L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1401.
Krysiak Dominik
Rezonans : pismo regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarność Olsztyn : 1982-1989 : szanuj wysiłek drukarzy i kolporterów / Dominik Krysiak. – Olsztyn : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Białymstoku. Delegatura, 2011. – 135, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-62357-72-7

Czyt. IPN E.A. Ol.1
 DO GÓRY   ID: 54968   A: as         

1402.
Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław
Generałowie Polski niepodległej / Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski . – Warszawa : Ed. Spotkania, 1991. – 207 s. ; 23,5 cm

Czyt. I-3 Słow. 2
 DO GÓRY   ID: 27880   A: ms         

1403.
Kryska-Karski Tadeusz
Duchowieństwo wojskowe II Rzeczypospolitej / Tadeusz Kryska-Karski. – Londyn : Veritas Found. Publ. Centre, 2000. – VII, 51 s. ; 30 cm

K 15 III
 DO GÓRY   ID: 28190   A: ar         

1404.
Kryska-Karski Tadeusz
Oficerowie i podchorążowie II Rzeczypospolitej : z. 1 / Tadeusz Kryska-Karski. – Londyn : PFK, 2001. – 29, [1] s. ; 30 cm

K 16 III
 DO GÓRY   ID: 28191   A: ar         

1405.
Kryska-Karski Tadeusz
Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945 / Tadeusz Kryska-Karski. – Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1996. – [4], 639, [1] s. ; 29,5 cm
Uwagi: ISBN 085065-252-9

Czyt. VII-14 Albumy 26 (Bibl. Jagiell. 1997 K 822/16)
 DO GÓRY   ID: 27428   A: ku         

1406.
Kryzys bydgoski 1981 : przyczyny przebieg konsekwencje, t. 2: Dokumenty / wstęp Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk, wyb. i oprac. Robert Gajos, Krzysztof Osiński, Piotr Ryarczyk. – Bydgoszcz-Gdańsk-Warszawa : IPN, 2013. – 1005, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-428-5

Czyt. IX-7 Sol. Og. 12 (2384)
 DO GÓRY   ID: 36362   A: ms          SOLIDAR

1407.
Krzak Andrzej
Kontrwywiad wojskowy II Rzeczpospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym / Andrzej Krzak . – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. – 383 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7441-761-7

K 59 III
 DO GÓRY   ID: 41436   A: ms         

1408.
Krzanicki Marcin
Komiks w PRL, PRL w komiksie / Marcin Krzanicki. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011. – 173, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-299-1

Czyt. IPN E.A. Albumy 31
 DO GÓRY   ID: 55052   A: as         

1409.
Krzemienieckie nekropolie : Cmentarz Polski oraz polskie zabytki sztuki nagrobnej w Krzemieńcu / oprac.: Beata Marcisz i Szczepan Rudka. – Warszawa ; Bydgoszcz : Wydawnictwo "Margrafsen", 1999. – 152, [16] s., [39] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. luz. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-87070-56-4

Czyt. X-6 Kresy w. woł. 1 (1606)
 DO GÓRY   ID: 46946   A: ms         

1410.
Krzysztofiński Mariusz
W służbie Chrystusa Króla : ks. Józef Sondej / Mariusz Krzysztofiński. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2013. – 288, [40] s. + 1 CD ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-589-3

Czyt. IPN E.A. Rz 10
 DO GÓRY   ID: 54751   A: gm         

1411.
Krzysztofiński Mariusz
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918 - 2012) : metropolita przemyski obrządku łacińskiego / Mariusz Krzysztofiński. – Rzeszów - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Rzeszowie , Konferencja Episkopatu Polski ; 2019. – 517, [3] s., 30 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-515-5

Czyt. II-1 Albumy 97
 DO GÓRY   ID: 56817   A: as         

1412.
Krzyś Jerzy
65 Starogardzki Pułk Piechoty / Jerzy Krzyś . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Redakcji "Zbroi", 1994. – 51, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 33)
Uwagi: ISBN 83-85621-42-3

Z 632 I 33 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33397   A: ms         

1413.
Krzyś Jerzy
16 Pułk Artylerii Lekkiej / Jerzy Krzyś . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1998 . – 55, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 80)
Uwagi: ISBN 83-87103-60-8

Z 634 I 80 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33361   A: ms         

1414.
Krzyś Jerzy
64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich / Jerzy Krzyś. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks ; przy współpr. Redakcji "Zbroi", 1993. – 51, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 25)
Uwagi: ISBN 83-85621-22-9

Z 632 I 25 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33396   A: ms         

1415.
Krzywosz Maciej
Cuda w Polsce Ludowej : studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie / Maciej Krzywosz. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2016. – 477 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 32)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-89-5

Czyt. IPN E.A. Bi 32
 DO GÓRY   ID: 54811   A: as         

1416.
Krzyżanowska Sylwia , Trębacz Wojciech
Narodziny "Solidarności" : Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980-1981 : materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia - wszystkie poziomy kształcenia / Sylwia Krzyżanowska , Wojciech Trębacz. – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 147 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm + 1 dysk optyczny (DVD)
Uwagi: ISBN 978-83-61631-18-7

Czyt. IPN E.A. Albumy 39
 DO GÓRY   ID: 55030   A: as         

1417.
Krzyżanowski Adam
Raj doczesny komunistów : dzieje Rosji w XX wieku / Adam Krzyżanowski ; wstępem opatrzył Stanisław Górka ; przypisy sporządzili Stanisław Górka, Mateusz Matyszkowic. – Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej ; Księgarnia Akademicka, 2006 . – XXVIII, [1], 441, [10] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 17 )
Uwagi: ISBN 978-83-7188-592-1 (Księgarnia Akademicka). ; ISBN 978-83-60125-04-5 (Ośrodek Myśli Politycznej)

Z 714 I (2323)
 DO GÓRY   ID: 35988   A: ms         

1418.
Krzyżanowski Jerzy R.
Widziane z Ameryki : szkice historyczne i literackie / Jerzy R. Krzyżanowski . – Lublin : Norbertinum, 2009. – 540 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7222-375-3

Z 1335 III
 DO GÓRY   ID: 46847   A: ms         

1419.
Ks. Stefan Miecznikowski SJ - autor kazań stanu wojennego / pod red. Wojciecha Grochowalskiego. – Łódź : Wojciech Grochowalski ; "Papier-service", 2000. – 57, [5] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-912979-1-3

Z 212 I (1978/110)
 DO GÓRY   ID: 33285   A: ms          SOLIDAR

1420.
Ksiądz Jan Leon Ziółkowski ostatni kapelan Kozielska / oprac. ks. Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski, Barbara Ziółkowska-Tarkowska, Stanisław Zygmunt Zdrojewski. – Warszawa-Łódź : Fundacja "Golgota Wschodu", 2003. – 111 s. ; 20,5 cm

IK_Z_014
 DO GÓRY   ID: 26135   A: ar         

1421.
Ksiądz Ziółkowski ostatni kapelan z Kozielska / oprac. Ks. Zdzisław Jastrzębiec-Peszkowski, Barbara Ziółkowska-Tarkowska, Stanisław Zygmunt Zdrojewski. – Warszawa ; Łódź : Fundacja "Golgota Wschodu", 2003. – 119 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-915709-9-1

Z 147 I (1553)
 DO GÓRY   ID: 33185   A: ms         

1422.
Książek - Szczepanikowa Aniela
Reportaż z głębi okupacji 1941 - 1944 : piszą już nie-dzieci, a jeszcze nie "Kolumbowie" / Aniela Książek - Szczepanikowa. – Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski , 2014. – 225 s., 29,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-7867-218-0

Czyt.Z 2208 III (2799)
 DO GÓRY   ID: 56841   A: as         

1423.
Książki niezależne '87 / [pod red. Barbary Arnold et al.]. – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1991. – [4], 35 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-7009-096-6

Z 2169 III
 DO GÓRY   ID: 50360   A: dw          SOLIDAR

1424.
Księga bezprawia : akta normatywne kierownictwa resortu bezpieczeństwa publicznego (1944-1956) / wybór i oprac. Bogusław Kopka. – Warszawa : IPN, 2011. – 1049, [1] s. ; 25 cm dysk
Uwagi: ISBN 978-83-7629-253-3. - płyta DVD

Czyt. II-1 Varia 56 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36023   A: ms         

1425.
Księga Katyńska : cz. 1 : Ostaszków / opiekun nauk. prof. dr hab. Jan Drabina. – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach ; Muzeum w Gliwicach ; Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska", 1995. – 65 s. ; 30 cm. – (Centrum Dokumentowania Losów Mieszkańców Górnego Śląska)
Uwagi: ISBN 83-86023-48-1

Czyt. VII-12 Katyń 27
 DO GÓRY   ID: 27530   A: ku         

1426.
Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej : Aneks / całość zebrał i oprac. Marian Pawluk. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2006. – 238 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7399-212-2

Czyt. I-3 Słow. 14 (1860)
 DO GÓRY   ID: 27906   A: ku         

1427.
Księga pamięci kadetów II Rzeczypospolitej / zespół autorski : Jerzy Wodzyński [et al.]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001. – 415, [8] s. ; 24,5
Uwagi: ISBN 83-88794-50-7

Czyt. I-3 Słow. 13 (1978/291)
 DO GÓRY   ID: 27908   A: ku         

1428.
Księga pamięci : transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940-1944 / red. nauk. Franciszek Piper, Irena Strzelecka. – Warszawa ; Oświęcim : Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem ; Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2002. – 2597-2741 s. ; 24 x 17. – (T. 5)
Uwagi: ISBN 83-88526-16-2

Z 1383 II (2640)
 DO GÓRY   ID: 52766   A: ku         

1429.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej : żołnierze września A-M ; t. 2 / kom. red. Barbara Affek-Bujalska [et al.]. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1993. – 496, [3] s. tab. ; 33,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85521-33-4

Czyt. I-3 Słow. 26 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27936   A: ms         

1430.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej : żołnierze września N-Z / kom. red. Barbara Affek-Bujalska [et al.]. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1993. – 384, [1] s., [16] s. il. ; 33,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85521-33-4

Czyt. I-3 Słow. 27 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27935   A: ms         

1431.
Księga sybiraków : tom 1 ; zeszyt 2 / oprac. Jerzy Miksiewicz ; opiek. nauk. Jan Drabina . – Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury w Katowicach ; Muzeum w Gliwicach ; Związek Sybiraków. Koło Gliwice, 1995 . – 80, s. 29 cm . – (Publikacja Centrum Dokumentowania Losów Mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia ; 14)
Uwagi: ISBN 83-86023-38-4

Z 2046 III
 DO GÓRY   ID: 29945   A: ar         

1432.
Księgi więzienia na zamku w Lublinie 1944-1954 : 5 Księga główna więźniów śledczych 1 VIII 1947 - 22 I 1948 / redakcja i opracowanie Andrzej T. Filipek i Marcin Krzysztofik. – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2014. – 208 s. , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-758-3

Czyt. IPN E. A. Lu 16
 DO GÓRY   ID: 54936   A: gm         

1433.
Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976 - 1989) ; tom 2 / pod redakcją Rafała Łatki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2020. – 328 s. ; 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8229-026-4

Czyt. IPN Wa Varia 62 - A (2902/3)
 DO GÓRY   ID: 56719   A: as         

1434.
Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976 - 1989) / pod redakcją Rafała Łatki. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP , 2019. – 560 s., 24,5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-776-0

Czyt. IPN Wa Varia 62 (2850/6)
 DO GÓRY   ID: 56716   A: as         

1435.
Kto był kim w drugim obiegu? : słownik pseudonimów i pisarzy i dziennikarzy 1976-1989 / opracował zespół: Celina Gajowska [et al.], pod red. Dobrosławy Świerszczyńskiej, przedmowa Friszke Andrzej. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1995. – 285, [2] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85605-67-3

Czyt. IX-12 Bibl. 15 (Bibl. Jagiell. 1996 K 171/2a)
 DO GÓRY   ID: 27841   A: ku         

1436.
"Kto w takich czasach żydów przechowuje?..." : Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej / pod red. Aleksandry Namysło. – Warszawa : IPN, 2009. – 284 s. ; 21 cm. – ("Kto ratuje jedno życie..." ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-043-0

Czyt. II-1 Kto Rat. 4
Z 25 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26549   A: pl         

1437.
Ku cmentarzom polskim w Katyniu, Miednoje, Charkowie / Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej ; Polska Fundacja Katyńska. – Warszawa : PFK, 1997. – 159, [1] s. ; 20,5 cm. – (Zeszyty Katyńskie / pod red. M. Tarczyńskiego)
Uwagi: ISBN 83-905877-2-6 ; ISSN 1426-4064

IK_Z_007
Czyt. VII-12 Katyń 8
 DO GÓRY   ID: 26125   A: ar         

1438.
Ku niepodległej / pod red. prof. Włodzimierza Bernackiego. – Warszawa : Społeczny Komitet Czynu Niepodległościowego, 2014. – 75, [4] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-93347-2-7

Czyt. IV-1 LP 22 (2485)
 DO GÓRY   ID: 45646   A: ms         

1439.
Kubaj Artur, Miedziński Paweł
Stan wojenny w Szczecinie / Artur Kubaj, Paweł Miedziński. – Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. – 280 s. : il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-89-1

Czyt. IPN E.A. Albumy 36
 DO GÓRY   ID: 55047   A: as         

1440.
Kubaj Artur
Nie wyrośli z marzeń : szczecińska podziemna Solidarność / Artur Kubaj . – Warszawa : LTW ; IPN, 2011. – 444, [4] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7565-198-0 (LTW) ; 978-83-61336-53-2 (IPN)

Czyt. IX-7 Sol. St. woj. 25 (2309)
 DO GÓRY   ID: 35813   A: ms          SOLIDAR

1441.
Kubica Helena
Zagłada w KL Auschwitz Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942-1943 / Helena Kubica. – Oświęcim ; Warszawa : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau ; Instytut Pamięci Narodowej, 2004. – 272 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88526-57-X

Czyt. VII-8 Okup. 6 (1620)
Z 1040 II (1620)
 DO GÓRY   ID: 27477   A: ku         

1442.
Kubicki Mateusz
Kapitan ostatni opuszcza swój statek... : Józef Władysław Bednarz (1879 - 1939) / Mateusz Kubicki. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, Oddział IPN - KŚZpNP w Gdańsku. – 103, [1] s., fot. [16] , 24 cm.. – (publikacja gdańskiego oddziału IPN ; tom 73)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-622-0

Czyt. IPN Gd. 73 (2798/5)
 DO GÓRY   ID: 56623   A: as         

1443.
Kubicki Mateusz
Zbrodnia w Lesie Szpęgawskim 1939 - 1940 / Mateusz Kubicki. – Gdańsk ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, KŚZpNP w Gdańsku, 2019. – 423, [1] s., fot [32], 25 cm.. – (publikacje gdańskiego oddziału IPN ; tom 75)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-747-0

Czyt. IPN Gd. 75 (2857/1)
 DO GÓRY   ID: 56625   A: as         

1444.
Kubów Władysław
Polacy i Ukraińcy na Podolu : Tragedia Polaków w Berezowicy Małej koło Zbaraża / Władysław Kubów. – Wyd. 3 rozsz. i popr. . – Wrocław : Wydawnictwo NORTOM, 1997. – 165, [23] s. , il. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85829-66-0

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 26 (Blich 1320)
 DO GÓRY   ID: 27628   A: ku         

1445.
Kubów Władysław
Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża : wspomnienia / Wałdysław Kubów. – Wyd. 2. – Warszawa : [b. w.], 1994. – 120, [16] s., il. ; 20 cm

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 27 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27625   A: ku         

1446.
Kubów Władysław
Terroryzm na Podolu Zachodnim / Władysław Kubów. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2008. – 276 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60093-54-2

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 25 (1975)
 DO GÓRY   ID: 27584   A: ku         

1447.
Kubrak Zygmunt
39 Pułk Piechoty / Zygmunt Kubrak . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks ; przy współpr. Dowództwa Wojsk Lądowych, 1999. – 43, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 109)
Uwagi: ISBN 83-87103-84-5

Z 631 I 109 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33415   A: ms         

1448.
Kucharski Janusz
Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych / Janusz Kucharski . – Kielce : Agencja "JP" s.c., 2009. – 76, [4] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61852-01-8

Czyt. VII-6 Inne Form. 6
 DO GÓRY   ID: 27462   A: ms         

1449.
Kucharski Jerzy
Zanim odejdziemy : zapiski z konspiracji 1939-1947 NOW NSZ AK okręgów Radom i Łódź / Jerzy Kucharski . – Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Oaza, [po 1994]. – 264 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-85363-10-6

Z 110 I (1738)
 DO GÓRY   ID: 33111   A: ms         

1450.
Kucharski Wojciech
Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945- 1974 / Wojciech Kucharski. – Warszawa : IPN, 2019 . – 527, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-546-9

Czyt. II-1 Varia 125 (2798/5)
 DO GÓRY   ID: 55929   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm