L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

901.
Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie / wstęp i oprac. Stanisław M. Jankowski, Adam Roliński. – Kraków : Fundacja CDCN ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2002. – 168 s., [75] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 14)
Uwagi: ISBN 83-7188-450-8

Czyt. II-2 BCDCN 14 (1644)
Czyt. VII-12 Katyń 53
 DO GÓRY   ID: 16469   A: pl         

902.
Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sadu Rejonowego w Kielcach (1918) 1946-1954 (2013) / wstęp Marek Jedynak, Robert Piwko ; inwentarz oprac. zespół Iwona Czyżyk, Marek Jedynak, Robert Piwko, Łukasz Kasza, Katarzyna Polit, Michał Zawisza. – Kraków ; Kielce : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Delegatura, 2014. – 121 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi: ISBN 978-83-60991-22-0

Czyt. IPN E.A. Ki 7
 DO GÓRY   ID: 54911   A: as         

903.
Inwentarz zespołu archiwalnego wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie (1945) 1946-1955 (1988) / Wstęp Marcin Łatacz ; inwentarz opracował zespół : Tomasz Dźwigał, Radosław Gąsior, Marcin Łatacz, Marcin Manowski, Łucja Matysiak, Milena Michno, Patrycja Pacyna, Alicja Skubisz, Katarzyna Trojanowska, Marta Wierzbicka. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2012. – 28 s. ; 1 CD; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-81-5

Czyt. IPN E.A. Sz 10
 DO GÓRY   ID: 54869   A: gm         

904.
Inwentarz zespołu archiwalnego wojskowej Prokuratury Rejonowej w Szczecinie (1945) 1946-1955 (2008) / Wstęp Patrycja Pacyna i Tomasz Dźwigał ; inwentarz opracował zespół : Tomasz Dźwigał, Radosław Gąsior, Marcin Manowski, Łucja Matysiak, Milena Michno, Patrycja Pacyna, Alicja Skubisz, Katarzyna Trojanowska, Marta Wierzbicka. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2012. – 42 s. ; 1 CD; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-69+3

Czyt. IPN E.A. Sz 13
 DO GÓRY   ID: 54873   A: gm         

905.
Iranek-Osmecki Kazimierz
Kto ratuje jedno życie... : Polacy i Żydzi 1939-1945 / Kazimierz Iranek-Osmecki. – Warszawa : IPN, 2009. – 390 s. ; 21 cm. – (Z Archiwum Emigracji ; t. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-062-1

Czyt. II-1 Z Arch. Em. 2
Z 28 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26450   A: ar         

906.
Irving David
Wypadek : śmierć generała Sikorskiego / David Irving ; przeł. Bartłomiej Zborski. – Pruszków : Rachocki i S-ka ; Gdańsk : "L&L", 2000. – 330, [6] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 8386379464 ; 8388595156

Z 196 I (1978/75)
 DO GÓRY   ID: 33246   A: ms         

907.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz
Księża wobec bezpieki : na przykładzie archidiecezji krakowskiej / ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007. – 588, [1] s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-240-0804-9

Czyt. IX-11 Służby 7 (1862)
Z 1338 II
 DO GÓRY   ID: 27812   A: ku          SOLIDAR

908.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz
Nie zapomnij o Kresach / Tadeusz Isakowicz-Zaleski . – Kraków : Małe Wydawnictwo, 2011. – 239, [23] s. il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62971-02-2

Czyt. X-1 Kresy Og. 12
 DO GÓRY   ID: 47488   A: ms         

909.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz
Przemilczane ludobójstwo na Kresach / ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Kraków : Małe Wydawnictwo, 2008. – 175, [15] s., il. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-922939-8-3

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 1 (2202)
 DO GÓRY   ID: 27580   A: ku         

910.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz
Przemilczane ludobójstwo na Kresach / Tadeusz Isakowicz-Zaleski. – Wyd. 2 poprawione. – Kraków : Małe Wydawnictwo, 2010. – 175, [15] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929708-3-5

Czyt. X-1 Kresy Og. 10
 DO GÓRY   ID: 47484   A: ms         

911.
Isakowicz-Zaleski Tadeusz
Wiersze / Tadeusz Isakowicz-Zaleski . – Kraków : Małe Wydawnictwo, 2006. – 94 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-922939-5-9

Z 246 I (2282)
 DO GÓRY   ID: 33322   A: ms         

912.
Iwaneczko Dariusz
"Przypadek czy przeznaczenie?" : Karol Kazimierz Kostecki "Kostek" (1917-1998) / Dariusz Iwaneczko. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2013. – 272, [24] s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-587-9

Czyt. IPN E.A. Rz 11
 DO GÓRY   ID: 54752   A: gm         

913.
Iwaneczko Dariusz
Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989 / Dariusz Iwaneczko . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. – 518, [2] s. ; 21 cm. – (Monografia ; t. 15)
Uwagi: ISBN 83-89078-81-3

Czyt. II-1 Mon. 15 (1658)
Z 36 I (1658)
 DO GÓRY   ID: 16552   A: pl          SOLIDAR

914.
Iwaneczko Dariusz
Zmierzch dekady Gierka : Polska południowo-wschodnia 1975-1980 / Dariusz Iwaneczko. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2016. – 336 s. ; [6] , 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-977-8

Czyt. IPN E.A. Rz 32
 DO GÓRY   ID: 54798   A: gm         

915.
Iwanicki Eugeniusz
Wróg towarzysza Stalina : wspomnienia z Kazachstanu 1940-1946 / Eugeniusz Iwanicki. – Łódź : "Res Polona", 1990. – 162, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85063-03-X

Z 541 I (2033/9)
 DO GÓRY   ID: 34175   A: ms         

916.
Jabłońska - Kaszewska Irena
Ze wspomnień gdańskiej lekarki / Irena Jabłońska - Kaszewska. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, KŚZpNP Gdańsk, 2019. – 239, [1] s., fot. [16], 24,5 cm.. – (publikacje gdańskiego oddziału IPN; tom 74)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-625-1

Czyt. IPN Gd. 74 (2798)
 DO GÓRY   ID: 56624   A: as         

917.
Jackowska Anna Maria
Sowiety na ławie oskarżonych : polskie uczestnictwo w propagandowej zimnej wojnie we Francji w latach 1947-1952 / Anna Maria Jackowska. – Warszawa : IPN, 2018. – 374 s. ; 24,5 cm. – (Monografie ; t. 132)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-386-1

Czyt. II-1 Mon. 132 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55640   A: ar         

918.
Jackowska Jadwiga, Jackowski Jan Maria
Znad Dniepru nad Odrę : wspomnienia matki i syna / Jadwiga Jackowska, Jan Maria Jackowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Rytm" : Fundacja "Historia i Kultura", 2008 . – 281, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7399-281-8

Czyt. X-2 Kresy Wsp. 9 (2202)
 DO GÓRY   ID: 46901   A: ms         

919.
Jaczyńska Agnieszka
Sonderlaboratorium SS : Zamojszczyzna : "pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" = Sonderlaboratorium SS : Raum Zamość als "erster Siedlungsbereich im Generalgouvernement" / Agnieszka Jaczyńska. – Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012.. – 480 s. : il. ; 34 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-7629-383-7

Czyt. IPN E.A. Albumy 40
 DO GÓRY   ID: 55029   A: as         

920.
Jagodzińska Anna
Kustosz pamięci : ksiądz Leon Stępniak (1913 - 2013) więzień Dachau i Mauthausen-Gusen / Anna Jagodzińska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2019. – 436 s., fot. [16] ; 24 cm. . – (W służbie Niepodległości)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-811-8

Czyt. IPN Wa Varia 36 (2850/6)
 DO GÓRY   ID: 56700   A: as         

921.
Jahn Alfred
Z Kleparowa w świat szeroki / Alfred Jahn. – Wrocław etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1991. – 332 s. : 1 faks., fot., 2 mapy, portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-04-03758-0

Czyt. X-2 Kresy Wspomnienia 18 (2876/25)
 DO GÓRY   ID: 55991   A: as         

922.
Jak Polacy przeżywali wojny światowe? / pod redakcją Tomasza Schramma i Pawła Skubisza. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2016. – 306 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-95-2

Czyt. IPN E.A. Sz 34
 DO GÓRY   ID: 54919   A: gm         

923.
Jak słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę 70. Rocznica pacyfikacji w Radwanowicach : zbiór szkiców / Sibila Leszek J., Strojnowska Dorota, Wyżga Mateusz. – Zabierzów : Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, 2013. – 71 s ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-913488-7-1

Z 2154 III
 DO GÓRY   ID: 45696   A: ms         

924.
Jakimek - Zapart Elżbieta
Sny wstaną... : grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci / Elżbieta Jakimek - Zapart. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 95 s., 21,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-999-3

Czyt. II-1 Varia 154 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56826   A: as         

925.
Jakimek-Zapart Elżbieta
Nie mogłem inaczej żyć... : grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci / Elżbieta Jakimek-Zapart. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2007. – 93, [1] s. : il. ; 26 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-61033-14-1

Czyt. II-1 IPN Kr Varia 1
 DO GÓRY   ID: 55018   A: gm         

926.
Jakóbiec Jan
Na drodze stromej i śliskiej : autobiografia socjologiczna / Jan Jakóbiec ; red. nauk. ; słowo wstępne i przypisy Grzegorz Ostasz. – Kraków : "Barbara" HUP ; B. Gąsiorowska, 2005 . – 695, [14] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-921802-4-0

Z 1080 (1933)
 DO GÓRY   ID: 29880   A: ar         

927.
Jakubczyk Anna
"Rodzina Józefówki" w Żytomierzu / Anna Jakubczyk . – Biały Dunajec ; Ostróg, "Wołanie z Wołynia" 2013. – 47, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 80)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-57-6

Czyt. X-9 Bibl. WW 80 (2397)
 DO GÓRY   ID: 40747   A: ms         

928.
Jakubowski Grzegorz
Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950 / Grzegorz Jakubowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. – 352 s. ; 21,5 cm. – (Monografie ; t. 2)
Uwagi: ISBN 83-89078-14-7

Czyt. II-1 Mon. 2
Z 46 I (1400)
 DO GÓRY   ID: 16541   A: pl         

929.
Jan Józef Lipski : z perspektywy XXI wieku / pod redakcją Konrada Rokickiego. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 166 [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-364-6

Czyt. IPN E.A. Wa Varia 10
 DO GÓRY   ID: 54988   A: as         

930.
Jan Karski : fotobiografia = photobiography / koncepcja , wybór tekstów i opracowanie graficzne Maciej Sadowski. – Warszawa : Wydawnictwo VEDA Sp. z o.o., 2014. – 193, [2] s., fot. [1] , 28,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-64109-14-0

Czyt.Z 2207 III (2798)
 DO GÓRY   ID: 56840   A: as         

931.
Jan Paweł II (Wojtyła Karol)
Dar i tajemnica : W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich / Jan Paweł II (Karol Wojtyła). – Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1996. – 102, [2] s., [16] k. tabl. : il. ; 20,3 cm.
Uwagi: ISBN 83-85903-42-9


Czyt. Z 9921 I (2876/608)
 DO GÓRY   ID: 56410   A: td         

932.
Jan Paweł II (Wojtyła Karol)
Pamięć i tożsamość : Rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II (Wojtyła Karol). – Kraków : "Znak", 2005. – 173, [3] s. ; 20,5 cm.
Uwagi: ISBN : 83-240-0525-0

Czyt. Z 9923 I (2876/607)
 DO GÓRY   ID: 56412   A: td         

933.
Jan Paweł II (Wojtyła Karol)
Tryptyk rzymski : medytacje / Jan Paweł II (Wojtyła Karol). – Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2003. – 38, [2] s. ; 24,6 cm.
Uwagi: ISBN : 83-88971-43-3

Czyt. Z 1480 II (2876/606)
 DO GÓRY   ID: 56411   A: td         

934.
Jan Paweł II poza cenzurą PRL : bibliografia 1976-1989 / oprac. Anna Sitarska i Stefania Skwirowska. – Rzym ; Warszawa : Fundacja Jana Pawła II Ośrodek Dokumentacji ; Wydawnictwo Księży Marianów, 1996. – 528, [12] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7119-109-X

Czyt. IX-12 Bibl. 10 (2066)
 DO GÓRY   ID: 27838   A: ku          SOLIDAR

935.
Jan Paweł II w Szczecinie : meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku / wstęp Zbigniew Stanuch ; wybór i oprac. Magdalena Semczyszyn [et al.]. – Warszawa ; Szczecin : IPN, 2008. – XXII, 219, [2] s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 22)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-65-6

Czyt. II-1 Dok. 22
Z 3 I (1916)
 DO GÓRY   ID: 16525   A: pl          SOLIDAR

936.
Jan Paweł II
Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II ; fotografie Adam Bujak. – Kraków : Biały Kruk , 2004. – 223 , [1] s., 29 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-88918-47-8

Czyt.Z 2210 III (2876/632)
 DO GÓRY   ID: 56844   A: as         

937.
Janczyk Agnieszka
Dwa pokolenia : sztuka legionowa z kolekcji Jerzego Mycielskiego : wystawa w stulecie powstania Legionów Polskich 9 października - 7 grudnia 2014 / Agnieszka Janczyk. – Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 2014. – 169 s. ; 28,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61866-49-7

Z 2194 III
 DO GÓRY   ID: 53449   A: dw         

938.
Janeczek Zdzisław
Powstańcy styczniowi "Grekami Europy" : terror i przemoc w relacjach śląskiej prasy z polskiego powstania 1863 roku / Zdzisław Janeczek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , 2013. – 223 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-7875-151-9

Czyt. III-5 Pow. Stycz. 13 (2876/298)
 DO GÓRY   ID: 56222   A: as         

939.
Janeczek Zdzisław
Śląskie szkice historyczne : od konfederacji barskiej do powstań śląskich 1768-1921 / Zdzisław Janeczek. – Katowice : Zdzisław Janeczek, 1998. – 212 s., XVI s. tabl. kolor. : il., faks., fot., portr. ; 30 cm.
Uwagi: ISBN 83-905931-2-2

Czyt. Z 2204 III (2876/333)
 DO GÓRY   ID: 56300   A: as         

940.
Janeczek Zdzisław
Zapomniany dowódca : płk. Jan Emil Stanek (1895-1961) / Zdzisław Janeczek. – Siemianowice Śląskie : Muzeum Miejskie w Siemianowicach Ślaskich , 2007. – 126 s. , 21 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-913399-6-1

Czyt. Z 9795 I (2876/312)
 DO GÓRY   ID: 56238   A: as         

941.
Janicki Jerzy
Ni ma jak Lwów : krótki przewodnik po Lwowie / Jerzy Janicki. – Warszawa : Oficyna Literatów "Rój" , 1990. – 231, [9] s. : faks., fot. (w tym kolor.), pl. kolor., portr. ; 23 cm.
Uwagi: ISBN 83-85049-16-9

Czyt. X-3 Kresy woj. lw. 28 (2876/49)
 DO GÓRY   ID: 55984   A: as         

942.
Janik Michał
Dzieje Polaków na Syberji : z 23 ilustracjami / Michał Janik ; posł. Antoni Kuczyński i Zbigniew Wójcik. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1991. – [VII], [2], 472, [XX], [4] s., il. ; 21 cm. – (Biblioteka Zesłańca)
Uwagi: przedr. : Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928
 DO GÓRY   ID: 29839   A: ar         

943.
Janke Stanisław, Szczesiak Edmund
Kolce syberyjskiej róży / Stanisław Janke, Edmund Szczesiak ; posł. Konrad Ciechanowski. – [Gdańsk] : Arkun, 1990 . – 74, [2] s. ; 16 cm

Z 218 I (1783)
 DO GÓRY   ID: 33294   A: ms         

944.
Jankowiak Stanisław, Machcewicz Paweł, Rogulska Agnieszka
Zranione miasto : Poznań w czerwcu 1956 roku / Stanisław Jankowiak, Paweł Machcewicz, Agnieszka Rogulska. – Poznań ; Warszawa : IPN, 2003. – 215 s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 83-89078-28-7

Czyt. II-1 Albumy 6 (1518)
 DO GÓRY   ID: 26588   A: pl         

945.
Jankowiak Stanisław
Wysiedlenie i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945-1970 / Stanisław Jankowiak. – Warszawa : IPN, 2005. – 555, [1] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 13)
Uwagi: ISBN 83-89078-80-5

Czyt. II-1 Mon. 13 (1331)
Z 32 I
 DO GÓRY   ID: 16550   A: pl         

946.
Jankowska Janina
Portrety niedokończone : rozmowy z twórcami "Solidarności" 1980-1981 / Janina Jankowska ; wstęp, kalend. i przypisy oprac. Andrzej Friszke. – Warszawa : Biblioteka "WIĘZI", 2003. – 572, [3] s. ; 24 cm. – (Biblioteka "WIĘZI" ; t. 151)
Uwagi: ISBN 83-88032-60-7

Z 1418 II
 DO GÓRY   ID: 53686   A: dw         

947.
Jankowski Stanisław M.
Klucze do wolności : ze zbrojną pomocą więźniom Gestapo, SS i NKWD / Stanisław M. Jankowski. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. – 487, [1] s ; 24,2 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7818-434-8

Czyt. VII-8 Okup. 26 (2876/134)
 DO GÓRY   ID: 55992   A: td         

948.
Jankowski Stanisław Maria, Kotarba Ryszard
Literaci a sprawa katyńska - 1945 / Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kotarba. – Kraków : IPN, 2003. – 257, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-88385-20-8. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 6 (1518)
Czyt. VII-12 Katyń 76 (1518)
 DO GÓRY   ID: 16590   A: pl         

949.
Jankowski Stanisław Maria, Piekarczyk Jerzy
Katyń 1940-1990 / Stanisław M. Jankowski, Jerzy Piekarczyk. – Kraków : Tygodnik "Przekrój", [1990]. – 47, [1] ; 34 cm. – (Przekrój. Numer Specjalny ; [6])

Z 4000_6 (2078)
 DO GÓRY   ID: 36037   A: ar         

950.
Janowicz Sokrat et al.
Tygiel narodów : stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, 1939-1953 = Melting pot of nations : social and ethnic relations in the former Eastern borderlands of the Second Polish Republic, 1939-1953 / Sokrat Janowicz et al., praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jasiewicza. – Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Rytm ; Londyn : Polonia Aid Foundation Trust, 2002. – 630 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-88794-72-8; 83-88794-72-8

Czyt. X-1 Kresy Og. 1
 DO GÓRY   ID: 46887   A: ms         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm