L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

651.
Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990 / pod redakcją Marka Wierzbickiego . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 510 s. ; 25 cm.. – (Monografie - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 99)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-694-4

Czyt. IPN E.A. Wa Varia 7
 DO GÓRY   ID: 54984   A: as         

652.
Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990 / pod. red. Marka Wierzbickiego. – Warszawa : IPN, 2015. – 510 s. ; 24,5 cm. – (Monografie ; t. 99)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-694-4

Czyt. II-1 Mon. 99 (2556)
 DO GÓRY   ID: 49654   A: dw          SOLIDAR

653.
Federowicz Szymon
Pułkownik Barta : patriotyczna i niepodległościowa działalność pułkownika Przemysława Barthel de Weydenthal (1893-1919) / Szymon Federowicz, ks. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – 193, [5] s. ; 25 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 43)
Uwagi: ISBN 978-83-7638-398-9

Czyt. II-2 BCDCN 43
Czyt. IV-1 LP 20
 DO GÓRY   ID: 48046   A: ms         

654.
Federowicz Tadeusz
Drogi opatrzności / Tadeusz Federowicz. . – Lublin : Norbertinum, 1991. – 263, [1] s. ; 20,5 cm. – (Duchowieństwo Polskie w Więzieniach, Łagrach i na Zesłaniu w ZSRR ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-85131-19-1

Czyt. VII-11 Rep. sow. 20 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27559   A: ms         

655.
Felcenloben Dorota
Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny : Polskie Towarzystwo Heraldyczne / Dorota Felcenloben . – Warszawa : Wydawnictwo DiG , 2020. – 356 s. : faks., fot., mapy ; 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-286-0108-6

Czyt. Z 1461 II (2876/245)
 DO GÓRY   ID: 56212   A: as         

656.
Felczak Wacław
Europa Centralis / Wacław Felczak. – Kraków : Avalon, 2013. – 259, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7730-101-2

Z 906 I
 DO GÓRY   ID: 53395   A: dw         

657.
Feldman Wilhelm
Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi 1846-1906. : t.1 / Wilhelm Feldman. – Rzeszów : "Libri Ressovienses" , 1999. – VII, 248 s. ; 18 cm.. – (Galiciana ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-87799-04-1 ; Przedr., oryg.: Kraków, Spółka Nakładowa "Książka", 1907.

Czyt. Z 1040 I (2876/263)
 DO GÓRY   ID: 56199   A: as         

658.
Feliks Rapf : Wspomnienia wojenne 1914-1920 / wstęp i red. nauk. Dawid Golik. – Kraków : IPN, 2011. – 154 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7569-276-1

Czyt. II-1 Albumy 51 (2308)
 DO GÓRY   ID: 35507   A: ku         

659.
Fieldorf Maria, Zachut Leszek
Generał August Emil Fieldorf 1895-1953 / Maria Fieldorf, Leszek Zachut. – Warszawa : IPN, 2013. – 287 s., il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-453-7

Czyt. II-1 Albumy 58 (2384)
 DO GÓRY   ID: 41829   A: ms         

660.
Fijuth - Dudek Agata
Bez złudzeń i bez maski : publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej "Kulturze" w latach 1970 - 2000 / Agata Fijuth - Dudek. – Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oddział w Lublinie, 2019 . – 240 s., 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-644-2

Czyt. IPN Lu 22 (2798/5)
 DO GÓRY   ID: 56644   A: as         

661.
Fikcja czy rzeczywistość? : Wybór audycji Polskiego radia Szczecin z lat 1946-1989 / wstęp wyb. i oprac. Paweł Szulc. – Szczecin : IPN ; Polskie Radio Szczecin, 2009. – 561, [36] s. tabl. : il. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-613336-68-6

Czyt. II-1 Varia 105 (2640)
 DO GÓRY   ID: 52780   A: ku          SOLIDAR

662.
Filar Władysław
Wołyń 1939-1944 eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie : Studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej / Władysław Filar. – Toruń : Wydawnictwo Adam Mrszałek, 2003. – 467 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7322-621-4

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 7 (1613)
 DO GÓRY   ID: 27572   A: ku         

663.
Filip Krzysztof
Milicja Obywatelska w Sopocie w latach 1945-1990 / Krzysztof Filip. – IPN Gdańsk, 2011. – 248 s. [12] ; 23,5 cm. – (Publikacje gdańskiego oddziału IPN ; t. 12)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-141-3

Czyt. IPN E.A. Gd 12
 DO GÓRY   ID: 54691   A: pk         

664.
Filipowicz Ryszard
Rodzina Baranowskich / Ryszard Filipowicz. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2015. – 126 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-44-6

Czyt. IPN E.A. Wr 19
 DO GÓRY   ID: 54845   A: as         

665.
Finkelstein Norman
Przedsiębiorstwo holokaust / Norman Finkelstein. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2001. – 201, [1] s., 19,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-7233106-5

Czyt. Z 1192 I (2876/637)
 DO GÓRY   ID: 56504   A: as         

666.
Flis Stanisław
Wojna o akta : studia i materiały źródłowe / Stanisław Flis. – Gdańsk,2011. – 168 s. [20 s. il.] ; 23 cm.. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t.16)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-250-2

Czyt. IPN E.A. Gd 16
 DO GÓRY   ID: 54695   A: pk         

667.
Fotografie bez cenzury 1976-1989 : nieoficjalny portret PRL / oprac. Paweł Sasanka, Sławomir Stępień, Tomasz Gleb. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014. – 319 s. : il. ; 31 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-642-5

Czyt. IPN E.A. Albumy 45
 DO GÓRY   ID: 55036   A: as         

668.
Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego : w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego / wstęp i oprac. Maciej Sobieraj, przedmowa Jan Stanisław Ciechanowski. – [Lublin] : Wydawnictwo Test, 2013. – 270 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7038-028-1

Z 2182 III
 DO GÓRY   ID: 52131   A: dw         

669.
Franaszek Piotr
"Jagiellończyk" : działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w. / Piotr Franaszek. – Kraków : IPN, 2012. – 472 s. [114] ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62977-16-1

Czyt. II-1 IPN Kr 36
 DO GÓRY   ID: 54999   A: gm         

670.
Frazik Wojciech [et al.]
Ludzie bezpieki województwa krakowskiego : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990 / Wojciech Frazik [et al.]. – Kraków : IPN, 2007. – 623 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-918189-6-1

Czyt. II-1 IPN Kr 15 (1924)
 DO GÓRY   ID: 26733   A: ms          SOLIDAR

671.
Frazik Wojciech [et al.]
Ludzie bezpieki województwa krakowskiego : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim w latach 1945-1990 ; Informator personalny / Wojciech Frazik [et al.]. – Wyd. 2 zmienione i uzupełnione. – Kraków : IPN, 2009. – 683, s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929900-2-4

Czyt. II-1 IPn Kr 23 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28170   A: ms          SOLIDAR

672.
Frazik Wojciech, Musiał Filip, Szpytma Mateusz
Twarze krakowskiej bezpieki : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny / Wojciech Frazik, Filip Musiał, Mateusz Szpytma. – Wyd. 2 zmienione. – Kraków : IPN, 2006. – 208 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-85729-47-X

Czyt. II-1 IPN Kr
 DO GÓRY   ID: 53433   A: dw          SOLIDAR

673.
Frazik Wojciech, Musiał Filip, Szpytma Mateusz
Twarze krakowskiej bezpieki : obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny / Wojciech Frazik et al. . – Kraków : Wydawnictwo DEKA, 2006. – 439, [1] s. , 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-89122-09-X ; autografy autorów

Czyt. Z 1479 II (2876/448)
 DO GÓRY   ID: 56421   A: as         

674.
Frazik Wojciech, Musiał Filip, Szpytma Mateusz
Twarze krakowskiej bezpieki : Obsada stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny / Wojciech Frazik, Filip Musiał, Mateusz Szpytma . – Kraków : IPN, 2006. – 440 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-89122-09-X

Czyt. II-1 IPN Kr 41
 DO GÓRY   ID: 55004   A: gm         

675.
Frazik Wojciech
Emisariusz Wolnej Polski : biografia polityczna Wacława Felczaka (1916-1993) / Wojciech Frazik. – Kraków : IPN ; Wydawnictwo Attyka, 2013. – 711 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62139-67-5

Czyt. I-4 Biografie
 DO GÓRY   ID: 54121   A: dw          SOLIDAR

676.
Frątczak Sławomir
Polskie duszpasterstwo wojskowe / Sławomir Frątczak ; współ. Paweł Rosołek, Zdzisław Zajdler. – Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2000. – 15, [1] s., il. ; 29 cm

Z 2041 III (1978/56)
 DO GÓRY   ID: 29935   A: ar         

677.
Friadl Jiri
Żołnierze banici : Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w Czechach w 1945 roku / Jiri Friedl; przeł. Grzegorz Gąsior; tł. dok. w aneksie Marek Piotr Deszczyński. – Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej, 2016. – 189 s., [4] s., [1] k., [32] s. il. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-63029-91-3

Czyt. VII-6 Inne Form.
 DO GÓRY   ID: 54189   A: dw         

678.
Friedl Jiri
Vojaci - psanci : Polska Svatokrizska brigada Narodnich ozbrojenych sil na ceskem uzemi v roce 1945 / Jiri Friedl. – Praha : Vojensky Historicky Ustav, 2015. – 164 s., 23 cm
Uwagi: ISBN 978-80-7278-671-8

Z 1381 II
 DO GÓRY   ID: 52133   A: dw         

679.
Frydel Barbara, Szumal Kazimiera
Ks. kanonik Józef Kurzeja : "pragnieniem moim jest wybudować kościół w Mistrzejowicach..." / Kazimiera Szumal, Barbara Frydel. – Kraków : Wydawnictwo Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1998. – 104 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7216-137-2

Z 910 I
 DO GÓRY   ID: 53424   A: dw          SOLIDAR

680.
Fryszkowski Ireneusz
My wszyscy z Niego : echa prasowe śmierci Romana Dmowskiego styczeń 1939 r / Ireneusz Fryszkowski . – Krzeszowice : Dom Wydawniczy "Ostoja", 2006. – 65, [7] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-60048-36-3

Z 619 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 32702   A: ms         

681.
Fundament systemu zniewolenia : z działalności wojewódzkich struktur Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach 1945-1956 / pod redakcją Adama Dziuroka i Adama Dziuby. – Katowice : IPN Oddział w Katowicach , 2009. – 484 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-094-2

Czyt. IPN E.A. K 1
 DO GÓRY   ID: 55154   A: gm         

682.
Furgalski Tadeusz
Dziennik 1913-1916 / Tadeusz Furgalski "Wyrwa" ; wstęp i oprac. Piotr Cichoracki. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2011. – 187 [4] s. tabl. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 41)
Uwagi: ISBN 978-83-7638-159-6

Czyt. II-2 BCDCN 41 (2312)
 DO GÓRY   ID: 34191   A: ku         

683.
Gabański Stanisław
Dobrze! : Zapisko kleryka-żołnierza (1965-1967) / wstęp i opracowanie Józef Marecki . – Kraków : IPN, 2013. – 326 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7730-089-3

Czyt. II-1 IPN Kr 38
 DO GÓRY   ID: 55001   A: gm         

684.
Gajowniczek Zuzanna [et al.]
Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego ; t. 1: A-Ł / Zuzanna Gajowniczek [et al.] . – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2006. – LXXXIII, [1], 522 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-89474-06-9

Czyt. VII-12 Katyń 34 (1781)
 DO GÓRY   ID: 27517   A: ku         

685.
Gajowniczek Zuzanna [et al.]
Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego ; t. 2: M-Ż / Zuzanna Gajowniczek [et al.] . – Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2006. – XI, [3], 1098, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-89474-06-9

Czyt. VII-12 Katyń 33 (1781)
 DO GÓRY   ID: 27518   A: ku         

686.
Gajownik Tomasz
Tajny front niewypowiedzianej wojny : działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939 / Tomasz Gajownik. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. – 400 s., il. kolor. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 68)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-211-3

Z 1236 II (2235)
 DO GÓRY   ID: 35543   A: ms         

687.
Gajownik Tomasz
Tajny front niewypowiedzianej wojny : działalność polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 1921-1939 / Tomasz Gajownik . – Warszawa : IPN, 2010. – 400 s. ; 24 cm. – (Monografie, t. 68)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-211-3

Czyt. II-1 Mon. 68 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28210   A: ms         

688.
Gałaszewska-Chilczuk Dorota, Wołoszyn Jacek Witold
Od przedszkolaka do studenta : Kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat 1947-1956 / Dorota Gałaszewska-Chilczuk, Jacek Witold Wołoszyn . – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2012. – 270 s. , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-379-0

Czyt. IPN E. A. Lu 8
 DO GÓRY   ID: 54928   A: gm         

689.
Gałęzowski Marek , Kirszak Jerzy
Twórca Niepodległej Józef Piłsudski 1867 - 1935 / Marek Gałęzowski , Jerzy Kirszak. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego , 2018. – 535 s., 29,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-474-5

Czyt. II-1 Albumy 101 (2857/3)
 DO GÓRY   ID: 56820   A: as         

690.
Gałęzowski Marek
Na wzór Berka Joselewicza : żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich / Marek Gałęzowsk ; z przed. Richarda Pipesa. – Warszawa : IPN, 2010. – 799 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-170-3

Czyt. II-1 Varia 28 (2205)
Z 1013 II (2205)
 DO GÓRY   ID: 26413   A: ar         

691.
Gałęzowski Marek
Przeciw dwóm zaborcom : polityczna konspiracja Piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947 / Marek Gałęzowski . – Warszawa : IPN, 2013. – 551, [1] s. ; 24 cm. – (Monografie, t. 91)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-440-7

Czyt. II-1 Mon. 91 (2384)
 DO GÓRY   ID: 40722   A: ms         

692.
Gałęzowski Marek
Pułkownik "Żegota" : życie i pisma pułkownika dypl. Tadeusza Munnicha / Marek Gałęzowski. – Warszawa : IPN, 2009. – 264 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-084-3

Czyt. II-1 Varia 23 (2032)
Z 1043 II (2032)
 DO GÓRY   ID: 26706   A: pl         

693.
Gałwiaczek Tomasz
Urząd Bezpieczeństwa w Oławie 1945-1956 / Tomasz Gałwiaczek. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2012. – 214 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-25-5

Czyt. IPN E.A. Wr 6
 DO GÓRY   ID: 54830   A: as         

694.
Gamulczak Franciszek
Wyznania autobiograficzne : wspomnienia i refleksje z lat 1914-2000 / Franciszek Gamulczak. – Stalowa Wola : Sztafeta, 2000. – 318 s., [12] s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87840-38-6

Z 144 I (1343)
 DO GÓRY   ID: 33202   A: ms         

695.
Gancarz Bogdan
My, szlachta ukraińska... : zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882-1914 / Bogdan Gancarz. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2006. – 330, [1] s., [46] s. tabl. ; 22 cm. . – (Arcana Historii)
Uwagi: ISBN 83-89243-24-5

Czyt. I-4 Biografie 12 (1987)
 DO GÓRY   ID: 34964   A: ku         

696.
Garbacz Dionizy
Strajk w Stalowej Woli 22 sierpnia - 1 września / Garbacz Dionizy . – Wyd. 2. – Stalowa Wola: Wydawnictwo Sztafeta, 1998. – 210, [1] s. ; 22,5 cm
Uwagi: ISBN 83-909232-5-4

Czyt. IX-9 1988/89 7 (1343)
 DO GÓRY   ID: 27810   A: ms         

697.
Garbacz Dionizy
Żołnierze Wołyniaka / Dionizy Garbacz. – Stalowa Wola : Wydawnictwo Sztafeta, 1999. – 209, [24] s.
Uwagi: ISBN 83-87840-13-0

Czyt. IX-1 Dr. Konsp. 8
 DO GÓRY   ID: 27703   A: ku         

698.
Garbacz Krzysztof
Lublin 1980-81 : zapis fotograficzny / Krzysztof Garbacz. – Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, cop. 2011. – 135, [1] s. : il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-300-4

Czyt. IPN E.A. Albumy 19
 DO GÓRY   ID: 55064   A: as         

699.
Garbal Łukasz
Prezydent opozycji : krótka biografia Jana Józefa Lipskiego / Łukasz Garbal. – Warszawa : IPN, 2017. – 464 s., [16] fot. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-153-9

Czyt. II-1 Varia 145 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55697   A: ar         

700.
Garbal Łukasz
Prezydent opozycji : krótka biografia Jana Józefa Lipskiego / Łukasz Garbal. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2017 . – 464, [16] s., 21 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-153-9

Czyt. I-4 Biografie 34 (2901/2/22)
 DO GÓRY   ID: 56585   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm