L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

1851.
Obrona Warszawy 1939 : we wspomnieniach / Mieczysław Cieplewicz, Eugeniusz Kozłowski oprac. . – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej , 1984. – 417 s. [3] ; 19,5 cm
Uwagi: ISBN 83-11-07128-4

Czyt. VII-1 1939 28 (2876/81)
 DO GÓRY   ID: 55937   A: as         

1852.
Obrzeża społeczne Warszawy w latach 1945-1989 : studia i materiały / pod red. Patryka Pleskota. – Warszawa : IPN Oddział w Warszawie, 2018. – 303 s. ; 24,5 cm. – (Warszawa Nie?pokonana ; t. 18)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-468-4

(2799)
 DO GÓRY   ID: 55650   A: ar         

1853.
Obszar centralny Zrzeszenia WiN 1945-1947 / pod red. Tomasza Łabuszewskiego. – Warszawa : IPN Oddział w Warszawie, 2018. – 731, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-524-7

(2799)
 DO GÓRY   ID: 55753   A: ar         

1854.
Obudzić naród do wielkości : wystąpienia Janusza Kurtyki przed Parlamentem RP 205-2010 : wybór / Cecylia Kuta, Jarosław Tęsiorowski ; wstęp i opr. Cecylia Kuta. – Warszawa : IPN, 2019. – 528 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-383-0

(2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55670   A: ar         

1855.
Ocaleni z "Nieludzkiej Ziemi" : materiały edukacyjne / oprac. Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Adam Sitarek. – Łódź : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. – Teka (75 s., 111 s., [5] k. tabl. luzem złoż.) : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.. – (Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ; t. 26 : Materiały Edukacyjne Oddziału IPN w Łodzi)
Uwagi: ISBN 978-83-63695-00-2

Czyt. II-1 Teki Ed. 8
 DO GÓRY   ID: 54856   A: as         

1856.
Ocaleni z zatraty tom 1 : biografie mieszkańców ziemi lubińsko-legnickiej / zebrał i spisał Jan Biliński, pod redakcją Stanisława Beresia . – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014. – 342 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-88-0

Czyt. IPN E.A. Wr 10
 DO GÓRY   ID: 54834   A: as         

1857.
Ocaleni z zatraty tom 2 : relacje mieszkańców ziemi lubińsko-legnickiej / pod redakcją Stanisława Beresia. – Wrocław, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014. – 440 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61631-88-0

Czyt. IPN E.A. Wr 11
 DO GÓRY   ID: 54835   A: as         

1858.
Ochał Artur
Tarcza II Rzeczypospolitej : Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939 / Artur Ochał. – Warszawa : IPN, 2018. – 439, [1] s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-416-5

(2747)
 DO GÓRY   ID: 55744   A: ar         

1859.
Ochmański Jerzy
Historia Litwy / Jerzy Ochmański. – Wrocław etc. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1990. – 395, [1] s., [2] k. tabl. : faks., fot., mapy, portr., err. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-04-03107-8

Czyt. Z 937 I (2876/73)
 DO GÓRY   ID: 56043   A: as         

1860.
Od Hitlera do Stalina / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2007. – 191, [18] s. ; 19,5 cm. – (Z archiwów bezpieki-nieznane karty PRL ; t. 6)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-26-7

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 6 (1924)
 DO GÓRY   ID: 26714   A: pl         

1861.
Od kontrkultury do New Age : wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i ich korzenie / red. Ewa Chabros. – Wrocław : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2014.. – 302, [1] s. : il. ; 24 cm.. – (Inne Strony Historii)
Uwagi: ISBN 978-83-61631-60-6

Czyt. IPN E.A Wr 28
 DO GÓRY   ID: 54901   A: as         

1862.
Od Moraczewskiego do Składkowskiego : Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939 / praca pod redakcją Janusza Farysia, Adama Wątora i Henryka Walczaka. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; 2011. – 406 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7241-821-0 ; ISBN 978-83-61336-21-1

Czyt. IPN E.A. Sz 9
 DO GÓRY   ID: 54868   A: gm         

1863.
Od ostatnich Leśnych do "Solidarności" : Z dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956-1989) / pod redakcją Małgorzaty Gliwy i Mariusza Krzysztofińskiego. – Rzeszów : IPN Oddział w Rzeszowie, 2014. – 424 s. ; [40] ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie)

Czyt. IPN E.A. Rz 18
 DO GÓRY   ID: 54784   A: gm         

1864.
Od Piłsudskiego do Wałęsy : studia z dziejów Polski w XX wieku / komitet red. Krzysztof Persak, Antoni Dudek, Andrzej Friszke, et al.. – Warszawa : IPN ; PAN ISP, 2008. – 564 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60464-89-2. - Tom dedykowany prof. Andrzejowi Paczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin

Czyt. II-1 Varia 17 (1999)
Z 1041 II (1999)
 DO GÓRY   ID: 26700   A: pl         

1865.
Od Solidarności do wolności : konferencja międzynarodowa Warszawa-Gdańsk 29-31sierpnia 2005 / przewodniczący konferencji Bronisław Geremek, dyrektor programowy Eugeniusz Smolar, Henryk Sikora. – Warszawa ; Gdańsk : Fundacja Centrum Solidarności ; Instytut Lecha Wałęsy, 2005. – 229, [4] s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60089-17-0

Z 1313 II (2499)
 DO GÓRY   ID: 44229   A: ms          SOLIDAR

1866.
Oddziały i żołnierze NSZ w Powstaniu Warszawskim / [red. Irena Sawicka]
. – Warszawa : Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 1998. – 387, [1] s. ; 23 cm. – (Biblioteczka "Szczerbca")
Uwagi: ISBN 83-903124-1

Czyt. VII-6 Inne form. 16 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29827   A: ar         

1867.
Odrowąż-Szukiewicz Hanna
Mogiły żołnierzy polskich na Powązkach Wojskowych : przewodnik informator historyczny / Hanna Odrowąż-Szukiewicz . – Warszawa : "Mikromax", 1991. – 146, [16] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-00-03222-3

Z 76 I (1713)
 DO GÓRY   ID: 33040   A: ms         

1868.
Odrowąż-Szukiewicz Hanna
Świadkowie wydarzeń 1918-1922 : archiwalia mogił żołnierzy na Powązkach wojskowych / Hanna Odrowąż-Szukiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo "Bellona", 1990. – 262, [34] s., [8] s. tabl. : fot., 1 portr., wykr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-11-07861-0

Czyt. Z 9860 I (2876/409)
 DO GÓRY   ID: 56328   A: as         

1869.
Odrowąż-Zawadzki Zygmunt Ludwik Stanisław
Dzieje 14 Dywizji Piechoty : (Poznańskiej) / Zygmunt Ludwik Stanisław Odrowąż-Zawadzki . – Gdańsk : Gdański Dom Wydawniczy, 2003. – 240, [10] s.il. map. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-89412-20-9

Z 1111 II (1978/156)
 DO GÓRY   ID: 29912   A: ar         

1870.
Odziemkowski Janusz
7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego / Janusz Odziemkowski. – Warszawa : "Mikromax" ; przy współpr. "Zbroi", 1989. – 42, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 2)
Uwagi: ISBN 8300032169

Z 633 I 2 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33421   A: ms         

1871.
Odziemkowski Janusz
8 Pułk Piechoty Legionów / Janusz Odziemkowski . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks ; przy współpr. Redakcji "Zbroi", 1993. – 43, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 27)
Uwagi: ISBN 83-85621-15-6

Z 631 I 27 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33404   A: ms         

1872.
Oettingen Urszula
Czarkowy : na drodze do niepodległości ; cz. 1 / Urszula Oettingen. – Kielce : Jedność, 2002. – 191 s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7224-597-5

Czyt. IV-1 LP 6
 DO GÓRY   ID: 27175   A: ar         

1873.
Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ "Solidarność" 1980-1989 / pod red. Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry. – Wrocław ; Warszawa : IPN Oddział we Wrocławiu, 2018. – 399, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-395-3

(2798)
 DO GÓRY   ID: 55762   A: ar         

1874.
Ojciec i syn : Leon Gołąb i Zbigniew Gołąb, wspomnienia osobiste z najtrudniejszych lat XX wieku, ojca z lat 1914-1921, syna z lat 1939-1956 / [red. Zofia Lewicka-Depta, Janusz Smólski]. – Kraków : [bw], 2010. – 339, [1], [18] s. il. ; 21 cm

Z 725 I (2359)
 DO GÓRY   ID: 36264   A: ms         

1875.
"Ojcowizna" : 1985-1989 / oprac. i przedmową poprzedził Władysław Skalski. – Kraków : Wyd. "Akade", 2004. – 526 s., il. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 83-7287-022-5

Z 1107 II (1594)
 DO GÓRY   ID: 29906   A: ar          SOLIDAR

1876.
Ojców naszych śpiew : pieśni patriotyczne / wybór i oprac. Marzenna Straszewicz. – [Komorów] : Wydawnictwo Prometeusz, 1992. – 200, [30] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-900808-0-X

Czyt. I-5 Ant. 2
 DO GÓRY   ID: 27961   A: ms         

1877.
Ojczyzna i wolność : prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Anna Barańska, Witold Matwiejczyk, Ewa M. Ziółek. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , 2000. – 819 [4] s. ; 24,5 cm.. – (TN KUL Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego t.81)
Uwagi: ISBN 83-7306-003-0

Czyt. Z 9761 I (2876/255)
 DO GÓRY   ID: 56194   A: as         

1878.
"Ojczyzna obrońcy swemu" : weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku / pod red. Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego. – Lublin ; Warszawa : IPN Oddział w Lublinie, 2017. – 526, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-258-1

(2747)
 DO GÓRY   ID: 55760   A: ar         

1879.
Ojczyznę wolną racz wrócić : męczeńska droga Polaków po drugiej wojnie światowej / [wybór tekstów Alicja Augustyniak et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1998. – 299, [4] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-86851-80-5

Z 152 I (2141)
 DO GÓRY   ID: 33176   A: ms         

1880.
Okaleczone miasto - Warszawa '39 : wojenne zniszczenia obiektów stolicy w fotografiach Antoniego Snawadzkiego / oprac. Marcin Majewski. – Warszawa : IPN, 2009. – 295 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-072-0

Czyt. II-1 Albumy 16 (2032)
Z 2013 III (2032)
 DO GÓRY   ID: 26667   A: pl         

1881.
Okoń Waldemar
Kresy w malarstwie / Waldemar Okoń. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006 . – 160 s. : il. kolor. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-7384-579-8, 978-83-7384-579-4

Czyt. X-10 Kresy Alb. 10
 DO GÓRY   ID: 46956   A: ms         

1882.
Okólska - Krupska Daniela Janina
Harcerki i harcerze w Szarych Szeregach i ZWZ-AK w Krośnie / Daniela Janina Okólska - Krupska. – Kraków : Wydawnictwo "Czuwajmy" , 1996. – 44 [1] s. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-86783-21-4

Czyt. Z 9712 I (2876/169)
 DO GÓRY   ID: 56126   A: as         

1883.
Okręg Pomorze Armii Krajowej w dokumentach / wyd. Bogdan Chrzanowski [et al.]. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1991. – 175, [3] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 2)
Uwagi: akc. 1783. - ISBN 83-85263-23-3

Czyt. II-4 APAK 2
 DO GÓRY   ID: 16606   A: pl         

1884.
Okręgowa Delegatura Rządu Ciechanów / oprac. i red. Waldemar Brenda, Waldemar Grabowski. – Warszawa : IPN, 2011. – 151, [1] s. : il. ; 25 cm. – (Polskie Państwo Podziemne ; t. 2)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-288-5

Czyt. II-1 Varia 4 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36020   A: ms         

1885.
Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941 / pod red. Piotra Chmielowca. – Rzeszów ; Warszawa : IPN, 2005. – 248 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 23)
Uwagi: ISBN 83-89078-78-3

Czyt. II-1 Konf. IPN 23 (1681)
 DO GÓRY   ID: 26433   A: ar         

1886.
Okupacja sowiecka ziem polskich 1939-1941 / pod red. Piotra Chmielowca. – Rzeszów ; Warszawa : IPN, 2005. – 248 s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 23 )
Uwagi: ISBN 83-89078-78-3

Z 1238 II (1681)
 DO GÓRY   ID: 35541   A: ms         

1887.
Okupowana Europa : podobieństwa i różnice / pod red. Waldemara Grabowskiego . – Warszawa : IPN, 2014. – 332, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-609-8

Czyt. II-1 Varia 88 (2470)
 DO GÓRY   ID: 45259   A: ms         

1888.
"Okupowany Kraków na uratowanych fotografiach" : wystawa fotograficzna / Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne ; Muzeum Historii Fotografii im. Prof. Władysława Bogackiego ; Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza ; Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie . – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne ; Muzeum Historii Fotografii im. Prof. Władysława Bogackiego ; Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza ; Zakład Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie, 2003. – [8] s., il. ; 24 cm

Z 1077 II (2211)
 DO GÓRY   ID: 29875   A: ar         

1889.
Olaszek Jan
"Nieliczni ekstremiści" : podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego / Jan Olaszek. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010 . – 205 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-930472-7-7

Czyt. IX-7 Sol. St. woj. 27 (2445)
 DO GÓRY   ID: 44085   A: ms          SOLIDAR

1890.
Olaszek Jan
Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej "Solidarności" w Warszawie w latach 1981-1989 / Jan Olaszek. – Warszawa : IPN, 2018. – 789, [1] s., [8] fot. ; 24,5 cm. – (Monografie ; t. 134)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-396-0

(IPN 2-2019)
 DO GÓRY   ID: 55638   A: ar         

1891.
Olaszek Jan
Rewolucja powielaczy : niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989 / Jan Olaszek. – Warszawa : Wydawnictwo "Trzecia Strona", 2015. – 353, [1] s. ; 22,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-64526-28-2

Czyt. IX-12 Dr. Ob. 7
 DO GÓRY   ID: 52782   A: dw          SOLIDAR

1892.
Olech Urszula, Pawińska Elżbieta
Bibliografia zbrodni katyńskiej : materiały z lat 1993-1999 / Urszula Olech, Elżbieta Pawińska. – Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 2000. – 103 s. ; 23,5 cm

Czyt. VII-12 Katyń 70
 DO GÓRY   ID: 27991   A: ms         

1893.
Olech Uruszla, Pawińska Elżbieta
Biblioteka zbrodnia katyńskiej : Materiały z lat 1993-1999 / Urszula Olech, Elżbieta Pawińska. – Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 2000. – 103 s. ; 24 cm

Czyt. VII-12 Katyń 32
 DO GÓRY   ID: 27525   A: ku         

1894.
Olko Tomasz
Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej : ze szczególnym uwzględnieniem "Solidarności" / Tomasz Olko. – Siedlce, Fundacja Gazety Podlaskiej, 2010. – 454 s. ; 28,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-922139-2-0

Czyt. IX-7 Sol. Albumy 29 (2329)
 DO GÓRY   ID: 36291   A: ku          SOLIDAR

1895.
Olszański Kazimierz
Rewizjonizm niemiecki od Wersalu do Locarno (1919-1925) / Kazimierz Olszański. – Kraków : "Kossakiana" , 2001. – 111 s. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-902040-3-7

Czyt. Z 9755 I (2876/277)
 DO GÓRY   ID: 56185   A: as         

1896.
Olszański Tadeusz
Kresy kresów - Stanisławów / Tadeusz Olszański . – Warszawa : Wydawnictwo "Iskry", 2008. – 173, [3] s., il. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-244-0077-5

Czyt. X-7 Kresy w. stan 1

 DO GÓRY   ID: 40772   A: ar         

1897.
Olszewski - przerwana premiera : Janem Olszewskim rozmawiają Radosław Januszewski, Jerzy Kłosiński, Jan Strękowski / oprac. red. Ewa Matuszewska. – 119, [1] s. ; 21 cm. – Warszawa : nakł. Tygodnika Solidarność, 1992

Z 202 I (1978/159)
 DO GÓRY   ID: 33267   A: ms          SOLIDAR

1898.
Olszewski Marian
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 / Marian Olszewski. – Poznań ; Warszawa : IPN Oddział w Poznaniu, 2018. – 228, [3] s. ; 30 cm. – (Historia i Edukacja ; t. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-380-9

(2747)
 DO GÓRY   ID: 55739   A: ar         

1899.
Oni się boją czyli PRL w piosence. – Wrocław : [s.n.], 1989. – [21 s.] ; 21 cm

Z 73 I
 DO GÓRY   ID: 33005   A: ku          SOLIDAR

1900.
Opałek Mieczysław
Obrazki z przeszłości Lwowa / Mieczysław Opałek. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1990. – 104 s. ; 16 ryc. , 23,5 cm.. – (Biblioteka Lwowska t. 5)
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-009-0 ; Reprint; Lwów 1931; Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka Lwowska 5-2 (2876/6)
 DO GÓRY   ID: 56031   A: as         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm