L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1251.
Koprowski Marek A.
Wołyń : wspomnienia ocalałych : tom 1 / Marek A. Koprowski. – Wyd. 1 w tej edycji. – Zakrzewo : Wydawn. Replika, [cop. 2016]. – 429, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7674-533-6
 DO GÓRY   ID: 55273   A: ar         

1252.
Kopyto Alina
Moje najdłuższe wakacje / Alina Kopyto. – Stalowa Wola : Wydawnictwo Sztafeta, 1998. – 56 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87840-07-6

Z 241 I (1343)
 DO GÓRY   ID: 33315   A: ms         

1253.
Korb Viktoria
Ni pies, ni wydra... : marzec '68 we wspomnieniach warszawskiej studentki / Viktoria Korb . – Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2006. – 311, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-88607-62-6

Z 245 I (2211)
 DO GÓRY   ID: 33323   A: ms          SOLIDAR

1254.
Korboński Stefan
Listy amerykańskie 1953 - 1983 / Stefan Korboński ; opracowanie i redakcja naukowa Roman W. Rybicki, Bartosz Nowożycki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2019. – 367 s., 21 cm.. – (Z archiwum emigracji ; tom 6)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-664-0

Czyt. II-1 Z Arch. Em. 6 (2798/6)
 DO GÓRY   ID: 56790   A: as         

1255.
Korboński Stefan
Między młotem a kowadłem : w trzydziestą rocznicę wkroczenia Gestapo i NKWD na ziemie polskie / Stefan Korboński. – Warszawa : Wydawnictwo Delikon , 1990. – 150 s. ; 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-85143-05-X

Czyt. Z 953 I (2876/138)
 DO GÓRY   ID: 56082   A: as         

1256.
Korboński Stefan
Polacy, Żydzi i Holocaust / Stefan Korboński . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 131 s. ; 21 cm. – (Z Archiwum Emigracji ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-270-0

Czyt. II-1 Z Arch. Em. 4
 DO GÓRY   ID: 32574   A: ms         

1257.
Korboński Stefan
W Imieniu Kremla / Stefan Korboński. – Warszawa : IPN, 2017. – [6], IV, 7-396 s. ; 21 cm . – (Z Archiwum Emigracji ; t. 5)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-252-9
 DO GÓRY   ID: 55350   A: ku         

1258.
Korboński Stefan
W imieniu Rzeczypospolitej... / Stefan Korboński. – Warszawa : IPN, 2009. – 496 s. ; 21 cm. – (Z Archiwum Emigracji ; t. 3)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-035-5

Czyt. II-1 Z Arch. Em. 3
Z 29 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26451   A: ar         

1259.
Korboński Stefan
W imieniu Rzeczypospolitej... / Stefan Korboński. – Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1991. – 438 [10] s. ; 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-11-07924-2
`

Czyt. Z 922 I (2876/132)
 DO GÓRY   ID: 55944   A: as         

1260.
Korczak Jerzy
Przypadki niemieckiego Polaka / Jerzy Korczak. – Warszawa : ARS Print Production, 1997. – 170, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87224-04-9

Z 255 I (2211)
 DO GÓRY   ID: 33326   A: ms         

1261.
Korczak Mieczysław
Życie na włosku / Mieczysław Korczak . – Staszów : Biblioteka Staszowska 45, 1994. – 224 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-902506-3-2

Czyt. VII-4 AK 63
 DO GÓRY   ID: 46307   A: ms         

1262.
Kordecki Marcin, Smolorz Dawid
Górny Śląsk w XX wieku = Oberschlesien im 20. Jahrhundert : atlas historyczny : zbiór map edukacyjnych = Historischer Atlaseine : Sammlung pädagogischer Landkarten / aut. map i tekstów Marcin Kordecki, Dawid Smolorz ; [red. kartogr. Dariusz Przybytek, Anna Osowska, tł. Dawid Smolorz]. – Gliwice-Opole : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Katowicach, cop. 2013. – 1 atlas (48 s.) : mapy, tekst kolor. ; 33 cm
Uwagi: ISBN 978-83-63995-03-4

Czyt. IPN E.A. Albumy 8
 DO GÓRY   ID: 55073   A: as         

1263.
Korejwo Mariusz
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na Warmii i Mazurach w latach 1949-1990 / Mariusz Korejwo. – Olsztyn ; Białystok ; Warszawa : IPN Oddział w Białymstoku, 2017. – 423, [1] s.; 21 cm. – (Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 34)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-283-3

Czyt. IPN Bi 36 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55633   A: ar         

1264.
Korespondencja rodziny Artwińskich : (1889 - 1983) Kielce - Kraków - Lwów / wstęp, wybór i opracowanie Paweł Wolańczyk. – Kielce - Warszawa : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach , Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , Muzeum Historii Kielc ; 2020. – 335 s., 24 cm.. – (Seria Świętokrzyska "Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki , Listy" ; tom 4)
Uwagi: ISBN 978-83-60108-58-1 ; ISBN 978-83-8098-816-3 ; ISBN 978-83-63477-27-1

Czyt. IPN Ki 15 (2902/4)
 DO GÓRY   ID: 56760   A: as         

1265.
Koreś Daniel
Generał Brygady Aleksander Radwan-Pragłowski (1895-1974) : studium biograficzne / Daniel Koreś. – Warszawa : IPN, 2012. – 544 s., il. ; 25 cm . – (Monografie ; t. 78)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-338-7

Czyt. II-1 Mon. 78 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36011   A: ms         

1266.
Korkuć Maciej, Ptak Apolonia
Żołnierze porucznika Wądolnego : z dziejów niepodległościowego podziemia na ziemi wadowickiej 1945-1947 / Maciej Korkuć ; Apolonia Ptak. – Kraków : Fundacja CDCN ; Instytut Pamięci Narodowej Oddz. w Krakowie, 2001. – 125, [2] s., [8] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 12)
Uwagi: ISBN 83-7188-527-X

Czyt. II-2 BCDCN 12 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16452   A: pl         

1267.
Korkuć Maciej, Szarek Jarosław
Zakopiańska "Solidarność" : 1980-1989 / Maciej Korkuć, Jarosław Szarek. – Zakopane : IPN, 2006. – 292 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-980-1

Czyt. II-1 Varia 21 (2028)
 DO GÓRY   ID: 26704   A: pl          SOLIDAR

1268.
Korkuć Maciej
Zostańcie wierni tylko Polsce... : niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947) / Maciej Korkuć. – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2002. – 673, [5] s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88385-18-6. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 9 (1400)
Z 1369 II
 DO GÓRY   ID: 16583   A: pl         

1269.
Korman Aleksander
Stosunek UPA do Polaków na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej / Aleksander Korman. – Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2002. – 162, [6] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85829-34-2

CDCN 10/4 I
Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 32
 DO GÓRY   ID: 16579   A: pl         

1270.
Kornicki Franciszek
Zmagania : autobiografia dowódcy dywizjonu myśliwskiego / Franciszek Kornicki ; przełożył Wojtek Matusiak. – Warszawa : IPN, 2017. – 438 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-342-7. - tyt. org. The Struggle - Biography of a Fighter Pilot ; Status s.c., 2008

Czyt. IPN Wa Varia 81 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55720   A: ar         

1271.
Korsak Antoni Artur
56 Pułk Piechoty Wielkopolskiej / Antoni Artur Korsak . – Warszawa : Egross-Mikromax, 1991. – 42, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 8)
Uwagi: ISBN 83-85253-22-X

Z 632 I 8 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33395   A: ms         

1272.
Korzeń Jerzy
Pamięć Narodowa / Jerzy Korzeń. – Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2001. – 49 s., 20,5 cm.. – (biuletyn "Pamięć Narodowa" nr 18/2001)
Uwagi: ISBN 83-7629-057-X

Czyt. Z 9983 I (2876/622)
 DO GÓRY   ID: 56500   A: as         

1273.
Korzeń Jerzy
Pamięć narodowa : książkę tę o dokonaniach i dorobku Towarzystwa Pamięci Narodowej etc. / Jerzy Korzeń. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie, 2000. – 89 s., [2] s., 20,5 cm.. – (Biuletyn "Pamięć narodowa" nr 17/2000)
Uwagi: ISBN 83-7629-017-0

Czyt. Z 9982 I (2876/623)
 DO GÓRY   ID: 56499   A: as         

1274.
Kosch Stanisław
Oni grobu nie mają : służbie w AK i męczeńskiej śmierci Jadwigi i Zygmunta Karłowskich / Stanisław Kosch . – Kraków : TAiWPN Universitas, 2009. – 125, [11] s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 97883-242-0366-6

Z 261 I (2220)
 DO GÓRY   ID: 33340   A: ms         

1275.
Kosinowa Tatiana
Polski mit : Polska w oczach sowieckich dysydentów / Tatiana Kosinowa. – Kraków ; Warszawa : Instytut Książki ; Nowaja Polsza, 2012. – 425 [1] s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 9788361005032

Z 1385 II (2640)
 DO GÓRY   ID: 52779   A: ku         

1276.
Kosiński Krzysztof
Wiwisekcja powszedniości : studium wczesnej twórczości Marka Nowakowskiego (1957-1971) / Krzysztof Kosiński. – Warszawa : IIPN, 2014. – 559, [1] s. ; 25 cm. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy )
Uwagi: ISBN 978-83-7629-637-1

Czyt. II-1 DzTwNauk 12 (2470)
 DO GÓRY   ID: 45658   A: ms         

1277.
Kosk Henryk Piotr
Generalicja Polska : popularny słownik biograficzny / Henryk Piotr Kosk . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1998. – 305, [3] s. ; 23,5 cm

Czyt. I-3 Słow. 3 (1179)
 DO GÓRY   ID: 27879   A: ms         

1278.
Kospath-Pawłowski Edward, Matusak Piotr, Radziwiłłowicz Dariusz
8 dywizja piechoty w dziejach oręża polskiego / Edward Kospath-Pawłowski, Piotr Matusak, Dariusz Radziwiłłowicz. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1995 . – 234, [4] s., [24] s., il. 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85621-71-7

Z 127 I (2078/2)
 DO GÓRY   ID: 33141   A: ms         

1279.
Kostecki Feliks
A matki wciąż płaczą... : cz. 1 / Feliks Kostecki "Lech". – Wrocław : PoliFot, 2005. – 285 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-915790-6-9

Z 623 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 34281   A: ms         

1280.
Kostecki Feliks
A matki wciąż płaczą... : cz. 2 / Feliks Kostecki "Lech". – Wrocław : PoliFot, 2005. – 376 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-915790-7-7

Z 624 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 34282   A: ms         

1281.
Kostecki Feliks
A matki wciąż płaczą... : cz. 3 / Feliks Kostecki "Lech". – Wrocław : PoliFot, 2005. – 394 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-915790-8-5

Z 625 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 34284   A: ms         

1282.
Kostek-Biernacki Wacław
Straszny gość : niesamowite opowieści kresowe / Wacław Kostek-Biernacki. – Kraków : vis-a-vis Etiuda, 2006. – 267, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-896440-45-7

Z 168 I (2141)
 DO GÓRY   ID: 33218   A: ms         

1283.
Kostrzewski Andrzej
3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego / Andrzej Kostrzewski. – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. "Zbroi", 1992. – 31, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 16)
Uwagi: ISBN 83-85621-00-8

Z 633 I 16 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33426   A: ms         

1284.
Kostrzewski Andrzej
9 Dywizjon Artylerii Konnej / Andrzej Kostrzewski . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy PAN oraz Zarządu XII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 1996. – 27, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 42)
Uwagi: ISBN 83-85621-98-9


Z 636 I 42 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33439   A: ms         

1285.
Kostrzewski Andrzej
Czarna księga kłamstw Krystiana A. Waksmundzkiego / Andrzej Kostrzewski. – Kraków : [b.w.], 2003. – 25 s. ; 21 cm

Z 67 I (1841)
 DO GÓRY   ID: 32990   A: ku         

1286.
Koszutski Stanisław
Wspomnienia z różnych pobojowisk / Stanisław Koszutski . – [Warszawa] : Mireki, 2013. – 347 [1], s., 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-64452-00-0

Z 814 I
 DO GÓRY   ID: 46696   A: ms         

1287.
Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego / oprac.: Marcin Biernat [et al.]. – Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 2015. – 383 [3] s., [221] s. il. ; 24,5 cm. – (Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej cz 1. ; t. 23)
Uwagi: do książki dołączona płyta z indeksem nazwisk do tomów 1-23. ISBN 978-83-63463-38-0

Czyt. X-4. Po 1945
 DO GÓRY   ID: 53622   A: dw         

1288.
Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych XX wieku : doświadczenia warszawskie. Wypowiedzi i materiały przedstawione podczas konferencji panelowej "Kościół i kultura w latach osiemdziesiątych" zorganizowanej w Warszawie 20 maja 2010 r. / pod redakcją ks. Wiesława Aleksandra Niewęgłowskiego, współpraca Małgorzata Romańska. – Katowice : IPN Oddział w Katowicach ; Duszpasterstwo Środowisk twórczych Archidiecezji Warszawskiej , 2009. – 140 s. ; 21,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-329-5

Czyt. IPN E.A. K 4
 DO GÓRY   ID: 55157   A: gm         

1289.
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury : Między bohaterstwem a agenturą / pod redakcją Ryszarda Terleckiego i ks. Jana Szczepaniaka. – Kraków : IPN ; Wydział Historii Kościoła PAT ; Wydawnictwo WAM , 2008. – 462 s. ; 24 cm. – (Studia i materiały tom 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7505-135-3

Czyt. II-1 IPN Kr Varia 8
 DO GÓRY   ID: 55010   A: gm         

1290.
Kościół katolicki w Europie Środkowo-wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) ; Tom 1 / pod redakcją Mariusza Krzysztofińskiego i ks. Józefa Wołczańskiego . – Rzeszów - Stalowa Wola : IPN Oddział w Rzeszowie ; Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli ; wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię , 2015. – 296 s. ; [32] , 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-912-9

Czyt. IPN E.A. Rz 27
 DO GÓRY   ID: 54793   A: gm         

1291.
Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990) : t. 2 / pod red. Mariusza Krzysztofińskiego i ks. Józefa Wołczańskiego. – Rzeszów ; Lwów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2017. – 300 s., [24] fot. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-250-5

Czyt. II-1 IPN Rz 4 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55716   A: ar         

1292.
Kościół katolicki w Polsce 1918-1990 : rocznik statystyczny / red. red. Lucjan Adamczuk, Witold Zdaniewicz ; aut. Lucjan Adamczuk et al.. – Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, Zakład Socjologii Religii SAC, 1991. – 351 s., 20 x 16,5 cm.

Czyt. I-7 Inf. i ks. tel. 11 (2901/2/43)
 DO GÓRY   ID: 56518   A: as         

1293.
Kościół katolicki w realiach władzy komunistycznej na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1989 / pod redakcją ks. Tadeusza Ceynowy i Pawłam Kanpa. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" ; 2011. – 232 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-33-4

Czyt. IPN E.A. Sz 3
 DO GÓRY   ID: 54862   A: gm         

1294.
Kościół wobec niepodległości Polski 1918 - 1989 : ludzie - miejsca - wydarzenia / redakcja Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski . – Białystok ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 2020. – 423 , [1] s., 21 cm.. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku tom 48)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-194-2

Czyt. IPN Bi 46 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56620   A: as         

1295.
Kotarba Ryszard
Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 : przewodnik historyczny / Ryszard Kotarba. – [S.l.] : IPN, 2014. – 87 s., mapa ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-932380-8-8

Czyt. II-1 Varia 106 (2551)
 DO GÓRY   ID: 51941   A: dw         

1296.
Kotarba Ryszard
Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 / Ryszard Kotarba. – Warszawa ; Kraków : IPN, 2009. – 312 s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-026-3

Czyt. II-1 Albumy 12 (2032)
Z 2014 III (2032)
 DO GÓRY   ID: 26595   A: pl         

1297.
Kotarska Elżbieta
Proces czternastu / Elżbieta Kotarska . – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 1998. – 299, [1] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7233-000-X

Czyt. VII-11 Rep. sow. 4 (2033/13)
 DO GÓRY   ID: 27494   A: ms         

1298.
Koteluk Daniel
Proboszczowie parafii Czerwieńsk w latach 1945-1989 w świetle dokumentów proweniencji państwowej / Daniel Koteluk . – Poznań- Warszawa : IPN, 2017. – 139 s. , fot. : 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83- 8098-166-9

Czyt. IPN Po 38
 DO GÓRY   ID: 55352   A: ku         

1299.
Kowal Grzegorz
Ośrodek odosobnienia w Grodkowie (1981-1982) / Grzegorz Kowal. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2013. – 194 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-92-7

Czyt. IPN E.A. Wr 8
 DO GÓRY   ID: 54832   A: as         

1300.
Kowalczyk Agnieszka
Józef Piłsudski pisarz / Agnieszka Kowalczyk. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , 2019. – 599, [1] s., 20 cm.. – (Literatura i pamięć)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-780-7

Czyt. IPN Wa Varia 95 (2850/6)
 DO GÓRY   ID: 56748   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm