L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


4151.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Cz. 2 . – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS UWr. Universitas, 1988. – S. [6], 151-300 ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3. 151-300 (kop.). - Zł. 750. - Off. z oryg.

AR 3010 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.880.547 A Chr. T. 3 cz. 2
 DO GÓRY   ID: 7930   A:           SOLIDAR

4152.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Cz. 3 . – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS UWr. Universitas, 1988. – S. [5], 302-478 ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3. 301-478 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3012 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7931   A:           SOLIDAR

4153.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Cz. 4. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS UWr. Universitas, 1989. – S. [4], 479-747 ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3. 479-747 (kop.). - Zł. 4500. - Off. z oryg.

AR 1441 I RARA (1990 K 792/21)
 DO GÓRY   ID: 7932   A:           SOLIDAR

4154.
Pobóg-Malinowski Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski / Władysław Pobóg-Malinowski. T. 3 : 1939-1945. Cz. 5. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza NZS UWr. Universitas, 1989. – S. [4], 749-930 ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Gryf Publ., 1960, t. 3. 748-930 (kop.). - Zł. 750. - Off. z oryg.

AR 3013 II RARA (1990 K 792/21)
 DO GÓRY   ID: 7933   A:           SOLIDAR

4155.
pobóg-Malinowski, Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945. T. 3 cz. 4, 1939-1945 / Władysław Pobóg-Malinowski. – Warszawa : "Zbliżenia", 1981. – [164] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn, 1960. - Zachowano także paginację podstawy przedr.

BN I 1.990.253 T. 3 cz. 4
BN I 1.990.254 T. 3 cz. 4
 DO GÓRY   ID: 50700   A: bj          SOLIDAR

4156.
Początek wojny... : wybór poezji. – Poznań ; Łódź : Wydaw. Nie, [ok. 1981]. – 37, [3] s. ; 15 cm
Uwagi: Mylnie podana str. 38. - Pow. białk.

AR 563 I RARA (1987 S 1774/109 a, 4 WUSW)
R 564 I RARA (1987 D 1774/109b)
R 203 I RARA (F.CDCN)

BN I 1.996.033 Chr.
BN I 1.884.444 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7945   A:           SOLIDAR

4157.
Pod czerwoną gwiazdą : komunizm w różnych krajach / [red. Irena Lasota]. – Kraków : [Wydaw.] X, 1987. – 197 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Konfrontacje, New York : IDEE, 1985, [t.] 2 (kop.). - Zł. 500. - Off. z oryg.

AR 755 I RARA (1988 D 2/2a)
R 972 I RARA (1988 D 2/2b)
WMN 0100

BN KW 44.328
BN I 1.992.591 Chr.
BN I 1.987.719 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7947   A:           SOLIDAR

4158.
Pod czerwoną gwiazdą : komunizm w różnych krajach / red. [i tł.] Irena Lasota. – Kraków : Wydaw. "Kraków", 1987. – 235, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Oryg. : Under the red star : countries under communism, 1985. - Przedr. z : Konfrontacje, New York : IDEE, 1985, [t.] 2. - Zł. 850. - Pow. białk.

AR 1948 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7946   A:           SOLIDAR

4159.
Pod czerwoną gwiazdą : wybór / [red. Irena Lasota ; il. Wiaczesław Sysojew ; wstęp Marian Sabat, pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Most, 1987. – 261, [1] s. : il. ; 18 cm
Uwagi: Przedr. z : Konfrontacje, New York, IDEE, 1985-1986, t. 1-3 (repr. 1:1). - Nazwa aut. wstępu : Łukasiewicz Maciej. - Zł. 900. - Off. z oryg.

AR 1336 I RARA (1987 D 12/8)
R 1299 I RARA (1987 D 10/31)
WMN 0534

BN KW 22.490
BN I 1.992.605 Chr.
BN I 1.987.738 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7948   A:           SOLIDAR

4160.
Podgórska Wanda, Turlejska Maria
Z archiwum Bolesława Bieruta / Wera Wąsowicz [pseud.], Łukasz Socha [pseud.]. – [Warszawa : s.n., 1983]. – 36, [1] s. ; 30 cm. – (Najnowsza Historia Polski. Dokumenty)
Uwagi: Nazwa aut. : Podgórska Wanda, Turlejska Maria. - Zł. 120. - Pow. białk.

AR 3949 III RARA (F.CDCN)
R 4430 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7949   A:           SOLIDAR

4161.
Podhoretz Norman
Dlaczego byliśmy w Wietnamie / Norman Podhoretz ; [tł. W.]. – Warszawa : Wydaw. Niepodległość, 1988. – 158, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: Oryg. : Why we were in Vietnam. - Zł. 1300. - Off. z maszyn.

AR 2682 II RARA (1989 K 865/8)
R 5077 I RARA (1991 D 16/137)

BN KW 25.573
BN I 1.991.792 Chr.
BN I 1.986.684 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7950   A:           SOLIDAR

4162.
Podhoretz Norman
Krwawe skrzyżowanie / Norman Podhoretz ; przełożyła Blanka Kluczborska ; słowo wstępne Daniel Grinberg. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 79, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")
Uwagi: Oryg. : The Bloody crossroads : Simon & Schuster, 1986. - Zł. 900. - Off. ze skł.

AR 3172 II RARA (1989 K 1706/3)
R 3377 II RARA (1989 K 1866/21)

BN KW 22.297
BN II 1.992.533 Chr.
BN II 1.987.605 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7951   A:           SOLIDAR

4163.
Podolska Anna
Jeden polski rok : [wiersze] / [Anna Podolska] . – [S.l.] : PAW, 1982. – 50, [2] s. ; 18 cm
Uwagi: Lub przedruk z PAW. - Nazwa aut. na załączonej fiszcze. - Kser. z maszyn.

AR 8163 II RARA (F.CDCN, 384)

BN II 2.247.730 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7952   A:           SOLIDAR

4164.
Podręczniki dla szkół polskich na sowieckiej Litwie. – [S.l.] : Volumen, [ok. 1981]. – 18 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Krytyka" 1979, nr 5 (przep.). - Opis wg okł. - Zł. 18. - Stdr. z maszyn.

AR 1949 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.422.934 Chr. A
 DO GÓRY   ID: 7953   A:           SOLIDAR

4165.
Podsiadło Jacek
Odmowa współudziału : [wiersze] / Jacek Podsiadło . – Opole : Koło Nowa Kultura KNK ; Wolność i Pokój WIP, 1989. – 23, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Koła "Nowa Kultura")
Uwagi: Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 1950 II RARA (F.CDCN)

BN II 2.539.853
BN II 1.358.551 A
 DO GÓRY   ID: 7954   A:           SOLIDAR

4166.
Podstawowe przepisy działania organizacji związkowych / zebrał i oprac. Andrzej Jakacki. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. "Solidarność" Region Mazowsze, 1990. – 70 s. ; 19 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 7741 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN I 1.182.264
BN I 1.376.628 A
 DO GÓRY   ID: 7955   A:           SOLIDAR

4167.
Podstawy legalności Polskiej Partii Socjalistycznej. – [Warszawa] : Wydaw. Wiedza, [1988]. – 3, [1], 4, 4, 7 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8164 II RARA (F.CDCN, 384)

BN II 1.996.025 Chr.
BN II 2.249.075 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7956   A:           SOLIDAR

4168.
Poeta pamięta : antologia poezji świadectwa i sprzeciwu 1944-1984 / wybór Stanisław Barańczak. – Warszawa : Wydaw. Niezłomni, 1989. – 362, [9] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ. 1984 (repr. 1:1). - Zł. 24000. - Off. z oryg.

AR 7337 II RARA (1990 K 422/39)
R 8225 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7957   A:           SOLIDAR

4169.
Poezja legionowa / oprac. R. Kulak i G. Małachowski. T. 1-3. – Kielce : [s.n.], 1981 (Drukarnia Związkowa). – 3 t. (15 ; 15 ; 8 s.) ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8168 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7958   A:           SOLIDAR

4170.
Poezja Legionów : strofy o Komendancie / wybrał Adam Ulina [pseud.]. – Warszawa : [Oficyna Wydawnicza] Pokolenie, 1988. – [4], 213 s. : rys. ; 20 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Łomaczewska Danuta B. - W 120 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. - Zł. 1100. - Off. z maszyn.

AR 8166 II RARA (F.CDCN, 1 KOT)
R 8015 II RARA (F.CDCN, 1 MAL)
WMN 0567

BN KW 22.904
BN II 1.992.575 Chr.
BN II 1.987.673 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7959   A:           SOLIDAR

4171.
Poezja odnowy. – Warszawa : Wydaw. im. gen. E. Nila-Fieldorfa, 1981. – 34, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Pagin. z okł. - Na okł. : Poeta pamięta. - Zł. 30. - Off. z maszyn.

AR 8165 II RARA (F.CDCN, 384)
803660 II RARA (1091 K 1369/16)

BN KW 38.455
 DO GÓRY   ID: 7960   A:           SOLIDAR

4172.
Pogląd : [wybór z numerów 140-142] / [wstęp Marian Sabat, pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Wolne Pismo Most, 1988. – 68, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Pogląd" 1988, nr 140-142 (repr. 1:1). - Nazwa aut. : Łukasiewicz Maciej. - Zł. 300. - Off. z oryg.

AR 8169 II RARA (F.CDCN, 384)
R 8016 II RARA (F.CDCN, 384)

BN P.500227 Chr A
BN P.94603 IIegz
BN P.94604 IIIegz
 DO GÓRY   ID: 7961   A:           SOLIDAR

4173.
[Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki] : [teka fot.]. – [S.l. : s.n., po 1984]. – 16 k. fot. ; 12 x 18 cm
Uwagi: fot. pod czarną opaską. - Odb. fot.

FT 117 II a (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7972   A:           SOLIDAR

4174.
Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! / Komitet Kultury Niezależnej. – Wrocław ; Inicjatywa Wydawnicza "Aspekt", 1987. – 35 s. : nuty ; 24 x 15 cm
Uwagi: Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8170 II RARA (F.CDCN, 1 ZA)
 DO GÓRY   ID: 7971   A:           SOLIDAR

4175.
Pokrętne ścieżki / [red. Irena Lasota]. – Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1989. – 200 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Konfrontacje, New York : IDEE, 1989, [t.] 9 (kop.). - Zł. 1500. - Off. z oryg.

AR 1149 I RARA (1989 K 1713/17)
R 1075 I RARA (1991 K 87/11)
 DO GÓRY   ID: 7969   A:           SOLIDAR

4176.
Pokrętne ścieżki / [red. Irena Lasota]. – Warszawa : Wydaw. PoMost, 1989. – [2], 200, [1] s. ; 18 cm
Uwagi: Przedr. z : Konfrontacje, New York : IDEE, 1989, [t.] 9 (repr. 1:1). - Zł. 1600. - Off. z oryg.

AR 7837 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 8017 II RARA (F.CDCN, 384)

BN KW 20.921
BN I 1.991.478 Chr.
BN I 1.986.265 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7970   A:           SOLIDAR

4177.
Polacy - Żydzi / Zespół Problemowy PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe]. – [S.l.] : PPN, kwiecień 1979. – 5, [1] s. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 32)
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. białk.

AR 4139 III RARA (F.CDCN)
R 3792 III RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 7968   A:           SOLIDAR

4178.
Polacy pamiętają 1939 r. / [Kazimierz Kuźba et al.]. – [S.l. : s.n., post 1981]. – [12] s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł.

BN II 2.267.584 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37099   A: bj          SOLIDAR

4179.
Polacy w ZSRR (1939-1942) : antologia / oprac. i wstęp Marii Czapskiej. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – [4], 7-358, [2] s. ; 19 cm
Uwagi: Przedr. z : Biblioteka "Kultury" 1963, t. 88 (repr. 1:1). - Off. z maszyn.

AR 8172 II RARA (F.CDCN, 384)
 DO GÓRY   ID: 7967   A:           SOLIDAR

4180.
Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947 : (z relacji mieszkańców Białostocczyzny). – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Los, 1984. – [2], 34, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 100. - Stdr. z maszyn.

AR 2991 II RARA (1984 D 1350/23)
R 8018 II RARA (F.CDCN, 384)

BN KW 27.460
BN II 1.992.569 Chr.
BN II 1.987.645 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7965   A:           SOLIDAR

4181.
Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947 : (z relacji mieszkańców Białostocczyzny). – Warszawa : "Los", 1984. – [2], 34, [4] s. : 1 mapa ; 22 cm

BN KW 35.365
BN II 1.992.568 Chr.
BN II 1.987.644 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38781   A: bj          SOLIDAR

4182.
Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947 : relacje uczestników z Białegostoku. – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1983]. – 37 s. ; 22 cm. – (Zeszyty Historyczne / Unia Nowoczesnego Humanizmu ; nr 3)
Uwagi: Zł. 110. - Off. z maszyn.

AR 1951 II RARA (F.CDCN)
R 8645 II RARA (F.CDCN, 10)

BN KW 24.624
BN II 1.993.136 Chr.
BN II 1.988.528 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7966   A:           SOLIDAR

4183.
Polacy znad Wilii, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach sowieckich w latach 1944-1947 : (praca anonimowa). – Warszawa : Oficyna LJ, 1989. – 38 s. ; 20 cm. – (Wspomnienia)
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" / UNH (repr. 1:1). - Na okł. : Łagry i deportacje : wspomnienia. - Zł. 600. - Off. z oryg.

AR 7006 II RARA (1989 K 1866/33)
R 8520 II RARA (F.CDCN)

BN KW 44.283
BN I 1.995.311 Chr.
BN I 1.884.361 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7964   A:           SOLIDAR

4184.
Polacy, Ukraińcy - trudny dialog. – Wrocław : [Wydaw.] Kret ; Ruch Społeczny Solidarność, 1987. – 100 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Sucasnist" 1985, nr 1-2 (repr. 1:1). - Zł. 500. - Off. z oryg.

AR 8171 II RARA (FCDCN, 1 ASP)
R 8644 II RARA (FCDCN)
WMN 1213
 DO GÓRY   ID: 7963   A:           SOLIDAR

4185.
Polakowski Władysław
Wartość dodatkowa w deklaratyzmie : (tzn. socjalizmie realnym) / Władysław Polakowski . – Warszawa ; Kraków ; Poznań : [s.n.], 1981. – 26 k. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 40. - Stdr. z maszyn.(okł. : off.)

AR 1952 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.982.888 Cim.
 DO GÓRY   ID: 7962   A:           SOLIDAR

4186.
Polat Andrzej
Wojna o niepodległą / Andrzej Polat . – Kraków : Wydaw. PIK, 1981. – 5-28 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 45. - Pow. białk.

AR 8173 II RARA (F.CDCN, 32 WUSW)
R 8019 II RARA (F.CDCN, 384)
WMN 0598
 DO GÓRY   ID: 7973   A:           SOLIDAR

4187.
Poleski Michał
Memoriał do Narodu Polskiego / Michał Poleski [pseud.] ; [wstęp Krzysztof Gąsiorowski]. – Kraków : Wydaw. Polskie, [ok. 1982]. – 12 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3831 III RARA (F.CDCN)
R 4370 III RARA (F.CDCN)
WMN 0989
 DO GÓRY   ID: 7974   A:           SOLIDAR

4188.
Polityczni : opowieści uwięzionych w Polsce (1981-1986) / [red.: Zbigniew Gluza et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa : "Przedświt", cop 1989. – 182, [2] s. : rys. ; 20 cm. – (Tematy "Karty")

BN I 2.280.105 A
BN I 1.771.228
 DO GÓRY   ID: 38784   A: bj          SOLIDAR

4189.
Polityczni : więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986 / Zespół "Karty" ; [red. Andrzej Szański [pseud.] i in.] ; rys. Mirosław Andrzejewski. – Warszawa : Wydaw. Przedświt, 1986. – 196, [4] s. : il., err. ; 17 cm
Uwagi: Nazwa aut. red. : Gluza Zbigniew. - Zł. 680. - Off. z maszyn.

AR 655 I RARA (1989 K 214/9 a)
R 697 I RARA (1989 K 214/9 b)

BN KW 22.492
BN I 1.992.606 Chr.
BN I 1.987.739 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7975   A:           SOLIDAR

4190.
Polityka i świat / [red. Irena Lasota]. T. 1-2. – [Lublin] : Respublica, 1988. – 2t. (S. 98 ; [3], 100-196, [4]) ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Konfrontacje, New York : IDEE, 1988, [t.] 6 (kop.). - Zł. 850. - Stdr. z oryg.

AR 5562 I RARA (1993 D 260/1)

BN KW 34.961 T. 1
BN KW 34.961 T. 2
BN I 1.993.326 Chr. T. 1
BN I 1.993.326 Chr. T. 2
BN I 1.987.715 A Chr. T. 1
BN I 1.987.715 A Chr. T. 2
 DO GÓRY   ID: 7976   A:           SOLIDAR

4191.
Polityka i świat / red. Irena Lasota. – Warszawa : Wydaw. PoMost, 1988. – [2], 196, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Konfrontacje, New York : IDEE, 1988, [t.] 6 (kop.). - Zł. 600. - Off. z oryg.

AR 955 I RARA (1988 K 1844/15 a)
R 956 I RARA (1988 K 1844/15 b)

BN KW 22.014
BN I 1.991.973 Chr.
BN I 1.986.855 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7977   A:           SOLIDAR

4192.
Polityka niepodległościowa : wybór tekstów / Polskie Porozumienie Niepodległościowe. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1983. – [1], 98 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 200. - Off. z maszyn.

AR 8179 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
R 8652 II RARA (F.CDCN, 389)

BN KW 22.486
BN II 1.992.603 Chr.
BN II 1.987.736 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7978   A:           SOLIDAR

4193.
Polkowski Jan
Drzewa : wiersze 1983-87 / Jan Polkowski . – [Kraków] : Oficyna Literacka 1987. – 34, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 8174 II RARA (F.CDCN, 1 OSTA)
R 8020 II RARA (F.CDCN, 1 MA)

BN I 1.995.925 Chr.
BN I 1.987.697 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7979   A:           SOLIDAR

4194.
Polkowski Jan
Oddychaj głęboko / Jan Polkowski ; rys. Zbylut Grzywacz. – Wyd. 1 rozsz.. – Kraków : Wydaw. ABC, 1981. – 62 s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. [60]. - Off. ze skł.

AR 139 I RARA (1983 D 1825/5)
R 36 I RARA (F.CDCN)
810380 I NPS (1981 K 876/2)
810379 I RARA (1981 K 972/2)
R 497 I (1987 D 1774/88)
R 261 I (1987 D 1516/31)

BN I 1.990.279
BN I 1.990.280
 DO GÓRY   ID: 7980   A:           SOLIDAR

4195.
Polkowski Jan
Ogień : z notatek 1982-1983 / Jan Polkowski. – [Kraków] : Półka Poetów, [1983]. – 31 s. ; 14 cm
Uwagi: Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 5563 I RARA (1993 D 125/65)
R 5554 I RARA (1993 D 125/66)

BN KW 34.958
BN I 1.992.740 Chr.
BN I 1.987.921 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7981   A:           SOLIDAR

4196.
Polkowski Jan
To nie jest poezja / Jan Polkowski. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza n, 1980 (Zakłady Graficzne NOWA). – 45 s., [5]] k. tabl. ; 20 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1740 II RARA (1981 D 18/40)
R 8650 II RARA (F.CDCN)
R 8651 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.990.138
 DO GÓRY   ID: 7982   A:           SOLIDAR

4197.
Polkowski Jan
Wiatr i liście / Jan Polkowski. – Kraków : Wydaw. Świt, 1984. – [12] k. ; 21cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 1954 II RARA (F.CDCN)
R 8649 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7983   A:           SOLIDAR

4198.
Polkowski Jan
Wiatr i liście / Jan Polkowski. – Wyd. [2]. – Kraków : Wydaw. Świt, 1985. – [12] k. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 1955 II RARA (F.CDCN)
R 9126 II RARA (F.CDCN, 994)
 DO GÓRY   ID: 7984   A:           SOLIDAR

4199.
Polkowski Jan
Wiatr i liście / Jan Polkowski. – Wyd. [3]. – Kraków : Wydaw. Świt, 1986. – [12] k. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 1956 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7985   A:           SOLIDAR

4200.
Polmos-kwa poleca swoje najlepsze trunki : smacznego trucia. – [S.l.] : Azyl, [1985]. – teka 8 kart ; 15 cm
Uwagi: Teka zawierająca 7 etykiet wódki. - Zł. 100. - Off. z oryg.

AR 511 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7986   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm