L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1201.
Kołakowski Piotr
NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945 / Piotr Kołakowski. – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona , 2002. – 387, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 24 cm.. – (Kulisy wywiadu i kontrwywiadu)
Uwagi: ISBN 83-11-09481-0

Czyt. VII-11 Rep. sow. 59 (2876/336)
 DO GÓRY   ID: 56286   A: as         

1202.
Kołodziej Andrzej, Zwiercian Roman
Solidarność Walcząca : Oddział Trójmiasto 1982-1990 / Andrzej Kołodziej, Roman Zwiercian. – [Kościerzyna] : [Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, 2012. – 407 s. , il. ; 24 cm. – (Biblioteka Solidarności Walczącej)
Uwagi: ISBN 978-8362631-01-8

Czyt. IX-8 SW 7 (2329/3)
 DO GÓRY   ID: 36288   A: ku          SOLIDAR

1203.
Kołodziejski Jan, Fabiańska Barbara
Poznańska opozycja demokratyczna 1981-1989 : w obiektywie Jana Kołodziejskiego / Jan Kołodziejski, Barbara Fabiańska . – Poznań : Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych ; IPN, 2011. – 399 s., il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-928466-5-9

Czyt. II-1 Albumy 64 (2484)
 DO GÓRY   ID: 44100   A: ms         

1204.
Kołodziejski Jan, Fabiańska Barbara
Poznańska opozycja demokratyczna 1981-1989 : w obiektywie Jana Kołodziejskiego / Jan Kołodziejski, Barbara Fabiańska . – Poznań : Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział, 2011. – 399 s. : il. ; 31 cm
Uwagi: ISBN 978-83-928466-5-9

Czyt. IPN E.A. Albumy 25
 DO GÓRY   ID: 55056   A: as         

1205.
Kołpak Edward, Mielżyńska Jadwiga
Piętnaście lat tułaczki 1940-1955 ; Syberyjskie notatki / Edward Kołpak, Jadwiga Mielżyńska . – Kraków : "Znak", 1990. – 194, [2] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-7006-086-2

Z 534 I
 DO GÓRY   ID: 34164   A: ms         

1206.
Kołtun Krzysztof
Wołyńska litania / Krzysztof Kołtun . – Biały Dunajec ; Ostróg, "Wołanie z Wołynia" 2012. – 69, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 79)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-56-8

Czyt. X-9 Bibl. WW 79 (2397)
 DO GÓRY   ID: 40762   A: ms         

1207.
Komański Henryk, Siekierka Szczepan
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946 / Henryk Komański, Szczepan Siekierka. – Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2004. – 1182, [2] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-89684-50-0

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 20 ( Blich 42)
 DO GÓRY   ID: 27868   A: ku         

1208.
Komedianci : rzecz o bojkocie / oprac. Andrzej Roman przy współpr. Mariana Sabata oraz zespół Alicja Balińska [et al.]. – Warszawa : Agencja Omnipress & Zakłady Wydawnicze "Versus", 1990. – 276, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85028-18-8

Czyt. IX-12 KN 1 (1377)
 DO GÓRY   ID: 27832   A: ms         

1209.
Komitety Obywatelskie : powstanie - rozwój - upadek? / praca zbior. pod red. Tadeusza Borkowskiego i Andrzeja Bukowskiego. – Kraków : Universitas, 1993. – 244 s. ; 21 cm

Z 42 III
 DO GÓRY   ID: 35893   A: ms          SOLIDAR

1210.
Komoński Ernest
W obronie przed Ukraińcami : działania Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich / Ernest Komoński . – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. – 488 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7780-632-6

Czyt. VII-13 Rep. ukr. 52 (2391)
 DO GÓRY   ID: 40725   A: ms         

1211.
Komornicki Stanisław [et al.]
Wojsko Polskie 1939-1945 : barwa i broń / Stanisław Komornicki [et al.]. – Warszawa : Interpress, 1990. – 368 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-223-2550-9

Czyt. VI-2 Wojsk. II RP 4 (1978/97)
 DO GÓRY   ID: 27231   A: ms         

1212.
Komornicki Stanisław
Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 , Cz. 2, [Piechota : struktura organizacyjna, uzbrojenie, metryki ważniejszych jednostek i odziałów] : krótki informator historyczny / Stanisław Komornicki, zbiór sztandarów przygot. Henryk Wiewióra, rys. broni i schematy organiz. Jan Tołwiński. – Warszawa : [s.n.], 1964. – 85, [1] s. : il. ; 23 cm
Uwagi: Nr bibliografii narodowej PB 1965/4363
 DO GÓRY   ID: 54314   A: ad         

1213.
Komornicki Stanisław
Regularne jednostki Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 : krótki informator historyczny, Cz. 1, [Formowanie regularnych jednostek Ludowych Sił Zbrojnych i ważniejsze działania bojowe] : krótki informator historyczny / Stanisław Komornicki. – Warszawa : [s.n.], 1962.. – 79, [1] s. : il. ; 24 cm
Uwagi: Nr bibliografii narodowej PB 1963/4714
 DO GÓRY   ID: 54313   A: ad         

1214.
Komorowski Krzysztof, Kunert Zofia
Kalendarz kresowy 1999 : ziemia wileńska / Krzysztof Komorowski, Zofia Kunert . – Warszawa ; Wilno : Studio 1, 1999. – 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86200-30-3

Czyt. X-5 Kresy w. wil. 1
 DO GÓRY   ID: 46942   A: ms         

1215.
Komorowski Krzysztof
Polityka i walka : konspiracja zbrojna Ruchu Narodowego 1939-1945 / Krzysztof Komorowski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2000. – 614,[8], [55] s. , il. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-87893-91-9

Czyt. VII-6 Inne Form. 11 (1313)
 DO GÓRY   ID: 27468   A: ku         

1216.
Kompania "Warszawianka" Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim : (próba monografii) / oprac. Jerzy Rutkowski "Sęk" przy współpr. Zbigniewa Kuciewicza "Szwagra". – Wyd. 2 popraw. i uzupeł. – Warszawa : Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 1996. – 128, s., il : 23 cm. – (Biblioteczka "Szczerbca")
Uwagi: ISBN 83-903124-6-8

Czyt. VII-5 Pow. Warsz. (2249)
Czyt. VII-6 Inne Form. 17 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29829   A: ar         

1217.
Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach / pod red. Rafał Leśkiewicz, Anna Żeglińska. – Warszawa : IPN, 2016. – 166, [1] s. ; 25 cm. – ("Symposia Archivistica" ; t. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-956-3

Czyt. II-1 Symp. Arch. 2
 DO GÓRY   ID: 53604   A: dw         

1218.
Komunistyczne amnestie lat 1945-1947 : drogi do "legalizacji" czy zagłady? / pod redakcją Wojciecha J. Muszyńskiego. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 512 s. : il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-418-6

Czyt. IPN E.A. Wa Varia 9
 DO GÓRY   ID: 54989   A: as         

1219.
Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945 - 1989 : studia i materiały / redakcja Ksawery Jasiak. – Opole, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu - Delegatura w Opolu, 2012. – 542 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83- 61631-33-0

Czyt. IPN E.A. Wr 7
 DO GÓRY   ID: 54831   A: as         

1220.
Komunistyczny aparat represji i życie społeczne Opolszczyzny w latach 1945-1989 : studia i materiały / red. Ksawery Jasiak. – Opole : IPN Oddział we Wrocławiu-Delegatura w Opolu, 2012. – 542 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-33-0

Czyt. II-1 Varia 78 (2441)
 DO GÓRY   ID: 41958   A: ms          SOLIDAR

1221.
Komuniści w II Rzeczypospolitej : Ludzie - struktury - działalność / pod redakcją Marcina Bukały i Mariusza Krzysztofińskiego. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2015. – 648 s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-888-7

Czyt. IPN E.A. Rz 25
 DO GÓRY   ID: 54791   A: gm         

1222.
Komuniści w międzywojennej Warszawie / pod redakcją Elżbiety Kowalczyk. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. – 495, [1] s., [32] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.. – (Warszawa Nie?Pokonana ; t. 8)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-605-0

Czyt. IPN E.A. Wa Niep. 8
 DO GÓRY   ID: 54960   A: as         

1223.
Konderak Adam
Bibliografia prasy Solidarności 28 VII 1980-12 XII 1981 / Adam Konderak. – Lublin : Oficyna Wydawnicza Fundacji Solidarności Regionu Środkowowschodniego, 1990. – 156 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-85168-00-1

Czyt. IX-12 Bibl. 12 (Bibl. Jagiell. 1990 K 1031/1)
 DO GÓRY   ID: 27836   A: ku          SOLIDAR

1224.
Kondratowicz Ewa
Szminka na sztandarze : kobiety Solidarności 1980-1989 : rozmowy / Ewa Kondratowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2001. – 395, [22] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88807-03-X

Czyt. IX-10 Rel. Wsp. 2
 DO GÓRY   ID: 27817   A: ku          SOLIDAR

1225.
Konfederacja Polski Niepodległej a polska polityka zagraniczna : wybór dokumentów sejmowych. – Warszawa : [b.w.], 1993. – 37 s. ; 20 cm

Z 105 I
 DO GÓRY   ID: 33093   A: ms          SOLIDAR

1226.
Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności / pod red. Michała Wenklara. – Kraków : IPN, 2011. – 350, [2], s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929094-6-0

Czyt. II-1 IPN Kr 28 (2241)
Czyt. IX-8 KPN 12 (2308)
Z 1282 II
 DO GÓRY   ID: 28167   A: ku          SOLIDAR

1227.
Konfederacja Polski Niepodległej : relacja z działalności w Sejmie I kadencji. – Warszawa : [b.m], 1993. – 77 s. ; 21 cm

Z 112 I
 DO GÓRY   ID: 33114   A: ms          SOLIDAR

1228.
Konfederacja Polski Niepodległej : w 30 rocznicę powstania / aut. wystawy: Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski. – Kraków : IPN, 2009. – 48 s. ; 29 cm

Czyt. II-1 Albumy 25(2032)
Z 2008 III (2033)
 DO GÓRY   ID: 26677   A: pl          SOLIDAR

1229.
Konfederacja przed sądami PRL. – Warszawa : Wydawnictwo Polskie KPN, 1994. – 96 s. ; 20 cm. – (15 lat KPN)

Czyt. IX-8 KPN 2
 DO GÓRY   ID: 27764   A: ms          SOLIDAR

1230.
Koniec jałtańskich złudzeń : sfałszowane wybory - 19 I 1947 / pod red. Michała Wenklara. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. – 224, [3] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-88385-00-1. - [tzw. "czarna seria"]. - Na s. tyt.: Materiały z konferencji "Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory - 19 I 1947" zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, która odbyła się w Krakowie w sześćdziesiątą rocznicę wyborów (19 I 2007 r.).

CDCN 508/14 II
 DO GÓRY   ID: 16605   A: pl         

1231.
Koniec jałtańskich złudzeń : sfałszowane wybory- 19 I 1947 / pod red. Michała Wenklara. – Kraków : IPN, 2007. – 224, [3] s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-88385-00-1

Czyt. II-1 IPN Kr 3 (1924)
 DO GÓRY   ID: 26728   A: ar         

1232.
Koniec pewnej epoki : wybory parlamentarne 1989 roku w województwie szczecińskim w dokumentach / wstęp, wybór i oprac. Artur Kubaj. – Warszawa ; Szczecin : IPN, 2010. – 423, [25] s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 43)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-134-5

Czyt. II-1 Dok. 43
Z 38 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26492   A: ar          SOLIDAR

1233.
Koniec pokoju, początek wojny : niemieckie działania dywersyjne w kampanii polskiej 1939 r. Wybrane aspekty / pod redakcją Grzegorza Bębnika. – Katowice : IPN Oddział w Katowicach , 2011. – 160 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-262-5

Czyt. IPN E.A. K 6
 DO GÓRY   ID: 55159   A: gm         

1234.
Konieczny Bronisław
Moje życie w mundurze : czasy narodzin i upadku II Rzeczypospolitej / Bronisław Konieczny ; tekst rękopisu do dr. przygotowały Jadwiga Konieczna-Twardzikowa i Irena Roterman-Konieczna. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. – 365, [2] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-693-4

Z 1085 II
 DO GÓRY   ID: 29883   A: ar         

1235.
Konieczny Bronisław
Mój wrzesień 1939 : pamiętnik z kampanii wrześniowej spisany w obozie jenieckim / Bronisław Konieczny ; oprac., wstęp i przypisy Jan Brzeski. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 1999. – 102, [1] s., [8] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 3)
Uwagi: ISBN 83-7188-328-5

Czyt. II-2 BCDCN 3 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16443   A: pl         

1236.
Konopka Witold
Brat Ludwik Muzalewski (1883-1944) : życie - posługa - męczeństwo / Witold Konopka. – Gdańsk ; Warszawa : IPN Oddział w Gdańsku, 2019. – 93, [2] s., [8] fot. ; 24 cm. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 71)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-512-4

Czyt. IPN Gd. 71 (2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55751   A: ar         

1237.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944 - 1956 : słownik biograficzny ; tom 5 / pod redakcją Kazimierza Krajewskiego . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2018. – 893 , [1] s., 21 cm.. – ("Słowniki" ; tom 6 )
Uwagi: ISBN 978-83-8098-476-9

Czyt. II-1 Słow. 6 (2798/5)
 DO GÓRY   ID: 56773   A: as         

1238.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny : t. 2 / kom. red. Tomasz Balbus [et al.]. – Kraków ; Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – XLV, [1], 683, [1] s. ; 21 cm. – (Słowniki ; t. 3)
Uwagi: akc. 1620. - ISBN 83-89078-47-3

Czyt. II-1 Słow. 3
 DO GÓRY   ID: 16572   A: pl         

1239.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny / kom. red. Tomasz Balbus [et al.]. – Kraków ; Warszawa ; Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. – XCIV, 617, [1] s. ; 21 cm. – (Słowniki ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-89078-00-7

Czyt. II-1 Słow. 1 (1400)
Czyt. I-3 Słow. 20
 DO GÓRY   ID: 16571   A: pl         

1240.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny / pod red. Moniki Bielak i Kazimierza Krajewskiego. – 935, [1] s. ; 21 cm. – (Słowniki ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-234-2

Czyt. II-1 Słow. 4 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28196   A: ku         

1241.
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny / kom. red. Tomasz Balbus [et al.]. – Kraków ; Warszawa ; Wrocław : IPN, 2004. – 683, [1] s. ; 21 cm. – (Słowniki ; t. 2)
Uwagi: ISBN 83-89078-47-3

Czyt. I-3 Słow. 21 (1625)
 DO GÓRY   ID: 27912   A: ms         

1242.
Konstytucja Polski Niepodległej : pełny tekst Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1939 : jedynej legalnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / [wstęp prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, posłowie Leszka Moczulskiego]. – [S.l.] : Konfederacja Polski Niepodległej, [1990]. – 47, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteczka Opinii)

Z 497 I
 DO GÓRY   ID: 34118   A: ms          SOLIDAR

1243.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : projekt Konfederacji Polski Niepodległej. – Warszawa : Wydawnictwo Polskie KPN, 1994. – 104 s. ; 20 cm

Z 104 I
 DO GÓRY   ID: 33089   A: ms          SOLIDAR

1244.
Kontrofensywa NZS wiosna 1988 / Komitet Obchodów Studenckich Protestów '88. – Warszawa : [IPN oddział lubelski], 2008. – [20] s. ; 21 cm

Czyt. IX-8 NZS 3 (2131)
 DO GÓRY   ID: 27759   A: ms          SOLIDAR

1245.
Kopa Mirosław
Inspektorat piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach / Mirosław Kopa . – Łódź : IPN Oddział w Łodzi , 2013. – 948 s. [16]; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-63695-03-3

Czyt. IPN E.A. Łd 10
 DO GÓRY   ID: 55244   A: gm         

1246.
Kopczyński Krzysztof
Przed przystankiem Niepodległość : paryska "Kultura" i kraj w latach 1980-1989 / Krzysztof Kopczyński . – Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1990. – 91, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-85124-48-9 ; ISSN 0519-9336

Z 80 I
 DO GÓRY   ID: 33033   A: ms          SOLIDAR

1247.
Kopeć Jakub
Dossier generała / Jakub Kopeć. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Interim, 1991. – 205, [3] s. ; 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-85083-22-7

Czyt. Z 9901 I (2876/504)
 DO GÓRY   ID: 56377   A: td         

1248.
Koper Sławomir
Polskie piekiełko : obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945 / Sławomir Koper. – Warszawa : Bellona SA, 2012 . – 438 s. : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-11-12301-4

Czyt. Z 9890 I (2876/433)
 DO GÓRY   ID: 56364   A: as         

1249.
Koprowski Marek A.
Na gruzach Marchlewszczyzny : skazani za polskość / Marek A. Koprowski. – Biały Dunajec-Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2014. – 183, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" t. 83)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-60-6

Czyt. X-5 Bibl. WW 83 (2474)
 DO GÓRY   ID: 44974   A: ms         

1250.
Koprowski Marek A.
Podolskie klejnoty / Marek A. Koprowski. – Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2010. – 295, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Wołanie z Wołynia" ; t. 69)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-46-2

Czyt. X-9 Bibl. WW 69
 DO GÓRY   ID: 46951   A: ms         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm