L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

3201.
Zagłada polskich elit : akcja AB-Katyń / red. Anna Piekarska. – Warszawa : IPN, 2006. – 87 s. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-60464-12-X

Czyt. II-1 Albumy 18 (1846)
 DO GÓRY   ID: 26669   A: pl         

3202.
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy / pod red. Aleksandry Namysło. – Warszawa : IPN, 2008. – 266, [17] s. ; 24 cm. – (Konferencje IPN ; t. 34)
Uwagi: ISBN 978-83-60464-66-3

Czyt. II-1 Konf IPN 34 (1969)
Z 1131 II (1999)
 DO GÓRY   ID: 26443   A: ar         

3203.
Zagłada Żydów na polskiej prowincji. – Łódź : IPN Oddział w Łodzi , 2012. – 536 ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-63695-02-6
Incipit: pod redakcją Adama Sitarka, Michała Trębacza i Ewy Wiatr

Czyt. IPN E.A. Łd 5
 DO GÓRY   ID: 55239   A: gm         

3204.
Zagłada Żydów na Rzeszowszczyźnie : album pamięci / oprac. Elżbieta Rączy, Igor Witowicz. – Rzeszów, Warszawa : IPN, 2004. – 183 s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 83-89078-65-1

Czyt. II-1 Albumy 5 (1620)
Z 2005 III (1620)
 DO GÓRY   ID: 26584   A: pl         

3205.
Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej : materiały dla ucznia ; materiały dla nauczyciela / kalendarium, biogramy, słownik pojęć, wybór mat., opr. Adam Puławski, Agnieszka Jaczyńska, Dariusz Libionka. – Warszawa : IPN, 2005. – Teka (87 s., 35 s., [36] k. tabl. dwustr. luzem) ; 29 cm. – (Teki Edukacyjne IPN)
Uwagi: ISBN 83-89078-87-2

(2816)
 DO GÓRY   ID: 55771   A: ar         

3206.
Zagórski Andrzej
Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN / Andrzej Zagórski ; Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość". Komisja Historyczna. – Wrocław ; Kraków : Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", 1994. – (Biblioteka Zeszytów Historycznych WiN-u ; t. 1)
Uwagi: ISBN 83-902803-0-2

Czyt. IX-2 Op. Polit. 6 (1324)
 DO GÓRY   ID: 32701   A: ms         

3207.
Zagrajmy to jeszcze raz... : muzyka Nowej Huty 1950-2000 / [red. Magdalena Fryźlewicz]. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2011. – 182, [1] s. : il., ; 21x29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7577-066-7

Z 2144 III (2415)
 DO GÓRY   ID: 40805   A: ms          SOLIDAR

3208.
Zając Mieczysław
Podporucznik "Halny" : z krakowskiego Podgórza / Mieczysław Zając. – Kraków : Fundacja Studium Okręgu AK Kraków, 2006. – 119 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-87171-07-7

Z 60 I (1805)
 DO GÓRY   ID: 32974   A: ku         

3209.
Zając Stanisław
Ocalić od zapomnienia : pracownicy naukowi oraz absolwenci - wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - oficerowie Wojska Polskiego ofiary zbrodni stalinowskiego NKWD - 1940 r. / Stanisław Zając. – Kraków : Wydawnictwo Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2002. – 256, [2] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-7216-292-1

Czyt. VII-12 Katyń 41 (1413)
IK_Z_016
 DO GÓRY   ID: 27550   A: ku         

3210.
Zając Stanisław
Z dziejów Krakowskiego Okręgu Wojskowego / Stanisław Zając . – Warszawa : Wydawnictwo Bellona, 1995. – 190, [2] s., [8] s. tabl. : faks., fot., 2 mapy, portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-11-08501-3

Czyt. Z 9864 I (2876/407)
 DO GÓRY   ID: 56332   A: as         

3211.
Zajączkowski Krzysztof
Westerplatte jako miejsce pamięci 1945-1989 / Krzysztof Zajączkowski. – Warszawa : IPN, 2015. – 414, [1] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 105)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-806-1

Czyt. II-1 Mon. 105 (2556)
 DO GÓRY   ID: 50667   A: dw         

3212.
Zajączkowski Mariusz
Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 / Mariusz Zajączkowski . – Lublin - Warszawa : IPN Oddział w Lublinie ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk , 2011. – 504 , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-769-9

Czyt. IPN E. A. Lu 18
 DO GÓRY   ID: 54938   A: gm         

3213.
Zajączkowski Sławomir, Bereźnicki Tomasz
Colonel Maczek's september / Sławomir Zajączkowski, Tomasz Bereźnicki. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014. – 64 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-744-6

Czyt. IPN E.A. Albumy 32
 DO GÓRY   ID: 55051   A: as         

3214.
Zajączkowski Sławomir, Bereźnicki Tomasz
Wrzesień Pułkownika Maczka / Sławomir Zajączkowski, Tomasz Bereźnicki. – Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014. – 64 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-678-4

Czyt. IPN E.A. Albumy 33
 DO GÓRY   ID: 55050   A: as         

3215.
Zakończenie wojny na Górnym Śląsku / red. Zygmunt Woźniczka. – Katowice : Muzeum Śląskie , 2006. – 350, [2] s. ; 24 cm.
Uwagi: ISBN 83-87455-89-X

Czyt. Z 9789 I (2876/299)
 DO GÓRY   ID: 56231   A: as         

3216.
Zamach na Kutscherę 1 lutego 1944 / scen. Sławomir Zajączkowski, rys. Krzysztof Wyrzykowski. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 54, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm. – (W imieniu Polski walczącej ; z. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-393-6

Czyt. IPN E.A. WImPW 1
 DO GÓRY   ID: 55044   A: as         

3217.
Zamiatała Dominik
Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989 / Dominik Zamiatała. – Warszawa : IPN, 2012. – 375, [1] s. 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-337-0

Czyt. II-1 Varia 52 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36032   A: ms         

3218.
Zamoyski Adam
Warsaw 1920 : Lenin's failed conquest of Europe / Adam Zamoyski. – [London] : Harper Press, 2008. – 160, s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-0-00-722552-1

Z 253 I (2211)
 DO GÓRY   ID: 33328   A: ms         

3219.
Zamroczyńska Magdalena
Postępowania rehabilitacyjne osób skazanych za działalność na rzecz niepodległej Polski / Magdalena Zamroczyńska. – Poznań ; Warszawa : IPN Oddział w Poznaniu, 2018. – 247, [1] s. ; 24,5 cm. – (Studia i Materiały Poznańskiego IPN ; t. 45)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-498-1

(2799)
 DO GÓRY   ID: 55660   A: ar         

3220.
Zaniewski Bogusław
Wspomnienie o Leopoldzie Lisie-Kuli żołnierzu legionowej legendy / Bogusław Zaniewski. – Wrocław : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Rubikon", 1992. – 66, [19] il.; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-85598-01-4

Czyt. I-4 Biografie 3 (1978/304)
 DO GÓRY   ID: 27919   A: ku         

3221.
Zanim powstała Solidarność : opozycja posierpniowa ; Kalendarium, struktury, wydawnictwa. – Warszawa : Stowarzyszenie Wolnego Słowa, 2010. – 48 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62699-00-1

Czyt. IX-6 1976-1980 9 (2329)
 DO GÓRY   ID: 36293   A: ku          SOLIDAR

3222.
Zapalec Anna
Ziemia tarnopolska w okresie pierwszej okupacji sowieckiej 1939-1941 / Anna Zapalec. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006. – 372, [1] s. 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7188-956-1

Czyt. X-4 Kresy w. tarnopol. 1
 DO GÓRY   ID: 46930   A: ms         

3223.
Zapamiętane : z Adamem Macedońskim rozmawia Anna Zechenter / Zapamiętane. – Kraków : IPN ; Stowarzyszenie NZS 1980, 2011. – 160, [17] s., il. ; 17 cm
Uwagi: ISBN 978-83-932380-2-6

Z 264 I (2200)
 DO GÓRY   ID: 33337   A: ms         

3224.
Zapis zdarzeń : przemiany społeczne, polityczne i kulturowe w latach 1980-1989 w obiektywach fotografików krakowskich / red. Adam Gliksman. – Kraków : Region Małopolski NSZZ "Solidarność" ; Stowarzyszenie Sieć Solidarności , 2015
 DO GÓRY   ID: 55292   A: ku         

3225.
Zarys dziejów chirurgii polskiej / redakcja naukowa Wojciech Noszczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011. – XXXIII, [1], 665, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (DVD)
Uwagi: ISBN 978-83-200-4211-5

Czyt. IPN E.A. Albumy 49
 DO GÓRY   ID: 55039   A: as         

3226.
Zarzycki Piotr
1 Batalion Saperów Legionów / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Ajaks, 2001. – 43 s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 69)
Uwagi: ISBN 83-88773-49-6

Z 635 I 69 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33455   A: ms         

3227.
Zarzycki Piotr
1 Pułk Artylerii Ciężkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1997. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 55)
Uwagi: ISBN 83-87103-27-6

Z 637 I 55 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33376   A: ms         

3228.
Zarzycki Piotr
1 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1995. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 35)
Uwagi: ISBN 83-85621-83-0

Z 634 I 35 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33373   A: ms         

3229.
Zarzycki Piotr
1 Pułk Artylerii Motorowej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1992. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 22)
Uwagi: ISBN 83-85621-12-1

Z 636 I 22 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33350   A: ms         

3230.
Zarzycki Piotr
11 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2004. – 54, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 71)
Uwagi: ISBN 83-88773-29-1

Z 634 I 71 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33365   A: ms         

3231.
Zarzycki Piotr
12 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1998. – 38, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 59)
Uwagi: ISBN 83-87103-09-8

Z 634 I 59 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33364   A: ms         

3232.
Zarzycki Piotr
13 Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy PAN, 1996. – 39, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 101)
Uwagi: ISBN 83-87103-14-4

Z 636 I 101 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33441   A: ms         

3233.
Zarzycki Piotr
14 Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Ajaks ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2001. – 39, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 126)
Uwagi: ISBN 83-88773-29-1

Z 636 I 126 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33442   A: ms         

3234.
Zarzycki Piotr
15 Wielkopolski Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2000. – 51, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 113)
Uwagi: ISBN 83-87103-65-9

Z 634 I 113 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33362   A: ms         

3235.
Zarzycki Piotr
2 Batalion Mostów Kolejowych / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Redakcji "Zbroi". – 50, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 45)
Uwagi: ISBN 83-85621-56-3

Z 635 I 45 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33452   A: ms         

3236.
Zarzycki Piotr
2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2000. – 43, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 118)
Uwagi: ISBN 83-88773-02-X

Z 636 I 118 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33445   A: ms         

3237.
Zarzycki Piotr
27 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1999. – 53, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 81)
Uwagi: ISBN 83-87103-93-4

Z 637 I 81 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33378   A: ms         

3238.
Zarzycki Piotr
3 Lubelski Dywizjon Artylerii Konnej im. pułkownika Włodzimierza Potockiego / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2001. – 35 s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 119)
Uwagi: ISBN 83-88773-64-X

Z 636 I 119 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33446   A: ms         

3239.
Zarzycki Piotr
31 pułk artylerii lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1996. – 46, [2] s. ; 63 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 72)
Uwagi: ISBN 83-87103-15-2

Z 637 I 63 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33382   A: ms         

3240.
Zarzycki Piotr
32 Dywizjon Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1998. – 33, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 64)
Uwagi: ISBN 83-87103-49-7

Z 637 I 64 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33383   A: ms         

3241.
Zarzycki Piotr
33 Wileński Dywizjon Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii oraz Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, 1999. – 35, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 106)
Uwagi: ISBN 83-87103-51-9

Z 637 I 106 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33384   A: ms         

3242.
Zarzycki Piotr
4 Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 2000. – 35, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 123)
Uwagi: ISBN 83-88773-24-0

Z 636 I 123 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33448   A: ms         

3243.
Zarzycki Piotr
4 Pułk Artylerii Ciężkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1999. – 54, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 72)
Uwagi: ISBN 83-87103-67-5

Z 637 I 72 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33356   A: ms         

3244.
Zarzycki Piotr
5 Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki. – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2001. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 124)
Uwagi: ISBN 83-887-7329-1

Z 636 I 124 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33436   A: ms         

3245.
Zarzycki Piotr
5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. – 41, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 58)
Uwagi: ISBN 83-87103-01-2

Z 634 I 58 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33370   A: ms         

3246.
Zarzycki Piotr
6 dywizjon artylerii konnej im. gen. Romana Sołtyka / Piotr Zarzycki. – Pruszków : "Ajaks", 1996. – 44, [44] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 102)
Uwagi: ISBN 83-871-0317-9

Z 636 I 102 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33437   A: ms         

3247.
Zarzycki Piotr
7 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2000. – 40, s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 122)
Uwagi: ISBN 83-88773-04-6

Z 634 I 122 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33369   A: ms         

3248.
Zarzycki Piotr
7 Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2002. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 139)
Uwagi: ISSN 0860-2360

Z 636 I 139 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33438   A: ms         

3249.
Zarzycki Piotr
9 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. – 59, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 68)
Uwagi: ISBN 83-87103-00-4

Z 634 I 68 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33367   A: ms         

3250.
Zarzycki Piotr
Batalion Silnikowy / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Ajaks ; przy współpr. Dowództwa Wojsk Lądowych, 1998. – 31, s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 66)
Uwagi: ISBN 83-87103-63-2

Z 635 I 66 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33453   A: ms         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm