L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1751.
Nicieja Stanisław Sławomir
Zadwórze : polskie termopile / Stanisław Sławomir Nicieja. – Kraków : Patria, 2000. – 55 s. ; 16,5 cm. – (Cracovia Leopolis ; t. 2)
Uwagi: ISBN 83-86505-54-0

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 6 (1338)
 DO GÓRY   ID: 27189   A: ar         

1752.
"Nie lękajcie się!" : rozmowy z Janem Pawłem II / André Frossard ; tł. z j. wł. Anna Turowiczowa. – Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana, [dr. 1982]. – 309, [2] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 88-209-1405-0
 DO GÓRY   ID: 54293   A: ku         

1753.
"Nie lękajcie się..." / [red. Józef Baran]. – [b.m.] : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, [2008]. – 36 s. ; 30 cm

Z 2122 III (2215)
 DO GÓRY   ID: 35498   A: ms         

1754.
Nie ma wolności bez pamięci : Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Ryszardowi Terleckiemu / pod redakcją Włodzimierza Bernackiego, Zbigniewa Nawrockiego, wita Pasierbka, Zbigniewa K. Wójcika. – Kraków : Wydawnictwo WAM ; WSF-P "Ignatianum" ; IPN Kraków , 2009. – 812 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7614- 084-1 ; ISBN 978-83-7505-473-6 ; ISBN 978-83-7629-074-4

Czyt. II-1 IPN Kr Varia 7
 DO GÓRY   ID: 55012   A: gm         

1755.
Nie ma życia bez swobody : 30 lat Ruchu Młodej Polski (1979-2009) / red. Kinga Marulewska, Arkadiusz Lewandowski, Arkadiusz Meller. – Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK ; Studenckie Koło Myśli Politycznej, 2009. – 204 s. ; 22,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-9220-069-7

Czyt. IX-6 1976-1980 4 (2211)
 DO GÓRY   ID: 27737   A: ms          SOLIDAR

1756.
"Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2012. – 136, [40] s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-348-6

Czyt. IPN E.A. Rz 8
 DO GÓRY   ID: 54749   A: gm         

1757.
"Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2013. – 152, [56] s. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-439-1

Czyt. IPN E.A. Rz 13
 DO GÓRY   ID: 54754   A: gm         

1758.
"Nie należy dopuszczać do publikacji" : cenzura w PRL / zbiór studiów pod redakcją Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. – 258 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-231-3061-1

Czyt. IX-12 Cenz. 4 (2467)
 DO GÓRY   ID: 44111   A: ms          SOLIDAR

1759.
Nie oddamy Sierpnia : akcja pod Ratuszem / [kurator wystawy Adam Gliksman]. – Kraków : Region Małopolski NSZZ "Solidarność". Małopolski Instytut Kultury, 2010. – 78 s. : il. ; 16x23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-919655-7-3

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 36
 DO GÓRY   ID: 44940   A: ms          SOLIDAR

1760.
Nie tylko Katyń : wystawa okolicznościowa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie kwiecień-sierpień 1991 / Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie ; Federacja Rodzin Katyńskich ; Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej. – Warszawa : 1991. – 38 s. ; 20 cm

IK_Z_013
 DO GÓRY   ID: 26134   A: ar         

1761.
Nie tylko niezłomni i kolaboranci : postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji 1945-1989 / pod red. Tadeusza Wolszy i Przemysława Wójtowicza. – Warszawa : IPN, 2014. – 415, [1] s. 25 cm. – (Dziennikarze Twórcy Naukowcy)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-674-6

Czyt. II-1 DzTwNauk 13 (2470)
 DO GÓRY   ID: 46778   A: ms          SOLIDAR

1762.
Nie tylko partia? : organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989 : geneza, funkcjonowanie, znaczenie / pod red. Tadeusza Ruzikowskiego. – Warszawa : IPN Oddział w Warszawie, 2017. – 660, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-370-0

(2747)
 DO GÓRY   ID: 55715   A: ar         

1763.
Nie tylko walka... : żołnierze Armii Krajowej w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Ślasku / pod red. Grzegorza Kowala [et al.]. – Wrocław: Wydawnictwo "Lena", 2010. – 219 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-932132-0-7

Z 1416 II
 DO GÓRY   ID: 53684   A: dw         

1764.
"Nie umieram bohatersko, ale żyję w pracy i trudzie" : listy ks. Stanisława Żuka z lat 1944-1983 : wybór źródeł / Wstęp , wybór i opracowanie Edyta Chrzanowska, ks. Adam Szot. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2014. – 760 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 19)
Uwagi: ISBN 978-83- 62357-29-1

Czyt. IPN E.A. Bi 19
 DO GÓRY   ID: 54801   A: as         

1765.
Nie zapominamy : świadectwa pamięci o Romanie Brandstaetterze / pod red. Krzysztofa A. Tochmana. – Rzeszów ; Warszawa : IPN Oddział w Rzeszowie, 2017. – 207 s., [16] fot. ; 23,5 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział Rzeszów)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-127-0

(2747)
 DO GÓRY   ID: 55695   A: ar         

1766.
Niebezpieczna wolność : "Uczeń Polski" (1979-1989) : fakty, wspomnienia, dokumenty / pod red. Bartłomieja Noszczaka. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013. – 295, [1] s., [64] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.. – (Warszawa Nie?Pokonana ; t. 6)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-477-3

Czyt. IPN E.A. Wa Niep. 6
 DO GÓRY   ID: 54957   A: as         

1767.
Nieczuja - Ostrowski Bolesław Michał
Inspektorat AK "Maria w walce : z dziejów Inspektoratu Rejonowego "Miś", "Michał", "Maria" , ZWZ - ziemi miechowskiej, olkuskiej i pińczowskiej. / Bolesław Michał Nieczuja-Ostrowski. – Elbląg ; Zalesie Górne : Fundacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Sekcji Obrony Życia Dziecka im. Inspektoratu "Maria" , 2007. – 450 s. : il., err. ; 21 cm.. – (T. 2, Kryptonim "Michał" - "Maria" (1943-VI. 1944). Cz. 2, Komenda Inspektoratu, komendy obwodów, podobwodów, placówek, akcje scaleniowe, powiększenie stanów konspiracyjno-bojowych, oddziały dyspozycyjne, dywersyjno-partyzanckie oraz ich działalność konspiracyjno-bojowa )
Uwagi: ISBN 83-903320-1-9 [autograf autora]

Czyt. VII-4 AK 71 (2876/135)
 DO GÓRY   ID: 55963   A: as         

1768.
Niedźwiedź Anna
Obraz i postać : znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej / Anna Niedźwiedź. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005 . – 310, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-23319-38-3

Z 111 I (1687)
 DO GÓRY   ID: 33113   A: ms         

1769.
Niedźwiedź Anna
The image and the figure : our Lady of Częstochowa in Polish Culture and Popular Religion / Anna Niedźwiedź ; Jagiellonian University Press. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – [14], 196, [2] s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-233-2900-8

Z 1100 II (2136)
 DO GÓRY   ID: 29899   A: ar         

1770.
Niekrasz Juliusz
Z dziejów AK na Śląsku / Juliusz Niekrasz. – Katowice : "Śląsk", Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach ; 1993. – 345, [3] s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-85831-45-2

Czyt. VII-4 AK 77 (2876/315)
 DO GÓRY   ID: 56235   A: as         

1771.
Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 : zapomniane miejsce zbrodni w Krakowie / [autorzy wystawy Joanna Dutka-Kącka, Maciej Zakrzewski]. – Kraków : IPN, 2013. – 28 s., il. ; 21 cm

Czyt. II-1 Albumy 61 (2484)
Z 745 I
 DO GÓRY   ID: 44094   A: ms         

1772.
Niepiękny wiek XX / kom. red. Błażej Brzostek, Jerzy Eisler, Dariusz Jarosz, Krzysztof Kosiński, Tadeusz Wolsza. – Warszawa : IH PAN ; IPN, 2010. – 704 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-148-2

Czyt. II-1 Varia 18 (2032)
Z 1042 II (2032)
 DO GÓRY   ID: 26701   A: pl          SOLIDAR

1773.
Niepodległość / pod red. Marka Gałęzowskiego i Jana M.Rumana. – Warszawa : IPN, 2010. – 320 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Biuletynu IPN ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-149-9

Czyt. II-1 Bibl. BIPN 4 (akc. 2205)
Z 17 I (2205)
 DO GÓRY   ID: 26554   A: pl         

1774.
Niepokora : artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-1990, ilustrowany katalog zbiorów / red. Stefan Figlarowicz [et al.]. – Gdańsk : słowo/obraz terytoria, Muzeum Narodowe, 2006. – 220, [3] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7453-729-2 ; ISBN 83-88669-67-2

Czyt. IX-12 KN 2
 DO GÓRY   ID: 27829   A: ms          SOLIDAR

1775.
Niepokorni : rozmowy o Komitecie Obrony Robotników / Andrzej Friszke, Andrzej Paczkowski. – Kraków : ZNAK, 2008. – 675, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-240-00996-1

Czyt. IX-6 KOR 3 (2640)
 DO GÓRY   ID: 52781   A: ku          SOLIDAR

1776.
"Niepokorny Ciechanów" / zebrał i oprac. Jarosław Wróblewski, wstęp Jan Żaryn. – Ciechanów : Studio Gołąb, 2006. – 206, [2] s. ; 20,5 cm. – ("Nasza Tożsamość" ; t. 1)
Uwagi: ISBN 987-83-924182-1-4

Czyt. IX-7 Sol. Og. 28
 DO GÓRY   ID: 52127   A: dw          SOLIDAR

1777.
Niezabitowski Andrzej
To był tylko etap : wspomnienia z łagrów / Andrzej Niezabitowski . – Kraków : Wydawnictwo Baran Suszczyński Wydawnictwo AA, 1999. – 319, s. [2] s., [15] s. ; 22,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85109-45-5

Czyt. VII-11 Rep. sow. 48
 DO GÓRY   ID: 27605   A: ms         

1778.
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981 : wybór dokumentów / wybór i oprac. Kamil Dworaczek. – Warszawa : IPN, 20125. – 591, [1] s. ; 25 cm. – (Dokumenty ; t. 54)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-395-0

Czyt. II-1 Dok. 54 (2384)
 DO GÓRY   ID: 36366   A: ms          SOLIDAR

1779.
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach w latach 1980-1989 / aut. wystawy: Marek Jończyk, Edyta Krężołek. – Kielce : IPN, 2009. – 31 s. ; 29 cm

Czyt. II-1 Albumy 30 (2114)
 DO GÓRY   ID: 26682   A: pl          SOLIDAR

1780.
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie 1980 - 1989 : obrazy / koncepcja, wybór i oprac. materiałów Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdziałów Jarosław Szarek. – Kraków : IPN, 2010. – 160 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-932380-0-2

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 21 (2205)
 DO GÓRY   ID: 27970   A: ms          SOLIDAR

1781.
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Krakowie w latach 1980-1990 : wybór dokumentów, t. 1 1980-1981 / [red. Henryk Głębocki, Zuzanna Dawidowicz]. – Kraków: Arcana, IPN 2014. – 1427, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60940-43-3

Czyt. IX-8 NZS 6
 DO GÓRY   ID: 46885   A: ms          SOLIDAR

1782.
Niezależne Zrzeszenie Studentów : 1980-1989 obrazy / oprac. Joanna Dutka, Maciej Zakrzewski ; teksty wprow. Jarosław Szarek. – Kraków : IPN, 2010. – 448 s. ; 31 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929900-6-2

Czyt. II-1 Albumy 17 (2091/1)
Czyt. II-1 Albumy 41 (2241)
 DO GÓRY   ID: 26668   A: pl          SOLIDAR

1783.
Niezłomni ludzie kościoła : Sylwetki / pod redakcją Jana Żaryna. – Kraków : IPN ; Wydawnictwo WAM , 2012. – 216 s. ; 24 cm. – (Kościół w okowach)
Uwagi: ISBN 978-83-7505-838-3

Czyt. II-1 Kość. w Ok. 4
 DO GÓRY   ID: 55007   A: gm         

1784.
Nigdy przeciw Bogu : Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich / pod redakcją ks. Józefa Mareckiego i Filipa Musiała. – Kraków : IPN ; Wydawnictwo WAM, 2007. – 818 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7318-992-8

Czyt. II-1 IPN Kr 40
 DO GÓRY   ID: 55003   A: gm         

1785.
Niwiński Piotr
"Za świętą sprawę" : szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" / Piotr Niwiński. – Gdańsk, 2011. – 64 s. ; 23 cm.. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t.21)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-447-6

Czyt. IPN E.A. Gd 21
 DO GÓRY   ID: 54700   A: pk         

1786.
Niwiński Piotr
Okręg Wileński AK w latach 1944-1948 / Piotr Niwiński . – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 1999 r. – [6], 406, [1] s. ; 24 cm. – (O Wolność i Niepodległość)
Uwagi: ISBN 83-7233-057-3

Czyt. VII-4 AK 49
 DO GÓRY   ID: 27432   A: ms         

1787.
Niwiński Piotr
Ponary : miejsce "ludzkiej rzeźni" / Piotr Niwiński. – Warszawa : IPN, 2015. – 32 s. ; 22,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-844-3

Z 1415 II
 DO GÓRY   ID: 53608   A: dw         

1788.
Niziołek Paweł
Płacąc za wolność : wojenne losy rodziny Marcinkiewiczów / Paweł Niziołek. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2015. – 230 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 27)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-69-7

Czyt. IPN E.A. Bi 27
 DO GÓRY   ID: 54808   A: as         

1789.
NKWD i polskie podziemie 1944-1945 : z "teczek specjalnych" Józefa W. Stalina / Alina Fitowa. – Kraków : Universitas, Rosyjska Akademia Nauk, Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki, Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej ; 1998. – 479 [1] s. ; 20,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-7052-920-8

Czyt. VII-11 Rep.sow. 56 (2876/95)
 DO GÓRY   ID: 55946   A: as         

1790.
Nosek Janusz
"Boruta" : Zarys biografii wojskowej generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza / Janusz Nosek. – Zakopane : Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego, 1999. – 175, [1] s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-911664-6-5, ISSN 1426-6539

Czyt. I-4 Biografie 2 (978/153)
 DO GÓRY   ID: 27920   A: ku         

1791.
Noszczak Bartłomiej
Etos gniewu : antykomunistyczne organizacje młodzieżowe w Warszawie (1944-1989) / Bartłomiej Noszczak. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015. – 894, [2] s., [64] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.. – (Warszawa Nie?Pokonana ; t. 11)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-860-3

Czyt. IPN E.A. Wa Niep. 11
 DO GÓRY   ID: 54963   A: as         

1792.
Noszczak Bartłomiej
Polityka państwa wobec kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956 / Bartłomiej Noszczak. – Warszawa : IPN, 2008. – 499 s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 46)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-010-2

Czyt. II-1 Mon. 46 (2211)
Z 1003 II (2211)
 DO GÓRY   ID: 26500   A: ar         

1793.
Nowa Huta - miasto walki i pracy / red. Ryszard Terlecki, Marek Lasota, Jarosław Szarek. – Kraków : IPN, 2002. – 131 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 3)
Uwagi: ISBN 83-7188-586-5

Czyt. II-1 Konf. IPN 3 (1331)
Czyt. IX-6 1976-1980 5
Z 1149 II
 DO GÓRY   ID: 26425   A: ar          SOLIDAR

1794.
Nowa Huta dla wolnej i niepodległej / kurator wystawy i kierownik projektu Paweł Jagło. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014. – 309, [3] s., il. ; 21x29
Uwagi: ISBN 978-83-7577-178-7

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 35 (2505)
 DO GÓRY   ID: 44544   A: ms          SOLIDAR

1795.
Nowacki Janusz
Razem '81 : drugi rok rewolucji Solidarności / Janusz Nowacki ; teksty Agnieszka Łuczak, Andrzej Niziołek . – Poznań : Wydawnictwo Miejskie Posnania : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. – 53, [1] s. : il. ; 21x27 cm
Uwagi: ISBN 978-83-63275-03-7 ; ISBN 978-83-7768-020-9

Czyt. IPN E.A. Albumy 26
 DO GÓRY   ID: 55057   A: as         

1796.
Nowak - Jeziorański Jan (Zdzisław Jeziorański)
Wojna w eterze : wspomnienia T. 1, 1948-1956 / Jan Nowak - Jeziorański. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak , 1991. – 347, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-7006-191-5

Czyt. Z 941 I (2876/101)
 DO GÓRY   ID: 56053   A: as         

1797.
Nowak Edward E.
Kronika kultury niezależnej Małopolski w latach 80-tych XX wieku / Edward E. Nowak. – Kraków : Stowarzyszenie Sieć Solidarności, 2016. – 126 s. ; 24,5 cm. – (Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności ; t. 6)
Uwagi: ISBN 978-83-65056-04-7

(2816)
 DO GÓRY   ID: 55682   A: ar         

1798.
Nowak Edward Edmund
Kronika kultury niezależnej Małopolski w latach 80-tych XX wieku / Edward E. Nowak. – Kraków : Stowarzyszenie Sieć Solidarności, 2016. – 126, [2] s. ; 24 cm. – (Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności ; t. 6)
Uwagi: ISBN 978-83-65056-04-7

Czyt. IX-7 Sol. Og. 23_6 (2695)
 DO GÓRY   ID: 55960   A: as         

1799.
Nowak Edward Edmund
Moja Solidarność : lata 1980-1981 w Nowej Hucie / Edward E. Nowak. – Kraków : FCDCN, 2015. – 281, [3] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7638-685-0

Czyt. I-4 Biografie 21
 DO GÓRY   ID: 53422   A: dw          SOLIDAR

1800.
Nowak Eugeniusz Piotr
Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939 / Eugeniusz Piotr Nowak. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – 357, [3] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-912784-0-9

Czyt. VI-2 Wojsk. II RP 1
 DO GÓRY   ID: 27223   A: ms         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm