L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 z 122


4451.
Pużak Kazimierz
Pużak Kazimierz 1883-1950 / opracował Z. [krypt.]. – Kraków : Biblioteka Obserwatora Wojennego, 1984 (Druk: "Powielarnia Puszcza Niepołomicka"). – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Z dopiskiem : W setną rocznicę urodzin. - Biała lub beżowa okł. - Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 2975 II RARA (1984 D 1350/2)
R 2265 II NPS (1988 D 237/34)
R 3033 II RARA (1984 D 1695/2)
WMN 1129

BN KW 28.516
BN II 1.992.470 Chr.
BN II 1.987.191 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8220   A:           SOLIDAR

4452.
Pużak Kazimierz
Wspomnienia 1939-1945 / Kazimierz Pużak. – Warszawa : Wydaw. Krąg, 1981. – [2], 114 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1977, nr 41, s. 3-196 (przep.). - Zł. 100. - Pow. białk.

AR 3960 III RARA (1987 D 1316/33)
R 4386 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.994.089 Chr.
BN III 1.994.088 Chr.
 DO GÓRY   ID: 8221   A:           SOLIDAR

4453.
Pużak Kazimierz
Wspomnienia 1939-1945 / Kazimierz Pużak. – Lublin : Wydaw. Niezależne CiS, 1987. – 195, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : "Zeszyty Historyczne" 1977, nr 41, s. 3-196 (kop.). - Zł. 470. - Stdr. z oryg.

AR 1256 I RARA (1987 D 4/46)
R 205 I RARA (F.CDCN)

BN KW 43.942
BN I 1.995.089 Chr.
BN I 1.881.531 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8222   A:           SOLIDAR

4454.
Pytania i odpowiedzi z histerii 40-lecia PRL. – [S.l. : s.n.], 1986. – 22, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 190. - Dr. typogr.

AR 3273 II RARA (1989 D 1792/11a)
R 3478 II RARA (1989 D 1792/11b)

BN II 1.988.888 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8223   A:           SOLIDAR

4455.
PZPR o sobie : (materiał archiwalny KC). – Kraków : Małopolski Komitet Walki o Praworządność ; Wydaw. "Kraków", 1985. – [2], 262 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pierwodruk zapisu magnetofonowego obrad tzw. "Komisji Grabskiego", przedrukowany później w tomie Biblioteki "Kultury" (1986, t. 415) i jego przedrukach (por. poz. 3827-3828). - Zł. 1050. - Pow. białk.

AR 3875 III RARA (1985 D 7/4a)
R 4387 III RARA (1986 D 1/17)
R 3739 III RARA (F.CDCN)
WMN 0999; WMN 1000

BN KW 2.652
BN III 1.994.304 Chr.
BN III 1.989.291 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8224   A:           SOLIDAR

4456.
PZPR-owska normalizacja. – Wrocław : Victoria, 1983. – 30 s. ; 30 cm
Uwagi: Zł. 70. - Pow. białk.

AR 4162 III RARA (F.CDCN)

BN III 2.297.619 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8219   A:           SOLIDAR

4457.
Quigley
Światowa sieć konspiracji / profesor Quigley ; tł. z ang.. – Warszawa : [Unia Nowoczesnego Humanizmu, ok. 1985]. – 56 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Historyczne / Unia Nowoczesnego Humanizmu ; nr 23)
Uwagi: Na okł. : Wolni z Wolnymi - Równi z Równymi. - Zł. 250. - Off. z maszyn.

AR 2032 II RARA (FCDCN)
 DO GÓRY   ID: 7608   A:           SOLIDAR

4458.
Raczyński Edward ; Żenczykowski Tadeusz
Od Genewy do Jałty : rozmowy radiowe / Edward Raczyński ; Tadeusz Żenczykowski . – Kielce : Wydaw. Nurt, 1989. – [5], 10-131, [5] s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1988 (repr. 1:1). - Zł. 1600. - Off. z oryg.

AR 7042 II RARA (1989 K 1292/9)

BN II 2.207.334 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7612   A:           SOLIDAR

4459.
Raczyński Edward ; Żenczykowski Tadeusz
Od Genewy do Jałty : rozmowy radiowe / Edward Raczyński ; Tadeusz Żenczykowski . – Wyd. 1 kraj.. – [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1988. – 131 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Puls Publ., 1988 (repr. 1:1). - Pagin. z okł. - Zł. 980. - Off. z oryg.

AR 8235 II RARA (F,CDCN, 384 MAL)
R 8689 II RARA (F.CDCN)

BN KW 24.993
BN I 1.992.351 Chr.
BN I 1.986.345 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7611   A:           SOLIDAR

4460.
Raczyński Edward
Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla / Edward Raczyński . – Warszawa : Wydaw. Polskie KPN, 1989. – [2], 5-145, [1] s. ; 20 cm. – (Biblioteka "Drogi")
Uwagi: Przedruk z : Londyn : PFK, 1976. - Zł. 1000. - Off. z oryg.

AR 647 I RARA (1989 K 616/13)
R 771 I RARA (1989 K 738/18)

BN KW 19.214/1
BN KW 19.214
BN I 1.991.437 Chr.
BN I 1.986.238 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7609   A:           SOLIDAR

4461.
Raczyński Edward
W sojuszniczym Londynie : dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego / Edward Raczyński ; oprac. graf. Jan Bokiewicz (Studio Be) . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 450, [8] s. tabl. : portr. ; 20 cm
Uwagi: Przedruk z : Londyn : Instytut Polski, 1974 (repr. 1:1). - Zł. 18000. - Off. z oryg.

AR 1390 I RARA (1990 K 422/40)
R 1412 I RARA (1991 K 87/13)

BN I 1.993.985 Chr.
BN I 1.986.555 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7610   A:           SOLIDAR

4462.
Radomski czerwiec '76. – [S.l. : s.n., 1981]. – [12] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł.

BN II 2.268.187 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38996   A: bj          SOLIDAR

4463.
Radomski czerwiec '76 : Solidarność / [Kolegium redakcyjne MKZ NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska]. – Radom : MKZ NSZZ "S", 1981. – [20] s. : fot. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 8237 II RARA (F.CDCN, 1 GRU)
R 8691 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.995.135 Chr.
BN II 1.848.661 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7613   A:           SOLIDAR

4464.
Radomski czerwiec '76 : Solidarność / [MKZ NSZZ "Solidarność" - Ziemia Radomska Zarząd Regionu Świętokrzyskiego ; wstęp Jerzy Stępień]. – Kielce - Radom : MKZ NSZZ "S", 1981. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8238 II RARA (F.CDCN, 4 WUSW)
R 8692 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7614   A:           SOLIDAR

4465.
Radomski Ursyn
Czerwiec 1976 : Protest i propaganda / Ursyn Radomski [pseud.]. – Warszawa : [Maraton], 1984. – 45, [1] s. ; 21 cm. – (Maraton ; 10)
Uwagi: Opis okł. - Pagin. z okł. - Nazwa wyd. : AR 181 I. - Zł. 130. - Off. z maszyn.

AR 2034 II RARA (F.CDCN, 502)
R 8690 II RARA (F.CDCN)

BN KW 35.307
BN II 1.992.904 Chr.
BN II 1.988.194 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7615   A:           SOLIDAR

4466.
Radwan Marian
Ile kościołów brakuje w miastach? : urbanizacja a sieć parafialna : Polska 1980 / Marian Radwan . – Lublin : Wydaw. Spotkania, 1981. – 30, [2] s. ; 29 cm. – (Biblioteka "Spotkań" ; nr 9)
Uwagi: Pow. białk.

AR 3879 III RARA (92 W BMP 1/6)

BN KW 2.111
BN III 1.994.559 Chr.
BN III 1.989.582 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7616   A:           SOLIDAR

4467.
Radwański Andrzej
Dom w płomieniach : wrzesień 1939 / Andrzej Radwański. – Kraków : [s.n., ca 1985]. – 48, [1] s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 160. - Off. z maszyn

AR 8240 II RARA (F.CDCN, 1 MAL)
R 8058 II RARA (F.CDCN, 1 KOP)
R 8693 II RARA (F.CDCN)
WMN 0819

BN KW 23.939
BN I 1.992.949 Chr.
BN I 1.988.256 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 4020   A:           SOLIDAR

4468.
Radwański Andrzej
Moja ojczyzna / Andrzej Radwański ; [opr. graf. Danuta Ritko]. – Kraków : [s.n.], ok. 1982. – 47, [1] s. : rys. ; 17 cm
Uwagi: Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 346 I RARA (1987 D 1316/239, 7 WUSW)
R 1063 I RARA (1989 D 1883/78)

BN KW 45.058
BN I 1.994.615 Chr.
BN I 1.988.495 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 4021   A:           SOLIDAR

4469.
Radwański Andrzej
Pamięć polskich pól / Andrzej Radwański ; projekt okł. i grafika Marcin Czorowski ; [oprac. red. Agnieszka Żółtowska]. – Kraków : [s.n.], 1985. – 40 s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 8239 II RARA (1987 D 4/27)
R 8057 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)

BN KW 44.253
BN II 1.992.763 Chr.
BN II 1.988.041 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 4022   A:           SOLIDAR

4470.
Radwański Andrzej
Polska droga krzyżowa / Andrzej Radwański. – Kraków : [s.n.], 1986. – 31 s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 8241 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
R 8694 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 4023   A:           SOLIDAR

4471.
Radziewicz Julian
Szkoła uspołeczniona i uspołeczniająca / Julian Radziewicz ; Zespół Oświaty Niezależnej. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1989. – 135, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej / Oświata Niezależna)
Uwagi: Zł. 1350. - Off. z maszyn.

AR 8242 II RARA (F.CDCN, 1 PLE)
R 8695 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.995.684 Chr.
BN II 1.845.003 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7617   A:           SOLIDAR

4472.
Radziwiłł Anna, Janowski Andrzej
Jakiej polityki Polacy potrzebują / Antoni Kwaśniewski, Wacław Wyrwa [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1984. – [1], 36, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Dyskusje / ON [Oświata Niezależna])
Uwagi: Nazwa aut. : Radziwiłł Anna, Janowski Andrzej. - Opis wg okł. - Defekt na stronie 3. - Zł. 65. - Off. z maszyn.

AR 3000 II RARA (1984 D 590/19a)
R 3001 II RARA (1984 D 590/19b)
WMN 0752; WMN 1208


BN KW 24.630
BN II 1.993.139 Chr.
BN II 1.988.531 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7619   A:           SOLIDAR

4473.
Radziwiłł Anna
Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 : (próba modelu) / Anna Radziwiłł . – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza n 2, 1981. – 64, [1] s. : tab. ; 21 cm. – (Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych)
Uwagi: Opis wg okł. - 165 poz. wyd. Nowej. - Zł. 70. - Stdr. z maszyn.

AR 1860 II RARA (1983 D 915/14 a)
R 1861 II RARA (1988 D 915/14 b)
R 380 II NPS (1987 D 1316/39)
R 2322 II (1988 D 688/11)
803658 II (1981 K 1304/3)

BN mf. 96631 z egz.: BN III 1.990.534 Chr.
BN II 1.990.534
BN II 1.990.533
 DO GÓRY   ID: 7618   A:           SOLIDAR

4474.
Rafa Jan
Historia Polski w zarysie do roku 1795 / Jan Rafa. – Wyd. uzup. i popr.. – Warszawa : Periculum, 1986. – 300, [1] s. : 8 s. map ; 17 cm
Uwagi: Zł. 1200. - Off. z maszyn.

AR 5587 I RARA (1993 D 260/17)

BN KW 44.653
BN I 1.995.031 Chr.
BN I 1.989.700 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7621   A:           SOLIDAR

4475.
Rafa Jan
Historia Polski w zarysie. Cz. 3 : I Rzeczpospolita-szlachecka / Jan Rafa. – Warszawa : [s.n.], 1985. – 3-89 s. : tabl. 8 (mapy) ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2038 II RARA (F.CDCN, 389)
 DO GÓRY   ID: 7622   A:           SOLIDAR

4476.
Rafa Jan
Historia Polski w Zarysie : III Rzeczpospolita / Jan Rafa. – Warszawa : [Wydawnictwo Jestem Polakiem"], 1989. – 103 s. ; 20,5 cm

WMN 0956
 DO GÓRY   ID: 46838   A: ku          SOLIDAR

4477.
Rafa Jan
Historia Polski w zarysie : Polska pod zaborami / Jan Rafa. – Warszawa : Periculum, 1986. – 107 s. ; 17 cm
Uwagi: Zł. 420. - Off. z maszyn.

AR 1283 I RARA (1987 D 5/3)

BN I 1.993.644 Chr.
BN I 1.995.763 Chr.
BN I 1.988.678 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7620   A:           SOLIDAR

4478.
Rafa Jan
Myśl ekonomiczna III Rzeczypospolitej do 1985 roku / Jan Rafa. – Warszawa : [b.w.], 1988. – 200 s. ; 20 cm

WMN 0964
 DO GÓRY   ID: 46832   A: ku          SOLIDAR

4479.
Raina Peter
Kardynał Wyszyński / Peter Raina ; [oprac. graf. B. Kurdziel]. – Kraków : Wydaw. ABC, 1981. – 578, [2] s. ; 20,5 cm
Uwagi: Przedr. z: Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1979 (repr. 1:1. - Zł. [550]. - Off. z oryg.

AR 2092 II RARA (1987 D 1639/24)
R 8059 II RARA (1981 K 1556/2)
 DO GÓRY   ID: 4026   A:           SOLIDAR

4480.
Raina Peter
Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego / Peter Raina . – [S.l. : s.n., ok. 1989]. – 88 s. ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Oficyna Poetów i Malarzy, 1988 (repr. 1:1). - Zł. 2000. - Off. z oryg.

AR 3192 II RARA (1989 D 1792/9a)
R 3397 II RARA (1989 D 1792/9b)

BN I 1.993.980 Chr.
BN I 1.381.244 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7623   A:           SOLIDAR

4481.
Raj sowiecki / Fundusz Pomocy Solidarność. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – Teka 14, [6] k. fot. : rys. ; 18 x 13 cm
Uwagi: Teka fot. - Opis wg okł. - Zł. 500. - Odb. fot.

FT 104 II a-b (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7624   A:           SOLIDAR

4482.
Rajski Marian
Dlaczego będzie wojna / Stanisław Piłka [pseud.]. – Szczecin : Wydaw. "Obecność", 1984. – 15 k. : ryc. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1983 (przep.). - Nazwa aut. : Rajski Marian. - Opis wg okł. - Zł. 35. - Pow. białk.

AR 3807 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7625   A:           SOLIDAR

4483.
Rajski Marian
Dlaczego i jak wywołać wojnę? / Stanisław Piłka [pseud.]. – [Warszawa] : Biblioteka WSN, [1984]. – 37, [3] s. ; 15 cm. – (Biblioteka WSN)
Uwagi: Nazwa aut. : Rajski Marian. - Zł. 60. - Pow. białk.

AR 5554 I RARA (1985 D 3/72)
R 5543 I RARA (1993 D 125/31)

BN KW 22.315
BN I 1.992.543 Chr.
BN I 1.987.615 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7628   A:           SOLIDAR

4484.
Rajski Marian
Dlaczego i jak wywołać wojnę? / Stanisław Piłka [pseud.]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Pokolenie", 1983. – 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Rajski Marian. - Pow. białk.

AR 8145 II RARA (F.CDCN, 2 BN)

BN KW 22.474
BN II 1.992.594 Chr.
BN II 1.987.724 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7626   A:           SOLIDAR

4485.
Rajski Marian
Dlaczego i jak wywołać wojnę? / Stanisław Piłka [pseud.]. – Warszawa : [s.n.], 1983. – [1], 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Rajski Marian. - Zł. 30. - Pow. białk.

AR 2508 II RARA (1989 D 602/40/26, 40 WUSW)
R 8006 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)

BN KW 45.020
BN II 1.995.851 Chr.
BN II 2.249.145 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7627   A:           SOLIDAR

4486.
Rajski Marian
Ekonomiczno-handlowe przesłanki kryzysu w Polsce / Marian Rajski. – [S.l. : s.n., 1981]. – 14 s. ; 22 cm
Uwagi: Opis wg okł.

BN KW 46.935
BN II 1.996.232 Chr.
BN II 2.268.079 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38997   A: bj          SOLIDAR

4487.
Rajski Marian
Handel ze Wschodem (głos towarzysza) : wystąpienie Mariana Rajskiego, delegata na miejską konferencję partyjną w Gdyni w dniu 16 maja 1981 / Marian Rajski. – [Poznań] : KZ NSZZ "Solidarność" UAM, 1981 (Druk nr 142/81). – 9 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3877 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7629   A:           SOLIDAR

4488.
Rajski Marian
Jak i dlaczego wywołać wojnę / Stanisław Piłka [pseud.]. – [Warszawa : Maraton, 1984]. – 15, [1] s. ; 15 cm. – ([Maraton] ; 8)
Uwagi: Nazwa aut. : Rajski Marian. - Inny tyt. : Dlaczego i jak wywołać wojnę. - Zł. 25. - Stdr. z maszyn.

AR 5555 I RARA (1993 D 125/32, 39 WUSW)
R 366 I RARA (F.CDCN)

BN KW 34.948
BN KW 37.860
BN KW 44.318
BN I 1.992.587 Chr.
BN I 1.987.707 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7630   A:           SOLIDAR

4489.
Rajski Marian
O handlu z ZSRR / [Marian Rajski]. – [S.l. : s.n., 1981]. – 15, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Nazwa aut. na końcu tekstu. - Na okł. nazwa aut.: Władysław Rajski. - R. wyd. wg: s. 1. - Jastrzęb., Bibliogr. Podz. Dr. Zw.- nie not.

BN KW 45.283
BN II 1.995.935 Chr.
BN II 2.208.779 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38998   A: bj          SOLIDAR

4490.
Rajski Marian
"Pierestrojka" : mity a rzeczywistość / Marian Rajski. – [Elbląg] : Biblioteka "Biuletynu Elbląskiego", [1989]. – 66 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 2700. - Off. ze skł.

AR 7378 II RARA (1990 K 184/18)
R 8697 II RARA (F.CDCN)

BN KW 32.719
BN II 1.993.859 Chr.
BN II 1.841.855 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7631   A:           SOLIDAR

4491.
Rajski Marian
"Pierestrojka" : mity i rzeczywistość a polska reforma / Marian Rajski. – Elbląg : Biblioteka "Biuletynu Elbląskiego", 1988. – 48 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 240. - Off. z maszyn.

AR 2672 II RARA (1989 K 1076/3)
R 8696 II RARA (F.CDCN, 432)

BN I 1.994.963 Chr.
BN I 1.989.972 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7632   A:           SOLIDAR

4492.
Rajski Marian
Przyczyny upadku i ruiny gospodarczej Polski / Marian Rajski . – [Warszawa] : Niezależne Wydaw. Chłoposkie, 1981. – 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 20. - Off. z maszyn.

AR 8247 II RARA (F.CDCN, 5 BU)

BN II 1.996.209 Chr.
BN I 2.283.858 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7633   A:           SOLIDAR

4493.
Rajski Marian
Sowietyzacja Ludowego Wojska Polskiego / S. Piłka [pseud.]. – Gdańsk : Wydaw. Solidarności Walczącej, 1986. – 14, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Rajski Marian. - Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 50. - Stdr. z maszyn.

AR 8157 II RARA (F.CDCN, 3 MAK)
R 8763 II RARA (F.CDCN)

BN KW 27.119
BN II 1.993.180 Chr.
BN II 1.988.574 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7634   A:           SOLIDAR

4494.
Rajski Marian
Tabu . – [S.l.] : Wydaw. "Odnowa", [1981]. – 17, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 15. - Off. z maszyn.

AR 8244 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
R 8698 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.990.428
BN II 1.990.429
 DO GÓRY   ID: 7635   A:           SOLIDAR

4495.
Rajski Marian
Tabu czyli Ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel ? / Marian Rajski. – Gdynia : [s.n.], 1981. – 11, [1] s. ; 22 cm

BN II 1.994.987 Chr.
BN II 1.989.988 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 39000   A: bj          SOLIDAR

4496.
Rajski Marian
Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel : [wystąpienie delegatów na Miejską Konferencję Partyjną w Gdyni w dniu 16 maja 1981 r.] / Marian Rajski . – [S.l. : s.n., 1981]. – 17 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 15. - Off. z maszyn.

AR 2016 II RARA (1987 D 1628/81, 3 WUSW)
R 2713 II NPS (1989 D 716/85)
803720 II RARA (1981 K 1499/9)
 DO GÓRY   ID: 7636   A:           SOLIDAR

4497.
Rajski Marian
Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel / Marian Rajski. – Kraków : Instytut Wydawniczy Sympozjon C, 1981. – [2], 17 k. ; 21 cm
Uwagi: opis wg okł. - Zł. 200. - Maszyn.

AR 2042 II RARA (F.CDCN)
R 8700 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 4027   A:           SOLIDAR

4498.
Rajski Marian
Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel / Marian Rajski. – Kraków : Instytut Wydawniczy Sympozjon C, 1981. – [2], 17 s. ; 21 cm
Uwagi: Egz. AR nie posiada okł. - Kser. z maszyn.

AR 2225 II RARA (1987 D 1846/34, 5 WUSW)
R 8699 II RARA (F.CDCN)
803657 II RARA (1981 K 1292/9)
 DO GÓRY   ID: 4029   A:           SOLIDAR

4499.
Rajski Marian
Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel / Marian Rajski. – Kraków : [s.n.], 1981. – 13 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z: Kraków: Instytut Wydawniczy Sympozjon C, 1981 (przep.). - Kserokopia z nieustalonego wyd. - Kser. z pow.

AR 3846 III RARA
 DO GÓRY   ID: 4031   A:           SOLIDAR

4500.
Rajski Marian
Tabu czyli ile dolarów płacimy za wyeksportowany rubel / Marian Rajski. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – 17 k. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Kser. z oryg.

AR 2044 II RARA (F.CDCN)
R 8701 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7637   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm