L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

451.
Danilecki Tomaszz
Między zaangażowaniem, przystosowaniem i sprzeciwem : postawy mieszkańców województwa białostockiego wobec wyborów powszechnych w latach 1957 - 1969 / Tomasz Danilecki. – Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 2019. – 507, [1] s., 21 cm.. – (t. 43)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-655-8

Czyt. IPN Bi 44 (2798/6)
 DO GÓRY   ID: 56618   A: as         

452.
Daniluk Jan
SS w Gdańsku : wybrane zagadnienia / Jan Daniluk. – Gdańsk 2013. – 172 s. [8 s. il] ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-398-1

Czyt. IPN E.A. Gd 28
 DO GÓRY   ID: 54708   A: pk         

453.
Danuta Siedzikówna "Inka" (1928-1946) / [tekst Marzena Kruk, Grzegorz Berendt, red. Magdalena Jagielska]. – [Kraków] : IPN, 2014. – 23, [1] s. ; 23 cm . – (Patroni Naszych Ulic)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-628-9

Czyt. II-1 Varia 90 (2470)
 DO GÓRY   ID: 46784   A: ms         

454.
Dardzińska Joanna
Ulotki, hasła, anonimy : formy indywidualnego sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w Polsce w okresie 1945-1989 / Joanna Dardzińska. – Warszawa : IPN, 2015. – 225, [3] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-805-4

Czyt. II-1 Albumy 70 (2556)
 DO GÓRY   ID: 49648   A: dw          SOLIDAR

455.
Davies Norman
Orzeł Biały Czerwona Gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec. – Kraków : Znak, 2009. – 357 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-240-0749-0

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. (2202)
 DO GÓRY   ID: 27185   A: ar         

456.
Davies Norman
Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. Andrzej Pawelec. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2006 . – 300, [8] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7006-761-1

Z 169 I (1978/38)
 DO GÓRY   ID: 33222   A: ms         

457.
Davies Norman
Powstanie '44 / Norman Davies. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2004. – 958, [2] s., [72] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-240-0459-9

Czyt. VII-5 Powst. Warsz. 11 (2876/157)
 DO GÓRY   ID: 56045   A: td         

458.
"Dawna Broń i Barwa" 1985-1991 : bibliografia / [Błażej Olbromski, Andrzej Suchcitz]. – Warszawa : "Adiutor", 1995. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86100-06-0

Z 154 I (2078)
 DO GÓRY   ID: 33201   A: ms         

459.
Dąbrowa-Kostka Bogusław
Generałowi dziękujemy : stan wojenny 13 grudnia 1981 / Bogusław Dąbrowa-Kostka . – [Kraków] : Stowarzyszenie NZS 1980 ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, [2011] . – 248, [8] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-928375-6-5

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 23
 DO GÓRY   ID: 32831   A: ms          SOLIDAR

460.
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Jankowski Stanisław Maria
Rozkaz : zdobyć więzienie / Stanisław Dąbrowa-Kostka, Stanisław Maria Jankowski. – Tuchów : Mała Poligrafia WSD Redemptorystów, 2000. – 181 s., [32] s. tabl : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-03-02284-9

Czyt. Z 1095 I (2876/361)
 DO GÓRY   ID: 56263   A: as         

461.
Dąbrowski Eugeniusz
Szlakiem "Jędrusiów" : dzieje legendarnego oddziału partyzanckiego / Eugeniusz Dąbrowski. – 3 uzupełnione. – Kraków : Text, 1992. – 316 s. ; 20 cm

Czyt. VII-4 AK 32
Z 195 I (1978/39)
 DO GÓRY   ID: 27326   A: ku         

462.
Dąbrowski Marcin
NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981 / Marcin Dąbrowski . – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2014. – 568 s. ; [16] , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-739-2

Czyt. IPN E. A. Lu 15
 DO GÓRY   ID: 54935   A: gm         

463.
Dąbrowski Marcin
Wojskowe obozy specjalne 1982-1983 / Marcin Dąbrowski . – Lublin : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982-1983, 2013. – 87 s., [8] s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-936121-0-9

Czyt. IX-7 Sol. Og. 13 (2431)
Z 746 I (2481)
 DO GÓRY   ID: 40982   A: ms         

464.
Dekada : czas nadziei i oporu Poznań 1980-1989 / [pomysł i red. Krystyna Laskowicz]. – [Poznań] : Wielkopolskie Archiwum Solidarności. Fundacja, 2005. – 271 s., il. ; 33 cm
Uwagi: ISBN 83-923113-0-2

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 33 (2456)
 DO GÓRY   ID: 44101   A: ms          SOLIDAR

465.
Demel Ryszard
Sergiusz Piasecki (1901-1964) : życie i twórczość / Ryszard Demel. – Warszawa : Wydawnictwo LTW, 2001. – 175, [1] s., [16] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-88736-06-X

Z 64 I (1783)
 DO GÓRY   ID: 32982   A: ku         

466.
Demidow Zbigniew
List otwarty do : Marszałka Sejmu Pana Macieja Płażyńskiego, Marszałka Senatu Pani Alicji Grześkowiak, wszystkich posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa / Zbigniew Demidow . – Wrocław : [b.w], 1998. – 5, [1] s. ; 21 cm

Z 180I (2141)
 DO GÓRY   ID: 33229   A: ms         

467.
Departament X MBP : wzorce - struktury - działanie / pod red. Konrada Rokickiego. – Warszawa : IPN, 2007. – 280, [3] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 32)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-37-3

Czyt. II-1 Konf. IPN 32
Z 1141 II (1916)
 DO GÓRY   ID: 26441   A: ar         

468.
Deportacje górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku / pod red. Adama Dziuroka i Marcina Niedurnego. – Katowice : IPN, 2004. – 120 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 20)
Uwagi: ISBN 83-89078-66-X

Czyt. II-1 Konf. IPN 20
Z 1135 II (1620)
 DO GÓRY   ID: 26431   A: ar         

469.
Deportowani na Wschód / aut. wspomnień: Aleksander Brzozoń [et al.] ; zespół red. Aleksandra Szemioth [et al.]. – Kraków : Oddział w Krakowie, 2008. – 376 s. ; 21 cm. – (Tak Było... Sybiracy ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-88879-28-9

Czyt. VII-11 Rep. sow. 35 (2247)
 DO GÓRY   ID: 28721   A: ms         

470.
Deportowani w Komi ASRR : alfabetyczne wykazy 10 360 Polaków i obywateli polskich wywiezionych w czerwcu 1940 i czerwcu 1941 z zachodnich obwodów Białoruskiej SRR oraz w czerwcu 1941 z Litewskiej SRR ; cz. 2 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2009. – 484 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 18)
Uwagi: ISBN 978-83-61283-32-4

Czyt. II-3 IR 18-2 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26770   A: ar         

471.
Deportowani w Komi ASRR : alfabetyczny wykaz 10 686 obywateli polskich wywiezionych w lutym 1940 z zachodnich obwodów Ukraińskiej SRR ; cz. 1 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2008. – 451 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 18)
Uwagi: ISBN 978-83-61283-14-0

Czyt. II-3 IR 18 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26769   A: ar         

472.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczne wykazy 7680 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodów rówieńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego i drohobyckiego oraz bez ustalonego obwodu wywózki ; cz. 7 / red. Ewa Rybarska, Anna Dzienkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. – 732 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-88288-53-1

Czyt. II-3 IR 14-7 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26765   A: ar         

473.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczne wykazy 8559 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu baranowickiego i wilejskiego ; cz. 2 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2004. – 781 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 83-88288-17-2

Czyt. II-3 IR 14-2 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26760   A: ar         

474.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 10 344 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu lwowskiego ; cz. 3 / red. Eliza Dzwonkiewicz. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2004. – 871 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 83-88288-22-9

Czyt. II-3 IR 14-3 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26761   A: ar         

475.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 6672 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu brzeskiego ; cz. 4 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. – 652 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 93-88288-34-2

Czyt. II-3 IR 14-4 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26762   A: ar         

476.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 6730 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu pińskiego ; cz. 5 / red. Ewa Kołodziejska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. – 656 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 83-88288-38-5

Czyt. II-3 IR 14-5 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26763   A: ar         

477.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 7004 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu wołyńskiego ; cz. 6 / red. Ewa Kołodziejska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2007. – 696 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-88288-99-9

Czyt. II-3 IR 14-6 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26764   A: ar         

478.
Deportowani w obwodzie archangielskim : alfabetyczny wykaz 9320 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostockiego ; cz. 1 / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2003. – 815 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 14)
Uwagi: ISBN 83-88288-76-8

Czyt. II-3 IR 14 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26759   A: ar         

479.
Deportowani w obwodzie wołogodzkim : alfabetyczne wykazy 14 226 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z zachodnich obwodów Białoruskiej SRR i Ukraińskiej SRR / red. Anna Dzienkiewicz [et al.]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2005. – 703 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 17)
Uwagi: ISBN 83-88288-03-2

Czyt. II-3 IR 17 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26768   A: ar         

480.
Desmond Graham
Gdański szkicownik. Wiersze polskie 1984-2008 / Graham Desmond, wybór i opracowanie Olga i Wojciech Kubińscy. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2009. – 59, [5] s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-927651-3-4

Z 1307 II (2445)
 DO GÓRY   ID: 44141   A: ms          SOLIDAR

481.
Djakow Włodzimierz A., Gałkowski Adam, Śliwowska Wiktoria, Zajcew Włodzimierz M.
Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie) : przewodnik biograficzny / Włodzimierz A. Djakow et al.. – Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Instytut Historii. Komitet Nauk Historycznych. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, Akademija Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki ; 1990. – 560, [3] s. ; 25 cm.. – (
Polski Ruch Wyzwoleńczy i Polsko-Rosyjskie Więzi Społeczno-Kulturalne w XIX wieku )
Uwagi: ISBN 83-04-03117-5

Czyt. I-3 Słow. 51 (2876/258)
 DO GÓRY   ID: 56181   A: as         

482.
Dla Niepodległej : Żołnierze Wyklęci 1944-1963 / pod red. Dariusza Piotra Kucharskiego, Rafała Sierchuły. – Poznań : Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu, 2015. – 127 s. ; 23,5 cm

Czyt. IX-1 Dr. konsp. 26 (2553)
 DO GÓRY   ID: 49635   A: dw         

483.
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych w PRL / red. Jarosław Neja. – Warszawa : IPN, 2005. – 170, [1] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 25)
Uwagi: ISBN 83-89078-89-9

Czyt. II-1 Konf. IPN 25
Z 1140 II (1773)
 DO GÓRY   ID: 26435   A: ar          SOLIDAR

484.
Dmoszyński Rafał, Joniec Grzegorz, Piekaruś Daniel, Romanek Jacek
Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956 : Słownik biograficzny / Rafał Dmoszyński, Grzegorz Joniec, Daniel Piekaruś, Jacek Romanek . – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2015. – 368 s. , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-918-1

Czyt. IPN E. A. Lu 21
 DO GÓRY   ID: 54941   A: gm         

485.
Dmowski Roman
Kościół, naród i państwo / Roman Dmowski. – Warszawa: Książka Polska, 1993. – 37 s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Myśli Polskiej" ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-85506-03-09

Z 221 I (1978/43)
 DO GÓRY   ID: 33302   A: ms         

486.
Dmowski Roman
Polityka polska i odbudowanie państwa / Roman Dmowski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1989. – 345,[2] s., 21 cm.. – (tom 2)
Uwagi: ISBN 83-211-0983-7

Czyt. Z 1143 I (2876/451 - 2)
 DO GÓRY   ID: 56450   A: as         

487.
Dmowski Roman
Polityka polska i odbudowywanie państwa / Roman Dmowski. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1989. – 353, [1] s., 21 cm.. – (tom 1)
Uwagi: ISBN 83-211-0983-7

Czyt. Z 1142 I (2876/451 - 1)
 DO GÓRY   ID: 56449   A: as         

488.
Dni, które wstrząsnęły światem ? : rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. / studia pod redakcją : Piotra Cichorackiego, Roberta Klementowskiego i Małgorzaty Ruchniewicz. – Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział we Wrocławiu , 2019. – 293 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-796-8 ; teksty w j. niemieckim, j. rosyjskim , j. angielskim

Czyt. IPN Wr 37 (2857/1)
 DO GÓRY   ID: 56691   A: as         

489.
Do prześladowania nie daliśmy powodu... : materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej / pod red. Ryszarda Terleckiego. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. – 205, [2] s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88385-29-1. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 8
Czyt. IX-1 Dr. Konsp. 17 (1518)
 DO GÓRY   ID: 16589   A: pl         

490.
Doboszyński Adam
W pół drogi / Adam Doboszyński ; pracę tytułową oprac. i wstępem poprzedził Paweł Tomasik. – Warszawa : "ProLog", 1993. – 62, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85506-04-7

Z 618 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 32705   A: ms         

491.
Dobroński Adam, Filipow Krzysztof
Piłsudski w Białymstoku : Honorowy Obywatel Miasta 21.VIII.1921 r / Adam Dobroński, Krzysztof Filipow . – Białystok : Muzeum Wojska w Białymstoku, 1993. – 23, [1] s. ; 24 cm. – (Monografie)

Z 1354 II
 DO GÓRY   ID: 48482   A: ms         

492.
Dobroński Adam
2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego / Adam Dobroński . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Redakcji "Zbroi", 1993. – 50, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 26)
Uwagi: ISBN 83-85621-04-0

Z 633 I 26 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33420   A: ms         

493.
Dobroński Adam
33 Pułk Piechoty / Adam Dobroński . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1994 . – 52, [4] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 39)
Uwagi: ISBN 83-85621-49-0

Z 631 I 39 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33411   A: ms         

494.
Dobrosz Janusz
Naród sprawców wystawia rachunek / Janusz Dobrosz. – Warszawa : arspolitica , 2007. – 24 s. ; 19,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-92-4816-1-4

Czyt. Z 1100 I (2876/343)
 DO GÓRY   ID: 56281   A: as         

495.
Dobrosz Janusz
Polska - Niemcy : Decydujące starcie / Janusz Dobrosz. – Kiełczów : Fundacja "Idzie Jezus", 2008. – 320 s ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-928417-0-8


Czyt. Z 1062 I (2876/524)
 DO GÓRY   ID: 56343   A: td         

496.
Dobrucki Aleksander ks.
Czar minionych lat : wspomnienia ks. Aleksandra Dobruckiego / ks. Aleksander Dobrucki . – Gubin : [S.l.], 1990. – 187, [2] s. ; 20 cm

Czyt. X-2 Kresy Wsp. 5 (1320)
 DO GÓRY   ID: 46897   A: ms         

497.
Dobrzański Mieczysław
Gehenna Polaków na rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948 / Mieczysław Dobrzański. – Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2002. – 364, [4] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85829-24-5

CDCN 10/3 I
Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 33
 DO GÓRY   ID: 16580   A: pl         

498.
Dojka Iwona
Zakłamany słownik : czyli żargon funkcjonariuszy bezpieczeństwa PRL / Iwona Dojka . – Kraków : Rafael ; IPN, 2011. – 244, [2] s. ; 31 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7569-211-2

Czyt. II-1 Albumy 43 (2241)
Z 2181 III
 DO GÓRY   ID: 28173   A: ms          SOLIDAR

499.
Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK "Ponury" / wstęp, wybór i opracowanie Marek Jedynak. – Kielce : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Krakowie. Delegatura w Kielcach : Marek Jedynak ; Kraków : "Barbara" Handel Usługi Produkcja B. Gąsiorowska, 2014. – 426, [1] s. : il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60991-18-3

Czyt. IPN E.A. Ki 8
 DO GÓRY   ID: 54947   A: as         

500.
Dokumenty i Materiały : archiwum polski podziemnej 1939-1956 ; nr 1 / red. Dariusz Baliszewski [et al.]. – Warszawa : Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, 1993. – 130 s. ; 20,5 cm

Czyt. VII-3 PPP 6 (1302)
 DO GÓRY   ID: 27287   A: pw         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm