L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


4251.
Popiełuszko Jerzy
Homilia na Mszy św[iętej] za Ojczyznę wygłoszona przez ks[iędza] Jerzego Popiełuszkę w Kościele św[iętego] Stanisława Kostki w Warszawie : (25. 09. 1983). – [Warszawa : s.n., 1983]. – S. 5-28 ; 21 cm
Uwagi: Tytuł okładkowy : Kazania. - Tyt. nagł.

BN II 1.848.489 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38798   A: bj          SOLIDAR

4252.
Popiełuszko Jerzy
Homilia na Mszy św[iętej] za Ojczyznę wygłoszona przez ks[iędza] Jerzego Popiełuszkę w Kościele św[iętego] Stanisława Kostki w Warszawie : (25. 09. 1983). – [Warszawa : s.n., 1983]. – S. 5-28 ; 21 cm
Uwagi: Tytuł okładkowy : Homilie. - Tyt. nagł.

BN II 1.996.683 Chr.
BN II 2.248.472 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38799   A: bj          SOLIDAR

4253.
Popiełuszko Jerzy
Homilia z dnia 29.I.1984 r. / Jerzy Popiełuszko. – Warszawa : "Z", 1984. – 18 s. ; 15 cm
Uwagi: Maszyn powiel.

BN I 1.884.381 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38802   A: bj          SOLIDAR

4254.
Popiełuszko Jerzy
Homilie / J. Popiełuszko ; z wprowadz. i wybranymi homiliami Teofila Boguckiego oraz słowem wstępnym Klemensa Szaniawskiego. – Wyd. 2 zmien. i poszerz.. – Warszawa : Słowo, 1984. – 151 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 3211 II RARA (1985 D 6/46)
R 3416 II RARA (1985 D 6/39)

BN I 1.992.707 Chr.
BN I 1.987.877 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8029   A:           SOLIDAR

4255.
Popiełuszko Jerzy
Homilie / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1984]. – [4], 7-34 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. portret ks. Popiełuszki na tle krzyża. - Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 8182 II RARA (F.CDCN, 384 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8030   A:           SOLIDAR

4256.
Popiełuszko Jerzy
Homilie / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., 1984]. – 22 k. ; 30 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Wyd. samizdatowe. - Maszyn.

AR 4058 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8031   A:           SOLIDAR

4257.
Popiełuszko Jerzy
Homilie / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., po 1984]. – 5-28 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. portret ks. Popiełuszki z mikrofonem. - Off. z oryg.

AR 8183 II RARA (F.CDCN, 51 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 8032   A:           SOLIDAR

4258.
Popiełuszko Jerzy
Homilie / Jerzy Popiełuszko ; [wprowadz. Teofil Bogucki ; słowo wstępne Klemens Szaniawski]. – Wyd. 3. – Warszawa : [Wydaw.] Słowo, 1985. – 150, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 440. - Off. z maszyn.

AR 8191 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 8030 II RARA (F.CDCN, 35 WUSW)

BN KW 44.277
BN I 1.992.714 Chr.
BN I 1.987.889 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8033   A:           SOLIDAR

4259.
Popiełuszko Jerzy
Homilie / Jerzy Popiełuszko. – [s.l. : s.n., 1984?]. – S. 3-34 ; 21 cm
Uwagi: Zawiera też wiersz : List do ks. Jerzego. - Opis wg okł.

BN II 1.993.592 Chr.
BN II 1.995.342 Chr.
BN II 1.988.170 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38803   A: bj          SOLIDAR

4260.
Popiełuszko Jerzy
Homilie : wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem ks. Prałata Teofila Boguckiego oraz słowem wstępnym Klemensa Szaniawskiego / Jerzy Popiełuszko ; Teofil Bogucki ; [wstęp] Klemens Szaniawski. – Wyd. [1]. – Warszawa : Słowo, 1984. – 139, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Wyd. ukazało się równolegle z wyd. CDN-u. - Zł. 390. - Off. z maszyn.

AR 1964 II RARA (F.CDCN)

BN KW 34.557
BN II 1.992.666 Chr.
BN II 1.987.812 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8028   A:           SOLIDAR

4261.
Popiełuszko Jerzy
Homilie : wraz z wybranymi homiliami i wprowadzeniem ks. Prałata Teofila Boguckiego / Jerzy Popiełuszko ; Teofil Bogucki ; słowo wstępne Klemens Szaniawski. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1984. – 139, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Okł. czarna. - Zł. 370. - Off. z maszyn.

AR 1963 II RARA (F.CDCN)
R 8660 II RARA (F.CDCN)

BN KW 27.145
BN I 1.992.715 Chr.
BN I 1.987.890 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8027   A:           SOLIDAR

4262.
Popiełuszko Jerzy
Jestem gotowy na wszystko / Jerzy Popiełuszko . – Kraków : Wydaw. Rota, 1984. – 5 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Puls" 1983/84, nr 20 (przep.). - Pow. białk.

AR 8185 II RARA (F.CDCN, 384 MAL)
R 8026 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
 DO GÓRY   ID: 8034   A:           SOLIDAR

4263.
Popiełuszko Jerzy
Jestem gotowy na wszystko / Jerzy Popiełuszko . – Kraków : Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego, 1985. – 8 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Miesięcznika Małopolskiego)
Uwagi: Przedr. z : "Puls" 1983/84, nr 20 (przep.). - Opis wg okł. - Zł. 25. - Stdr. z rkp.

AR 8186 II RARA (F.CDCN, 5 CELINE)
R 8027 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
WMN 0608; WMN 0900

BN II 1.993.472 Chr.
BN II 1.988.008 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8035   A:           SOLIDAR

4264.
Popiełuszko Jerzy
Kazania patriotyczne : [Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982-sierpień 1984, 9 wrzesień 1984 : słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja] / Jerzy Popiełuszko. – [s.l. : s.n., 1985]. – 198 łamów ; 16x21 cm

BN II 1.995.897 Chr.
BN II 2.245.606 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38809   A: bj          SOLIDAR

4265.
Popiełuszko Jerzy
Kazania patriotyczne : [Msze święte w intencji Ojczyzny w czasie stanu wojennego w Polsce, styczeń 1982-sierpień 1984, 9 wrzesień 1984 : słowo Boże, homilie, modlitwy, poezja] / Jerzy Popiełuszko ; [słowo wstępne Klemens Szaniawski]. – [Warszawa] : Międzyzakładowa Struktura Solidarności, 1988. – 198 s. : 1 portr. ; 20 cm

WMN 0440

BN KW 23.247
BN I 1.992.712 Chr.
BN I 1.987.886 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38810   A: bj          SOLIDAR

4266.
Popiełuszko Jerzy
Kazania patriotyczne : III.1982-VIII.1983 : msza św. za ojczyznę i tych, którzy dla niej cierpią, niedziela godz. 19.00 Kościół Św. Stanisława Kostki Warszawa -Żoliborz / Jerzy Popiełuszko. – [Warszawa : "Słowo Podziemne"], 1983. – [2], 26 s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Słowa Podziemnego" ; z. 9)

BN II 2.183.425 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38807   A: bj          SOLIDAR

4267.
Popiełuszko Jerzy
Kazania patriotyczne / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 67 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Paryż : Libella, 1984, (fragm.)(kop.). - Off. z oryg.

AR 5570 I RARA (1993 D 260/5)
Czyt. IX-7 Sol. St. Woj. 22 (2293)
 DO GÓRY   ID: 8038   A:           SOLIDAR

4268.
Popiełuszko Jerzy
Kazania patriotyczne / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – [2], 56, [1], 57-101 s. : nuty ; 21 cm
Uwagi: Po s. 56 nuty pieśni : Ojczyzno ma. - Zł. 300. - Stdr. z maszyn.

AR 8180 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)

BN II 1.846.710 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8039   A:           SOLIDAR

4269.
Popiełuszko Jerzy
Kazania / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 83 s., [5] s. tabl. fot. : il. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. duży portret ks. Popiełuszki. - Off. z oryg.

AR 8184 II RARA (F.CDCN, 74 WUSW)
R 8025 II RARA (F.CDCN, 54 WUSW)

BN II 1.995.938 Chr.
BN II 2.245.098 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8036   A:           SOLIDAR

4270.
Popiełuszko Jerzy
Kazania / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 5-28 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Duży czarny napis : Kazania. - Zawiera homilie wygłoszone na Mszach św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, od 25.09.1983 do 26.08.1984. - Off. ze skł.

AR 8187 II RARA (F.CDCN, 64 WUSW)
R 8028 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)

BN KW 23.244
BN II 1.992.702 Chr.
BN II 1.987.870 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8037   A:           SOLIDAR

4271.
Popiełuszko Jerzy
Ksiądz Jerzy : [wybór homilii] / [Jerzy Popiełuszko]. – [Warszawa : Wydaw.] Myśl, 1985. – 68, [12] s. : il. ; 15 cm
Uwagi: Na okł. biały napis na czarnej apli. - Off. z maszyn.

AR 5568 I RARA (1993 D 260/6)
R 5558 I RARA (1993 D 260/7)
WMN 0208

BN KW 27.534
BN I 1.992.303 Chr.
BN I 1.987.294 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8042   A:           SOLIDAR

4272.
Popiełuszko Jerzy
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus : homilie, wywiady, słowo ostatnie / Jerzy Popiełuszko ; [wstęp Klemens Szaniawski]. – [Warszawa] : Wydaw. Społeczne KOS, [1985]. – [8], 78, [1] s. : fot. portr. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 8181 II RARA (1985 D 4/63, 1 ASP)
R 8024 II RARA (1985 D 4/94)
WMN 0593

BN KW 27.167
BN I 1.992.868 Chr.
BN I 1.988.111 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8044   A:           SOLIDAR

4273.
Popiełuszko Jerzy
Msza święta w intencji ojczyzny : Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, niedziela 30 maja 1982 r. / homilię wygłosił Jerzy Popiełuszko. – Warszawa : Parafia św. Stanisława Kostki, 1982. – 12 s. ; 22 cm

BN KW 44.226
BN II 1.995.490 Chr.
BN II 1.848.791 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38814   A: bj          SOLIDAR

4274.
Popiełuszko Jerzy
Msza święta w intencji ojczyzny : Kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2, niedziela, 27 czerwca 1982 r. / mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Jerzy Popiełuszko. – [Warszawa : Parafia św. Stanisława Kostki, 1982]. – 16 s. ; 22 cm

BN II 1.109.422
BN II 1.134.356
BN II 1.269.353 A
 DO GÓRY   ID: 38816   A: bj          SOLIDAR

4275.
Popiełuszko Jerzy
Msza święta w intencji ojczyzny : Warszawa, Kościół św. Stanisława Kostki [31 X 1982] / mszę celebrował i homilię wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko. – [S.l. : s.n., 1982]. – 17 s. ; 21 cm
Uwagi: Jastrz. s. 265 poz. 2767.

BN KW 45.231
BN II 1.995.492 Chr. Na okł. naniesiona data 31 X 82.
BN II 1.848.795 A Chr. Data na okł. (31.X.1982 r.)
 DO GÓRY   ID: 38817   A: bj          SOLIDAR

4276.
Popiełuszko Jerzy
Słowa do narodu : kazania i rozważania 1982-1984 / Jerzy Popiełuszko ; oprac. Franciszek Blachnicki. – Nowa Huta : Oficyna Wydawnicza Huty "Solidarność", 1985. – [1], 4-154, [1] łamów : il. ; 14 x 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Carlsberg : Maximilianum, 1984 (kop.). - Dr. dwułamowy. - Zł. 250. - Off. z oryg.

AR 2345 II RARA (1987 D 1516/200)
R 8031 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
 DO GÓRY   ID: 8046   A:           SOLIDAR

4277.
Popiełuszko Jerzy
Słowo do narodu / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 32 s. ; 15 cm
Uwagi: Na okł. znak graficzny w postaci dużej litery P. - Charakter wydawnictwa wskazuje na poligrafię kościelną. - Off. ze skł.

AR 512 I RARA (F.CDCN)
R 408 I RARA (F.CDCN)
WMN 0441

BN I 1.995.160 Chr.
BN I 1.884.383 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8056   A:           SOLIDAR

4278.
Popiełuszko Jerzy
Słowo do narodu / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 48 s. ; 15 cm
Uwagi: Na okł. duża litera P i fotografia kościoła na Żoliborzu. - Off. ze skł.

AR 5567 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)
R 442 I RARA (F.CDCN)

BN I 1.996.097 Chr.
BN I 1.884.372 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8055   A:           SOLIDAR

4279.
Popiełuszko Jerzy
Słowo do narodu : kazania i rozważania : 1982-1984 / Jerzy Popiełuszko ; oprac. Franciszek Blachnicki. – [Kraków] : Wydaw. Libertas, [1986]. – S. [4], 7-154, [4] ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Carlsberg : Maximilianum, 1984 (kop.). - Off. z oryg.

AR 5569 I RARA (1993 D 260/8)
R 5559 I RARA (1993 D 260/9)
R 199 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8057   A:           SOLIDAR

4280.
Popiełuszko Jerzy
W tym znaku zwyciężysz : msza święta w intencji ojczyzny : kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, Hozjusza 2, niedziela, 29.VIII i 26.IX.1982 r. / mszę świętą celebrował i homilię wygłosił Jerzy Popiełuszko ; recytacje wykonali wybitni aktorzy warszawscy. – [Warszawa : s.n., 1982]. – 32 s. ; 21 cm

BN II 1.995.901 Chr.
BN II 2.249.128 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38819   A: bj          SOLIDAR

4281.
Popiełuszko Jerzy
Zapiski 1980-1984 / Jerzy Popiełuszko ; Jacek Ambroziak ; Biuro Prasowe Episkopatu Polski. – [S.l. : s.n., po 1985]. – [5], 8-56, [4], 56 s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Słowa oskarżenia i obrony. - Przedr. z : Paris : Ed. Spotkania, 1985 (kop.). Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. - Na okł. : Ks. Jerzy Popiełuszko, Zapiski 80-84. Słowa oskarżenie i obrony. - Zł. 500. - Off. z oryg. i maszyn.

AR 1965 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8059   A:           SOLIDAR

4282.
Popiełuszko Jerzy
Zapiski 1980-1984 / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., po 1985]. – [4], 7-57, [1] s. ; 21 cm. – (Praworządność. Dokumenty ; z. 3)
Uwagi: Przedr. z : Paryż : Ed, Spotkania, 1985 (repr. 1:1). - Off. z oryg.

AR 8192 II RARA (F.CDCN, 1 GOR)
R 8661 II RARA (F.CDCN)
WMN 0843

BN KW 35.480
BN II 1.994.748 Chr.
BN II 1.988.889 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8058   A:           SOLIDAR

4283.
Popiełuszko Jerzy
Zapiski 1980-1984 / Jerzy Popiełuszko. – Warszawa : Recto, 1990. – 57 s. ; 20 cm
Uwagi: Przedruk za: Editions Spotkania.

BN I 2.284.021 A
 DO GÓRY   ID: 38821   A: bj          SOLIDAR

4284.
Popiełuszko Jezry
Homilia wygłoszona przez ks. Jerzego Popiełuszko w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w I rocznicę poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" Huty Warszawa : kościół św. Stanisława Kostki, Warszawa, ul. Hozjusza 2, niedziela 25 kwietnia 1982 r. – [Warszawa : s.n., 1982]. – [4] s. ; 21 cm
Uwagi: Tyt. nagł.

BN II 2.249.144 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38801   A: bj          SOLIDAR

4285.
Popławski Adolf
12 lat katorgi / Adolf Popławski . – [Toruń] : Wydaw. Kwadrat, 1988. – 304 s. ; 13,5 cm
Uwagi: Zł. 1000. - Off. z maszyn.

AR 4 I RARA (F.CDCN)

BN KW 38.584
BN I 1.994.677 Chr.
BN I 1.989.704 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8060   A:           SOLIDAR

4286.
Popowicz Krzysztof
"Już mam wszystko" : 1981-1984 / Andrzej Pogodny [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1984. – [2], 50, [4] s. : il. ; 14 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Popowicz Krzysztof. - Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 410 I RARA (1987 D 1682/35, 3 WUSW)
R 5553 I RARA (1993 D 125/64, 30 WUSW)
WMN 0207; WMN 1321

BN KW 22.502
BN I 1.992.613 Chr.
BN I 1.987.746 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8061   A:           SOLIDAR

4287.
Popper Karl Raimund ; Kisielewski Stefan
O Marksie / Karl Popper. Czy teoria jest niewinna / Stefan Kisielewski. – [S.l.] : Wydaw. Arka, 1983. – 22 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1983, nr 29/30 (przep.). - Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Tekst K. Poppera stanowi rozdz. 22 książki : Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. - Zł. 55. - Stdr. z maszyn.

AR 7629 II RARA (F.CDCN, 1 KRZ)
R 8294 II RARA (F.CDCN)

BN KW 39.804
BN II 1.995.002 Chr.
BN II 1.988.009 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8065   A:           SOLIDAR

4288.
Popper Karl Raimund
Nędza historycyzmu : z dodaniem fragmentów Autobiografii / Karl R. Popper ; słowo wstępne Stanisław Żerski [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1984. – XI, [3], 103, [2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")
Uwagi: Oryg. : The Poverty of historicism, 1961. The Unended quest, 1976. - Nazwa aut. wstępu : Amsterdamski Stefan. - Zł. 220. - Off. z maszyn.

AR 2932 II RARA (1984 D 580/47)
R 8032 II RARA (F.CDCN, 384 OSTA)

BN KW 22.912
BN I 1.992.616 Chr.
BN I 1.987.750 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8062   A:           SOLIDAR

4289.
Popper Karl Raimund
Nędza historycyzmu : z dodaniem fragmentów Autobiografii / Karl Raimund Popper ; słowo wstępne Stefan Amsterdamski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1989. – XIV, [2], 121, [6] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Kwartalnika Politycznego "Krytyka")
Uwagi: Oryg. : The Powerty of historicism, 1957. The Unended quest : an intellectual autobiobraphy, 1980. - Zł. 6800. - Off. ze skł.

AR 5024 I RARA (1990 K 184/14)
R 5054 I RARA (1991 D 16/76)

BN I 1.993.960 Chr.
BN I 1.880.964 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8063   A:           SOLIDAR

4290.
Popper Karl Raimund
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie / Karl Raimund Popper ; tł. Tadeusz Korczyc ; red. naukowy i posł. Klemens Szaniawski ; korekta i oprac. indeksu Emil Ast. T. 1-2. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987. – 2 t. ([2], XV, [1], 314 ; [4], 354 s.) ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Open society and its enemies, 1973. - Tyt. t. 1: Urok Platona, t. 2: Wysoka fala proroctw : Hegel, Marks i następstwa. - Zł. 1400. - Off. z maszyn.

AR 2512 II RARA (F.CDCN, 49 WUSW)
R 2762 II RARA (F.CDCN)
R 2771 II RARA (1989 D 1883/109)

BN KW 37.960 t. 1
BN II 1.995.108 Chr. t. 1
BN II 1.846.355 A Chr. t. 1
BN KW 37.960 T. 2
BN II 1.995.108 Chr. T. 2
BN II 1.846.355 A Chr. T. 2
 DO GÓRY   ID: 8064   A:           SOLIDAR

4291.
Poprawa Adam
Komentarz do Dantego / Adam Poprawa . – Wrocław : Wydaw. Kret, 1990. – 22, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Wrocławska ; nr 8)
Uwagi: Zł. 2000. - Off. ze skł.

AR 8196 II RARA (F.CDCN, 1 WI)

BN I 1.879.993 A
 DO GÓRY   ID: 8066   A:           SOLIDAR

4292.
Poprzęcki Witold
Życie codzienne Palestyny w czasach Chrystusa Pana / Witold Poprzęcki . – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1983]. – 158 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. hasło : Palestyna za czasów Chrystusa. - Na okł. hasło : Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 1966 II RARA (F.CDCN, 10)
R 1760 II RARA (1212)

BN mf. 109332 z egz.: BN I 1.988.904 A Chr.
BN I 1.988.904 A Chr.
Dostępna wersja cyfrowa w Czytelni BN
 DO GÓRY   ID: 8067   A:           SOLIDAR

4293.
Poradnik drukarza / [Enen pseud.]. – [Wrocław : s.n., 1984?]. – 12 s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Jastrz. podaje r. wyd.: 1982!

BN KW 39.705
BN II 1.994.770 Chr.
BN II 1.988.187 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38960   A: bj          SOLIDAR

4294.
[Poradnik drukarza] : [inc. : Przedstawione w niniejszym poradniku techniki druku nie wymagają żadnych maszyn...]. – [Wrocław : s.n., ok. 1984?]. – 12 s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Adres wyd. zob. J. 2789. - Zł. 25. - Off. z maszyn.

AR 8194 II RARA (F.CDCN, 1 MAL)
 DO GÓRY   ID: 8069   A:           SOLIDAR

4295.
Poradnik drukarza. – Wyd. 2. – [S.l. : s.n., po 1982]. – [1], 3-13 s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Prawd. brak okładki. - Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 1970 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.995.054 Chr.
BN II 1.988.188 A Chr.
BN ZDK 995.295
 DO GÓRY   ID: 8068   A:           SOLIDAR

4296.
Poradnik ewentualnego głosodajcy. – Warszawa : [s.n.], 1985. – [8] s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 20. - Off. z oryg.

AR 8198 II RARA (F.CDCN, 2 BRE)
R 8033 II RARA (F.CDCN, 384 MAL)

BN KW 44.224
BN II 1.994.996 Chr.
BN II 1.989.996 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8070   A:           SOLIDAR

4297.
Poradowski Michał
Aktualizacja marksizmu przez trockizm / Michał Poradowski . – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1983]. – 36 s. ; 21 cm. – (Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi)
Uwagi: Przedr. z : "Myśl Polska" (Londyn) 1983 (kop.). - Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Na okł. hasło : Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Off. z oryg.

AR 1968 II RARA (F.CDCN, 10)

BN II 1.989.881 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8071   A:           SOLIDAR

4298.
Poradowski Michał
Aktualizacja marksizmu przez trockizm / Michał Poradowski. – [s.l. : s.n., 1985]. – 36 s. ; 22 cm
Uwagi: Przedr. z: Londyn : "Myśl Polska", 1983.

BN II 1.848.811 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38963   A: bj          SOLIDAR

4299.
Poradowski Michał
Aktualizacja marksizmu przez trockizm / Michał Poradowski. – [Warszawa : Wydaw. Narodowe "Chrobry", 1984?]. – 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : "Myśl Polska", 1983.

BN II 1.993.476 Chr.
BN II 1.988.862 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38964   A: bj          SOLIDAR

4300.
Poradowski Michał
Kościół od wewnątrz zagrożony / Michał Poradowski . – Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1986]. – 257, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Veritas, 1983 (repr. 1:1). - Zł. 650. - Off. z oryg.

AR 1969 II RARA (F.CDCN)
R 8662 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.988.944 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8072   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm