polityka, 1985. – 116, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 8150 II RARA (F.CDCN, NZS)
R 8633 II RARA (F.CDCN)
WMN 0667

BN KW 27.382
BN II 1.991.811 Chr.
BN II 1.986.648 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7885   A:           SOLIDAR

4086.
Piłsudski Józef
Psychologia więźnia : odczyt wygłoszony w Warszawie na zaproszenie Komitetu b. Więźniów Politycznych w dniu 24 V 1925 r. / Józef Piłsudski. – Kraków : [Wydaw.] Rota, 1986. – 18 s. ; 21 cm
Uwagi: Odczyt wygł. w Warszawie na zaproszenie Komitetu b. Więźniów Politycznych w dn. 24 maja 1925 r. - Przedr. z : "Kultura" 1986, nr 7/8, s. 3-15 (przep.). - Opis wg okł. - Zł. 80. - Pow. białk.

AR 2081 II RARA (1987 D 1639/31)
R 2824 II RARA (1987 D 2/21)
R 2340 II RARA (1988 D 688/1)

BN KW 24.274
BN II 1.993.063 Chr.
BN II 1.988.379 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7881   A:           SOLIDAR

4087.
Piłsudski Józef
Psychologja więźnia / Józef Piłsudski. – [S.l. : s.n., 1980]. – 20 s. ; 21 cm
Uwagi: Polska odb. z "Revue Pénitentiaire de Pologne". - Opis wg okł. - Przedr. z: Warszawa, 1931.

BN II 2.267.603 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38012   A: bj          SOLIDAR

4088.
Piłsudski Józef
Rok 1863 / Józef Piłsudski. – [Kraków] : Wydaw. "V", 1984. – 13, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "Puls" 1983/84, nr 20, s. 126-137 (kop.). - Zł. 30. - Off. z oryg.

AR 5558 I RARA (1985 D 3/39)
R 5548 I RARA (1993 D 125/40)
R 189 I RARA (F.CDCN)
WMN 0525; WMN 1318

BN I 2.284.077 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7880   A:           SOLIDAR

4089.
Piłsudski Józef
Rok 1920 / Józef Piłsudski. – [S.l. : s.n., po 1981]. – 42 s. : portr. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Pisma zebrane, Warszawa, 1937, t. 7(kop.). - Opis wg okł. - Dr. dwułamowy. - Zł. 400. - Off. z oryg.

AR 4019 III RARA (F.CDCN, 1084)
R 3712 III RARA (F.CDCN)
WMN 0993

BN III 1.989.399 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7879   A:           SOLIDAR

4090.
Piłsudski Józef
Rok 1920 : z powodu książki M. Tuchaczewskiego "Pochód za Wisłę" / Józef Piłsudski. – [Warszawa] : Wydaw. im. Gen. Nila Fieldofra, [ok. 1984]. – 13 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa, 1927, wyd. 2 (kop.) - Off. z oryg.

AR 8152 II RARA (F.CDCN, NZS KR AGH)

BN I 1.982.992 Cim.
 DO GÓRY   ID: 7878   A:           SOLIDAR

4091.
Piłsudski Józef
W walce o niepodległość : wybór z pism / Józef Piłsudski. – Łódź : Wydaw. Solidarność Walcząca ; Łódzki Zespół Oświaty Niezależnej, 1986. – 101, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Gebethner i Wolff, [1938](kop.). - Zł. 250. - Off. z oryg.

AR 5559 I RARA (1987 D 1/4)
R 370 I RARA (F.CDCN)

BN KW. 28.309
BN I 1.995.775 Chr.
BN I 1.993.665 Chr.
BN I 1.988.144 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7877   A:           SOLIDAR

4092.
Piłsudski Józef
Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu / Józef Piłsudski. – [Kraków : s.n., 1986]. – 61, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Księgarnia Polska Orbis, 1980 (kop.). - Zł. 140. - Off. z oryg.

AR 248 I RARA (1987 D 1316/206, 6 WUSW)
R 5549 I RARA (1986 D 11/10b)

BN KW 22.322
BN I 1.992.547 Chr.
BN I 1.987.619 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7876   A:           SOLIDAR

4093.
Piłsudski Józef
Wywiady z lat 1919-1921 / Józef Piłsudski . – [S.l.] : Wydaw. Polskie, [1981]. – 22 s. ; 31 cm
Uwagi: Przedr. z : Pisma zbiorowe, Warszawa, 1937, t. 5 (przep.). - Opis wg okł. - Zł. 30. - Pow. białk.

AR 3783 III RARA (1981 K 1425/2)
R 3784 III RARA (1981 K 1425/3)

BN III 1.999.182 Chr.
BN III 1.397.997 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7898   A:           SOLIDAR

4094.
Piłsudski Józef
Wywiady z lat 1919-1921 / Józef Piłsudski. – [Wrocław] : Oficyna Wydawnicza "Rozstaje", 1981. – 25 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3814 III RARA (F.CDCN)

BN KW 2.101
BN II 1.994.764 Chr.
BN II 1.988.855 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7875   A:           SOLIDAR

4095.
Piłsudski Józef
Wywiady z lat 1919-1921 / Józef Piłsudski. – [Wrocław] : Oficyna Wydawnicza "Rozstaje", [1981]. – 30 s. ; 30 cm
Uwagi: Zł. 30. - Pow. białk.

AR 3809 III RARA (F.CDCN)
R 4367 III RARA (F.CDCN)

BN KW 2.101
BN II 1.994.764 Chr.
BN II 1.988.855 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7874   A:           SOLIDAR

4096.
Piłsudski Józef
Zadania praktyczne rewolucji / Józef Piłsudski . – Gliwice ; Wrocław : NZS, [1981] (ZG.Pol.Śl.). – [2], 42, [2] s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Pisma zbiorowe, Warszawa, 1937, t.3 (repr.1:1). - Zł. 40. - Off. z oryg.

AR 8153 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 8634 II RARA (F.CDCN)

BN KW 29.930 Def.: brak okł.
BN II 1.993.751 Chr.
BN II 1.358.868 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7899   A:           SOLIDAR

4097.
Piłsudski Józef
Zadania praktyczne rewolucji w zaborze rosyjskim (1910) / Józef Piłsudski . – [Łódź] : Wydaw. Polska i Polityka, [1985] (Druk. im. Hieronima Dobrowolskiego). – 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Zł. 40. - Stdr. z maszyn.

AR 8154 II RARA (F.CDCN, NZS)
R 8636 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.994.736 Chr.
BN II 1.988.007 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7900   A:           SOLIDAR

4098.
Piosenki Armii Krajowej. – [Warszawa] : Wydaw. im. Gen. Nila-Fieldorfa, [ok. 1984]. – [16] s. ; 15 cm
Uwagi: Off. z oryg.

AR 5560 I RARA (1993 D 125/41)
R 5550 I RARA (F.CDCN, 1 MAL)

BN KW 37.861
BN I 1.993.528 Chr.
BN I 1.987.705 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7902   A:           SOLIDAR

4099.
Piosenki internowanych. – Warszawa : Słowo Podziemne, 1983. – 11 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Słowa Podziemnego ; z. 4)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1942 II RARA (F.CDCN)

BN KW 36.974
BN II 1.994.732 Chr.
BN II 1.987.861 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7903   A:           SOLIDAR

4100.
Piosenki jazdy polskiej 1914-1921. – [Kraków] : Wydaw. "Odnowa", [1987]. – 40 s. ; 15 cm
Uwagi: przedr. z: Londyn : Nakł. aut., 1986 (przep.). - Posł. rtm. dypl. T.M. Wroński, na okł. drzeworyty Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. - Off. z maszyn. - Skany z wyd. zob. P163

AR 339 I RARA (1987 D 1516/67a)
R 983 I NPS (1985 D 3/26)
R 340 I RARA (1987 D 1516/67b)

BN I 1.988.828 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7904   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm