L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

401.
Cobel-Tokarska Marta
Bezludna wyspa, nora, grób : wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce / Marta Cobel-Tokarska. – Warszawa : IPN, 2012. – 303, [1], [24] fot. ; 21 cm. – (Monografie ; t. 83)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-354-7

Czyt. II-1 Mon. 83 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36295   A: ku         

402.
Codogni Paulina
Wybory czerwcowe 1989 roku : u progu przemiany ustrojowej / Paulina Codogni. – Warszawa : IPN, 2012. – 359 s., [16] s. tabl.,il. kolor. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 79)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-342-4

Czyt. II-1 Mon. 79 (2308)
 DO GÓRY   ID: 36004   A: ms          SOLIDAR

403.
Colloquium narodów : materiały z sympozjum "Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy - przesłanki pojednania" / red. dr Henryk Michalak. – Łódź : Wacław Bierkowski, 1991. – 172, [4] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-00-03481-1

Z 1226 II (1978/31)
 DO GÓRY   ID: 32936   A: ms         

404.
Courtois Stéphane [et al.]
Czarna księga komunizmu : zbrodnie, terror, prześladowania / Stéphane Courtois [et al.] ; wstęp do pol. wyd. Krystyna Kersten ; przeł. Krzysztof Wakar et al. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 744 s. ; 24,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7180-326-5

Czyt. I-6 Sow. 6 (1320)
 DO GÓRY   ID: 27966   A: ku         

405.
Csete Örs
1956 Budapeszt : Węgrzy i Polacy - twarze i losy / Örs Csete. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2000. – 240, [10] s., il. ; 30 cm
Uwagi: ISBN 83-87893-87-0

Z 2079 III (1597)
 DO GÓRY   ID: 29963   A: ar         

406.
Csics Gyula
Węgierska rewolucja 1956 : pamiętnik dwunastolatka / Gyula Csics. – Warszawa : IPN ; Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, 2016. – 280 s. ; 20,5 cm
Uwagi: do książki dołączony plan Budapesztu. ISBN 978-83-7629-989-1

Czyt. II-1 Varia 115
 DO GÓRY   ID: 53598   A: dw         

407.
Cudzoziemcy w Warszawie 1945-1989 : studia i materiały / pod redakcją naukową Patryka Pleskota. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. – 415, [1] s. ; 24 cm.. – (Warszawa Nie?Pokonana ; t. 4)
Uwagi: ISBN 978-83- 7629-384-4

Czyt. IPN E.A. Wa Niep. 4
 DO GÓRY   ID: 54953   A: as         

408.
Čušak Hristina
Nemaê vilʼnoϊ Pol'ŝϊ bez vilʼnoϊ Ukraϊni : Ukraϊna ta ukraϊncì u političìj dumcì polʼsʼkoϊ opozicìϊ (1976-1989) / Hristina Čušak . – Lʼvìv : Vidavnictvo Naìs, 2011. – 302, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-966-1585-70-5, ISBN 978-966-02-6126-6

Z 767 I (2262)
 DO GÓRY   ID: 44157   A: ms         

409.
Cvintar žertv totalìtarizmu Harkìv - P’âtihatki / [Redakcìjna kolegìâ : tekst: Ìgor′ Mackevič, Marina Manova. Pereklad na ukraїns′ku movu : Lìlìâ Skripnik. Fotografìї: Andžej Zavìstovs′kij. Druk: TOV Vidavničij Dìm «Vokrug Cveta»]. – Harkìv : Vidano na košti General′nogo konsul′stva RP u Harkovì, 2007. – 32 s. ; 21 cm

Z 819 I
 DO GÓRY   ID: 46763   A: ms         

410.
Cygan Wiktor Krzysztof
Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich / Wiktor Krzysztof Cygan. – Warszawa : Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf". – 115, [1] s. , 24,5 cm.. – (t. 1)
Uwagi: ISBN 83-85209-08-5

Czyt. I-3 Słow. 55 (2876/469)
 DO GÓRY   ID: 56426   A: as         

411.
Cygan Wiktor, Tarczyński Jan, Wysocki Wiesław
Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczypospolitej / Wiktor Cygan, Jan tarczyński, Wiesław Wysocki . – Mińsk Mazowiecki ; Warszawa ; Kraków : Muzeum Ziemi Mińskiej ; Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Zespół Szkół Społecznych, 2011. – [2], 443, [3] s., 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929740-2-4

Z 2067 III (2238)
 DO GÓRY   ID: 29973   A: am         

412.
Czachowska Jadwiga, Dorosz Beata
Literatura i krytyka poza cenzurą 1977-1989 : bibliografia druków zwartych / Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz. – Wrocław : Wydawnictwo "Wiedza o Kulturze", 1991. – 117 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7044-040-1

Czyt. IX-12 Bibl. 5 (1338)
 DO GÓRY   ID: 27831   A: ku          SOLIDAR

413.
Czaczkowska Ewa K.
Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 / Ewa K. Czaczkowska. – Warszawa : IPN ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – 309, [1] s. ; 23,5 cm. – (Biskupi w realiach komunistycznej władzy)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-427-1, 978-83-8090-434-7, 978-83-8090-435-4

Czyt. II-1 Varia 146 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55693   A: ar         

414.
Czaczkowska K. Ewa
Kardynał Wyszyński : biografia / Ewa K. Czaczkowska. – Kraków : Znak, 2013. – 730 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-240-1899-4

Czyt. I-4 Biografie 20
 DO GÓRY   ID: 52787   A: ku          SOLIDAR

415.
Czapińska Wiesława
Wielkie romanse Trzeciej Rzeszy / Wiesława Czapińska. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1994. – 171, [5] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-7043-091-0

Czyt. Z 1097 I (2876/341)
 DO GÓRY   ID: 56283   A: as         

416.
Czaplińska Ruta
Z archiwum pamięci... : 3653 więzienne dni / Czaplińska Ruta, red. Szwagrzyk Krzysztof, Żygadły Jacek . – Wrocław : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. – 417, [33] s., il : 21 cm . – (Seria "Relacje i Wspomnienia", t. 4 )
Uwagi: ISBN 83-98078-33-3

Czyt. II-1 Rel. i Wsp. 4 (2249)
 DO GÓRY   ID: 29834   A: ar         

417.
Czapliński Marek, Kaszuba Elżbieta, Wąs Gabriela, Żerelik Rościsław
Historia Śląska / Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerelik. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 611, [32] s. : il., mapa ; 25 cm.. – (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2364)
Uwagi: ISBN 83-229-2213-2

Czyt. I-1 Hist. Pol. 32 (2876/296)
 DO GÓRY   ID: 56221   A: as         

418.
Czapski Józef
Na nieludzkiej ziemi / Józef Czapski . – Warszawa : Czytelnik, 1990. – 431, [5] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-07-02092-1

Czyt. VII-11 Rep. sow. 8 (2033/4)
 DO GÓRY   ID: 27487   A: ms         

419.
Czarnecka Daria
Sprawa Stanisława Gustawa Jastera ps. "Hel" w historiografii : kreacja obrazu zdrajcy i obrona / Daria Czarnecka. – Warszawa : IPN, 2014. – 159, [17] s. : il. ; 22 cm. – (Monografie ; t. 100)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-721-7

Czyt. II-1 Mon. 100
 DO GÓRY   ID: 47042   A: ms         

420.
Czarnecka Dominika
"Pomniki wdzięczności" Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej / Czarnecka Dominika. – Warszawa : IPN, 2015. – 543, [2] s., 14 s. fot. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 104)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-777-4

Czyt. II-1 Mon. 104 (2556)
 DO GÓRY   ID: 50684   A: dw         

421.
Czarnik Wiesław Konrad, Gębołyś Halina
Solidarność Nauczycielska Ziemi Oświęcimskiej 1980-1990 / Wiesław Konrad Czarnik, Halina Gębołyś. – Oświęcim : Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" ; [Bielsko-Biała] : Wydawnictwo "Prasa Beskidzka", 2012. – 151, [1] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-87237-86-8

Czyt. IX-7 Sol. Reg. 17 (2512)
 DO GÓRY   ID: 45269   A: ms          SOLIDAR

422.
Czarnowski Ryszard Jan
Lwów : legenda zawsze wierna / Ryszard Jan Czarnowski . – Łódź: Galaktyka, 2010. – 462, [1] s., il. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-837579-145-7

Czyt. X-3 Kresy w. lw. 1
 DO GÓRY   ID: 46909   A: ms         

423.
Czas bibuły : mechanizmy - ludzie - idee ; 1 / pod redakcja Romana Wróblewskiego. – Wrocław ; Atut, 2013. – 160, [16] s., il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7432-924-8

Czyt. IX-7 Sol. Og. 15 (2467)
 DO GÓRY   ID: 44107   A: ms          SOLIDAR

424.
Czas bibuły : mechanizmy - ludzie - idee ; 2 / pod redakcja Romana Wróblewskiego. – Wrocław ; Atut, 2013. – 163 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7432-973-6

Czyt. IX-7 Sol. Og. 19 (2467)
 DO GÓRY   ID: 44108   A: ms          SOLIDAR

425.
Czas bibuły : studia i materiały ; t. 3 / pod redakcja Romana Wróblewskiego. – Wrocław ; Atut, 2014. – 155 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7977-053-3

Czyt. IX-7 Sol. Og. 22 (2577)
 DO GÓRY   ID: 48537   A: ms          SOLIDAR

426.
Czas nadziei 1980-1981 : NSZZ "Solidarność" w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie / pod redakcją Sebastiana Pilarskiego i Dariusza Roguta. – Łódź : IPN Oddział w Łodzi , 2011. – 216 ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-931850-5-4

Czyt. IPN E.A. Łd 3
 DO GÓRY   ID: 55237   A: gm         

427.
Czas przełomu Solidarność 1980-1981 / pod red. Wojciecha Polaka [et al.]. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2010. – 1024, [6] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-930472-8-4

Czyt. IX-7 Sol. Og. 5 (2197)
 DO GÓRY   ID: 27976   A: ms          SOLIDAR

428.
Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795 / pomysłodawcza projektu "Strażnicy pamięci" Mariusz Cupiał. – Kraków : Wydawnictwo Fall, 2014. – 150, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-62275-92-2

Czyt. III-2 Pow. kośc. 4
 DO GÓRY   ID: 46810   A: ms         

429.
Czasy "Solidarności" ma Uniwersytecie Jagiellońskim 1980-1989 : we wspomnieniach / rozmawiał Andrzej M. Kobos. – Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – 316 s. ; 23,5 cm
Uwagi: ISBN 978-83-233-3003-5

Czyt. IX-10 Rel. i Wsp. 12
 DO GÓRY   ID: 51625   A: dw          SOLIDAR

430.
Czasy Kościuszki i Napoleona : Jan Zbigniew Lubicz-Pachoński jako badacz epoki / pod red. Zdzisława Janeczka. – Katowice : Akademia Ekonomiczna, 2001. – 436 s. ; 25,5 cm
Uwagi: ISBN 83-7246-094-9

Czyt. III-2 Pow. Kośc. 1 (1783)
 DO GÓRY   ID: 27142   A: pl         

431.
Czekiści : organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989 / pod red. Krzysztofa Persaka i Łukasza Kamińskiego. – Warszawa : IPN, 2010. – 633, [9] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-117-8

Czyt. II-1 Varia 1 (2032)
Czyt. I-6 Sow. 3
 DO GÓRY   ID: 26684   A: pl         

432.
Czerwiec '76 / [kolegium red. Grażyna Kabza i in.]. – Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1990. – 130, [25] s. il. ; 20,5 cm. – (Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego ; t. 27 ; z. 1-2)
Uwagi: ISSN 0137-5156

Czyt. IX-5 1976 1
 DO GÓRY   ID: 27714   A: ms          SOLIDAR

433.
Czerwiec 1976 : w materiałach archiwalnych / wybór, wstęp i oprac. Jerzy Eisler. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2001. – 279, [1] s., [16] s. fot. ; 21 cm. – (Dokumenty ; t. 4)
Uwagi: ISBN 83-7233-090-5

Czyt. II-1 Dok. 4 (1331)
Czyt. IX-6 1976 2
 DO GÓRY   ID: 16505   A: pl          SOLIDAR

434.
Czerwińska-Kossakiewicz Zofia
Piekło gorejące : wspomnienia z obozu zagłady / Zofia Czerwińska-Kossakiewicz. – Gliwice : Miejski Ośrodek Kultury, 1995. – 63 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-903595-5-3

Z 68 I (1197)
 DO GÓRY   ID: 32994   A: ku         

435.
Czerwiński Krzysztof
Kamienie wracają nocą : wspomnienia więźnia politycznego z okresu stalinowskiego skazanego w 1950 r. za przynależność do nielegalnej organizacji / Krzysztof Czerwiński . – Kraków : Wydawnictwo AA, 2014. – 192 s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7864-768-3

Z 822 I (2499)
 DO GÓRY   ID: 46772   A: ms         

436.
Czerwona zaraza / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN ; Ośrodek Myśli Politycznej, 2010. – 180, [8] s. ; 19,5 cm. – (Z Archiwów Bezpieki - Nieznane Karty PRL ; t. 14)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-87-8

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 14 (2241)
 DO GÓRY   ID: 28172   A: ku         

437.
Czerwone szwadrony postępu / pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka. – Kraków : IPN, Ośrodek Myśli Politycznej, 2008. – 164, [12] s. ; 19,5 cm. – (Z archiwów bezpieki-nieznane karty PRL ; t. 10)
Uwagi: ISBN 978-83-60125-54-0

Czyt. II-1 Z Arch. Bezp. 10 (2004)
 DO GÓRY   ID: 26718   A: pl         

438.
Czocher Anna [et al.]
Wojna to męska rzecz? : losy kobiet w okupowanym Krakowie w dwunastu odsłonach / Anna Czocher [et al.]. – Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2011. – 106, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7577-082-7

Z 1164 II (2263)
 DO GÓRY   ID: 32680   A: ms         

439.
Czocher Anna, Dyrcz Rafał, Kwilosz Jacek
Informator : o zasobie historycznym archiwum krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i zasadach jego udostępniania / Anna Czocher, Rafał Dyrcz, Jacek Kwilosz. – Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" : Instytut Pamięci Narodowej, 2008. – 232 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61033-20-2

Czyt. II-1 Varia 85 (2499)
 DO GÓRY   ID: 44220   A: ms         

440.
Czołowski Aleksander
Wysoki Zamek / Aleksander Czołowski. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1990. – 126 [1] s. ; [19] ryc. , 23,5 cm.. – (Biblioteka lwowska t.2)
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-184-4 Reprint ; Lwów 1910, Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka lwowska 2-3 (2876/3)
 DO GÓRY   ID: 56024   A: as         

441.
Czop Edyta
Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941 / Edyta Czop. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. – 276 s. ; 24 cm. – (Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 18)
Uwagi: ISBN 83-7338-138-4

Z 1404 II
 DO GÓRY   ID: 53437   A: dw         

442.
Czuma Mieczysław ; Mazan Leszek
Opowieści z krainy centusiów : zilustrowane 68 rysunkami Dariusza Vasiny / Mieczysław Czuma ; Leszek Mazan. – Kraków : Oficyna Wydawnicza ANABASIS s.c. , 2001
Uwagi: ISBN 83-85931-08-2

Czyt. Z 1029 I (2876/224)
 DO GÓRY   ID: 56156   A: as         

443.
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja / [red. książki Dorota Strzałko-Trybuła ; fot. Arturo Mari]. – Poznań ; Warszawa : Pallottinum, 1992. – 110, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 83-7014-174-9

Z 627 I (2100)
 DO GÓRY   ID: 34288   A: ms          SOLIDAR

444.
Czy ktoś przebije ten mur? : sprawa Stanisława Pyjasa / wstęp i oprac. Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek ; wspomnienie o przyjacielu Bronisław Wildstein. – Kraków : Fundacja CDCN ; Instytut Pamięci Narodowej Oddz. w Krakowie ; Biuro Festiwalowe Kraków 2000 ; Księgarnia Akademicka, 2001. – 315 s., [38] s. tabl ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 10)
Uwagi: ISBN 83-7188-465-6

Czyt. II-1 BCDCN 10 (1644)
Z 1314 II
 DO GÓRY   ID: 16450   A: pl          SOLIDAR

445.
Ćwięk Henryk
Rotmistrz Sosnowski : AS wywiadu Drugiej Rzeczypospolitej / Henryk Ćwięk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2010. – 292, [2] s., 25 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-08-04489-6

Czyt. I-4 Biografie 35 (2901/2/36)
 DO GÓRY   ID: 56590   A: as         

446.
Ćwikowski Edward , Ćwikowski Henryk , Gniedziejko Halina
Martyrologium Bargłowskie : syberyjskie doświadczenia mieszkańców Bargłówki i okolic w latach drugiej wojny światowej / Edward Ćwikowski, Henryk Ćwikowski, Halina Gniedziejko. – Białystok : IPN Oddz. Białystok, 2013. – 188 s. ; 21 cm. – (Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku ; t. 16)
Uwagi: ISBN 978-83-62357-80-2

Czyt. IPN E.A. Bi 16
 DO GÓRY   ID: 54769   A: as         

447.
D'Abernon Edgar Vincent
Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata : pod Warszawą 1920 roku / Edgar Vincent D'Abernon. – Warszawa : Herold-Press, 1990. – 183 s. ; 16 cm

Czyt. V-2 Pol.-Bolsz. 7 (1320)
 DO GÓRY   ID: 27190   A: ar         

448.
Dakowski Mirosław, Przystawa Jerzy
Via bank i FOZZ : O rabunku finansów Polski / Mirosław Dakowski, Jerzy Przystawa. – Komorów : Wydawnictwo "Antyk", 1992. – 256 s. : ; 20,3 cm.

Czyt. Z 1036 I (2876/498)
 DO GÓRY   ID: 56341   A: td         

449.
Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej / pod redakcją Renaty Gałaj-Dempniak, Danuty Okoń, Magdaleny Semczyszyn. – Szczecin : IPN Oddział w Szczecinie ; 2011. – 308 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-61336-45-7

Czyt. IPN E.A. Sz 7
 DO GÓRY   ID: 54866   A: gm         

450.
Daniel Wincenty
Zakłamanie na froncie ideologicznym : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia '80 do stanu wojennego / Wincenty Daniel. – Gdańsk, 2012. – 650 s. ; 23 cm.. – (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t.23)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-295-3

Czyt. IPN E.A. Gd 23
 DO GÓRY   ID: 54698   A: pk         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm