L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

501.
Dokumenty i Materiały : archiwum polski podziemnej 1939-1956 ; nr 2 / red. Dariusz Baliszewski [et al.]. – Warszawa : Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, 1994. – 211 s. ; 20,5 cm

czyt. VII-3 PPP 5 (1302)
 DO GÓRY   ID: 27286   A: pw         

502.
Dokumenty i Materiały : archiwum polski podziemnej 1939-1956 ; nr 3 / red. Dariusz Baliszewski [et al.]. – Warszawa : Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, 1995. – 200 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86290-10-2

Czyt. VII-3 PPP 7 (1302)
 DO GÓRY   ID: 27288   A: pw         

503.
Dokumenty Komisji Likwidacyjnej Armii Krajowej Okręgu Krakowskiego z roku 1945 / oprac. Konrad Siermontowski. – Kraków : Koło Sympatyków pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, 2010. – 178 s. ; 29 cm

Z 2183 III
 DO GÓRY   ID: 52132   A: dw         

504.
Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (1980-1981) / wybór Marek Owsiński ; wstęp i oprac. Tomasz Kozłowski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; Stowarzyszenie Archiwum Solidarności, 2012. – 342, [1] s. ; 25 cm. – (Dokumenty ; t. 44 )
Uwagi: ISBN 978-83-7629-327-1

Czyt. II-1 Dok. 44 (2308)
Z 1237 II (2318)
 DO GÓRY   ID: 35542   A: ms          SOLIDAR

505.
Dokumenty uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w Polsce 1977-1981 / wstęp i oprac. Grzegorz Waligóra ; wprowadzenie Tomasz Gąsowski. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja CDCN, 2005. – XX, 459 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 31)
Uwagi: ISBN 83-7188-902-X

Czyt. II-2 BCDCN 31 (1644)
Czyt. IX-6 ROPCiO 2
 DO GÓRY   ID: 16500   A: pl          SOLIDAR

506.
Dokumenty władz NSZZ "Solidarność" 1981-1989 / wstęp, wybór i opracowanie Jan Olaszek. – Warszawa : IPN, 2010. – 350, [1] s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 47)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-199-4

Czyt. II-1 Dok. 47 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28197   A: ms          SOLIDAR

507.
Dom Pamięci Zofii Ryży : Adampol Polonezköy / oprac. Jolanta Adamska Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa . – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa , 2004. – 68 s. : faks., fot., mapy,, portr. ; 28 cm
Uwagi: ISBN 83-894774-07-7

Z 2093 III
 DO GÓRY   ID: 29960   A: ar         

508.
Domagalski - Łabędzki Włodzimierz
Solidarność Walcząca : historia i dziedzictwo / Włodzimierz Domagalski - Łabędzki , redakcja Artur Adamski. – Wrocław : Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, 2017. – 88 s., 29,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-63235-99-4

Czyt. Z 2215 III
 DO GÓRY   ID: 56875   A: as         

509.
Domagalski Włodzimierz, Peterman Radosław
Studenci '81 : NZS w oczach Partii i SB wybór tekstów źródłowych / Włodzimierz Domagalski, Radosław Peterman. – Łódź : Archiwum Opozycji Niepodległościowej, 2006. – 211 s. ; 24 cm. – (NZS w Oczach Partii i SB)
Uwagi: ISBN 83-922878-9-1

Czyt. IX-8 NZS 4 (1750)
 DO GÓRY   ID: 27761   A: ms          SOLIDAR

510.
Domański Tomasz , Jankowski Andrzej
Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939-1945 / Tomasz Domański , Andrzej Jankowski. – Kielce : Muzeum Wsi Kieleckiej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura w Kielcach, 2011. – 421 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61240-06-8

Czyt. IPN E.A. Ki 2
 DO GÓRY   ID: 54906   A: as         

511.
Domański Tomasz
Korekta obrazu? : refleksje źródłoznawcze wokół książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski", t. 1-2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018 / Tomasz Domański. – Warszawa : IPN, 2019. – 72 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-579-7

(2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55752   A: ar         

512.
Domański Tomasz
Korekty ciąg dalszy : odpowiedź redaktorom i współautorom książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski , red. B. Engelking, J. Grabowski, Warszawa 2018 na ich polemikę z moją recenzją Korekta obrazu ? Refleksje źródłoznawcze wokół książki ... et cet. / Tomasz Domański. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 110 s., 24 cm.. – (Polish - Jewish Studies)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-213-0

Czyt. IPN Wa Varia 79 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56737   A: as         

513.
Domański Witold Stanisław
26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV / Witold S. Domański. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1997. – 40, [4] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 104)
Uwagi: ISBN 83-87103-42-X

Z 637 I 104 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33377   A: ms         

514.
Domarańczyk Zbigniew
100 dni Mazowieckiego / Zbigniew Domarańczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Andrzej Bonarski, 1990. – 351, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85089-02-0

Z 92 I
 DO GÓRY   ID: 33073   A: ms          SOLIDAR

515.
Doncov Dmitro Ìvanovič
Nacjonalizm / Dmytro Doncow ; wstęp, tłum., komentarze i analiza Wiktor Poliszczuk ; przedm. Bogumił Grott. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008. – 281 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7188-072-8

Z 1094 II (2008)
 DO GÓRY   ID: 29893   A: ar         

516.
Dowcip surowo wzbroniony : antologia polskiego dowcipu politycznego / [red. Violetta Syguła-Gregorowicz, Małgorzata Waloch]. – Toruń : "Comer", 1990. – 173, [7] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 8385149007

Z 507 I (2050)
 DO GÓRY   ID: 34103   A: ms         

517.
Drabik Sebastian
Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956-1975 / Sebastian Drabik . – Kraków : Avalon , 2013. – 186 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7730-074-9

Czyt. II-1 IPN Kr Varia 6
 DO GÓRY   ID: 55013   A: gm         

518.
Drabina Jan
Historia Bytomia 1254 -2000 / Jan Drabina. – Bytom : Towarzystwo Miłośników Bytomia , 2000. – 362 s. ; 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-908018-3-3

Czyt. Z 1442 II (2876/293)
 DO GÓRY   ID: 56224   A: as         

519.
Draus Jan
Stronnictwo Pracy w województwie rzeszowskim 1945-1946-1950 : z dziejów regionalnej chadecji / Jan Draus. – Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 1998 . – 247 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86985-85-2

Z 94 I
 DO GÓRY   ID: 33076   A: ms         

520.
Draus Jan
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946 : portret kresowej uczelni / Jan Draus. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 328 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7188-964-6

Czyt. X-3 Kresy w. lw. 15
 DO GÓRY   ID: 46923   A: ms         

521.
Droga do Niepodległości : Solidarność 1980-2005 / [koncepcja i red. Adam Borowski]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza VOLUMEN ; Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność", 2005. – 634, [5] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-7233-187-1. - zawiera artykuł Region Małopolska NSZZ "solidarność" w latach 1980-2005 Józef Ratajczak, Adam Gliksman

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 20 (1854)
 DO GÓRY   ID: 27861   A: ku          SOLIDAR

522.
Droga do Niepodległości : Solidarność 1980-2005 / [koncepcja i red. Adam Borowski]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza VOLUMEN ; Krajowa Komisja NSZZ "Solidarność", 2005. – 634, [5] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-7233-187-1

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 19 (1854)
 DO GÓRY   ID: 27863   A: ku          SOLIDAR

523.
Droga do Wolności żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych : wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej Kraków 20 X-20 XI 2005 / Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. – Kraków : [FCDCN], 2005. – [1] s. ; 21 cm

Czyt. II-2 Kat. Wyst. 1
 DO GÓRY   ID: 27983   A: ku         

524.
Droga na Monte Cassino = The way to Monte Cassino : 1941-1944 w fotografii Ignacego Jaworowskiego = 1941-1944 in photographs by Ignacy Jaworowski / oprac. Mariusz Zemło ; [tł. na jęz. ang. Piotr Styk]. – Białystok : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział ; [Supraśl] : Collegium Suprasliense, 2014. – 318, [2] s. : il. ; 31 cm. – (Picturae Collegii Suprasliensis ; t. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-45-1 ; ISBN 978-83-936392-4-3

Czyt. IPN E.A. Albumy 7
 DO GÓRY   ID: 55072   A: as         

525.
Drogi Cichociemnych / Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. – Warszawa : Bellona, 1993. – 593 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-11-08205-7

Czyt. VII-2 PSZ 20 (Blich.)
 DO GÓRY   ID: 27271   A: pw         

526.
Drogi do "Solidarności" / pod red. Filipa Musiała. – IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej : Kraków, 2015. – 165, [11] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 23)
Uwagi: ISBN 978-83-64753-21-3

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 23
 DO GÓRY   ID: 51073   A: dw          SOLIDAR

527.
Drogi do niepodległej : w 80 rocznicę odzyskania niepodległości ; informator o wystawie / wystawa pod patronatem wojewody warszawskiego Macieja R. Gieleckiego ; [teksty: Arkadiusz Kołodziejczyk, Jerzy Wągrodzki ; red. Janusz Gmitruk, Andrzej Stawarz]. – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 1998. – 59, [1] s. ; 21x23 cm
Uwagi: ISBN 83-87516-08-2

Z 2108 III (2220/3)
 DO GÓRY   ID: 34328   A: ms         

528.
Drogi do niepodległości Polski w XX wieku : materiały pomocnicze dla nauczycieli, konkurs szkolny 2001 / [oprac. zespół Piotr Unger et al.]. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. – 88 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-88035-38-X

Z 84 I (2050)
 DO GÓRY   ID: 33014   A: ms         

529.
Drogi do Niepodległości : Konferencja : Polska, Podhale, Zakopane 1945-1989 Zakopane 10 listopada 2005r. / Burmistrz Miasta Zakopanego, IPN-Oddział w Krakowie. – Zakopane : Gmina Miasto Zakopane, 2005. – 369 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-913921-7-1

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 4
 DO GÓRY   ID: 27755   A: ku         

530.
Drozd Roman , Hałagida Igor
Ukraińcy w Polsce 1944 - 1989 : walka o tożsamość (dokumenty i materiały) / Roman Drozd , Igor Hałagida. – Warszawa : Burchard Edition , 1999. – 302 [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-87654-04-3

Czyt. Z 956 I (2876/104)
 DO GÓRY   ID: 56086   A: as         

531.
Drozd Roman
Ukraińska Powstańcza Armia : Dokumenty-Struktury / Roman Drozd. – Warszawa : Burchard Edition, 1998. – 285 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-87654-02-7

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 16
 DO GÓRY   ID: 27599   A: ku         

532.
Drozdowski Marian Marek
Śląsk w polskiej myśli społeczno-politycznej XX wieku : w 90. rocznicę powrotu Górnego Śląska do Polski / Marian Marek Drozdowski. – Opole : Narodowe Centrum Kultury , 2011. – 269 s. , 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-61587-74-3 ; dedykacja autora

Czyt. Z 1445 II (2876/325)
 DO GÓRY   ID: 56256   A: as         

533.
Druga konspiracja na nowym pograniczu w latach 1945-1956 : szkice do dziejów podziemia antykomunistycznego na Śląsku i terenach ościennych / redakcja Ksawery Jasiak. – Opole : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2010. – 230 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-15-6

Czyt.IPN E.A. Wr 1
 DO GÓRY   ID: 54825   A: as         

534.
Drugi obieg 1976-1989 / oprac. Kamil Dworaczek. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2008. – 70, [6] s. ; 20 cm. – (Pamiętanie Peerelu ; t. 2)
Uwagi: ISBN 978-61283-05-8

Czyt. II-3 Varia 2
 DO GÓRY   ID: 26772   A: ar          SOLIDAR

535.
Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku / pod red. Przemysława Gasztolda-Senia, Natalii Jarskiej, Jana Olaszka. – Warszawa : IPN, 2016. – 614 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-026-6

Czyt. II-1 Varia 120
 DO GÓRY   ID: 53877   A: dw          SOLIDAR

536.
Drugi obieg wydawniczy w Polsce 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : wystawa w Bibliotece Narodowej im. M. Mažvydasa w Wilnie 28 IV - 9 V 1994 / oprac. Jan Brzeski, Adam Roliński. – Kraków ; Wilno : Księgarnia Akademicka, 1994. – 48 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-901827-0-X

Czyt. IX-12 Dr. ob. 4
 DO GÓRY   ID: 27840   A: ms          SOLIDAR

537.
Druki podziemne o Józefie Piłsudskim / [Jarosław Lewandowski]. – Bydgoszcz : [b.w.], 2011. – 32 s. ; 23 cm

Z 2140 III (2319)
 DO GÓRY   ID: 36278   A: ms         

538.
Družnikov Ûrij Il'ič
Zdrajca nr 1 czyli Wniebowzięcie Pawlika Morozowa : pierwsze niezawisłe dociekanie w sprawie młodzianka który doniósłszy na własnego ojca okrutnie został zamordowany jako też próba wyjaśnienia dlaczegoż to obwołano go najsłynniejszym radzieckim bohaterem po tragicznych a zagadkowych tych wydarzeniach w pięćdziesiąt lat podjęta przez pisarza z Moskwy który ważył się porównać oficjalny mit z historycznymi przekazami a i opowieściami ostatnich żyjących świadków / Jurij Drużnikow ; [przeł. Elżbieta Michalak, Franciszek Ociepka]. – Warszawa : Wydawnictwo "Zebra", 1990. – 181, [1] s., il. ; 17 cm
Uwagi: ISBN 83-85076-06-9

Z 117 I
 DO GÓRY   ID: 33130   A: ms         

539.
Drużyńska Jolanta, Jankowski Stanisław Maria
Ucieczki specjalnego znaczenia / Jolanta Drużyńska, Stanisław M. Jankowski. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2011. – 608 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7510-474-5

Z 1417 II
 DO GÓRY   ID: 53685   A: dw         

540.
Drzymała Kamil
Oddział partyzancki "Żbik" z Obwodu Gorlice AK / Kamil Drzymała . – Warszawa : IPN, 2011. – 283 s., [4] s., [9] s. il. ; 21 cm. – (Monografie, t. 67)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-200-7

Czyt. II-1 Mon. 67
Z 45 I (2205)
 DO GÓRY   ID: 32579   A: ms         

541.
Dubicki Tadeusz
Konspiracja polska w Rumunii 1939-1945 : t. 1 : 1939-1940 / red. Łukomski Grzegorz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Adiutor", 2002. – 404, [24] s., il. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86100-56-7

Czyt. VII-8 Okup. 8 (1376)
 DO GÓRY   ID: 27472   A: ku         

542.
Dubiński Krzysztof
Magdalenka : transakcja epoki Notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałęsa / Krzysztof Dubiński . – Warszawa : SYLWA, 1990. – 220, [4] s. : 24 cm
Uwagi: ISBN 83-85167-06-4

Z 1084 II (1017)
 DO GÓRY   ID: 29884   A: ar          SOLIDAR

543.
Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947-1949) : dokumenty i materiały / zebrał i oprac. Igor Hałagida. – Warszawa : IPN ; Związek Ukraińców w Polsce, 2012. – 272 s. : il. ; 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-7629-367-7 ; ISBN 978-83-928483-8-7

Czyt. II-3 Varia 59 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36279   A: ku         

544.
Duda Harry
Szlakiem zbrodni II : Opolanie w sprawie katyńskiej / Harry Duda. – Opole : Wydawnictwo Świętego Krzyża, 1998. – 521, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-905726-0-5

Czyt. VII-12 Katyń 59
 DO GÓRY   ID: 27506   A: ku         

545.
Dudała Halina , Węcki Mirosław
Kronika czasu przełomu. Górny Śląsk w latach 1919 - 1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego / Halina Dudała , Mirosław Węcki. – Katowice - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach ; 2019. – 238 s., 30 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-587-2

Czyt. II-1 Albumy 90 (2799/1)
 DO GÓRY   ID: 56811   A: as         

546.
Dudek Antoni ; Marszałkowski Tomasz
Walki uliczne w PRL 1956-1989 / Antoni Dudek ; Tomasz Marszałkowski . – Kraków : Wydawnictwo Geo, 1999. – 446 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86124-30-X

Czyt. IX-7 Sol. St. Woj. 24
 DO GÓRY   ID: 32766   A: ms          SOLIDAR

547.
Dudek Antoni, Gawlikowski Maciej
Leszek Moczulski - Bez wahania / Antoni Dudek, Maciej Gawlikowski. – Kraków : Krakowski Instytut Wydawniczy, 1993. – 287, [8] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-900385-5-4

Czyt. IX-8 KPN 10
 DO GÓRY   ID: 27778   A: ms          SOLIDAR

548.
Dudek Antoni, Pytel Grzegorz
Bolesław Piasecki : próba biografii politycznej / Antoni Dudek, Grzegorz Pytel. – Londyn : "Aneks", 1990. – 345, [2] s. ; 21, 5 cm
Uwagi: ISBN 0-906601-74-6

Czyt. VIII-2 Aneks (wyd.) 17
 DO GÓRY   ID: 27651   A: ms         

549.
Dudek Antoni
Pierwsze lata III Rzeczypospolitej : 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski / Antoni Dudek. – Kraków : Wydawnictwo Geo, 1997. – 400 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86124-23-7

Czyt. I-1 Hist. Pol. 10 (2050)
 DO GÓRY   ID: 27893   A: ku          SOLIDAR

550.
Dudek Antoni
Pierwsze lata III Rzeczypospolitej : 1989 - 2001 / Antoni Dudek. – Kraków : Wydawnictwo ARCANA, 2004. – 522, [1] s., 21 cm.. – (Arkana Historia)
Uwagi: ISBN 83-86225-64-5

Czyt. I-1 Hist. Pol. 35 (2876/495)
 DO GÓRY   ID: 56483   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm