L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1051.
Kaliński Janusz
Economy in Communist Poland : the Road Astray / Janusz Kalinski ; transl. by Joanna Rohozińska-Michalska. – Warsaw : Institute of National Rememberance. Commission of the Prosecution of Crimes against Polish Nation, 2014.. – 125, [1] s. : il. ; 27 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-745-3

Czyt. IPN E.A. Wa Varia 1
 DO GÓRY   ID: 54978   A: as         

1052.
Kaliński Janusz
Gospodarka w PRL / Janusz Kaliński . – Warszawa : IPN, 2012. – 124, [2] s. ; 27 cm. – (Najnowsze Dzieje Polski ; t. 3 ; seria 39/89)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-277-9

Czyt. II-1 Najn. Dz. Pol. 3 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36001   A: ms         

1053.
Kaliski Bartosz
Kurierzy wolnego słowa : (Paryż-Praga-Warszawa 1968-1970) / Bartosz Kaliski . – Warszawa : Instytut Historii PAN, 2014. – 353, [13] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-63352-32-5

Czyt. VIII-3 Varia 7
 DO GÓRY   ID: 48141   A: ms          SOLIDAR

1054.
Kalisz Michał , Rączy Elżbieta
Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939-1945 / Michał Kalisz , Elżbieta Rączy. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2015. – 216 s. ; [32] ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-902-0

Czyt. IPN E.A. Rz 26
 DO GÓRY   ID: 54792   A: gm         

1055.
Kalisz Piotr Andrzej
Oleandry : kolebka niepodległości / Piotr Andrzej Kalisz. – Wyd. 2 uzup.. – Kraków : Obywatelski Komitet na Rzecz Oleandrów ; FCDCN ; Stowarzyszenie "Prawy Brzeg", 2015. – 185, [6] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7638-596-9

Czyt. IV-1 LP 19
 DO GÓRY   ID: 53382   A: dw         

1056.
Kalisz Piotr Andrzej
Z krakowskich Oleandrów do Niepodległości / Piotr Andrzej Kalisz. – Kraków : Obywatelski Komitet na Rzecz Oleandrów ; FCDCN, 2014. – 109, [1] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7638-511-2

Czyt. IV-1 LP 18
 DO GÓRY   ID: 53380   A: dw         

1057.
Kałmucki Korpus Kawalerii : Zbrodnie popełnione na ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB / wstęp, wybór źródeł i opracowanie Ryszard Sodel. – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2011. – 480 s. ; [8] , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-326-4

Czyt. IPN E. A. Lu 4
 DO GÓRY   ID: 54924   A: gm         

1058.
Kamińska - Szmaj Irena
Judzi, zohydza, ze czci odziera : język propagandy politycznej w prasie 1919 - 1923 / Irena Kamińska - Szmaj . – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Warszawskiej , 1994. – 231, [1], 19,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-7091-008-4

Czyt. Z 1048 I (2876/404)
 DO GÓRY   ID: 56335   A: as         

1059.
Kamiński Adam
Diariusz podręczny : 1939-1945 / Adam Kamiński ; przedm. Sławomir Radoń ; wstęp i oprac. Anna Palarczykowa i Janina Stoksik. – Warszawa : IPN ; Archiwum Państwowe w Krakowie, 2001. – 361, [2] s., [12] s., tabl., fot. ; 21 cm. – (Relacje i Wspomnienia ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-7233-098-0

Czyt. II-1 Rel. I Wsp. 1
Z 16 I (1331)
 DO GÓRY   ID: 16532   A: pl         

1060.
Kamiński Aleksander
Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1999. – 229, [1], [8] s. il., [2] ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-10-10880-X

Czyt. VII-7 SzSz 4 (1783)
 DO GÓRY   ID: 27464   A: ku         

1061.
Kamiński Aleksander
Wielka gra / Aleksander Kamiński. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2000. – 331, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87893-99-4

Czyt. VII-7 SzSz 6 (1290)
 DO GÓRY   ID: 27465   A: ku         

1062.
Kamiński Łukasz, Korkuć Maciej
1050 lat : przewodnik po historii Polski 966-2016 / Łukasz Kamiński, Maciej Korkuć. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, cop. 2016. – 117 s. : il. ; 21 cm
Uwagi: 978-83-8098-011-2
 DO GÓRY   ID: 54304   A: ku         

1063.
Kampania Polska '39 : militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia / redakcja : Jerzy Kirszak , Daniel Koreś. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2011. – 454 s. + [I-LXXII] ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-21-7

Czyt. IPN E.A. Wr 2
 DO GÓRY   ID: 54826   A: as         

1064.
Kampinos '44 / scen. Sławomir Zajączkowski, rys. Krzysztof Wyrzykowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu. Oddział, cop. 2014. – 60 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. – (W imieniu Polski walczącej ; z. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-682-1

Czyt. IPN E.A. WImPW 2
 DO GÓRY   ID: 55043   A: as         

1065.
Kanas Jan
Podolskie korzenie / Jan Kanas. – Lublin : Norbertinum, 2002. – 243, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7222-103-0

Czyt. X-2 Kresy Wsp. 11 (1320)
 DO GÓRY   ID: 46903   A: ms         

1066.
Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta
Bez cenzury : 1976-1989, literatura, ruch wydawniczy, teatr, bibliografia / Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska, przy współpracy Krystyny Tokarzówny, pod red. Jerzy Kandziory. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1999. – 1156 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-87456-33-0

Czyt. IX-12 Bibl. 1
 DO GÓRY   ID: 27848   A: ku          SOLIDAR

1067.
Kandziora Karol
Pamiętnik z wygnania (1939-1943) / Karol Kandziora ; posłowie napisał Andrzej Kandziora ; [z rękopisu do druku przygotował i wstępem opatrzył Jerzy Kandziora]. – Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2007. – 303, [1] s., il. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7503-023-5

Z 1114 II (1961)
 DO GÓRY   ID: 29915   A: ar         

1068.
Kania Dorota, Marosz Maciej, Targalski Jerzy
Resortowe dzieci : służby / Dorota Kania, Jerzy Targalski, Maciej Marosz. – Warszawa : Fronda, [2015]. – 920 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-64095-71-9

Z 1366 (2604)
 DO GÓRY   ID: 49969   A: dw          SOLIDAR

1069.
Kapłon Marcin
Diecezja przemyska w latach 1944-1964 / ks. Marcin Kapłon. – Rzeszów - Przemyśl: IPN Oddział w Rzeszowie ; Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Rzeszowie ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej , 2014. – 712 s. ; [32] ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-927-3

Czyt. IPN E.A. Rz 29
 DO GÓRY   ID: 54795   A: gm         

1070.
Karaś Marcin
Szlakiem zesłańców : szesnaście trudnych lat w ZSRR 1944 - 1959 / o. Marcin Karaś CSsR. – Kraków : Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie, 1998. – 284 s., [4] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-86744-78-2

Czyt. VII-11 Rep. sow. 62 (2901/2/8)
 DO GÓRY   ID: 56601   A: as         

1071.
Karbarz - Wilińska Joanna
Dęby i burzany : ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925 - 1939) / Joanna Karbarz - Wilińska. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; KŚZpNP Oddział w Gdańsku, 2020 . – 306 , [2] s., fot. [8] , 24,5 cm.. – (publikacje gdańskiego oddziału IPN ; tom 79)
Uwagi: ISBN 978-83-8229-025-7

Czyt. IPN Gd. 79 (2902/3)
 DO GÓRY   ID: 56629   A: as         

1072.
Karczewski Lechosław
21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy" / Lechosław Karczewski . – Pruszków : "Egross" ; "Mikromax", 1992. – 43, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 13)
Uwagi: ISBN 83-85253-24-6

Z 631 I 13 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33409   A: ms         

1073.
Karczyńska Helena
Kobiety w polskim ruchu narodowym na Górnym Śląsku : w okresie plebiscytu i powstań śląskich / Helena Karczyńska . – Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 1998. – 161, s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-86708-51-4

Z 1122 II (2249)
 DO GÓRY   ID: 32962   A: ms         

1074.
Kardaszewicz Stanisław
Dzieje dawniejsze miasta Ostroga : materiały do historyi Wołynia / Stanisław Kardaszewicz, z przedmową Aleksandra Jabłonowskiego oraz życiorysem autora przez Henryka Mościckiego. – Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2013. – 307 s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 82)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-59-2

Czyt. X-9 Bibl. WW 82
 DO GÓRY   ID: 42441   A: ms         

1075.
Kardela Piotr , Kruszyński Marcin
Generał Gustaw Orlicz - Dreszer
: 1889 - 1936 / Piotr Kardela , Marcin Kruszyński . – Lublin - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Lublinie , 2018 . – 272 s., 29,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-483-7

Czyt. II-1 Albumy 99 (2798)
 DO GÓRY   ID: 56818   A: as         

1076.
Kardela Piotr
Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953-2012 / Piotr Kardela. – Olsztyn ; Białystok ; Warszawa : IPN Oddział w Białymstoku, 2017 . – 1203 s.; 21 cm. – (Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 25)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-65-9

Czyt. IPN Bi 33 (2696)
 DO GÓRY   ID: 55278   A: ku         

1077.
Kardela Piotr
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953-1990 / Piotr Kardela. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2015. – 730 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 24)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-61-1

Czyt. IPN E.A. Bi 24
 DO GÓRY   ID: 54806   A: as         

1078.
Kardynał Adam Stefan Sapieha : człowiek, duszpasterz, mąż stanu / [autorzy Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski]. – Kraków : IPN, 2011. – 32 s., il. ; 30 cm

Czyt. II-1 Albumy 63 (2484)
 DO GÓRY   ID: 44097   A: ms         

1079.
Kariera SS-Oberscharführera Hermana Baltruschata 1939-1943 : album fotograficzny funkcjonariusza Einsatzgruppe i Geheime Staatspolizei na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy / red. Jacek Zygmunt Sawicki, współpraca Jochen Böhler. – Warszawa : Deutsches Historisches Institut Warschau, IPN, 2014. – 181, [3] s., [72] s., err. ; 28,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-724-8

Czyt. II-1 Albumy 69 (2556)
 DO GÓRY   ID: 49628   A: dw         

1080.
Karłowicz Leon
Od Zasmyk do Skrobowa / Leon Karłowicz. – Opole : Instytut Śląski, 1994. – 425 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-901377-7-1

Czyt. VII-4 AK 12 (1320)
 DO GÓRY   ID: 27305   A: ku         

1081.
Karnawał z wyrokiem : Solidarność 1980-81 / [wyb. i oprac. Agnieszka Dębska]. – Warszawa : Ośrodek Karta ; Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2005. – 248 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88288-82-2

Czyt. II-3 Varia 23
 DO GÓRY   ID: 52912   A: dw          SOLIDAR

1082.
Karolevitz Robert F. , Fenn S. Ross
Dług honorowy : Amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 / Robert F. Karolevitz, Ross S. Fenn. – Warszawa : AMF, 2005. – 148 s. ; 23 cm. – (Zapomniani bohaterowie)
Uwagi: ISBN 83-1401-5-X

Czyt. V-2 Pol.-bolsz. 17 (2640)
 DO GÓRY   ID: 52788   A: ku         

1083.
Karolides Nicholas J., Gald Margaret, Sova Dawn B.
100 zakazanych książek : historia cenzury dzieł literatury światowej / Nicholas J. Karolides, Margaret Bald, Dawn B. Sova ; z ang. przeł. Jarosław Mikos. – Warszawa : Świat Książki, 2004. – 560 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7391-151-0

Z 875 I
 DO GÓRY   ID: 51244   A: dw         

1084.
Karolkiewicz Donata
Wolna Łomża : Oblicze radzieckiej polityki i propagandy w Łomżyńskiem w okresie 1939-1941 / Donata Karolkiewicz ; wstęp Stanisław Zagórski. – Łomża : Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2002. – 195 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85734-48-1

Z 65 I (1783)
 DO GÓRY   ID: 32985   A: ku         

1085.
Karpiński Wojciech
Polska a Rosja : z dziejów słowiańskiego sporu / Wojciech Karpiński. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 1994. – 191 [5] s. ; 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-01-11718-4

Czyt. Z 1028 I (2876/222)
 DO GÓRY   ID: 56157   A: as         

1086.
Karski Jan
Tajne państwo : opowieść o polskim podziemiu / Jan Karski. – wyd. 2 posz.. – Warszawa : Rosner&Wspólnicy, 2004. – 297, [79] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-89217-39-2

Czyt. VII-3 PPP 10 (1610)
 DO GÓRY   ID: 27291   A: pw         

1087.
Karski Jan
Tajne państwo : opowieść o polskim podziemiu / Jan Karski ; oprac. Waldemar Piasecki. – Warszawa : Wydawnictwo Książkowe "Twój Styl", 2000. – 341, [5] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7163-177-4

Czyt. VII-3 PPP 13 (2592)
 DO GÓRY   ID: 48726   A: dw         

1088.
Karsznia Niward Stanisław
Przemiany w Polsce pod wpływem "Solidarności" na przykładzie budującego się kościoła i klasztoru Ojców Cystersów w osiedlu Szklane Domy w Nowej Hucie : w 30-tą rocznicę Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II Kraków - os. Szklane Domy / Niward Stanisław Karsznia . – Kraków : Wydawnictwo AA, 2009. – 151, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-919058-6-1

Czyt. IX-7 Sol. Og. 4
 DO GÓRY   ID: 27896   A: ms          SOLIDAR

1089.
Kasprowicz Bogdan Stanisław
Lwów sentymentalny / Bogdan Stanisław Kasprowicz . – Kraków : "Bezdroża", 2005. – 134 s. : il. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-922342-3-5

Czyt. X-3 Kresy w. lw. 14
 DO GÓRY   ID: 46922   A: ms         

1090.
Kasprzycki Marcin
Ludzie bezpieki w powiecie Nowy Sącz : obsada Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego / Powiatowego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Sączu w latach 1945-1956, informator personalny / Marcin Kasprzycki. – Kraków : IPN, 2009. – 276 s. ; 24,5cm
Uwagi: ISBN 978-83-929900-4-8

Czyt. II-1 IPN Kr 26 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28165   A: ms         

1091.
Kasprzycki Marcin
Organa ładu i spokoju w rękach demokracji ... : aparat bezpieczeństwa w powiecie nowosądeckim w latach 1945 - 1975 / Marcin Kasprzycki. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 1227 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-941-2

Czyt. II-1 IPN Kr 48 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56727   A: as         

1092.
Kasprzycki Remigiusz
Bez sławy i chwały : dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko - sowieckiej 1919 - 1921 / Remigiusz Kasprzycki. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego , 2021. – 461 s. , 23,5 cm.. – (Prace Monograficzne 1007)
Uwagi: ISBN 978-83-8084-563-3 ; dedykacja autora

Czyt. V-2 Pol. - Bolsz. 21
 DO GÓRY   ID: 56849   A: as         

1093.
Kasprzycki Remigiusz
Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988-1989 / Remigiusz Kasprzycki, wstęp Andrzej Chwalba. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Fundacja Centrum Dokumentacji czynu Niepodległościowego, 2003. – 205 , [3] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-547-4

Czyt. IX-9 1988/89 8 (1657)
Czyt. II-2 Varia 4 (1657)
 DO GÓRY   ID: 27897   A: ku          SOLIDAR

1094.
Kasprzyk Jan Józef, Wywiał Przemysław
Marsz szlakiem I Kompanii Kadrowej : wakacyjna przygoda z ojczyzną / Jan Józef Kasprzyk, Przemysław Wywiał. – [Kraków] : Małopolskie Centrum Edukacji "MEC", 2014. – 13, [3] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62275-90-8

Z 1316 II
 DO GÓRY   ID: 45278   A: ms         

1095.
Kasprzyk Jan Józef
Wymarsz ku wolności : z dziejów Pierwszej Kampanii Kadrowej i marszu szlakiem "Kadrówki" z 95. rocznicę Czynu Legionowego / Jan Józef Kasprzyk ; współpraca Antoni Piekałkiewicz. – Warszawa : [b.w], 2009. – 202, [1] s. ; 21 cm

Z 249 I (2172)
 DO GÓRY   ID: 33332   A: ms         

1096.
Kasprzykowski Artur
Wobec przemocy i bezprawia : działalność członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym w latach 1982-1989 / Artur Kasprzykowski. – wyd. 2 uzupełnione. – Bielsko-Biała, Kraków : Klub Inteligencji Katolickiej przy wsparciu Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego ; Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2007. – 64, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60163-26-9

Z 1317 II (2512)
 DO GÓRY   ID: 45281   A: ms          SOLIDAR

1097.
Kasznica Justine
Victory in the Face of Defeat / Justine Kasznica . – Warsaw : "Adiutor", 2005. – 66, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86100-71-0

Z 122 I (2078/7)
 DO GÓRY   ID: 33136   A: ms         

1098.
Kasznica Stanisław
Druga wojna światowa wspomnienia spisane na postawie codziennych notatek / Stanisław Wincenty Kasznica ; wstęp i oprac. Marta Szczesiak-Ślusarek. – Warszawa ; Poznań : IPN, 2013. – 272 s., il. ; 21 cm . – (Relacje i Wspomnienia ; t. 20 )
Uwagi: ISBN 978-83-7629-479-7

Czyt. II-1 Rel. i Wsp. 20 (2384)
 DO GÓRY   ID: 41832   A: ms         

1099.
Kaszuba Serafin
Strzępy : wspomnienia i zapiski / Serafin Kaszuba ; przygot. i oprac. Hieronim Warachim, Kasper Świerzowski. – Kraków : Prowincja Krakowska oo. Kapucynów, 1994. – 317, [3] s. : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-85815-07-4

Z 72 I (1648)
 DO GÓRY   ID: 33003   A: ku         

1100.
Katalog czasopism niezależnych działu Wydawnictw periodycznych 1976-1990 / oprac. Elżbieta Kowalska, Joanna Skrzypkowska. – Warszawa : [b.w.], 1995. – 75 s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-905244-3-0

Czyt. IX-12 Bibl. 14
 DO GÓRY   ID: 27842   A: ku          SOLIDAR

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm