L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

901.
Grząska Oktawia
Byłam więźniarką NKWD / Oktawia Grząska . – Warszawa : Muzeum Niepodległości ; Wydawnictwo Trio, 1999. – 143, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87516-14-7

Czyt. VII-11 Rep Sow. 36 (2220)
 DO GÓRY   ID: 32791   A: ms         

902.
Grzejdziak Eugeniusz
W obronie Polski / Eugeniusz Grzejdziak. – Piotrków Tryb. : Drukarnia Braci Kamińskich, 2005. – 375 s. ; 29,5 cm
Uwagi: ISBN 83-923274-0-3

Czyt. VII-14 Albumy 12 (1783)
 DO GÓRY   ID: 27345   A: ku         

903.
Grzelczak Piotr
Poznański Czerwiec 1956 : walka o pamięć w latach 1956-1989 / Piotr Grzelczak. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje ; IPN, 2016. – 582, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-64864-30-8, ISBN 978-83-8098-001-3

Czyt. IX-3 1956 5
 DO GÓRY   ID: 53880   A: dw          SOLIDAR

904.
Grzybowski Adam, Tebinka Jacek
Na wolność przez Lizbonę : ostatnie okręty polskich nadziei / Adam Grzybowski, Jacek Tebinka. – Warszawa : IPN, 2018. – 639, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-493-6

Czyt. IPN Wa Varia 71 (2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55775   A: ar         

905.
Gucewicz Daniel
Kalwaryjska rebelia : z historii wybranych sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski Ludowej / Daniel Gucewicz. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, KŚZpNP Oddział w Gdańsku, 2020. – 366, [2] s., fot. [16] , 24,5 cm.. – (publikacje gdańskiego oddziału IPN ; tom 76)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-809-5

Czyt. IPN Gd. 76 ( 2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56626   A: as         

906.
Gurba Bogumiła
"Solidarność" w Gliniku-Gorlicach 1980-1989 / Bogumiła Gurba. – Gorlice ; Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2000. – 91 s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 8)
Uwagi: ISBN 83-7188-454-0

Czyt. II-2 BCDCN 8 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16448   A: pl          SOLIDAR

907.
Gurgacz Władysław
Refleksje / Władysław Gurgacz SJ ; opracowała Maria Chodyko przy współpracy Krzysztofa Dorosza SJ. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , Prowincja Wielkopolsko - Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego , 2020. – 216 s., il. fot. [32] ; 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-889-7

Czyt. IPN Wa Varia 66 (2902/3)
 DO GÓRY   ID: 56720   A: as         

908.
Guz Eugeniusz
Drugie Monachium 1939 : kulisy zdrady / Eugeniusz Guz. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990. – 247, [1] s. ; il. [32] , 19,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-202-0853-X

Czyt. Z 1133 I (2876/414)
 DO GÓRY   ID: 56394   A: as         

909.
Habielski Rafał
Polski Londyn / Rafał Habielski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. – 264, [2] s. ; 19 cm
Uwagi: ISBN 83-7384-105-9

Czyt. VIII-3 Varia 8 (2551)
 DO GÓRY   ID: 51954   A: dw         

910.
Haffner Sebastian
Diabelski pakt : z dziejów stosunków niemiecko-rosyjskich 1917-1941 / Sebastian Haffner. – Lublin : Median s.c. , 1994. – 121, [1] s., 19 cm.. – (Oficyna historii XIX i XX wieku)
Uwagi: ISBN 83-901681-1-1

Czyt. Z 1129 I (2876/431)
 DO GÓRY   ID: 56366   A: as         

911.
Haisig Marian
Śląski rodowód państwowego godła Polski / Marian Haisig. – Wrocław : Wydawnictwo Silesia , 1993. – 45, [1] s., 16 s. il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-85689-05-2

Czyt. Z 1075 I (2876/314)
 DO GÓRY   ID: 56236   A: as         

912.
Hałagida Igor
NSZZ "Solidarność" regionu słupskiego (1980-1990) : tom 2: dokumenty Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Służby Bezpieczeństwa / Igor Hałagida. – Gdańsk,2011. – 292 s. [8] ; 23,5 cm. – (Publikacje gdańskiego oddziału IPN ; t. 13)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-251-9

Czyt. IPN E.A. Gd 13
 DO GÓRY   ID: 54692   A: pk         

913.
Hałagida Igor
Prowokacja "Zenona" : geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie "C-1" przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954) / Igor Hałagida. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 318, [1] s., [24] s. tabl. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 20)
Uwagi: ISBN 83-89078-88-0

Czyt. II-1 Mon. 20 (1773)
Z 1026 II (1773)
 DO GÓRY   ID: 16554   A: pl         

914.
Hałagida Igor
Szkice z dziejów NSZZ Solidarność na Pomorzu Gdańskim i Kujawach (1980-1990) / Igor Hałagida. – Bydgoszcz-Gdańsk, 2012. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t.18)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-306-6

Czyt. IPN E.A. Gd 18
 DO GÓRY   ID: 54697   A: pk         

915.
Hałagida Igor
"Szpieg Watykanu" : kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977) / Igor Hałagida. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 647, [1] s., [16] s. tabl. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 41)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-85-4

Czyt. II-1 Mon. 41
Z 1023 II (1999)
 DO GÓRY   ID: 16570   A: pl         

916.
Hałagida Igor
Trzynastego grudnia roku pamiętnego : internowani w stanie wojennym z powodów politycznych z województw bydgoskiego, elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i włocławskiego / Igor Hałagida. – Bydgoszcz-Gdańsk, 2011. – 364 s. ; 23 cm.. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t.17)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-447-6

Czyt. IPN E.A. Gd 17
 DO GÓRY   ID: 54696   A: pk         

917.
Hałagida Igor
Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski 1947-1957 / Igor Hałagida. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. – 259 s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-915983-5-7

Czyt. II-1 Mon. 1
Z 33 I (1331)
 DO GÓRY   ID: 16540   A: pl         

918.
Hałuniewicz Zygmunt
Zostaje tylko pamięć... : Listy z łagrów 1947-1953 / Zygmunt Hałuniewicz. – Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 1998. – 398, [1] s. ; 21 cm. – (Źródła i Materiały ; t. 4, cz. 1)
Uwagi: ISBN 83-906044-2-6

Czyt. VII-11 Rep. sow. 39 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27598   A: ms         

919.
Hanich Andrzej
Czas przełomu : Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945-1946 / ks. Andrzej Hanich ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ; Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2008. – 447, [4] s. ; 24 cm. – (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku ; 51)
Uwagi: ISBN 978-83-60244-90-6 ; ISBN 978-83-7342-180-6

Z 1079 II (2211)
 DO GÓRY   ID: 29877   A: ar         

920.
Hanus Wojciech
Jeden z ostatnich : Stefan Kobos "Wrzos" (1900-1976) : przyczynek do dziejów konspiracji niepodległościowej na Narolszczyźnie / Wojciech Hanus. – Rzeszów ; Warszawa : IPN Oddział w Rzeszowie, 2019. – 295 s., [30] fot. ; 24,5 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział Rzeszów)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-545-2

Czyt. II-1 IPN Rz 7 (2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55675   A: ar         

921.
Hańderek Marek
Unia 1940 - 1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2019 . – 424 s., fot., il., 24,5 cm.. – (Monografie ; tom 142)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-567-4

Czyt. II-1 Mon. 142 (2798/5)
 DO GÓRY   ID: 56765   A: as         

922.
Harasym Zenon
Tadeusz Rożek oficer i fotograf : fotografia wojenna z okresu I wojny światowej / Zenon Harasym. – Wrocław - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział we Wrocławiu, 2019. – 175 s., 23 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-638-1

Czyt. II-1 Albumy 110
 DO GÓRY   ID: 56824   A: as         

923.
Harasymowicz Jan
Stalag 369 / Jan Harasymowicz. – Kraków : Politechnika Krakowska, 2006. – 86 , s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7242-384-9

Czyt. VII-10 Rep. niem. 7 (2876/102)
 DO GÓRY   ID: 55942   A: as         

924.
Harcerski Słownik Biograficzny / pod red. Janusza Wojtyczy . – Warszawa : Muzeum Harcerstwa, 2008 . – 270, [2] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-923571-3-1

Czyt. VII-7 SzSz 14 (Blich 42)
 DO GÓRY   ID: 27476   A: ku         

925.
Harcerski Słownik Biograficzny : t. 1 / pod red. Janusza Wojtyczy. – Warszawa : Muzeum Harcerstwa, 2006. – 263, [1], [12] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-923571-1-6

Czyt. VII-7 SzSz 13 (Blich 42)
 DO GÓRY   ID: 27475   A: ku         

926.
Harnasiowskie drogi : Podhalański Oddział Partyzancki "Harnaś" : 3 Pułk Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej / oprac. i przygotowanie do druku: zespół koleżeński "Harnasi". – Bielsko-Biała : Wydawn. Aztek, 2002. – 102 s. ; 24 cm
Uwagi: Na okł. : Wspomnienia partyzantów. - ISBN 83-908490-5-4
 DO GÓRY   ID: 43440   A: ar         

927.
Hauser Zbigniew
Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej. T. 2: Województwo Tarnopolskie / Zbigniew Hauser . – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006. – 417, [3], XLVIII s. : il. ; 29 cm
Uwagi: Podorožì po kladoviŝah Ukraïni - kolišn'oï Shìdnoï Malopol'šì. T. 2, Ternošl's'ke voêvìdstvo = Travel to the cemeteries of Ukraine - the former Eastern Małopolska. Vol. 2, The Tarnopol provin. - ISBN 83-7188-967-4

Czyt. X-10 Kresy Alb. 1
 DO GÓRY   ID: 46957   A: ms         

928.
Hauser Zbigniew
Podróże po cmentarzach Ukrainy - dawnej Małopolski Wschodniej. T. 3: Województwo Lwowskie / Zbigniew Hauser . – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 344, XLVIII s. : il. ; 29 cm
Uwagi: Podorožì cvintarâmi Ukraïni - kolišn'oï Shìdnoï Malopol'šì. T. 3, L'vìvs'ke voêvodstvo (shìdna častina) = Travel to the cemeteries of Ukraine - the former Eastern Małopolska. Vol. 3, The Lvov province (eastern part). - ISBN 978-83-7188-032-2

Czyt. X-10 Kresy Alb. 2
 DO GÓRY   ID: 46971   A: ku         

929.
Hausner Wojciech, Wierzbicki Marek
Sto lat harcerstwa : Najnowsze dzieje Polski / Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki. – Warszawa : IPN, 2015. – 342, [1] s. ; 27 cm. – (Seria 18/89 ; t.4)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-763-7

Czyt. II-1 Najn. Dz. Pol. 4
 DO GÓRY   ID: 51623   A: dw         

930.
Hebblethwaite Peter , Kaufmann Ludwig
Paus Johannes Paulus II : uniek beeldverslag van een opmerkelijk man = wyjątkowy reportaż zdjęciowy o niezwykłym człowieku / Peter Hebblethwaite , Ludwig Kaufman. – Amsterdam : Elsevier , 1979. – 127 s., 26 cm.
Uwagi: ISBN 90-10-02899-2

Czyt. Z 2211 III (2901/2/16)
 DO GÓRY   ID: 56845   A: as         

931.
Hejczyk Anna
Sybiracy pod Kilimandżaro : Tengeru ; polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców / Anna Hejczyk. – Rzeszów ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Rzeszowie , 2013. – 184 s., il. [8] , 24 cm.. – (seria wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-588-6

Czyt. II-1 IPN Rz 3 (2911)
 DO GÓRY   ID: 56665   A: as         

932.
Hejczyk Anna
Sybiracy pod Kilimandżaro : Tengeru polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców / Anna Hejczyk. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie ; Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2013. – 184, [8] s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-588-6

Czyt. IPN E.A. Rz 12
 DO GÓRY   ID: 54753   A: gm         

933.
Helvetie, terre d'accueil... : Espoirs et vie quotidienne des internes polonais en Suisse 1940-1946 en images / red. Jacek Sygnarski [et al.]. – Suisse : Fondation Archivum Helveto-Polonicum, 2000. – 215 s. ; 21,5 cm
Uwagi: ISBN 2-940293-00-7

Czyt. VII-2 PSZ 10 (1311)
 DO GÓRY   ID: 27261   A: pw         

934.
Herling-Grudziński Gustaw
Dziennik pisany nocą 1984-1988 / Gustaw Herling-Grudziński. – [Warszawa] : Plejada, [1990]. – 161, [2] s. ; 19 cm

Z 126 I (2033/8)
 DO GÓRY   ID: 33140   A: ms         

935.
Hernandez-Paluch Maria [et al.]
Sztandar sprzeciwu : podziemne pismo "Hutnik" -1982-1989 / Maria Hernandez-Paluch [et al.]. – [Kraków] : Biały Kruk, 2007. – 62, [2] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-75530-05-6

Czyt. IX-7 Sol. St. Woj. 12 (2071)
 DO GÓRY   ID: 27769   A: ku          SOLIDAR

936.
Heruday-Kiełczewska Magdalena
Reakcja Francji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981-styczeń 1982 / Magdalena Heruday-Kiełczewska. – Warszawa : IPN, 2012. – 208 s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 82)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-347-9

Czyt. II-1 Mon. 82 (2308)
Z 744 I (2484)
 DO GÓRY   ID: 36296   A: ku          SOLIDAR

937.
Herwarth Hans von
Między Hitlerem a Stalinem : wspomnienia dyplomaty i oficera niemieckiego 1931-1945 / Hans von Herwarth. – Warszawa : Wydawnictwo Bellona, Oficyna Wydawnicza RYTM, 1992. – 514, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-85249-11-7 ; ISBN 83-11-07990-0

Czyt. Z 1072 I (2876/350)
 DO GÓRY   ID: 56294   A: as         

938.
Herzog Aleksander, Mroczek Józef, Zabłocki Wiesław
Paragraf : ostatnie lata PRL ; t. 1 / Aleksander Herzog, Józef Mroczek, Wiesław Zabłocki. – Kraków : Fundusz Gospodarczy, 1998. – 540, s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-902460-7-4

Z 1260 II
 DO GÓRY   ID: 35708   A: ms          SOLIDAR

939.
Herzog Aleksander, Mroczek Józef, Zabłocki Wiesław
Paragraf : ostatnie lata PRL ; t. 2 / Aleksander Herzog, Józef Mroczek, Wiesław Zabłocki. – Kraków : Fundusz Gospodarczy, 1998. – 522 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-902460-7-4

Z 1261 II
 DO GÓRY   ID: 35709   A: ms          SOLIDAR

940.
Herzog Józef
Krzyż Niepodległości : wspomnienia ze służby w Legionach / Józef Herzog. – Nowy Jork : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1994. – 384 s. ; 20,5 cm

Czyt. IV-1 LP 2 (1978/70)
 DO GÓRY   ID: 27171   A: ar         

941.
Hetnar Grzegorz, Jankowski Stanisław M.
Powrót żołnierzy Zadwórza : Polskie Termopile / Grzegorz Hetnar , Stanisław M. Jankowski. – Kraków : Małopolskie Centrum Edukacji "MEC", 2020. – 125, [3] s., 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-956877-1-6

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 27 (2893)
Czyt. Z 1553 II (2893)
 DO GÓRY   ID: 57266   A: as         

942.
High - tech za żelazną kurtyną : elektronika , komputery i systemy sterowania w PRL / red. nauk. Mirosław Sikora , współp. Piotr Fuglewicz . – Katowice ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Katowicach , 2017 . – 698 [1] s., 20 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-094-5

Czyt. IPN Ka 46 (2696)
 DO GÓRY   ID: 56635   A: as         

943.
High-tech za żelazną kurtyną : elektronika, komputery i systemy sterowania w PRL / redakcja naukowa Mirosław Sikora ; współpraca Piotr Fuglewicz. – Warszawa- Kraków : IPN, 2017. – 698 , [7] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83- 8090-094-5
 DO GÓRY   ID: 55277   A: ku         

944.
Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990) : zbiór studiów / pod red. Adriana Jusupovicia i Rafała Leśkiewicza. . – Warszawa : IPN, 2013. – 350, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-457-5

Czyt. II-1 Varia 77 (2384)
 DO GÓRY   ID: 41826   A: ms         

945.
Historyczny bilans Solidarności : dokumenty 1980-1989 / red. Bugaj Ryszard [et al.]. – [Warszawa] : Stowarzyszenie Studiów i Inicjatyw Społecznych, [2000]. – 103, [1] s. ; 22,5 cm. – (Przegląd Społeczny ; nr 43)
Uwagi: ISSN 1230-1167

Czyt. IX-9 1988/89 5
 DO GÓRY   ID: 27818   A: ms          SOLIDAR

946.
Hlebowicz Adam [et al.]
Opozycja antykomunistyczna w Gdańsku (1976-1980) : o pomorskim modelu obrony czynnej. – Gdańsk : Instytut Konserwatywny im. E. Burke'a, 1995. – 160, [2] s. ; 20,5 cm. – (Historia i Idee ; Zeszyt 1)
Uwagi: ISBN 83-85937-25-1

Czyt. IX-6 1976-1980 1 (1338)
 DO GÓRY   ID: 27727   A: ms          SOLIDAR

947.
Hlebowicz Adam
Biło-Żowta Ukraina (Biało-żółta Ukraina) / Adam Hlebowicz . – Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia, 2009. – 182, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-88863-39-4

Czyt. X-9 Bibl. WW 62
 DO GÓRY   ID: 46954   A: ms         

948.
Hlebowicz Jan
Niepokorni z "Topolówki" : działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w latach 1970-1989 / Jan Hlebowicz. – Gdańsk 2013. – 146 s. [19 s. il] ; 23 cm. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 29)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-421-6

Czyt. IPN E.A. Gd 29
 DO GÓRY   ID: 54707   A: pk         

949.
Hodges Andrew
Enigma : Życie i śmierć Alana Turinga / Andrew Hodges. – Warszawa : Prószyński i S-ka , 2002. – 460, [1] s., [8] s. tabl. : il. ; 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-7255-087-5

Czyt. Z 928 I (2876/78)
 DO GÓRY   ID: 56016   A: as         

950.
Hoffmann Georg
Historia miasta Katowice / Georg Hoffmann. – Katowice : Muzeum Śląskie , 2003. – 184, [4] s., [8] s. tabl. : il. ; 22 cm.. – (Biblioteka Katowicka, t.15)
Uwagi: ISBN 83-87455-97-0

Czyt. Z 1107 I (2876/297)
 DO GÓRY   ID: 56223   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm