L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3601.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Materiały dla delegatów na wyborcze Walne Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Cz. 1-4. – [Kraków : NSZZ "S", 1981]. – 4 cz. (16 ; 46, [1] ; 22 ; 52 s.) ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 3338 II RARA (94 DMAL 1/501)
R 1737 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9263   A:           SOLIDAR

3602.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ordynacja wyborcza do władz NSZZ "Solidarność" przy UJ opracowana w oparciu o "Wzorcową Ordynację Wyborczą NSZZ "Solidarność". – [Kraków : NSZZ "S" UJ, 1980]. – 8 k. ; 30 cm
Uwagi: Kser. z maszyn.

AR 4764 III RARA (F.CDCN)
R 3817 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9264   A:           SOLIDAR

3603.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Organizacja i koordynacja pracy programowej Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność Małopolska. – [Kraków : ZR NSZZ "S", 1981]. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Brak k. tyt. - Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 1924 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9265   A:           SOLIDAR

3604.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Porozumienia : Jelenia Góra ; Rzeszów ; Ustrzyki ; studenckie : Solidarność. – [Kraków : NSZZ "S"], 1981 (Drukarnia Wyd.). – 61, [3] s. ; 20 cm
Uwagi: Do użytku związkowego. - Zł. 140. - Dr. typogr.

AR 1777 II RARA (1981 K 340/3)
R 2933 II RARA (1983 D 1825/3)
R 8663 II RARA (F.CDCN)
WMN 0445
 DO GÓRY   ID: 9266   A:           SOLIDAR

3605.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Porozumienie zawarte w dniu 21 marca 1981 r. w Krakowie między Komisją Resortową.... – [Kraków : NSZZ "S", 1981]. – 18, 3, [1], 7, [1], 3, [1], 2, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3344 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9349   A:           SOLIDAR

3606.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Postulaty II : opracowanie sporządzone na podstawie postulatów pracowników placówek Polskiej Akademii Nauk zgłoszonych do dnia 12 stycznia 1981 r. / Ogólnokrajowa Komisja Porozumiewawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w Polskiej Akademii Nauk. – Kraków : [NSZZ "S"], 1981. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1973 II RARA (F.CDCN)
R 8666 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9352   A:           SOLIDAR

3607.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Postulaty pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" / [NSZZ "Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego]. – [Kraków : KU NSZZ "S", 1980] (Pow. IF UJ). – [1], 7, [1], 8, 4, 5, [1], 7, [1], 6 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1972 II RARA (F.CDCN)
R 8664 II RARA (F.CDCN)
R 8665 II RARA (F.CDCN, 446)
 DO GÓRY   ID: 9354   A:           SOLIDAR

3608.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Prawo o ustroju sądów powszechnych : społeczny projekt nowelizacji rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6.II.1928 roku / opracowanie Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 8207 II RARA (F.CDCN, 67 WUSW)
R 8670 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9355   A:           SOLIDAR

3609.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
"Prawo, praworządność i gwarancje prawne" : 5 sierpnia 1981 r. / raport grupy roboczej Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość" przy Collegium TWWP. – [Kraków] : NSZZ Solidarność, Ośrodek Prasowo-Wydawniczy "Małopolska", 1981. – 52 s. ; 21 cm
Uwagi: Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Zł. 70. - Off. z maszyn.

AR 2965 II RARA (1984 D 590/11a)
R 2966 II RARA (1984 D 590/11b)
R 5092 I NPS (1985 D 11/94)
 DO GÓRY   ID: 9382   A:           SOLIDAR

3610.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Program działania NSZZ "Solidarność" / NSZZ "Solidarność" AGH. – [Kraków : NSZZ "S" AGH, 1981]. – 18 k. ; 30 cm
Uwagi: W nagł. : Uchwała programowa Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ "S" w AGH. - Pow. białk.

AR 4785 III RARA (F.CDCN)
R 3821 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9383   A:           SOLIDAR

3611.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Program działania zakładowej organizacji NSZZ "Solidarność" w AGH : projekt / [NSZZ "Solidarność" AGH]. – [Kraków : NSZZ "S" AGH, 1980]. – 19 k. ; 30 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 4794 III RARA (F.CDCN)
R 3827 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9384   A:           SOLIDAR

3612.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Projekt porozumienia między rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego a Komisją Zakładową NSZZ "Solidarność". – [Kraków : NSZZ "S", 1981]. – 7 k. ; 30 cm
Uwagi: Maszyn.

AR 4761 III RARA (F.CDCN)
R 3813 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9385   A:           SOLIDAR

3613.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Projekt systemu wynagrodzeń : (w okresie przejściowym) / Sekcja Zawodowa Budownictwa Zarządu Regionalnego (przy MKZ) Małopolska. – Kraków : Sekcja Zawodowa Budownictwa ZR [NSZZ Solidarność] Małopolska, 1981. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Stdr. z maszyn.

AR 2009 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9386   A:           SOLIDAR

3614.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Projekty autorskie Sekcji Zawodowej Budownictwa Zarządu Regionalnego Małopolska : projekt Statutu Zrzeszenia / Sekcja Zawodowa Budownictwa ZR NSZZ Solidarność Małopolska. – Kraków : Sekcja Zawodowa Budownictwa ZR [NSZZ "S"] Małopolska, 1981. – 9, 2 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2008 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9387   A:           SOLIDAR

3615.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Regulamin organizacji zakładowej NSZZ Solidarność w AGH : projekt. – [Kraków : NSZZ "S AGH, ok. 1980]. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4784 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9487   A:           SOLIDAR

3616.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Rezolucja pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" / [Uczelniana Komisja Założycielska NSZZ Solidarność Uniwersytetu Jagiellońskiego]. – [Kraków : UKZ NSZZ "S" UJ, 1980] (Pow. IF UJ). – 6 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2079 II RARA (F.CDCN)
R 8711 II RARA (F.CDCN)
R 8712 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9488   A:           SOLIDAR

3617.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Sprawozdanie Komisji Wnioskowej Walnego Zebrania Delegatów Regionu Małopolska. – [Kraków : NSZZ "S", ok. 1981]. – 32 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3315 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9489   A:           SOLIDAR

3618.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Sprawozdanie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Uniwersytecie Jagiellońskim za okres od 10 I do 7 XI 1981 r.. – Kraków : [NSZZ "S"], 1981. – 12 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4767 III RARA (F.CDCN)
R 3819 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9490   A:           SOLIDAR

3619.
Niezależny Samorządny Związek zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. – [Kraków : NSZZ "S" MPK, 1989]. – 10, [1] s. : tabl. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 2262 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9527   A:           SOLIDAR

3620.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
[Statut] / Niezależny Samorządny Związek [Zawodowy] "Solidarność". – [Kraków : Miejskie Buiro Projektów, 1980]. – 13 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4782 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9493   A:           SOLIDAR

3621.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [Kraków : NSZZ "S"], 1980 (ZPT Kraków). – 9, 3 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2250 II RARA (F.CDCN)
R 8792 II RARA (94 D MAL 1/496)
 DO GÓRY   ID: 9491   A:           SOLIDAR

3622.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. – [Kraków : NSZZ "S", 1981] (Drukarnia Wydawnicza). – 15, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Dr. typogr.

AR 2259 II RARA (93 UD ZA 2/122)
R 8794 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9492   A:           SOLIDAR

3623.
Niezależny Samorządny Związek zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Tezy do dyskusji nad programem regionalnym NSZZ Solidarność "Małopolska" / [ZR Region "Małopolska"]. – [Kraków : NSZZ "S", 1981]. – 47, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Dr. typogr.

AR 2384 II RARA (F.CDCN, 1120)
R 8860 II RARA (F.CDCN)
R 8861 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9528   A:           SOLIDAR

3624.
Niezależny Samorządny Związek zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Uchwała koła wydziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego / Koło Wydziałowe NSZZ "Solidarność" przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. – [Kraków : NSZZ "S" UJ, 1980]. – 13 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 2469 II RARA (F.CDCN)
R 8896 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9529   A:           SOLIDAR

3625.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Uniwersytet przyszłości / NSZZ Solidarność UJ. – [Kraków] : NSZZ Solidarność UJ, [1990]. – 37, [2] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2478 II RARA (F.CDCN)
R 8903 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9605   A:           SOLIDAR

3626.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ustawa o prokuraturze PRL : wstępny społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 roku / oprac. Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność". – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – 11 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2513 II RARA (F.CDCN, 432)
 DO GÓRY   ID: 9677   A:           SOLIDAR

3627.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ustawa o przedsiębiorstwie i samorządzie : założenia wstępne / oprac. Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność". – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – [2], 26 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2496 II RARA (F.CDCN, 432)
R 8904 II RARA (F.CDCN)

BN I 2.284.893 A
 DO GÓRY   ID: 9678   A:           SOLIDAR

3628.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ustawa o Sądzie Najwyższym : założenia nowelizacji ustawy z dnia 15. II. 1962 roku / oprac. Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność". – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – 12 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 7534 II RARA (F.CDCN, 432)
 DO GÓRY   ID: 9679   A:           SOLIDAR

3629.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ustawa wypadkowa : społeczny projekt nowelizacji ustawy z dnia 23 stycznia 1968 roku / oprac. Komisji Kodyfikacyjnej powołanej przez I Ogólnopolskie Forum Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości NSZZ "Solidarność". – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – 23, [1], 9, [1], 4 s. : [1] k. złoż. ; 20 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 2525 II RARA (F.CDCN)
R 8905 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9680   A:           SOLIDAR

3630.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Wstępna ocena projektów przepisów ekonomiczno-finansowych reformy gospodarczej : informacja Sekcji Zawodowej Budownictwa Zarządu Regionalnego Małopolska / Sekcja Zawodowa Budownictwa ZR Małopolska. – Kraków : [NSZZ "S"], 1981. – [2], 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Stdr. z maszyn.

AR 2699 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9976   A:           SOLIDAR

3631.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Wstępne założenia społecznego projektu nowelizacji przepisów zasady prawa wyborczego / oprac. autorskie NSZZ "Solidarność" ; Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych. – Kraków : Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, 1981. – [1]. 37 s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Wstępne rozważania nad ordynacją wyborczą do Rad Narodowych / Tadeusz Syryjczyk. - Off. z maszyn.

AR 3360 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9977   A:           SOLIDAR

3632.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Zarys programu Wszechnicy Związkowej Regionu Małopolska / [Halina Bortnowska, Anna Szwed] ; NSZZ "Solidarność" Małopolska. – Kraków : [NSZZ "S", ok. 1980](Druk: Sekcja Inform. HiL). – 4 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3361 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9978   A:           SOLIDAR

3633.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ze śpiewnika strzeleckiego. – Kraków : NSZZ Solidarność Małopolska, 1981 (Prac. Poligr. PWM) . – 15, [1] s. ; 17 cm
Uwagi: Publikacja cenzurowana. - Na okł. na "tarczy amazonek" litera L. - Off. ze skł.

AR 347 I RARA (1987 D 1516/115)
R 170 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 9979   A:           SOLIDAR

3634.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Małopolska
Ze śpiewnika strzeleckiego. – Kraków : NSZZ Solidarność Małopolska, 1981 (Prac. Poligr. PWM) . – 15, [1] s. ; 17 cm
Uwagi: Publikacja cenzurowana. - Na okł. na "tarczy amazonek" litera S. - Egz. AR 186 I : egz. cenzorski ze zgodą (nabita pieczęć na okł.) na rozpowszechnianie - 4 VIII 1981. - Off. ze skł.

AR 186 I RARA (F.CDCN)
810466 I RARA (1981 D 1098/164)
 DO GÓRY   ID: 9980   A:           SOLIDAR

3635.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze. Walne Zebranie Delegatów
Pierwsze Walne Zebranie Delegatów : listy wyborcze kandydatów na Przewodniczącego Zarządu do Zarządu część I i II, do Komisji Rewizyjnej na Delegatów na Zjazd Związku część I i II : Warszawa, czerwiec 1981 roku / NSZZ "Solidarność Region Mazowsze. – Warszawa : [NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze], 1981. – 42, [2] s. ; 14x21 cm
Uwagi: Tytuł okładkowy: Materiały na Pierwsze Walne Zebranie Delegatów : część trzecia. - Do użytku wew.

BN DŻS I 2j
 DO GÓRY   ID: 37879   A: bj          SOLIDAR

3636.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Gospodarka / [praca zbiorowa] ; Ośrodek Badań Jądrowych NSZZ "Solidarność". – [Warszawa] : Ośrodek Badań Społecznych [NSZZ "S" Regionu Mazowsze], 1981 (Druk. IBJ). – 52 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych NSZZ "Solidarność" ; t. 1. Zeszyty OBS [Ośrodka Badań Społecznych] ; 3)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1607 II RARA (1981 CD 888/144)

BN KW 44.191
BN II 1.990.460 Chr.
BN II 1.985.207 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 10360   A:           SOLIDAR

3637.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Informator kulturalny / Komisja Kultury NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. – [Warszawa] : Komisja Kultury NSZZ "S" Region Mazowsze, [1981]. – 15 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 7758 II RARA (F.CDCN, 1 BMP)
 DO GÓRY   ID: 10361   A:           SOLIDAR

3638.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju : tezy do dyskusji / Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych. – Warszawa : NSZZ "S", 1981 (ZPD PW). – 30 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3328 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10545   A:           SOLIDAR

3639.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Najnowsza historia Polski : [forum kultury politycznej Stowarzyszenia dziennikarzy Polskich : wieczór III 15 grudnia 1980] / [NSZZ Solidarność w Instytucie Badań Jądrowych ; red. Katarzyna Kołodziejczyk i red. Jerzy Mikke]. – Warszawa : NSZZ "S" IBJ, 1981. – 29 s. ; 19 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego / NSZZ Solidarność Instytutu Badań Jądrowych ; t. VI)
Uwagi: Opis. okł. - Off. z maszyn.

AR 1893 II RARA (F.CDCN)
R 8579 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10549   A:           SOLIDAR

3640.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Podstawowe informacje prawne dla Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [Warszawa : NSZZ "S", ok. 1980]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4781 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10283   A:           SOLIDAR

3641.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Porozumienia : Rzeszów ; Ustrzyki Dolne / "Solidarność" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - AR. – Warszawa : Wydano nakładem "Rola", 1981. – 22 s. ; 20 cm
Uwagi: Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Off. z maszyn.

AR 8199 II RARA (F.CDCN, 24 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 10543   A:           SOLIDAR

3642.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Program związku / NSZZ "Solidarność" w Instytucie Badań Jądrowych . – Warszawa : NSZZ "S" w IBJ, 1981. – 49 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w IBJ ; t. IX)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 8217 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 8676 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10544   A:           SOLIDAR

3643.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Protokół porozumienia między Komisją Rządową a delegacją pracowników służby zdrowia NSZZ "Solidarność" / NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. – [Warszawa] : Wydaw. Związkowe "Mazowsze", 1981 (Druk CPiZI) . – 64 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 8226 II RARA (F.CDCN, 64 WUSW)
 DO GÓRY   ID: 10550   A:           SOLIDAR

3644.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Sprawy związkowe : biuletyn roboczy zespołu spraw związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ "Solidarność" / pod red. Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego ; NSZZ Solidarność Instytutu Badań Jądrowych. – Warszawa : NSZZ "S" IBJ, 1981. – 39 s. ; 19 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych 1981 ; t. IV)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2221 II RARA (F.CDCN, 492)
R 8780 II RARA (F.CDCN, 492)
 DO GÓRY   ID: 10551   A:           SOLIDAR

3645.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Sprawy związkowe : biuletyn roboczy zespołu spraw związkowych OPS-Z przy KKP NSZZ "Solidarność" / pod. red. Sergiusza Kowalskiego i Jacka Kurczewskiego ; NSZZ "Solidarność" w Instytucie Badań Jądrowych. – Warszawa : NSZZ "S" IBJ, 1981. – 30 s. ; 19 cm. – (Biblioteka Biuletynu Badań Jądrowych ; t. VII)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2222 II RARA (F.CDCN, 492)
R 8781 II RARA (F.CDCN, 492)
 DO GÓRY   ID: 10607   A:           SOLIDAR

3646.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Sprawy związkowe : materiały do dyskusji nad statutem / Grupa Delegatów Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność ; [red. Biuletynu Informacyjnego IBJ]. – Warszawa : NSZZ "S" IBJ, 1981. – [2], 16 s. ; 20 cm. – (Biblioteka Biuletynu Informacyjnego w Instytucie Badań Jądrowych 1981 ; t. V)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2220 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.996.024 Chr.
BN II 2.184.117 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 10552   A:           SOLIDAR

3647.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Mazowsze
Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Mazowsza / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [Warszawa : NSZZ "S", 1980]. – 4 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4780 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10362   A:           SOLIDAR

3648.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Płocki
Analiza struktury zarobków i podwyżek pracowników województwa płockiego : za okres od. 1.I.1980-31.III.198[1] / oprac. Marian Sołtys. – Płock : NSZZ "S" Regionu Płockiego ; Pracownia Analiz Społecznych, 1981. – 12 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 3507 III RARA )94 D MAL 1/819)
 DO GÓRY   ID: 10608   A:           SOLIDAR

3649.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Pomorze Zachodnie
Materiały z II ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy NSZZ "Solidarność" w Szczecinie : 9-11.02.1981 r. / Komisja Zakładowa NSZZ "S przy WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej] w Szczecinie. – Szczecin : [KZ WiMBP], 1981. – 60 s. ; 20 cm
Uwagi: (Do użytku wewnątrzzwiązkowego). - Off. z maszyn.

AR 1845 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10609   A:           SOLIDAR

3650.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski
Dokumenty II tury zjazdu : uchwała programowa (wraz z aneksem) / I Krajowy ZJazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Gdańsk-październik-81. – Wyd. specjalne. – [Katowice] : Biuro Informacji Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", 1981. – 127, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 35. - Dr. typogr.

AR 2866 II RARA (1983 D 945/55a)
R 2867 II RARA (1983 D 945/55b)
 DO GÓRY   ID: 10603   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm