L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

3651.
Zarzycki Piotr
5 Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki. – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2001. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 124)
Uwagi: ISBN 83-887-7329-1

Z 636 I 124 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33436   A: ms         

3652.
Zarzycki Piotr
5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. – 41, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 58)
Uwagi: ISBN 83-87103-01-2

Z 634 I 58 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33370   A: ms         

3653.
Zarzycki Piotr
6 dywizjon artylerii konnej im. gen. Romana Sołtyka / Piotr Zarzycki. – Pruszków : "Ajaks", 1996. – 44, [44] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 102)
Uwagi: ISBN 83-871-0317-9

Z 636 I 102 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33437   A: ms         

3654.
Zarzycki Piotr
7 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2000. – 40, s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 122)
Uwagi: ISBN 83-88773-04-6

Z 634 I 122 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33369   A: ms         

3655.
Zarzycki Piotr
7 Wielkopolski Dywizjon Artylerii Konnej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2002. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 139)
Uwagi: ISSN 0860-2360

Z 636 I 139 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33438   A: ms         

3656.
Zarzycki Piotr
9 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. – 59, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 68)
Uwagi: ISBN 83-87103-00-4

Z 634 I 68 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33367   A: ms         

3657.
Zarzycki Piotr
Batalion Silnikowy / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Ajaks ; przy współpr. Dowództwa Wojsk Lądowych, 1998. – 31, s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 66)
Uwagi: ISBN 83-87103-63-2

Z 635 I 66 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33453   A: ms         

3658.
Zarzycki Piotr
Batalion stołeczny / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2005. – 35, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 117)
Uwagi: ISBN 83-88773-61-5

Z 635 I 117 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33385   A: ms         

3659.
Zarzycki Piotr
1 Batalion Mostów Kolejowych / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2005. – 70, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 70)
Uwagi: ISBN 83-88773-26-7

Z 635 I 70 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33451   A: ms         

3660.
Zarzycki Piotr
1 Pułk Artylerii Najcięższej / Piotr Zarzycki . – Warszawa : "Egross Mikromax", 1991. – 44 s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 6)
Uwagi: ISBN 83-00-03221-5

Z 636 I 6 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33351   A: ms         

3661.
Zarzycki Piotr
10 Kaniowski Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1997. – 50, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 94)
Uwagi: ISBN 83-87103-33-0

Z 634 I 94 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33366   A: ms         

3662.
Zarzycki Piotr
10 Pułk Artylerii Ciężkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2005. – 51, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 138)
Uwagi: ISBN 83-88773-29-1

Z 636 I 138 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33352   A: ms         

3663.
Zarzycki Piotr
13 Kresowy Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1998 . – 38, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 61)
Uwagi: ISBN 83-87103-59-4

Z 634 I 61 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33363   A: ms         

3664.
Zarzycki Piotr
19 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 62)
Uwagi: ISBN 83-85621-88-1

Z 634 I 62 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33359   A: ms         

3665.
Zarzycki Piotr
2 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1999. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 111)
Uwagi: ISBN 83-87103-97-7

Z 637 I 111 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33375   A: ms         

3666.
Zarzycki Piotr
29 Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1999. – 43, [3] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 112)
Uwagi: ISBN 83-87103-87-X

Czyt. VII-1 1939 24/112 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33380   A: ms         

3667.
Zarzycki Piotr
3 Pułk Artylerii Ciężkiej im. Króla Stefana Batorego / Piotr Zarzycki. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1993. – 44 s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 28)
Uwagi: ISBN 83-85621-25-3

Z 637 I 28 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33374   A: ms         

3668.
Zarzycki Piotr
3 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów / Piotr Zarzycki. – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2005. – 50, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 121)
Uwagi: ISBN 83-88773-97-6

Z 634 I 121 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33372   A: ms         

3669.
Zarzycki Piotr
4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1995. – 46, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 65)
Uwagi: ISBN 83-85621-86-5

Z 634 I 65 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33371   A: ms         

3670.
Zarzycki Piotr
5 Pułk Artylerii Ciężkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1996. – 50, [2] s. ; 21 cm . – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 75)
Uwagi: ISBN 83-87103-18-7

Z 637 I 75 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33355   A: ms         

3671.
Zarzycki Piotr
6 Pułk Artylerii Ciężkiej "Obrońców Lwowa" / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1997. – 36 s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 54)
Uwagi: ISBN 83-87103-32-2

Z 637 I 54 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33353   A: ms         

3672.
Zarzycki Piotr
8 Pułk Artylerii Ciężkiej / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2000. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 120)
Uwagi: ISBN 83-87103-80-2

Z 636 I 120 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33354   A: ms         

3673.
Zarzycki Piotr
Artyleria Pomiarowa / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 1998 . – 42, [2] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 53)
Uwagi: 83-87103-10-1

Z 636 I 53 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33348   A: ms         

3674.
Zarzycki Piotr
Batalion mostowy / Piotr Zarzycki . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza Ajaks ; przy współpr. Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy PAN, oraz Zarządu XII Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 1996. – 43, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 50)
Uwagi: ISBN 83-86521-95-4

Z 635 I 50 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33450   A: ms         

3675.
Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w Zintegrowanych Systemach Informacji Archiwalnej / pod red. Rafała Leśkiewicza i Anny Żeglińskiej. – Warszawa : IPN, 2015. – 168, [3] s. ; 25 cm. – ("Symposia Archivistica" ; t. 1)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-842-9

Czyt. II-1 Symp. Arch. 1
 DO GÓRY   ID: 52908   A: dw         

3676.
Zasieczny Andrzej
Broń Wojska Polskiego 1939-1945 / Andrzej Zasieczny. – Wyd. 2. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2014. – 266, [3] s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7020-538-6

Z 1400 II
 DO GÓRY   ID: 53418   A: dw         

3677.
Zasieczny Andrzej
Polowanie na pułkownika : sprawa VI K 394/96 : fakty i mity o 1. Samodzielnym Batalionie Kobiecym im. E. Plater / Andrzej Zasieczny. – Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2010. – 220, [6] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7339-051-5

Czyt. Z 1007 I (2799)
 DO GÓRY   ID: 55757   A: ar         

3678.
Zawacka Elżbieta
Czekając na rozkaz : Pogotowie Społeczne Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet w przededniu II wojny światowej / Elżbieta Zawacka. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1992. – 460, [1] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-228-0171-8

Z 1088 II (1395)
 DO GÓRY   ID: 29887   A: ar         

3679.
Zawacka Elżbieta
Szkice z dziejów Wojskowej Służby Kobiet / Elżbieta Zawacka. – Wyd. 2. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 2001. – 432, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 3)
Uwagi: ISBN 83-88693-00-X. - Wyd. 2

Czyt. II-4 APAK 3 (1395)
 DO GÓRY   ID: 16607   A: pl         

3680.
Zawacka Elżbieta
Szkice z dziejów wojskowej służby kobiet / Elżbieta Zawacka . – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej" , 1992 . – XVI, 413, [1] s., [1] k. portr. : err ; 24 cm.. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 3 )
Uwagi: ISBN 83-901006-0-6-WSK

Czyt. Z 944 I (2876/175)
 DO GÓRY   ID: 56072   A: as         

3681.
Zawadka Katarzyna
Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956 : struktura - ludzie - mechanizm funkcjonowania / Katarzyna Zawadka . – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2014. – 384 s. , 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-655-5

Czyt. IPN E. A. Lu 12
 DO GÓRY   ID: 54932   A: gm         

3682.
Zawadzki Konrad
Początki prasy polskiej : gazety ulotne i seryjne XVI - XVIII wieku / Konrad Zawadzki . – Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. – 440 s . ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-7009358-2

Z 1302 II (2441)
 DO GÓRY   ID: 41957   A: ms         

3683.
Zawieyski Jerzy
Dzienniki : t. 2: wybór z lat 1960-1969 / Jerzy Zawieyski . – Warszawa : Karta, IPN, 2012. – 956, [4] s., [16] s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61283-49-2

Czyt. II-1 Varia 68 (2384)
 DO GÓRY   ID: 36368   A: ms         

3684.
Zawilski Apoloniusz
Polskie fronty 1918-1945 / Apoloniusz Zawilski. – Warszawa : Volumen ; Bellona, 1997. – 605 s. ; 23,5 cm. – (t. 2)
Uwagi: ISBN 83-86857-23-4

Czyt. VII-2 PSZ 12 (1313)
 DO GÓRY   ID: 27263   A: pw         

3685.
Zawilski Apoloniusz
Polskie fronty 1918-1945 / Apoloniusz Zawilski. – Warszawa : Volumen ; Bellona, 1997. – 640 s. ; 23,5 cm. – (t. 1)
Uwagi: ISBN 83-86857-23-4

Czyt. VII-2 PSZ 13 (1313)
 DO GÓRY   ID: 27264   A: pw         

3686.
Zawilski Apoloniusz
Znów ożywają kurhany / Apoloniusz Zawilski. – Wrocław : Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów , 1997. – 337, [1] s. : mapy, pl. ; 20 cm.
Uwagi: ISBN 83-85865-02-0 ; dedykacja autora

Czyt.VII -13 Rep. ukr. 64 (2876/39)
 DO GÓRY   ID: 56009   A: as         

3687.
Zawistowski Andrzej
Kombinat : dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego- wielkiej inwestycji planu sześcioletniego / Andrzej Zawistowski. – Warszawa, Białystok : IPN, 2009. – 414 s. ; 21 cm. – (Oddział IPN w Białymstoku ; t. 8)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-080-5

Czyt. II-1 Varia 6 (2032)
Z 27 I (2032)
 DO GÓRY   ID: 26689   A: pl          SOLIDAR

3688.
Zawisza Michał
Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim w latach 1945-1949 / Michał Zawisza. – Warszawa : IPN, 2019. – 309, [1] s. ; 24,5cm. – (Monografie ; t. 143)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-583-4

Czyt. II-1 Mon. 143 (2798/4)
 DO GÓRY   ID: 55643   A: ar         

3689.
Zawiślak Władysław
Na Jej zew... : relacje i konfrontacje po latach / Władysław Zawiślak. – Kraków : Księgarnia Akademicka [etc.], 2011. – 235, [13] s., [48] s. tabl. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7638-133-6

Czyt. II-2 Varia 10 (2312)
 DO GÓRY   ID: 34196   A: ku         

3690.
Zawiślak Władysław
Wielka próba : wspomnienia więzienne 1946-1949 / Władysław Zawiślak ; wstęp Tomasz Gąsowski ; Wojciech Hausner. – Kraków : Fundacja CDCN, 2001. – 134, [1] s., [8] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 16)
Uwagi: ISBN 83-7188-526-1

Czyt. II-2 BCDCN 16 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16471   A: pl         

3691.
Zawodny Janusz Kazimierz
Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji / Janusz Kazimierz Zawodny. – Warszawa : IPN, 2005 r. – [5], 310, [2] s. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 17)
Uwagi: ISBN 83-89078-84-8

Czyt. VII-5 Pow. Warsz. 6 (1658)
Z 50 I (1658)
 DO GÓRY   ID: 27446   A: ku         

3692.
Zawodny Janusz Kazimierz
Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego : wywiady / Janusz Kazimierz Zawodny. – Wyd. 2 przedruk z diapozytywów wyd. 1. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. – 428 s. ; 21 cm. – (Relacje i wspomnienia ; t. 6)
Uwagi: ISBN 83-89078-55-4. - Wyd. 2 przedr. z diapoz.

Czyt. II-1 Rel. I Wsp. 6 (1620)
Z 14 I (1620)
 DO GÓRY   ID: 16535   A: pl         

3693.
Zawołać po imieniu : księga kobiet - więźniów politycznych 1944-1958 / zeb. i oprac. Barbara Otwinowska przy współ. z Teresą Drzal. – Nadarzyn : Wydawnictwo Vipart, 1999 . – 511, [5], s., il : 22 cm . – (t. 1)
Uwagi: ISBN 83-87124-21-4

Czyt. IX-1 Dr. Konsp. 18 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29849   A: ar         

3694.
Zawołać po imieniu : księga kobiet - więźniów politycznych 1944-1958 / zeb.i oprac. Barbara Otwinowska, Teresa Drzal. – Pruszków : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa Vipart, 2003 . – 444, [2] s., fot ; 23 cm. – (t. 2)
Uwagi: ISBN 83-87124-41-9

Czyt. IX-1 Dr. Konsp. 19 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29851   A: ar         

3695.
Zazula Jan Michał
Wiersze / Jan Michał Zazula (pseud. Jakub Broniec). – Kraków : Magdalena Zazula, 1999. – 62, [1] s. il. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-911199-0-4

Czyt. I-5 Ant. 4 (740)
Z 617 I (2249)
 DO GÓRY   ID: 27956   A: ms         

3696.
Zbigniew Gnat-Wieteska
9 pułk strzelców konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego / Gnat-Wieteska Zbigniew . – Pruszków : "Ajaks" ; przy współpr. Dowództwa Wojsk Lądowych, 1999. – 39, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 95)
Uwagi: ISSN 0860-2360

Z 633 I 95 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33432   A: ms         

3697.
Zbigniew Rećko Trzynastka (1923-1946) : bohater białostockiego podziemia / redakcja Marcin Zwolski. – Białystok : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011. – 72 s. : il. ; 15 cm + 1 dysk optyczny (DVD)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-64-2

Czyt. IPN E.A. Bi Varia 6
 DO GÓRY   ID: 55088   A: as         

3698.
Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie : aspekty prawne i technologiczne / [Maciej Barczewski at al. ; fot. Sandra Raciborska]. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010. – 137, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-930472-3-9

Z 1276 II (2314/5)
 DO GÓRY   ID: 35983   A: ms         

3699.
Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie / Kolegium redakcyjne Muzeum WP: Aleksander Czerwiński [et al.] . – Warszawa: Arkady, 1994 ; 1997. – 96, [2] s., il. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 83-213-3978-6

Z 2036 III (1978/311)
 DO GÓRY   ID: 29939   A: ar         

3700.
Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza / oprac., wstęp i przypisy Andrzej Grzywacz [et al.]. – Kraków : Fundacja CDCN ; Księgarnia Akademicka, 2000. – 185, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 9)
Uwagi: ISBN 83-7188-449-4

Czyt. II-2 BCDCN 9 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16449   A: pl         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm