L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1001.
Jonca Karol
Wojna polsko-sowiecka 1920 roku w dokumentach niemieckiej dyplomacji / Karol Jonca. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 616 s. : il. ; 29 cm.. – (Acta Universitatis Wratislavensis No 2292)
Uwagi: ISBN 83-229-2153-5

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 19 (2876/418)
 DO GÓRY   ID: 56390   A: as         

1002.
Jonkajtys-Luba Grażyna
Opowieść o 2 Korpusie Polskim Generała Władysława Andersa : 60 rocznica bitwy o Monte Cassino / Grażyna Jonkajtys-Luba. – Warszawa : Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej ; Rytm, 2004. – 81 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7399-047-X

Czyt. VII-2 PSZ 21 (Blich.)
 DO GÓRY   ID: 27272   A: pw         

1003.
Jost Henryk
Zakopane czasu okupacji : wspomnienia / Henryk Jost. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989. – 224 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-202-0765-7

Czyt. VII-8 Okup. 21 (2876/100)
 DO GÓRY   ID: 55936   A: as         

1004.
Józef Herzog Żołnierz Niepodległości : wspomnienia i dokumenty / oprac. Przemysław Wywiał. – Kraków : Księgarnia Akademicka, Fundacja CDCN, 2010. – 731 s. ; 24 cm. – (Biblioteka CDCN ; t. 37)
Uwagi: ISBN 978-83-7188-516-7

Czyt. II-2 BCDCN 37
 DO GÓRY   ID: 26744   A: ms         

1005.
Józef Milewski
2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich / Józef Milewski. – Warszawa : "Ajaks" ; przy współpr. "Zbroi", 1993. – 45, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-85621-09-1

Z 633 I 29 (2078)
 DO GÓRY   ID: 34348   A: ms         

1006.
Józef Piłsudski 1867 - 1935. – Kraków : Małopolska Oficyna Wydawnicza, 1990. – 158, [2] s., 23 cm.
Uwagi: wydanie reprintowe wg oryginału z 1935 r. wydanego nakładem "Spółki Wydawniczej Kurjer S.A"

Czyt. VI-1 JP 35 (2876/461)
 DO GÓRY   ID: 56416   A: as         

1007.
Józef Piłsudski o sobie : z pism, rozkazów i przemówień Komendanta / zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz. – Warszawa : Agencja "OMNIPRESS", 1989. – 128, [5] s. , 23 cm.
Uwagi: ISBN 83-85028-73-0 ; reprint z oryginału "Panteon Polski" 1929

Czyt. VI-1 JP 37 (2876/459)
 DO GÓRY   ID: 56418   A: as         

1008.
Józef Piłsudski
Myśli, mowy i rozkazy / wybrał Bohdan Urbankowski. – Warszawa : Wydawnictwo Kwadryga, 1989 . – 151, [1] s., 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-85082-01-8

Czyt. VI-1 JP 36 (2876/460)
 DO GÓRY   ID: 56417   A: as         

1009.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 10 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – 210 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-03-03059-0

Czyt. VI-1 JP 10 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27208   A: ar         

1010.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 4 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 402, [9] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-03-02991-6

Czyt. VI-1 JP 4 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27202   A: ar         

1011.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 5 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 297, [10] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-03-02906-1

Czyt. VI-1 JP 5 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27203   A: ar         

1012.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 6 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 217, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-03-02944-4

Czyt. VI-1 JP 6 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27204   A: ar         

1013.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 7 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 217, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-03-03056-6

Czyt. VI-1 JP 7 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27205   A: ar         

1014.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 8 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 336, [46] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-03-03058-2

Czyt. VI-1 JP 8 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27206   A: ar         

1015.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe ; t. 9 / Instytut Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991
Uwagi: ISBN 83-03-03059-0

Czyt. VI-1 JP 9 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27207   A: ar         

1016.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe. Uzupełnienia ; t. 2 : 1898-1914 / red. Andrzej Garlicki, Ryszard Świętek. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 438 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-03-03614-9

Czyt. VI-1 JP 21 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27221   A: ms         

1017.
Józef Piłsudski : pisma zbiorowe. Uzupełnienia / red. Andrzej Garlicki, Ryszard Świętek. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 324 s. ; 24,5 cm. – (t. 1 ; 1886-1897)
Uwagi: ISBN 83-03-03561-4

Czyt. VI-1 JP 22 (2078/1)
 DO GÓRY   ID: 27222   A: ms         

1018.
Józef Piłsudski : wybór pism / wstęp: Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. – 311 s. ; 17 cm. – (Biblioteka Narodowa ; nr. 294)
Uwagi: ISBN 83-04-04470-6

Czyt. VI-1 JP 16 (1978/175)
 DO GÓRY   ID: 27214   A: ar         

1019.
Józef Piłsudski : wybór pism / wstęp: Włodzimierz Suleja, Krzysztof Polechoński ; oprac. Włodzimierz Suleja. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003. – 275 s. ; 20 cm. – (Skarby Biblioteki Narodowej ; nr. 294)
Uwagi: ISBN 83-04-04607-5

Czyt. VI-1 JP 12 (1783)
 DO GÓRY   ID: 27210   A: ar         

1020.
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa wielce dostojnego księdza prałata prof. dr Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego / [materiały do wyd. specjalnego zebrała i oprac. Teresa Walewska-Przyjałkowska]. – Warszawa : Fundacja "Golgota Wschodu" 2004. – 369, [1] s. ; 24 cm. – (Golgota Wschodu: Katyń - Sybir - Kresy ; wyd. spec.)
Uwagi: ISSN 1731-6359

Czyt. VII-11 Rep. sow. 38
 DO GÓRY   ID: 27601   A: ms         

1021.
Jurkiewicz Jan , Kobiela Łukasz
Jedna dekada - trzy epoki : NSZZ "Solidarność" na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980 - 1989 / Jan Jurkiewicz , Łukasz Kobiela. – Warszawa - Katowice : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , Stowarzyszenie Pokolenie , Śląskie Centrum Wolności i Solidarności ; 2020. – 576 s., 30 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-210-9

Czyt.II-1 Albumy 76 (2902/3)
 DO GÓRY   ID: 56801   A: as         

1022.
Jusiński Piotr
Świdnicki Lipiec : w opracowaniach historycznych / Piotr Jusiński . – Świdnik : Urząd Miasta Świdnik, [po 2010]. – 32 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-917176-5-3

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 16 (2462)
Z 1309 II (2462)
 DO GÓRY   ID: 44084   A: ms          SOLIDAR

1023.
Juszkiewicz Ryszard
Bitwa pod Mławą 1939 / Ryszard Juszkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza" , 1987. – 245 s. [3] , 19,5 cm.. – (Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych nr 49)
Uwagi: ISBN 83-05-11720-0

Czyt. VII-1 1939 30 (2876/84)
 DO GÓRY   ID: 55955   A: as         

1024.
Juszkiewicz Ryszard
Ziemia Mławska w latach 1945-1953 : (walka o wolność i suwerenność) / Ryszard Juszkiewicz . – Mława : [b.w], 2002. – 297, [2] s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-907174-4-1

Czyt. IX-1 Dr. konsp. 20 (2305)
 DO GÓRY   ID: 32817   A: ms         

1025.
Juzwa Józef
Zagłada Czerwonogrodu / Józef Juzwa . – Wyd. 3 uzup. i popr. – [Wrocław ; Bytom] : Oficyna Wydawnicza W Misji, 1998. – 64 s. ; 21 cm

Z 209 I (1978/83)
 DO GÓRY   ID: 33288   A: ms         

1026.
Kabata Alfred
Batalion Elektrotechniczny / Alfred Kabata . – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. "Zbroi", 1994. – 45, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 32)
Uwagi: ISBN 83-85621-38-3

Z 635 I 32 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33454   A: ms         

1027.
Kabata Zbigniew "Bobo"
Byłaś radością i dumą / Zbigniew Kabata "Bobo". – Wrocław : Leszek Kalinowski , [2012] . – 368 s., [32] s. tabl., [3] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Forma i typ
Uwagi: ISBN 978-83-934003-0-0

Czyt. Z 986 I (2876/187)
 DO GÓRY   ID: 56118   A: as         

1028.
Kabata Zbigniew
Wiersze / Zbigniew Kabata "Bobo". – Wrocław : Wrocławskie Zakłady Graficzne, 1993. – 164 s. ; 23 cn
Uwagi: ISBN 83-85738-00-2

Z 1325 II
 DO GÓRY   ID: 46353   A: ms         

1029.
Kacnelson Dora
Poezja Mickiewicza wśród powstańców. Wiek XIX : z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty / Dora Kacnelson. – Kraków : Universitas, 1999. – 224, [2], err. , 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-7052-727-2

Czyt. Z 9976 I (2876/596)
 DO GÓRY   ID: 56493   A: as         

1030.
Kaczanowski Mieczysław
Igraszki z historią / pod redakcją Marcina Stefanika. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2015. – 218 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-19-8

Czyt. IPN E.A. Sz 28
 DO GÓRY   ID: 54888   A: gm         

1031.
Kaczmarczyk Janusz Zbigniew
Rzeczpospolita Trojga Narodów : mit czy rzeczywistość : ugoda hadziacka - teoria i praktyka / Janusz Kaczmarczyk. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 182 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7188-954-7

Z 139 I (2008)
 DO GÓRY   ID: 33157   A: ms         

1032.
Kaczmarski Jacek
Ale źródło wciąż bije... / Jacek Kaczmarski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut, 2002. – 583 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-7233-019-0 ; ISBN 83-916989-4-7

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 12 (1325)
 DO GÓRY   ID: 27852   A: ku         

1033.
Kaczmarski Krzysztof
Nie tylko Rothesay : oficerskie obozy izolacyjne oraz obóz dyscyplinarny dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii (1940 - 1943) / Krzysztof Kaczmarski. – Rzeszów ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Rzeszowie , 2020. – 319 s., il. [24] ; 24 cm.. – (seria wydawnicza IPN Oddział Rzeszów)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-813-2

Czyt. II-1 IPN Rz 10 (2850/6)
 DO GÓRY   ID: 56667   A: as         

1034.
Kaczmarski Krzysztof
O Wielką Polskę na wojennym wychodźstwie : Stronnictwo Narodowe wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939-1943) / Krzysztof Kaczmarski. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2013. – 400, [24] s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-586-2

Czyt. IPN E.A. Rz 16
 DO GÓRY   ID: 54757   A: gm         

1035.
Kaczorowski Andrzej W.
30-lecie rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" 1981-2011 : kalendarium Związku / Andrzej W. Kaczorowski. – Warszawa : Fundacja "Kasa Nadziei", 2011. – 288 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-932336-1-8

Czyt. IX-7 Sol. Og. 26

 DO GÓRY   ID: 52129   A: dw         

1036.
Kaczyński Adam Rafał
Cmentarze legionowe na Wołyniu / Adam Rafał Kaczyński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2011. – 163, [7] s., 20 s., il. ; 28 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7399-468-3

Czyt. VII-14 Albumy 30 (2212)
 DO GÓRY   ID: 3769   A:          

1037.
Kaczyński Lech
Seminaria Lucieńskie 2006-2007 : referaty wprowadzające do dyskusji / Lech Kaczyński . – Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP, 2008. – 197, [13] s., ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-904347-6-8

Z 1165 II (2236)
 DO GÓRY   ID: 32683   A: ms         

1038.
Kadry decydują o wszystkim : studia z zakresu biografistyki wojskowej / pod red. Jacka Jędrysiaka, Daniela Koresia, Grzegorza Straucholda i Krzysztofa Widzińskiego. – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2015. – 672 s. : il. ; 24 cm.. – (Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-61631-37-8

Czyt. IPN E.A. Wr Varia 2
 DO GÓRY   ID: 54903   A: as         

1039.
Kajetanowicz Jerzy
Bojowe wozy piechoty / Jerzy Kajetanowicz. – Warszawa : Wydawnictwo "Bellona", 1995. – [2], 191, [3] s. il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-11-08320-7

Z 1089 II (1500)
 DO GÓRY   ID: 29888   A: ar         

1040.
Kalbarczyk Sławomir
Armia Andersa w ZSRS 1941 - 1942 : niespełnione braterstwo broni z Armią Czerwoną / Sławomir Kalbarczyk. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 175 s., 24 cm.. – (Biblioteka Biuletynu IPN, tom 6)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-920-7

Czyt. II-1 BIPN 6 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56756   A: as         

1041.
Kalbarczyk Sławomir
Kazimierz Bartel (1882-1941) : uczony w świecie polityki / Sławomir Kalbarczyk. – IPN : Warszawa, 2015. – 1000 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-859-7

Czyt. II-1 Varia 110
 DO GÓRY   ID: 52904   A: dw         

1042.
Kalejdoskop szkolnych zdarzeń 1989-2009 : księga pamiątkowa w XX rocznicę powstania Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i w X rocznicę Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta / [praca zbiorowa pod red. Jerzego Gizy]. – Kraków : Zespół Szkół Społecznych nr 1, 2009. – 247 s., il. ; 24 cm
Uwagi: Tytuł okładkowy : Księga pamiątkowa Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego 1989-2009 i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta 1999-2009. - Tytuł grzbietowy : Księga pamiątkowa 1989-2009

Z 1102 II (2079)
 DO GÓRY   ID: 29900   A: ar         

1043.
Kalendarz 2010 : "Wołania z Wołynia" / [oprac. ks. Witold Józef Kowalów]. – Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2010. – 399, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 68)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-45-5

Z 640 I (2210)
 DO GÓRY   ID: 35546   A: ms         

1044.
Kalendarz 2015 : kobiety na zakręcie : w cieniu historii / pomysł, koncepcja i opracowanie kalendarza: Ewa Chabros, Joanna Hytrek-Hryciuk, Agnieszka Klarman ; autorka obrazów: Ewa Ciepielewska . – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014 . – [140] s., il.; 14x14 cm

Czyt.IPN E.A. Varia 2
 DO GÓRY   ID: 55103   A: as         

1045.
Kalendarz Nauczyciela : rok szkolny 2015/2016 / red. Jarosław Wasilewski. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2015. – 208 s. / 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62357-77-2

Czyt. IPN E.A. Bi Varia 2
 DO GÓRY   ID: 54816   A: as         

1046.
Kaleta Marian
Emigrancka spółka "Szmugiel" : wspomnienia dostawcy sprzętu poligraficznego przemycanego do Polski dla opozycji antykomunistycznej w latach 1978-1989 / Marian Kaleta ; opraw. i red. Władysław Tyrański. – Warszawa : IPN, 2015. – 222, [34] s. ; 20,5
Uwagi: ISBN 978-83-7629-898-6

Czyt. II-1 Varia 115
 DO GÓRY   ID: 52799   A: dw          SOLIDAR

1047.
Kalicki Włodzimierz
Powrót do Sulejówka : opowieść o dworku Józefa Piłsudskiego / Włodzimierz Kalicki. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2001. – [5], 130 , [2] s. ; 28 cm
Uwagi: IBSN 83-88072-50-1

Czyt. VII-14 Albumy 27
 DO GÓRY   ID: 27426   A: ku         

1048.
Kalinowski Szczepan
Szlakiem Legionów po Podlasiu / Szczepan Kalinowski. – Biała Podlaska : Biblioteczka Bialska, 2002. – 142 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-904298-9-6

Czyt. IV-1 LP 4
 DO GÓRY   ID: 27173   A: ar         

1049.
Kalinowski Ziemowit
Bohaterowie wyklęci na ziemi myślenickiej 1945-1956 / Ziemowit Kalinowski. – Myślenice : Muzeum Regionalne "Dom Grecki", 2013. – 320 s. ; 20,5x18,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-918832-7-3

Czyt. IX-1 Druga konsp. 32 (2816)
 DO GÓRY   ID: 55681   A: ar         

1050.
Kaliński Janusz
Economy in Communist Poland : the road astray / Janusz Kalinski, transl. by Joanna Rohozinska-Michalska . – Warsaw : Institute of National Remembrance. Commission of the Prosecution of Crimes against the Polish Nation, 2014. – 125, [1] s. ; 27 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-745-3

Z 2162 III (2556)
 DO GÓRY   ID: 47178   A: ms         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm