L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1451.
Majchrzak Grzegorz
Kontakt operacyjny "Delegat" vel "Libella" / Grzegorz Majchrzak. – Warszawa : IPN, 2009. – 224 s. ; 28 cm. – (Studia i Materiały ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-040-9

Czyt. II-1 St. I Mat. 14 (2032)
Z 2023 III (2032)
 DO GÓRY   ID: 26473   A: ar         

1452.
Majchrzak Grzegorz
"Solidarność" na celowniku : wybrane operacje SB przeciwko związkowi i jego działaczom / Grzegorz Majchrzak. – [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016. – 309, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7785-878-3

(2799)
 DO GÓRY   ID: 55756   A: ar         

1453.
Majchrzak Grzegorz
Z dziejów "Tygodnika Solidarność" : rozpracowanie "Tygodnika Solidarność" przez Służbę Bezpieczeństwa 1980-1982 / Grzegorz Majchrzak. – Warszawa : IPN, 2007. – 182 s. ; 28 cm. – (Studia i Materiały ; t. 11)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-33-5

Czyt. II-1 St. I Mat. 11 (1916)
Z 2022 III (1916)
 DO GÓRY   ID: 26469   A: ar          SOLIDAR

1454.
Majdański Kazimierz
"Będziecie moimi świadkami ..." / Arcybiskup Kazimierz Majdański. – Wyd. 3. – Łomianki : Fundacja "Pomoc Rodzinie", 1999. – 212, [18] s. ; 19 cm
Uwagi: ISBN 83-87823-04-X

Z 176 I (1803)
 DO GÓRY   ID: 33234   A: ms         

1455.
Majewski Marcin
Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku / Marcin Majewski. – Warszawa : IPN, 2011. – 254, [1] s., [16] s. tabl. (w tym kolor.), il. ; 22 cm. – (Monografie ; t. 75)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-280-9

Czyt. II-1 Mon. 75 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36021   A: ms         

1456.
Majka Jerzy
17 Pułk Piechoty / Jerzy Majka . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks ; przy współpr. Redakcji "Zbroi", 1992. – 48, [4] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 24)
Uwagi: ISBN 83-85621-21-0

Z 631 I 24 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33408   A: ms         

1457.
Majka Jerzy
Garnizon Rzeszów : w latach 1918-1939 / Jerzy Majka. – Rzeszów : Libra, 2005. – 444, [2] s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88085-21-2

Czyt. VI-2 Wojsk. II RP 6 (1730)
 DO GÓRY   ID: 27233   A: ms         

1458.
Majka Jerzy
Strzelcy : z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie / Jerzy Majka . – Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2006. – 64 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-89183-21-8

Z 842 I
 DO GÓRY   ID: 48439   A: ms         

1459.
Majka Robert
Nieznany prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Juliusz Nowina-Sokolnicki / Robert Majka . – Poznań : Wydawnictwo Wers : Bonami Wydawnictwo-Drukarnia, 2006. – 142 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86906-59-6 (Wers) ; ISBN 83-89621-41-X (Bonami)

Z 768 I (2499)
 DO GÓRY   ID: 44223   A: ms         

1460.
Major Adam
Płonący stos / Adam Major. – Warszawa : Atrak, 1996. – 176 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86713-13-5

Czyt. X-2 Kresy Wsp. 13
 DO GÓRY   ID: 46905   A: ms         

1461.
Maksimiuk Diana
Rok 1956 w Polsce : sądy, prokuratury, prawo karne / Diana Maksimiuk. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2016. – 357 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 22)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-37-6

Czyt. IPN E.A. Bi 22
 DO GÓRY   ID: 54804   A: as         

1462.
Makulec Wacław
25 Pułk Piechoty / Wacław Makulec. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks ; przy współpr. Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy PAN oraz Zarządu XII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 1995. – 45, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 34)
Uwagi: ISBN 83-85621-80-6

Z 631 I 34 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33410   A: ms         

1463.
Makuszyński Kornel
"Bo Polska zapamięta najdroższe swe chłopięta!" : wiersze i piosenki żołnierskie 1919-1920 / Kornel Makuszyński ; oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. – Warszawa : Miasto Stołeczne, 2005. – 136 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-922369-6-3

Z 130 I (1713)
 DO GÓRY   ID: 33174   A: ms         

1464.
Malarski pamiętnik Feliksa Mostowicza : katalog wystawy, Feliks Mostowicz - painted memoirs : an exhibition catalogue / [aut. tekstu i katalogu Anna Milewska-Młynik ; red. Andrzej Stawarz ; tł.: "Tłumacz-Tekst"]. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2005. – 64 s. il. ; 24 cm. – (Katalogi Zbiorów Muzeum Niepodległości ; t. 3 )
Uwagi: ISBN 83-87516-50-3

Z 2106 III (2220/11)
 DO GÓRY   ID: 34326   A: ms         

1465.
Malewski Czesław, Surwiło Jerzy
Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie / Czesław Malewski, Jerzy Surwiło. – Wilno : ZSA "Kurier Wileński", 1997. – 31 s., il. ; 20 x 29 cm

Z 2157 III (1710)
 DO GÓRY   ID: 45768   A: ms         

1466.
Malewski Czesław
Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku : powiat Lidzki / Czesław Malewski. – Wilno : Czesław Malewski, 2005. – 305 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 8388900129

Z 1298 II (2432)
 DO GÓRY   ID: 41027   A: ms         

1467.
Malewski Jerzy
Ptasznik z Wilna : o Józefie Mackiewiczu / Jerzy Malewski. – Kraków : Wydawnictwo Arka, 1991. – 519 [3] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 8585123407

Czyt. I-4 Biografie 22 (2654)
 DO GÓRY   ID: 53669   A: ku         

1468.
Malik Andrzej
"Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy..." : Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huty im. Lenina (sierpień 1980 - grudzień 1981) / Andrzej Malik . – Warszawa : IPN, 2013. – 328 s., il. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 92)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-474-2

Czyt. II-1 Mon. 92 (2384)
Czyt. IX-7 Sol. Og. 14
 DO GÓRY   ID: 41833   A: ms          SOLIDAR

1469.
Malik Andrzej
Nowohucka Solidarność : polski fenomen lat 80 / Andrzej Malik . – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. – 66, [1] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności ; t. 3)
Uwagi: ISBN 978-83-7638-475-7

Czyt. IX-7 Sol. Og. 23_3
Z 1303_3 II
 DO GÓRY   ID: 46748   A: ms          SOLIDAR

1470.
Maliszewska Magdalena, Rewicka Berenika
Kobiety Małopolskiej Solidarności / Magdalena Maliszewska, Berenika Rewicka. – [Kraków] : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982-1983, [2015]. – 263, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-927061-2-0

Czyt. IX-7. Sol. Reg. 23
 DO GÓRY   ID: 52163   A: dw          SOLIDAR

1471.
Mała Polska : krakowski podziemny tygodnik niezależny 1983-1989 reedycja w 20. rocznicę wydania ostatniego numeru (27 II 1989) / przygot. do dr., red., wstęp Władysław Tyrański. – Wyd. 2 zmienione. – Kraków : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Wojskowych Obozach Specjalnych w latach 1982-1983, 2009. – 798 s. ; 30,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929283-0-0

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 2 (2054)
Z 2068 III (1917)
 DO GÓRY   ID: 27872   A: ms          SOLIDAR

1472.
"Mała stabilizacja" w województwie białostockim 1956-1970 / pod redakcją Marcina Markiewicza. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2012. – 250 s. ; 21 cm. – (Seria Wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 17)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-92-5

Czyt.IPN E.A. Bi 17
 DO GÓRY   ID: 54770   A: as         

1473.
Małaczewski Eugeniusz
Koń na wzgórzu / Eugeniusz Małaczewski. – Wrocław : Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń, 1997. – 39, s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-905649-5-5

Z 101 I
 DO GÓRY   ID: 33085   A: ms         

1474.
Małaśnicka-Miedzianogóra Maria
Róże dla Lone : za wolność Polski i Danii (1939-1945) / Maria Małaśnicka-Miedzianogóra, wprow. Waldemar Grabowski. – Warszawa : IPN, 2015. – 367, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978=83-7629-808-5

Czyt. II-1 Varia 101 (2556)
 DO GÓRY   ID: 50686   A: dw         

1475.
Małopolska : Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej / [red. Aurelia Hołubowska]. – [Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2013]. – 84 s. ; 16,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-64155-00-0

Z 901 I
 DO GÓRY   ID: 53168   A: dw         

1476.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 01 / zespół red. Teodor Gąsiorowski, Andrzej Kuler, Andrzej Zagórski. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1997. – 166, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-904568-7-7

Czyt. I-3 Słow. 32 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27938   A: ku         

1477.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 02 / zespół red. Teodor Gąsiorowski et. al. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1997. – 177 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-904568-9-3

Czyt. I-3 Słow. 33 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27940   A: ku         

1478.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 03 / zespół red. Teodor Gąsiorowski et. al. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1998. – 239 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-909631-3-2

Czyt. I-3 Słow. 34 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27941   A: ku         

1479.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 04 / zespół red. Teodor Gąsiorowski [et al.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – 206, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-909631-7-5

Czyt. I-3 Słow. 35 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27943   A: ku         

1480.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 05 / zespół red. Teodor Gąsiorowski et. al. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – 160 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-912784-2-5

Czyt. I-3 Słow. 36 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27945   A: ku         

1481.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 06 / zespół red. Teodor Gąsiorowski et. al. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2000. – 214 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-912784-8-4

Czyt. I-3 Słow. 37 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27946   A: ku         

1482.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 07 / zespół red. Teodor Gąsiorowski et. al. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2001. – 254, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 912784-5-X

Czyt. I-3 Słow. 38 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27948   A: ku         

1483.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 08 / zespół red. Teodor Gąsiorowski et. al. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2002. – 186 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-88879-06-5

Czyt. I-3 Słow. 39 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27949   A: ku         

1484.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 09 / zespół red. Teodor Gąsiorowski [et al.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2003. – 223, [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-918836-2-0

Czyt. I-3 Słow. 42
 DO GÓRY   ID: 53153   A: dw         

1485.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 10 / Zespół red. Teodor Gąsiorowski, Andrzej Kuler, Andrzej Zagórski. – Kraków : Barbara - B. Gąsiorowska, 2004. – 214 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-918836-6-3

Czyt. I-3 Słow. 40 (1627)
 DO GÓRY   ID: 27950   A: ku         

1486.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 12 / zespół red. Teodor Gąsiorowski, Janusz Wojtycza, Andrzej Zagórski. – Kraków: BARBARA - B. Gąsiorowska, 2007. – 209, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60991-04-6

Czyt. I-3 Słow. 43
 DO GÓRY   ID: 53155   A: dw         

1487.
Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939-1956 : t. 16 / red. Teodor Gąsiorowski. – Kraków : BARBARA - B. Gąsiorowska, 2012. – 169, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60991-15-2

Czyt. I-3 Słow. 41
 DO GÓRY   ID: 53157   A: dw         

1488.
Manvell Roger, Fraenkel Heinrich
Spisek Canarisa / Roger Manvell, Heinrich Fraenkel. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1991. – 350, [1] s.; 16 cm.
Uwagi: ISBN 83-218-0906-5

Czyt. Z 9826 I (2876/349)
 DO GÓRY   ID: 56277   A: as         

1489.
Mapa terroru : śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim (1945-1956) / pod redakcją Karola Nawrockiego ; opracował zespół Robert Chrzanowski, Daniel Czerwiński, Krzysztof Filip, Waldemar Kowalski, Marcin Węgliński . – Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. – 270 stron : faksymilia, fotografie ; 31 cm. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 57)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-048-8

Czyt. IPN E.A. Albumy 18
 DO GÓRY   ID: 55065   A: as         

1490.
Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna
Kobiety w obronie Warszawy : Ochotnicza Legia Kobiet (1918-1922) i Wojskowa Służba Kobiet ZWZ-AK (1939-1945) / Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk. – Warszawa : IPN, 2016. – 431, [1] s., [16] s. fot. ; 22 cm. – (Monografie ; t. 116)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-980-8

Czyt. II-1 Mon. 116
 DO GÓRY   ID: 53886   A: dw         

1491.
Marcinkowski Mieczysław
Wbrew losowi : Z partyzantki i tułaczki 1939-1945 / do druku przygotowali Grzegorz Ostasz i Marek Nalepa. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie ; Politechnika Rzeszowska ; Uniwersytet Rzeszowski , 2014. – 376 s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-757-6
Wbrew losowi

Czyt. IPN E.A. Rz 20
 DO GÓRY   ID: 54786   A: gm         

1492.
Mardyła Przemysław ks.
Opór społeczny i konspiracja proweniencji narodowej na terenie Skawiny w latach 1945-1956 / ks. Przemysław Mardyła. – Kraków : IPN, 2017. – 191 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-350-2
 DO GÓRY   ID: 55747   A: ar         

1493.
Mardyła Przemysław
Duszpasterstwo w czasach stalinowskich : władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956 / Przemysław Mardyła, ks.. – Kraków : Wydawnictwo WAM ; IPN, 2009. – 497 [1] s. ; 24 cm. – (Kościół w Okowach)
Uwagi: ISBN 978-83-7505-419-4

Czyt. II-1 Koś. w Ok. 2 (2074)
 DO GÓRY   ID: 34178   A: ku         

1494.
Marecki Józef
Kościół i klasztor kapucynów w Krakowie : przewodnik / Józef Marecki. – Kraków : Klasztor Kapucynów w Krakowie , 1995. – 87, [1] s. : il. kolor., fot., pl., portr. ; 20 cm.
Uwagi: 300 lat Zakonu o.o. Kapucynów w Krakowie, 1695-1995. ISBN 83-904476-0-6

Czyt. Z 9745 I (2876/213)
 DO GÓRY   ID: 56166   A: as         

1495.
Marecki Józef
Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego : komuniści przeciw religii po 1944 roku / Józef Marecki, ks.. – Kraków : Wydawnictwo WAM ; IPN, 2009. – 274 [1] s. ; 25 cm. – (Kościół w Okowach)
Uwagi: ISBN 978-83-7505-756-0

Czyt. II-1 Koś. w Ok. 3 (2241)
 DO GÓRY   ID: 34180   A: ku         

1496.
Marecki Józef
Zakony pod presją bezpieki : aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego 1944-1975 / Józef Marecki, ks.. – Kraków : Wydawnictwo WAM : IPN, 2009. – 688, [1] s. ; 25 cm. – (Kościół w Okowach)
Uwagi: ISBN 978-83-75-05-399-9

Czyt. II-1 Koś. w Ok. 1 (2074)
 DO GÓRY   ID: 34177   A: ku          SOLIDAR

1497.
Marek Franciszek Antoni , Ciszek Zygmunt
Syn śląskiej ziemi : arcybiskup Józef Feliks Gawlina / Franciszek Antoni Marek, Zygmunt Ciszek. – Racibórz : Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej , 2005. – 76 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-90-3389-2-0

Czyt. Z 9790 I (2876/318)
 DO GÓRY   ID: 56232   A: as         

1498.
Marek Łucja, Bortlik-Dźwierzyńska Monika
Za Marksem bez Boga : laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945-1989 / Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska. – Warszawa : IPN, 2014. – 375, [1] s. ; 29,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-743-9

Czyt. II-1 Albumy 67 (2603)
Z 2167 (2603)
 DO GÓRY   ID: 49625   A: dw          SOLIDAR

1499.
Marek Łucja, Bortlik-Dźwierzyńska Monika
Za Marksem bez Boga : laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945-1989 / Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska. – Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014. – 375, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-743-9

Czyt. IPN E.A. Albumy 13
 DO GÓRY   ID: 55070   A: as         

1500.
Marek Łucja, Trąba Mariusz, ks.
Przypadek ks. Brunona Magotta : Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa / Łucja Marek, Mariusz Trąba, ks.. – Katowice : IPN, 2010. – 304 [1] ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-154-3

Czyt. II-1 Varia 119
 DO GÓRY   ID: 53671   A: ku         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm