L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


4101.
Piosenki stanu wojennego. – [S.l. : s.n., ok. 1982]. – 12 s. ; 20 x 10 cm
Uwagi: Maszyn.

AR 8155 II RARA (F.CDCN, 4 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 7905   A:           SOLIDAR

4102.
Piosenki stanu wojennego. Z. nr 1. – [Warszawa] : Unia, [1983]. – 22 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 2197 II RARA (1987 D 1846/51, 5 WUSW)
R 2603 II RARA (1989 D 602/40/19)

BN KW 32.759 Z. 1
BN II 1.993.894 Chr. Z. 1
 DO GÓRY   ID: 7906   A:           SOLIDAR

4103.
Piosenki z Łupkowa. – [S.l. : s.n., 1982]. – [21] s. ; 21 cm
Uwagi: Maszyn.

AR 8156 II RARA (F.CDCN, 39 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 7907   A:           SOLIDAR

4104.
Piosennik powstania styczniowego. – [S.l. : s.n., ok. 1983]. – [1], 48 s. : nuty ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 2925 II RARA (1984 D 15/15)
R 2589 II RARA (1989 D 602/40/109, 40 WUSW)

BN II 1.995.187 Chr.
BN II 1.987.841 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7908   A:           SOLIDAR

4105.
Pipes Richard
Rosja carów / Richard Pipes ; tł. z ang. Jarosław Bratkiewicz ; przekł. przejrzał, popr. i uzup. Paweł Piotr Wieczorkiewicz. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1990. – XV, 327, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Russia under the old regime, 1974 Rossija pri starom reżimie, 1980. - Zł. 19000. - Off. ze skł.

AR 3294 II RARA (1990 K 930/32)
R 3499 II RARA (1991 D 16/78)

BN I 1.763.442
BN I 1.379.588 A
 DO GÓRY   ID: 7909   A:           SOLIDAR

4106.
Piszczkowski Tadeusz
Między Lizboną a Londynem : z sekretów dyplomacji polskiej w czasie drugiej wojny światowej / oprac. Tadeusz Piszczkowski ; z przedmową Edwarda Raczyńskiego. – [Szczecin] : Suplement, [1981]. – S. 218 ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Instytut Polski i Muzeum Gen. W. Sikorskiego, 1979 (kop.). - Off. z oryg.

AR 300 I RARA (F.CDCN)

BN I 2.280.949 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7910   A:           SOLIDAR

4107.
Pitaval P., Sarna S.
Ograniczenie praw jednostki w procesie karnym : gwarancje praw obywatelskich - przesłuchanie - ustawa o MSW / P. Pitaval, S. Sarna [pseud.]. – Warszawa : [s.n.], 1984. – 23 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 3287 II RARA (1985 D 3/31)
R 3492 II RARA (1986 D 10/31)

BN KW 23.226
BN II 1.992.681 Chr.
BN II 1.987.837 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7911   A:           SOLIDAR

4108.
Pitaval P., Sarna S.
Ograniczenie praw jednostki w procesie karnym : gwarancje praw obywatelskich, przesłuchanie, ustawa o MSW / P. Pitaval, S. Sarna [pseud.]. – Warszawa : [s.n.], 1984. – [2], 16 s. ; 22 cm

BN II 1.989.874 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38013   A: bj          SOLIDAR

4109.
Pius XI
Encyklika jego Świątobliwości [...] papieża Piusa XI [...] o bezbożnym komuniźmie / Pius XI ; [tł. Ks. Biskup dr Okoniewski]. – Warszawa : Wydaw. "Wiara i Wolność", 1981 [właść. 1983]. – 22, [2] s. ; 15 cm
Uwagi: Oryg. : Divini Redemptoris... - Przedr. z : Chełm Lubelski : Wydaw. Braci Prasowych Zakonu św. Ojca Franciszka, 1938 (przep.). - Zawiera cz. 1-2 oraz zakończenie. - Rok wyd. : J 2667. - Zł. 50. - Dr. typogr.

AR 823 I RARA (1984 D 580/43 a)
R 824 I RARA (1984 D 580/43 b)
R 1021 I NPS (1985 D 11/33)

BN I 1.995.942 Chr.
 DO GÓRY   ID: 7915   A:           SOLIDAR

4110.
Pius XI
Encyklika Jego Świątobliwości Ojca Świętego Piusa XI [...] O bezbożnym komunizmie / Pius XI w tł. Biskupa Stanisława Okoniewskiego. – [Wrocław : s.n., 1986] . – 30 s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 90. - Off. z maszyn.

AR 1341 I RARA (1986 D 11/4)
R 1304 I RARA (1986 D 6/12)
WMN 0610

BN I 1.995.924 Chr.
BN I 1.987.885 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7913   A:           SOLIDAR

4111.
Pius XI
Encyklika Jego Świątobliwości Ojca Świętego Piusa XI [...] O bezbożnym komunizmie / w tł. [z łac.] Stanisława [Wojciecha] Okoniewskiego. – [s.l. : s.n., 1985]

BN I 1.995.924 Chr.
BN I 1.987.885 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 50699   A: bj          SOLIDAR

4112.
Pius XI
Encyklika Ojca Świętego Piusa XI Divini redemptoris (cz. I i II) : o bezbożnym komunizmie / Pius XI ; [tł. J. E. Ks. Biskupa dr Okoniewski]. – [Wrocław] : Wydaje Ag. Inf. [Agencja Informacyjna] Solidarności Walczącej, [1986]. – 6 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Wydaw. "Wiara i Wolność", 1983 (przep.). - Zł. 20. - Stdr. z maszyn.

AR 8159 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN II 1.996.365 Chr.
BN II 2.267.933 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7916   A:           SOLIDAR

4113.
Pius XI
Encyklika Ojca Świętego Piusa XI Divini redemptoris (cz. I i II) : o bezbożnym komunizmie / Pius XI ; tł. J. E. Ks. Biskupa dr Okoniewski. – [Warszawa] : Wydaw. Niezależność, [1983]. – 22, [2] s. ; 14 cm
Uwagi: Zł. 50. - Off. z oryg.

AR 575 I RARA (1987 D 1846/101, 5 WUSW)
R 5551 I RARA (1993 D 125/60)

BN KW 23.267
BN I 1.992.739 Chr.
BN I 1.987.920 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7917   A:           SOLIDAR

4114.
Pius XI
Encyklika Ojca Świętego Piusa XI : o bezbożnym komunizmie / Pius XI. – Warszawa : Unia, 1984. – 17, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 40. - Pow. białk.

AR 8158 II RARA (F.CDCN, 1 PLE)
R 8014 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN KW 45.514
BN II 1.995.675 Chr.
BN II 1.987.857 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7912   A:           SOLIDAR

4115.
Pius XI
Encyklika Papieża Piusa XI : o bezbożnym komunizmie / Pius XI . – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1984. – 62 s. ; 16 cm
Uwagi: Oryg. : Divini Redemptoris. - Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 5561 I RARA (1986 D 5/7)
R 5552 I RARA (1993 D 125/61)
WMN 0114

BN I 1.996.029 Chr.
BN I 1.987.947 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7914   A:           SOLIDAR

4116.
Platonov Andrej Platonovič
Wykop / Andrej Płatonow ; wstęp i tł. Andrzej Drawicz. – Wrocław : Wydaw. Zarys ; Warszawa : Wydawn. Krąg, 1986. – [3], 62 s. : err. ; 30 cm
Uwagi: Oryg. : Kotlovan. - Na okł. tyt. w poprzek. - Zł. 300. - Pow. białk.

AR 3825 III RARA (F.CDCN, 389)
 DO GÓRY   ID: 7918   A:           SOLIDAR

4117.
Platonov Andrej Platonovič
Wykop / Andrej Płatonow [pseud. ; tł. z jęz. ros. Andrzej Drawicz]. – [Kraków] : Oficyna Wydawnicza Margines, 1987. – 99, [3] ; 15 cm
Uwagi: Oryg. : Kotlovan. - Przedr. z : Paris : Ed. Spotkania, 1986 (kop.). - Zawiera : Wstęp / Andrzej Drawicz. Nota o autorze / [krypt.] A.M. - Zł. 200. - Off. z oryg.

AR 1171 I RARA (1987 D 5/35)
R 1097 I RARA (1987 D 3/52)
WMN 0221

BN KW 22.498
BN I 1.992.610 Chr.
BN I 1.987.743 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7919   A:           SOLIDAR

4118.
Platonov, Andrej Platonovič
Wykop / napisał Andriej Płatonow ; przetł. z ros. Andrzej Drawicz. – Wrocław : "Zarys" ; Warszawa : we współpr. z "Krąg", 1986. – [3], 62 s. ; 31 cm : err.
Uwagi: Oryg.: Kotlovan".

BN KW 3.879
BN III 1.994.525 Chr.
BN III 1.989.294 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38015   A: bj          SOLIDAR

4119.
Plesnar Łukasz
Trzeba głośno mówić, czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty / Michał Spis [pseud.]. – [Lublin] : Oficyna im. J. Mackiewicza, 1989. – [2], 27 s. ; 15 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Plesnar Łukasz. - Zł. 200. - Stdr. z maszyn.

AR 332 I RARA (F.CDCN)

BN I 1.764.056
BN I 1.384.939 A
 DO GÓRY   ID: 7920   A:           SOLIDAR

4120.
Pleśnar Adam, Sobierajski Marian
Ruch Wolnych Demokratów / Adam Pleśnar, Marian Sobierajski . – Wrocław : Wydaw. Alternatywy Demokratycznej, 1988. – [2], 31 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1943 II RARA (F.CDCN)
R 8637 II RARA (F.CDCN)

BN KW 38.180
BN II 1.993.406 Chr.
BN II 1.988.943 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7921   A:           SOLIDAR

4121.
Pleśnar Adam, Sobierajski Marian
Zarys tożsamości Ruchu Wolnych Demokratów : (środowisko wrocławskie) / Adam Pleśnar, Marian Sobierajski . – [Wrocław : s.n., 1983]. – 15 k. ; 30 cm
Uwagi: Kser. z maszyn.

AR 3889 III RARA (94 D MAL 1/886)
 DO GÓRY   ID: 7922   A:           SOLIDAR

4122.
Pleśnar Adam
Informacja o Ruchu Wolnych Demokratów / Adam Pleśnar. – Wrocław : Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej, 1989. – 3 s. ; 21 cm

BN II 2.249.462 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38016   A: bj          SOLIDAR

4123.
Pleśnar Adam
Kompetencje Rady Pracowniczej / Adam Pleśnar. – Wrocław : [Regionalna Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"], 1989. – [2], 13, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Fragm. materiałów szkoleniowych sesji treningowej dla rad pracowniczych.

BN II 1.844.595 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38017   A: bj          SOLIDAR

4124.
Plotka a monopol informacji / [oprac. Stefan Amsterdamski, Tadeusz Kowalik, Krzysztof Wolicki] ; Towarzystwo Kursów Naukowych. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza 2, 1981 (Drukiem Wydawnictwa KRĄG). – 76, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Naukowe / Towarzystwo Kursów Naukowych. Kolokwia)
Uwagi: Opis wg okł. - Wys. kolumny druku 170 mm. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 1945 II RARA (F.CDCN)
R 8639 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7924   A:           SOLIDAR

4125.
Plotka a monopol informacji / [oprac. Stefan Amsterdamski, Tadeusz Kowalik, Krzysztof Wolicki] ; Towarzystwo Kursów Naukowych. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza 2, 1981 (Drukiem Wydawnictwa KRĄG). – 75, [2] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Naukowe / Towarzystwo Kursów Naukowych. Kolokwia)
Uwagi: Opis wg okł. - Wys. kolumny druku 162 mm. - Zł. 50. - Pow. białk.

AR 2165 II RARA (1987 D 1818/75, 6 WUSW)
R 8638 II RARA (F.CDCN)
803653 II RARA (1981 K 1247/7)

BN mf. 61059 z egz.: BN II 1.982.309 Cim.
BN II 1.990.121
BN II 1.990.122
 DO GÓRY   ID: 7923   A:           SOLIDAR

4126.
Płomyk : [wybór artykułów]. – [Wrocław? : s.n., ok. 1981]. – 226-246, 843-862 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Płomyk" 1938, nr 11 i 1939, nr 38 (kop.). - Zł. 1000. - Kser. z oryg.

AR 8160 II RARA (F.CDCN, 1 UWR)
 DO GÓRY   ID: 7925   A:           SOLIDAR

4127.
Po "Okrągłym Stole" : obrady Podzespołu do Spraw Zdrowia / Społeczna Komisja Zdrowia. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 110 s. ; 20 cm
Uwagi: Numer spec. "Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej". - Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8341 II RARA (832)
R 1833 II RARA (F.CDCN)

BN P.520262 Chr A
 DO GÓRY   ID: 7927   A:           SOLIDAR

4128.
Po Czarnobylu : przed... / red. "Serwisu Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki" (SKN) i red. "Zeszytów Niezależnej Myśli Lekarskiej". – Warszawa : In Plus, 1986. – 40 s. : tab., rys. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 130. - Off. z maszyn.

AR 1946 II RARA(F.CDCN, 502)
R 8640 II RARA (F.CDCN)

BN KW 36.871
BN I 1.993.997 Chr.
BN I 1.987.692 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7926   A:           SOLIDAR

4129.
Po sierpniu : wybór tekstów z miesięcznika "Kultura" nr 10, 11, 12 Paryż 1980. – Kraków : Kos [Krakowska Oficyna Studentów], 1981. – 65 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1980, nr 10-12 (przep.). - Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 3959 III RARA (1987 D 1316/36)
R 4066 III RARA (1989 D 716/78)
 DO GÓRY   ID: 7928   A:           SOLIDAR

4130.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski ; wstęp J. U. T. 2 cz. 1. – [S.l. : s.n., 1986]. – S. [2], 205-396, [1] ; 20 cm

BN I 1.996.412 Chr. t. 2 cz. 1
BN I 2.281.104 A Chr. t. 2 cz. 1
 DO GÓRY   ID: 38019   A: bj          SOLIDAR

4131.
Pobóg-Malinowski Władysław
Katastrofa wrześniowa / Władysław Pobóg-Malinowski. – Warszawa : Wydaw. im. Olofa Palme, 1987. – S. 5-42 ; 31 cm
Uwagi: Rodz. XXII książki pt. : Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945.

BN III 2.297.621 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38018   A: bj          SOLIDAR

4132.
Pobóg-Malinowski Władysław
Na rumuńskim rozdrożu : (fragmenty wspomnień) / Władysław Pobóg-Malinowski . – Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, 1990. – [4], 85, [1] s. ; 19 cm
Uwagi: Przedr. z : "Kultura" 1948, nr 7-9/10 (repr.1:1). - Zł. 5800. - Off. ze skł.

AR 1373 I RARA (1990 K 1142/8)
R 1395 I RARA (1991 D 16/20)

BN I 1.783.082
BN I 1.378.878 A
 DO GÓRY   ID: 7929   A:           SOLIDAR

4133.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Cz. 1 . – [Warszawa] : Wydaw. Zbliżenia, 1981. – S. [3], 2-216 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s. 1-216 (repr. 1:1). - Off. z oryg.

AR 8161 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.990.253 t. 3 cz. 1
BN I 1.990.254 t. 3 cz. 1
 DO GÓRY   ID: 7938   A:           SOLIDAR

4134.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Z. 3. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1981. – S. [4], 421-570 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s.420-570 (repr. 1:1). - Zł. [150]. - Off. z oryg.

AR 3019 II RARA (1981 K 1292/1)
R 7490 II RARA (F.CDCN)

BN KW 45.530 t. 3, z. 3
 DO GÓRY   ID: 7942   A:           SOLIDAR

4135.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Z. 4. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1981. – S. [3], 572-747 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s.571-747 (repr. 1:1). - Zł. 180. - Off. z oryg.

AR 3021 II RARA (1988 D 688/20b)
R 1775 II RARA (F.CDCN)

BN KW 45.530 t. 3, z. 4
 DO GÓRY   ID: 7943   A:           SOLIDAR

4136.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Z. 5. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1982. – S. [4], 749-968 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s.748-968 (repr. 1:1). - Zł. [300]. - Off. z oryg.

AR 3025 II RARA (1988 D 688/20a)

KW 45.530 t. 3, z. 5
 DO GÓRY   ID: 7944   A:           SOLIDAR

4137.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : Jałta. – Warszawa : Obieg, 1983. – S. [1], 749-910, [2] ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s. 748-910 (kop.). - Zawiera : Jałta / Władysław Malinowski Pobóg. - Przedr. rozdz. 30 tomu 3: 1939-1945: "Jałta". - Off. z oryg.

AR 571 I RARA (1987 D 1846/100, 5 WUSW)
R 201 I RARA (F.CDCN, 1040)
 DO GÓRY   ID: 7935   A:           SOLIDAR

4138.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : Jałta. – [S.l. : s.n., ok. 1983]. – S. [1], 748-910, [2] ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s. 748-910 (kop.). - Off. z oryg.

AR 5702 I RARA (1993 D 1/33)

BN I 2.280.950 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7936   A:           SOLIDAR

4139.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : okres 1939-1945. Z. 1. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1981. – S. [2], 214 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s.1-214 (repr. 1:1). - Zł. [150]. - Off. z oryg.

AR 2300 II RARA (F.CDCN, 2 WUSW)

BN KW 45.530 t. 3, z. 1
 DO GÓRY   ID: 7940   A:           SOLIDAR

4140.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 z. 3, (1944-1945). – Kraków : ["Kontra"], 1985. – S. [2], 572-910, [2] ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn, 1960.

BN I 1.880.612 A Chr. T. 3 z. 3
 DO GÓRY   ID: 38023   A: bj          SOLIDAR

4141.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Cz. 2. – [Warszawa] : Wydaw. Zbliżenia, 1981. – S. [3], 216-480 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s. 215-480 (repr. 1:1). - Off. z oryg.

AR 3015 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.578.194 t. 3, cz. 2
 DO GÓRY   ID: 7939   A:           SOLIDAR

4142.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : okres 1939-1945. Z. 2. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1981. – S. [3], 216-419 ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3, s.215-419 (repr. 1:1). - Zł. [150]. - Off. z oryg.

AR 3017 II RARA (1981 K 1292/1)
R 8641 II RARA (F.CDCN)

BN KW 45.530 t. 3, z. 2
 DO GÓRY   ID: 7941   A:           SOLIDAR

4143.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3. z. 1-3. – Kraków : [Wydaw.] - X -, 1985. – 3 z. (S. [8], 300 ; [5], 302-570 ; [3], 572-910) ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : London : Gryf Publ., 1960(kop.). - Na okł. z. 1 wewnątrz: J. Mackiewicz, Zwycięstwo prowokacji (Kraków: - X -). - Off. z oryg.

AR 573 I RARA (1988 179/6, 14 WUSW)
R 5485 I RARA (1985 D 11/146)
 DO GÓRY   ID: 7937   A:           SOLIDAR

4144.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski. / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 cz. 1-2, 1939-1945. – Wrocław : "Universitas", 1988. – [8], 149 s.
Uwagi: Przedr. z : Londyn, 1960.

BN II 1.995.177 Chr. T. 3 cz. 1
BN I 1.880.547 A Chr. T. 3 cz. 1-2
 DO GÓRY   ID: 38026   A: bj          SOLIDAR

4145.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 cz. 2 tomu 2, Okres 1939-1945 . – [Warszawa] : "Kanon", [19]84. – [4], 214 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. z 1. - Przedr. oryg.: Londyn, 1960.

BN KW 45.395 t. 3
BN II 1.995.014 Chr. t. 3
BN II 1.841.714 A Chr. t. 3
 DO GÓRY   ID: 38020   A: bj          SOLIDAR

4146.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 z. 1, (1939-1943) . – Kraków : ["Kontra"], 1985. – [8], 300 s. ; 14 cm
Uwagi: Na okł. : Zwycięstwo prowokacji / Józef Mackiewicz. - Przedr. z wyd.: Londyn, 1960.

BN I 1.995.735 Chr. t. 3 z. 1
BN I 1.880.612 A Chr. t. 3 z. 1
 DO GÓRY   ID: 38021   A: bj          SOLIDAR

4147.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 z. 2, (1943-1944. – Kraków : ["Kontra"], 1985. – S. [4], 302-570 ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z wyd.: Londyn, 1960.

BN I 1.995.735 Chr. t. 3 z. 2
BN I 1.880.612 A Chr. t. 3 z. 2
 DO GÓRY   ID: 38022   A: bj          SOLIDAR

4148.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 z. 3, (1944-1945) . – [S.l. : s.n., 1985?]. – S. [3], 572-910 ; 14 cm
Uwagi: R. wyd. wg innych wydań.

BN I 1.881.625 A Chr. T. 3 z. 3
 DO GÓRY   ID: 38024   A: bj          SOLIDAR

4149.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. – Warszawa : Wydawnictwo Głos, 1981. – [6], 910 s. ; 21 cm

BN II 2.247.742 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38025   A: bj          SOLIDAR

4150.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 1-3 : 1864-1945. – Opole : Wydaw. Droga, 1990. – 3 t. (666, [1] ; [6], 9-897 ; [8], 930 s.) ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, wyd. 2 i 3 (repr.1:1). - Off. z oryg.

AR 7269 II RARA (1990 K 1334/7)
 DO GÓRY   ID: 7934   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm