L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1601.
Materiały źródłowe do dziejów sybirackich : ze zbiorów Komisji Historycznej Związku Sybiraków Oddział w Krakowie / wybór i oprac. Zespół Komisji Historycznej Związku Sybiraków Oddział w Krakowie. – Kraków : Związek Sybiraków Oddział w Krakowie, 1995. – 182, [1] s. ; 20,5 cm. – (Listy z Sybiru ; t.2 : cz. I.)
Uwagi: ISBN 83-904568-5-0

Czyt. VII-11 Rep. sow. 16 (1392)
 DO GÓRY   ID: 27553   A: ms         

1602.
Materski Wojciech
Katyń... nasz ból powszedni / Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ; Oficyna Wydawnicza RYTM. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2008. – 157, [10] s. ; 19,5 cm. – (Biblioteka Armii Krajowej)
Uwagi: ISBN 978-83-7399-278-8

IK_Z_011
 DO GÓRY   ID: 26132   A: ar         

1603.
Materski Wojciech
Tarcza Europy : stosunki polsko - sowieckie 1918 - 1939 / Wojciech Materski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1994. – 386, [2] s., [16] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-05-12680-3

Czyt. Z 9892 I (2876/429)
 DO GÓRY   ID: 56368   A: as         

1604.
Matkowska Ewa
System : obywatel NRD pod nadzorem taajnych służb / Ewa Matkowska. – Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2003. – 167, [1] s., [16] s. tabl. ; 21,5 cm. – (Arcana Historii)
Uwagi: ISBN 83-89243-11-3

CDCN 9/2 I
Czyt. I-6 Sow. 18 (1674)
 DO GÓRY   ID: 16575   A: pl         

1605.
Matwijów Maciej
Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948 / Maciej Matwijów. – Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum , 1996. – 334, [1] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm.
Uwagi: ISBN 83-7095-019-1

Czyt.X-3 Kresy woj.lw.-29 (2876/50)
 DO GÓRY   ID: 55986   A: as         

1606.
Mazanowska Izabela
"Będą was prześladować z mego powodu" : Polityka władz państwowych wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych diecezji chełmińskiej w latach 1956-1970 / Izabela Mazanowska. – IPN , Bydgoszcz-Gdańsk, 2013. – 346 s. [4] ; 24,5 cm.. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 30)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-436-0

Czyt. IPN E.A. Gd 30
 DO GÓRY   ID: 55081   A: gm         

1607.
Mazur Grzegorz , Węgierski Jerzy
Konspiracja lwowska 1939 - 1944 : słownik biograficzny / Grzegorz Mazur , Jerzy Węgierski. – Katowice : Wydawnictwo Unia , 1997. – 254, [2] s. : portr. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-86250-09-7

Czyt. VII-9 Pr. Konsp. 6 (2876/30)
 DO GÓRY   ID: 55983   A: as         

1608.
Mazur Grzegorz
Życie polityczne polskiego Lwowa 1918-1939 / Grzegorz Mazur . – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2007. – 482, [2] s. ; 24 cm + plan (1 k. ; 42 x 56 cm po złoż. 21 x 14 cm)
Uwagi: ISBN 978-83-7188-947-9

Czyt. X-3 Kresy w. lw. 16
 DO GÓRY   ID: 46924   A: ms         

1609.
Mazur Grzegorz, Rojek Wojciech, Zgórniak Marian
Wojna i okupacja na Podkarpaciu i Podhalu : na obszarze inspektoratu ZWZ-AK Nowy Sącz 1939-1945 / Grzegorz Mazur, Wojciech Rojek, Marian Zgórniak. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. – 409 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86575-52-2

Czyt. VII-4 AK 22 (1342)
 DO GÓRY   ID: 27315   A: ku         

1610.
Mazur Mariusz, Ligarski Sebastian
Cywilizacja komunizmu : Odmiana nadwiślańska 1944-1956 / Mariusz Mazur, Sebastian Ligarski . – Warszawa : IPN, 2016. – 255 s. ; 29,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-003-7

Czyt. IPN E.A. Albumy 44
 DO GÓRY   ID: 54249   A: ku         

1611.
Mazur Zbigniew
Solidarność Ziemi Chrzanowskiej : katalog do wystawy "Od Solidarności do Wolności" - w 25. rocznicę powstania "Solidarności", Chrzanów sierpień-październik 2005 / Zbigniew Mazur . – Chrzanów : Muzeum, 2005. – 97 s., [16] s. tabl. : il. kolor., faks., fot. (w tym kolor.) ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-917760-6-9

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 21
 DO GÓRY   ID: 44937   A: ms          SOLIDAR

1612.
Mazurek Małgorzata
Społeczeństwo kolejki : o doświadczeniach niedoboru 1945-1989 / Mazurek Małgorzata. – Warszawa : Europejskie Centrum Solidarności ; Wydawnictwo Trio, 2010. – 242 [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7436232-0

Z 890 I (2640)
 DO GÓRY   ID: 52774   A: ku          SOLIDAR

1613.
Mączka Józef
Starym szlakiem i inne wiersze / Józef Mączka . – Kraków : TAiWPN Universitas, 2009. – 149, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 97883-242-0869-2

Z 257 I (2220)
 DO GÓRY   ID: 33344   A: ms         

1614.
Memoriał Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych / oprac. tekstu Wojciech Frazik, Tomasz Łabuszewski ; red. Irmina Samulska. – Warszawa : IPN, 2015. – 55, [33] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-851-1

Czyt. II-1 Varia 103 (2551)
 DO GÓRY   ID: 51942   A: dw         

1615.
Mentzel Zbigniew
Pod kreską : Ostatnie kwartały PRL / Mentzel Zbigniew. – Londyn ; Puls Publications, 1990. – 240, s. : 20 cm
Uwagi: ISBN 0 0 907587 53 4
 DO GÓRY   ID: 29842   A: ar          SOLIDAR

1616.
Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989 / wstęp, wybór dokumentów, redakcja Adam Dziurok ; oprac. Kornelia Banaś [et al.]. – Warszawa : IPN, 2004. – 620 s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 13)
Uwagi: ISBN 83-89078-72-4

Czyt. II-1 Dok. 13 (1331)
Z 2 I (1331)
 DO GÓRY   ID: 16517   A: pl          SOLIDAR

1617.
Metropolita Andrzej Szeptycki : studia i materiały / pod red. Andrzeja A. Zięby. – Kraków : Nakładem PAU, 1994. – 274, [18] s., il. : 23 cm . – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej - Polska Akademia Umiejętności ; t.1)
Uwagi: ISBN 83-902528-3-X

Z 1095 II (2157)
 DO GÓRY   ID: 29895   A: ar         

1618.
Mękarski Artur
Między historiozofią a polityką / Artur Mękarski. – Warszawa : IPN, 2011. – 239, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-317-2

Czyt. II-1 Varia 49 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36019   A: ms         

1619.
Mękarski Stefan
Lwów : karta z dziejów Polski / Stefan Mękarski . – Wyd. 2. . – Londyn : Nakł. Koła Lwowian, 1962. – 112, [5] s. ; 21 cm

Czyt. X-3 Kresy w. lw. 23
 DO GÓRY   ID: 47467   A: ms         

1620.
Michalewska-Pawlak Małgorzata
Obywatelskość demokratyczna jako idea normatywna w koncepcjach polityczno-programowych polskiej opozycji w latach 1980-1989 / Małgorzata Michalewska-Pawlak. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010. – 336 s. ; 23 cm
 DO GÓRY   ID: 35053   A: ar          SOLIDAR

1621.
Michalkiewicz Stanisław
Ulubiony ustrój Pana Boga / Stanisław Michalkiewicz ; z przedm. Janusza Szpotańskiego. – Warszawa : Nepo, 1996. – 238, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Ciemnogrodu )
Uwagi: ISBN 83-900118-4-0

Z 102 I (2033/24)
 DO GÓRY   ID: 33088   A: ms         

1622.
Michalski Krzysztof
Działalność Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu PRL i Episkopatu Polski 1980-1989 / Krzysztof Michalski. – Warszawa : IPN, 2012. – 290, [1] s. , [5] fot. ; 21 cm. – (Monografie / IPN ; t. 80)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-345-5

Czyt. II-1 Mon. 80 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36299   A: ku          SOLIDAR

1623.
Michalski Zenon Janusz
Królom był równy / Zenon Janusz Michalski. – Pruszków : Wydawnictwo Vipart, 2005. – 95 s., 17 cm.
Uwagi: ISBN 83-87124-00-1

Czyt. VI-1 JP 40 (2876/455)
 DO GÓRY   ID: 56443   A: as         

1624.
Michałek Wiesława
Zapiski 1939-1944 / wstęp i opracowanie Grzegorz Bębnik. – Katowice : IPN Oddział w Katowicach , 2012. – 200 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-411-7

Czyt. IPN E.A. K 7
 DO GÓRY   ID: 16385   A: pl         

1625.
Michna Agnieszka
Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich : na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947 / S. Agnieszka Michna. – Warszawa : IPN, 2010. – 103, [9] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 61)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-122-2

Czyt. II-1 Mon. 61 (2032)
Z 42 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26532   A: pl         

1626.
Michta Andrew A.
Red Eagle : The Army in Polish Politics, 1944-1988 / Andrew A. Michta. – Stanford, CA : Hoover Institution Press, Stanford University, 1990. – XIV, [2], 270, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 0-8179-8861-0

Z 1390 II (2650)
 DO GÓRY   ID: 52945   A: dw         

1627.
Mieczysław Zając
Dzieje Janka Stawarza kadeta z krakowskiego Prokocimia / Zając Mieczysław . – Kraków-Prokocim : Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, 2006. – 296, s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-920955-4-5

Z 166 I (2028)
 DO GÓRY   ID: 33221   A: ms         

1628.
Miejsca pamięci narodowej w Gminie Gdów : Cmentarze wojenne. Groby żołnierskie. Pomniki. Tablice. / [tekst i oprac. Tadeusz Kulig]. – Gdów : Urząd Gminy Gdów, 2006. – 48 s., il. ; 21 cm. – (Biblioteczka Gdowska ; z. 2)

Z 254 I (2211)
 DO GÓRY   ID: 33327   A: ms         

1629.
Mielczarek Adam et al
Śpiący rycerze : szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych / Adam Mielczarek et al. – Warszawa : Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2006. – 219, [5] s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-924585-0-8, ISBN 978-83-924585-0-0

Z 1312 II
 DO GÓRY   ID: 44228   A: ms         

1630.
Mierzwa Janusz Z.
Kombatancki Kraków 1918-1939 / Janusz Z.Mierzwa . – Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, 2002. – 158, [4] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87853-50-X

Z 825 I (2551)
 DO GÓRY   ID: 46886   A: ms         

1631.
Mierzyńska Maria
Nie pytajcie dlaczego / Maria Mierzyńska . – Tarnów : Wydawnictwo Biblos, 1999. – 331, [3] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-86889-92-6

Czyt. VII-11 Rep. sow. 43 (2033/26)
 DO GÓRY   ID: 27613   A: ms         

1632.
Między ideologią a socjotechniką : kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych - doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie / red. nauk. Magdalena Semczyszyn, Jarosław Syrnyk . – Warszawa : IPN, 2014. – 606 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-638-8

Czyt. II-1 Varia 90 (2470)
 DO GÓRY   ID: 45664   A: ms         

1633.
Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością : Czesi - Polacy - Słowacy 1938/39-1945-1989 / pod red. Petra Blazka, Pawła Jaworskiego, Łukasza Kamińskiego. – Warszawa : IPN, 2009. – 260 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 39 ; cz. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-115-4

Czyt. II-1 Konf. IPN 39 (2032)
Z 1145 II (2032)
 DO GÓRY   ID: 26447   A: ar          SOLIDAR

1634.
Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością : Czesi - Polacy - Słowacy 1938/39-1945-1989 / pod red. Petra Blazka, Pawła Jaworskiego, Łukasza Kamińskiego. – Warszawa : IPN, 2007. – 152 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 31 ; cz. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-36-6

Czyt. II-1 Konf. IPN 31 (1916)
Z 1139 II (1916)
 DO GÓRY   ID: 26440   A: ar         

1635.
Między sierpniem a grudniem : "Solidarność" w Krakowie i Małopolsce w latach 1980-1981 / pod red. Tomasza Gąsowskiego ; przy współpracy Barbary Klich-Kluczewskiej i Janusza Mierzwy. – Kraków : IPN ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska ; Księgarnia Akademicka, 2006. – 259, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-913-5. - [tzw. "czarna seria"]

Czyt. II-1 IPN Kr 22 (1861)
Czyt. IX-7 Sol. Reg. 14
 DO GÓRY   ID: 16602   A: pl          SOLIDAR

1636.
Między solidaryzmem a niepodległością : myśl polityczna solidarności walczącej / red. naukowa Krzysztof Brzechczyn. – Poznań ; Warszawa : IPN Oddział w Poznaniu, 2018. – 190, [1] s., [8] fot. ; 24,5 cm. – (Studia i Materiały Poznańskiego IPN ; t. 44)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-417-2

(2747)
 DO GÓRY   ID: 55707   A: ar         

1637.
Między systemami : społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych 1989 roku : studia i materiały / studia i materiały pod redakcją Marcina Markiewicza i Anny Pyżewskiej. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2014. – 205 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 21)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-33-8

Czyt. IPN E.A. Bi 21
 DO GÓRY   ID: 54803   A: as         

1638.
Między wierszami : antologia poezji drugiego obiegu wydawniczego na Mazowszu (1976-1989) / pod red. Bartłomieja Noszczaka i Konrada Rokickiego. – Warszawa : IPN, 2009. – 156 s. ; 21 cm. – (Mazowsze niepokornych)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-061-4

Czy.t I-5 Ant. 15
 DO GÓRY   ID: 52786   A: ku          SOLIDAR

1639.
Międzyszkolny Komitet Oporu / pod red. Benity Sokołowskiej-Pabjan, Marka Drozda, Waldemara Krasa. – Warszawa : IPN, 2010. – 120 s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-136-9

Czyt. II-1 Albumy 20 (2032)
Z 2034 III(2032)
 DO GÓRY   ID: 26671   A: pl          SOLIDAR

1640.
Migrała Leszek, Szkaradek Andrzej
Nowosądecka "Solidarność" : nasza droga do wolności / Andrzej Szkaradek, Leszek Migrała. – Nowy Sącz : Region Małopolski NSZZ "Solidarność", 2010. – 43, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-921980-5-5

Z 909 I
 DO GÓRY   ID: 53423   A: dw          SOLIDAR

1641.
Mikołajczyk Magdalena
Jak się pisało o historii... : problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lata siedemdziesiątych i osiemdziesiątych / Magdalena Mikołajczyk . – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. – 265, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-213-0

Czyt. IX-12 Dr. ob. 2
 DO GÓRY   ID: 27847   A: ms         

1642.
Mikołajewski Jerzy "Sulima"
Więzień śledczy nr 1025 / Jerzy "Sulima" Mikołajewski. – Kraków : Księgarnia Akademicka ; Muzeum Armii Krajowej ; FCDCN, 2000. – 139, [5] s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-597-0

Czyt. II-2 Varia 9
 DO GÓRY   ID: 27985   A: ku         

1643.
Mikulin Andriej
Koncientracijni tabori w sowietskomu sojuzu / Andriej Mikulin. – Widanija: Zakordonich Czastin Organizacii Ukrainskich Nacionalistiw, 1958. – 226, [1] s. ; 17 cm. – (Biblioteka Ukrainskogo Pidpilnika)
Uwagi: [brak ISBN]
 DO GÓRY   ID: 54317   A: ad         

1644.
Mikulski Teofil
Biogramy jeńców : Kozielsk-Starobielsk-Ostaszków-Ukraina-Zaginieni / Mikulski Teofil. Współpraca red. Stowarzyszenie "Dolnośląska Rodzina Katyńska". – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. – 574, [2] s. ; 18 cm
Uwagi: ISBN 83-229-1939-5

Czyt. VII-12 Katyń 58
 DO GÓRY   ID: 27532   A: ku         

1645.
Mikulski Teofil
Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego / Teofil Mikulski . – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. – 612 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-229-1191-2

Czyt. VII-11 Rep. sow. 17 (Blich. 1320)
 DO GÓRY   ID: 27552   A: ms         

1646.
Milenium czy Tysiąclecie / pod red. Bartłomieja Noszczaka. – Warszawa : IPN, 2006. – 360 s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 83-60464-14-6

Czyt. II-1 Albumy 3 (1846)
Z 2006 III (1846)
 DO GÓRY   ID: 26580   A: pl         

1647.
Milewska Wacława, Nowak Janusz Tadeusz, Zientara Maria
Legiony Polskie 1914-1918 : zarys historii militarnej i politycznej / Wacława Milewska, Janusz Tadeusz Nowak, Maria Zientara. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1998. – 347 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7188-228-9

Czyt. IV-1 LP 5
 DO GÓRY   ID: 27174   A: ar         

1648.
Milewska Wacława, Zientara Maria
Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914-1918 / Wacława Milewska, Maria Zientara. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 1999. – [4], 534, [2] s., [136] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 4)
Uwagi: ISBN 83-7188-350-1

Czyt. II-2 BCDCN 4 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16444   A: pl         

1649.
Milewski Jan Jerzy
Władysław Liniarski (1897-1984) : komendant Białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO / Jan Jerzy Milewski. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2016. – 83. s ; 15 cm x 15 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62357-30-7

Czyt. IPN E.A. Bi Varia 5
 DO GÓRY   ID: 54812   A: as         

1650.
Milewski Stanisław
Ciemne sprawy międzywojnia / Stanisław Milewski. – Warszawa : "Iskry", 2002. – 261, [3] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-207-1701-9

Czyt. Z 9907 I (2876/423)
 DO GÓRY   ID: 56386   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm