L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1801.
Nowak Janusz Tadeusz
Tarcze Legionów Polskich 1915-1917 r. w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Janusz Tadeusz Nowak. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006. – 141, [1] s. ; 24,5 cm. – (Katalog zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa ; nr 1)
Uwagi: ISBN 83-89599-92-9, 978-83-89599-92-6

(2816)
 DO GÓRY   ID: 55683   A: ar         

1802.
Nowak Janusz Tadeusz
Wokół Oleandrów / Janusz Tadeusz Nowak . – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014. – 75, [1] s. ; 26 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7577-115-2

Z 2161 III
 DO GÓRY   ID: 46593   A: ms         

1803.
Nowak Tadeusz
Zanim powstała "Solidarność" : posł. Józef Życiński / Tadeusz Nowak. – Lublin : Norbertinum, 2005. – 118, [1] s. : fot. ; 17 cm.
Uwagi: ISBN 83-7222-236-3

Czyt. IX-6 1976-1980 10 (2876/505)
 DO GÓRY   ID: 56383   A: as         

1804.
Nowakowski Józef ps. "Łabędź"
Akowskie tematy : placówka AK Strzyżów "Śliwa" 88 B / Józef Nowakowski ps. "Łabędź". – Strzyżów : Wydawnictwo Forum Dyskusyjnego "Kontrapunkt" , 2006. – 476 [2] s. , 23,5 cm.
Uwagi: ISBN 83-86744-25-1 (dedykacja autora)

Czyt. VII-4 AK 71 (2876/136)
 DO GÓRY   ID: 55964   A: as         

1805.
Nowakowski Józef
Przemysław Barthel de Weydenthal : życie i czyny zapomnianego bądkowianina / Józef Nowakowski . – Włocławek, [Urząd Marszałkowski w Toruniu], 2009. – 118 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-87144-69-2

Czyt. IV-1 LP 19 (2457)
 DO GÓRY   ID: 45648   A: ms         

1806.
Nowakowski Marek
Raport o stanie wojennym / Marek Nowakowski. – Białystok : Zakłady Wydawnicze Versus, 1990. – 181, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7045-003-2

Z 526 I
 DO GÓRY   ID: 34149   A: ms          SOLIDAR

1807.
Nowakowski Marek
Raport o stanie wojennym / Marek Nowakowski. – Białystok : "Versus", 1990. – 181, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-70450-032

Z 489 I (2050)
 DO GÓRY   ID: 34101   A: ms         

1808.
Nowakowski Marek
Mój słownik PRL-u / Marka Nowakowski, il. Andrzej Krauze. – Warszawa : IPN, 2012. – 165, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-360-8

Czyt. II-1 Varia 91 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36285   A: ku          SOLIDAR

1809.
Nowe zniewolenie = Another captivity : obława augustowska : lipiec 1945 = the Augustów Roundup : July 1945 / pod red. Ewy Rogalewskiej ; [tł. na jęz. ang. Piotr Styk, Maria Fengler]. – Białystok : Instytut Pamięci Narodowej, 2016. – 335 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62357-10-9

Czyt. IPN E.A. Albumy 6
 DO GÓRY   ID: 55077   A: as         

1810.
Nowenna za przyczyną sługi bożego ks. Władysława Bukowińskiego / [redaktor serii Ks. Vitold-Yosif Kovaliv]. – Biały Dunajec ; Ostróg, "Wołanie z Wołynia" 2014. – 62, [1] s. ; 16 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 84)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-61-4

Czyt. X-9 Bibl. WW 84 (2474)
 DO GÓRY   ID: 45858   A: ms         

1811.
Nowik Grzegorz
Staż nad Wisłą : Blok "Bazylika" Okręg Szarych Szeregów Warszawa-Praga 1944 ; t. 3 / Grzegorz Nowik. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001. – [4], 1049-1734 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-88794-55-8

Czyt. VII-7 SzSz 9
 DO GÓRY   ID: 27459   A: ku         

1812.
Nowik Grzegorz
Staż nad Wisłą : Okręg Szarych Szeregów Warszawa-Praga 1939-1942 ; t. 1 / Grzegorz Nowik. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001. – 511, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-88794-55-8

Czyt. VII-7 SzSz 8
 DO GÓRY   ID: 27461   A: ku         

1813.
Nowik Grzegorz
Straż nad Wisłą : Hufce grup szturmowych bojowych szkół i Zawiszy na Pradze 1942-1944 ; t. 2 / Grzegorz Nowik. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001. – [4], 517-1038, [4] s. , il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-88794-55-8

Czyt. VII-7 SzSz 7
 DO GÓRY   ID: 27463   A: ku         

1814.
Nowina-Sokolnicki Juliusz
Na marginesie sprawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego o Ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrze Ostoi-Starzewskim / Juliusz Nowina-Sokolnicki . – Poznań : Wydawnictwo Wers, 2002. – 61, [3] s. ; 21 cm. – (Rewizja Historii ; t. 21)

Z 179 I (2141)
 DO GÓRY   ID: 33230   A: ms         

1815.
Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - Sybiracy i młodzież / Hubert Chudzio , Zygmunt Kolenda , Kulpińska Joanna red. . – Kraków : Polska Akademia Umiejętności , 2017. – 428 s. ; 23, 5 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-7676-270-8

Czyt. VII -11 Rep. sow. 58 (2876/199)
 DO GÓRY   ID: 56135   A: as         

1816.
NSZ : dokumenty, relacje, wspomnienia / [wyb. red. i oprac. Maciej Szymański et al.] . – Warszawa : [Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Zarząd Główny], 2000. . – 365, [3] s., il. : 23 cm. – (Biblioteczka "Szczerbca")
Uwagi: ISBN 83-911-017-3-8

Czyt. VII-6 Inne form. 18 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29824   A: ar         

1817.
NSZZ "Solidarność" 1980-1989 : Polska północna ; t. 3 / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry. – Warszawa : IPN, 2010. – 877, [35] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-173-4

Czyt. II-1 Varia 33 (2205)
Z 1175 II (2205)
 DO GÓRY   ID: 26407   A: ar          SOLIDAR

1818.
NSZZ "Solidarność" 1980-1989 : Polska środkowo - wschodnia ; t. 5 / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry. – Warszawa : IPN, 2010. – 934, [10] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-169-7

Czyt. II-1 Varia 35 (2205)
Z 1177 II (2205)
 DO GÓRY   ID: 26408   A: ar          SOLIDAR

1819.
NSZZ "Solidarność" 1980-1989 : Polska zachodnia ; t. 4 / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry. – Warszawa : IPN, 2010. – 681, [15] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-174-1

Czyt. II-1 Varia 34 (2205)
Z 1176 II (2205)
 DO GÓRY   ID: 26405   A: ar          SOLIDAR

1820.
NSZZ "Solidarność" 1980-1989 : ruch społeczny ; t. 2 / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry. – Warszawa : IPN, 2010. – 647, [25] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-127-7

Czyt. II-1 Varia 32 (2205)
Z 1174 II
 DO GÓRY   ID: 26404   A: ar          SOLIDAR

1821.
NSZZ "Solidarność" 1980-1989 : tom 6: Polska południowa / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry. – Warszawa : IPN, 2010. – 976, [25] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-175-8

Czyt. II-1 Varia 36 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28193   A: ku          SOLIDAR

1822.
NSZZ "Solidarność" 1980-1989 : wokół "Solidarności" ; t. 7 / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry. – Warszawa : IPN, 2010. – 540, [33] s.
Uwagi: ISBN 978-83-7629-176-5

Czyt. II-1 Varia 37 (2205)
Z 1179 II (2205)
 DO GÓRY   ID: 26406   A: ar          SOLIDAR

1823.
NSZZ "Solidarność" Krakowskiej Służby Zdrowia w latach 1980-1989 : wspomnienia uczestników / Rybakowa Maria [et al.]. – Kraków : [Wydawnictwo Medyczne Kraków], 2006. – 185 [1] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-60305-02-1

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 8
 DO GÓRY   ID: 27757   A: ku          SOLIDAR

1824.
NSZZ "Solidarność" Małopolska w materiałach Służby Bezpieczeństwa : Wybór dokumentów / wybór i oprac. Cecylia Kuta, wstęp Jarosław Szarek. – Kraków : IPN, 2011. – 784 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62977-16-1

Czyt. II-1 IPN Kr 31 (2308)
 DO GÓRY   ID: 35516   A: ku          SOLIDAR

1825.
NSZZ "Solidarność" w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1980-1981 / wstęp, wybór i opracowanie Sebastian Pilarski, Robert Rabiega. – Warszawa ; Łódź : IPN, 2010. – 712, [1] s., [16] s. il. ; 24,5 cm. – (Dokumenty ; t. 48)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-214-4

Czyt. II-1 Dok. 48 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28199   A: ms          SOLIDAR

1826.
NSZZ "Solidarność" na Lubelszczyźnie 1980-1981 : Wybór źródeł / wstęp, wybór źródeł i opracowanie Małgorzata Choma-Jusińska, Marcin Dąbrowski. – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2011. – 368 s. , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-319-6

Czyt. IPN E. A. Lu 7
 DO GÓRY   ID: 54927   A: gm         

1827.
O Niepodległą - rok 1914

Czyt. IPN E.A. Wr 17
 DO GÓRY   ID: 54841   A: as         

1828.
O Niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921 / oprac. Mirosława Pałaszewska. – Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2005. – 235 s., (XXXVI) s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-87516-48-1

Z 1159 II (2220)
 DO GÓRY   ID: 32669   A: ms         

1829.
O niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921, Zbiory ikonograficzne ; t. 3 / oprac. Regina Madej-Janiszek. – Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2008. – 240 s. ; 24 cm. – (Katalog Zbiorów Muzeum Niepodległości ; t. 6)
Uwagi: ISBN 978-83-87516-85-7

Z 1170 II (2220)
 DO GÓRY   ID: 32696   A: ms         

1830.
O Niepodległą : 1914 rok / koncepcja i oprac. Jerzy Kirszak, Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014. – [28] s. ; 22 x 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-97-2

Czyt. IPN E.A. Wr 17
 DO GÓRY   ID: 54842   A: as         

1831.
O take Polske... : 100 dowcipów o Lechu Wałęsie. – Białystok : Agencja Wydawnicza "Assunta", 1991. – 121, [3] s. ; 14 cm

Z 641 I
 DO GÓRY   ID: 35547   A: ms         

1832.
"Oaza wolności" : duszpasterstwa akademickie w latach siedemdziesiątych XX w. / materiały pokonferencyjne pod redakcją Marty Marcinkiewicz. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2011. – 134 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-37-2

Czyt. IPN E.A. Sz 5
 DO GÓRY   ID: 54864   A: gm         

1833.
Obara Teofil
Dziennik z Wykusu / Teofil Obara. – Kielce : Dom Środowisk Twórczych, 1989. – 78 s. ; 21 cm

Z 918 I
 DO GÓRY   ID: 53688   A: dw         

1834.
Obertyńska Beata
W domu niewoli / Beata Obertyńska (Marta Rudzka). – 1 wyd. krajowe. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1990. – 356, [4] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-211-1404-0

Czyt. VII-11 Rep. sow. 54
 DO GÓRY   ID: 47436   A: ms         

1835.
Obertyńska Beata
Liryki najpiękniejsze / Beata Obertyńska ; wybór Aleksander Madyda ; oprac. graf. serii Iwona Chmielewska. – Toruń : Algo, 1999. – 44, [3] s. ; 17 cm
Uwagi: ISBN 83-88033-24-7

Z 216I (2033/27)
 DO GÓRY   ID: 33296   A: ms         

1836.
Obertyński Edward
Walcząca Gdynia : 1939-1945 / Edward Obertyński. – Gdynia : Towarzystwo Miłośników Gdyni, 2002. – 87 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Gdyńskie 1)
Uwagi: ISBN 83-909747-6-2

Z 71 I (1783)
 DO GÓRY   ID: 33002   A: ku         

1837.
Obieg NOW-ej / wybór i oprac. Łukasz Bertram. – Warszawa : IPN, 2013 . – 287 s. : il. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-560-2

Czyt. II-1 Varia 82 (2470)
 DO GÓRY   ID: 44077   A: ms          SOLIDAR

1838.
Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana / red. Jacek Zygmunt Sawicki i Tomasz Stempowski. – Warszawa : IPN, 2010. – 222 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-168-0

Czyt. II-1 Albumy 32 (2205)
Z 2018 III (2205)
 DO GÓRY   ID: 26422   A: ar         

1839.
Oblicza marca 1968 / pod red. Konrada Rokickiego i Sławomira Stępnia. – Warszawa : IPN, 2004. – 251, [1] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 15)
Uwagi: ISBN 83-89078-43-0

Czyt. II-1 Konf. IPN 15 (1620)
Czyt. IX-4 1968 3
 DO GÓRY   ID: 26426   A: ar          SOLIDAR

1840.
Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012 / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek ; [aut. Dariusz Asienkiewicz et al.. – Zielona Góra [etc.] : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida [etc.], 2013.. – 445 s. : il. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-88336-95-9

Czyt. IPN E.A. Po Varia 1
 DO GÓRY   ID: 54902   A: as         

1841.
Oblicza totalitaryzmu : polskie doświadczenie z agresją III Rzeszy i ZSRR / koncepcja i koord. meryt. Zbigniew Gluza. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej ; Ośrodek Karta ; Dom Spotkań z Historią, 2016. – 223, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-986-0

Czyt. IPN E.A. Albumy 42
 DO GÓRY   ID: 55031   A: as         

1842.
Obodziński Mieczysław
...powiesz, że chcesz do Polski - rozstrzelają... / Mieczysław Obodziński . – Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994. – 63, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-85185-15-1

K 69 III
 DO GÓRY   ID: 46762   A: ms         

1843.
Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów / pod red. Rafała Sierchuły. – Warszawa : IPN, 2010. – 282, [9] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-145-1

Czyt. II-1 Varia 2 (2032)
Czyt. VII-6 Inne Form. 3
 DO GÓRY   ID: 26685   A: pl         

1844.
Obóz pracy w Świętochłowicach w 1945 roku : dokumenty, zeznania, relacje, listy / wybór, wstęp i oprac. Adam Dziurak. – Warszawa : IPN, 2002. – 247 s. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 7)
Uwagi: ISBN 83-915983-6-5

Czyt. II-1 Dok. 7 (1331)
Z 43 I (1331)
 DO GÓRY   ID: 16512   A: pl         

1845.
Obóz w Potulicach - aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów / pod red. Alicji Paczoskiej. – Bydgoszcz : IPN, 2005. – 83, [7] s. ; 29 cm. – (Materiały pomocnicze IPN ; t. 5)

Czyt. II-1 Mat. Pom. IPN 5 (1681)
Z 2025 III (1681)
 DO GÓRY   ID: 26560   A: pl         

1846.
Obraz Władzy w literaturze, Teatrze i filmie : studia / pod red. Mariusza Mazura i Sebastiana Ligarskiego. – Warszawa : IPN, 2015. – 328 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-783-5

Czyt. II-1 DzTwNauk 16
 DO GÓRY   ID: 51624   A: dw         

1847.
Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie : studia / pod redakcją Mariusza Mazura i Sebastiana Ligarskiego . – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015.. – 328 s. ; 21 cm.. – (Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-783-5

Czyt. IPN E.A. Wa Varia 19
 DO GÓRY   ID: 54997   A: as         

1848.
Obrona Lwowa : organizacja listopadowej obrony Lwowa. Ewidencja uczestników walk. Lista strat ; t. 3 / przyg. Jarosław Waniorek. – Warszawa : Volumen, 1994. – 444, [3] s. ; 24 cm. – (O wolność i niepodległość)
Uwagi: ISBN 83-85218-64-5

Czyt. V-1 Pol.i Ukr. 3 (2078/9)
 DO GÓRY   ID: 27183   A: ar         

1849.
Obrona Lwowa : źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920 ; t. 1 / przyg. Jarosław Waniorek. – Warszawa : Volumen, 1991. – 363 s. ; 24 cm. – (O wolność i niepodległość)
Uwagi: ISBN 83-85218-24-6

Czyt. V-1 Pol.i Ukr. 1 (2078/9)
 DO GÓRY   ID: 27181   A: ar         

1850.
Obrona Lwowa : źródła do dziejów walk o Lwów i województwa południowo-wschodnie 1918-1920 ; t. 2 / przyg. Jarosław Waniorek. – Warszawa : Volumen, 1993. – 864 s. ; 24 cm. – (O wolność i niepodległość)
Uwagi: ISBN 83-85218-56-4

Czyt. V-1 Pol.i Ukr. 2 (2078/9)
 DO GÓRY   ID: 27182   A: ar         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm