L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 z 122


3651.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski
Materały sprawozdawcze Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność Katowice : 1 [Pierwsze] Walne Zebranie Delegatów Regionu woj. katowickiego : sprawozdanie z działalności / Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Katowice. – Katowice : [ZR NSZZ "S"], 1981. – [2], 17, 12, 23, [3] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1841 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10548   A:           SOLIDAR

3652.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski
Ocena i propozycje do pakietu spraw socjalnych / Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych NSZZ "Solidarność". – Gliwice : NSZZ "Solidarność" Politechniki Śląskiej : Podkomisja d/s Informacji i Propagandy, 1981. – 23 s. ; 21 cm
Uwagi: Brak okł. - Off. z maszyn.

AR 1921 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10604   A:           SOLIDAR

3653.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski
Pierwsze Walne Zebranie Delegatów / NSZZ "Solidarność" Region woj. katowickiego. – Katowice : NSZZ "Solidarność", 1981. – [4], 26, [6] s. ; 20 cm. – (Materiały na Pierwsze Walne Zebranie Delegatów ; cz. 1)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1840 II RARA (1993 K 160/116)
 DO GÓRY   ID: 10605   A:           SOLIDAR

3654.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Śląsko-Dąbrowski
"Solidarność" wobec bezrobocia i zmian w zatrudnieniu / J. Walukowa ; NSZZ "Solidarność" Politechnika Śląska Podkomisja d/s Informacji i Propagandy. – Gliwice : NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej, 1981. – [12] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Do użytku wewnętrznego. - Off. z maszyn.

AR 2173 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10606   A:           SOLIDAR

3655.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
I [Pierwsze] Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego : Świdnik, 15-17 IV - 16-17 V 1981 r. / [przygotował do druku Janusz Szulakowski]. – Lublin : Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność", 1981 (Druk : ZMP KUL). – 51, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 2958 II RARA (1984 D 630/7)
R 8628 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10610   A:           SOLIDAR

3656.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
Lista kandydatów do władz Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" / Regionalna Komisja Wyborcza. – [Lublin] : Komisja Wyborcza NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego, 1981. – 8 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Dr. trójłamowy. - Off. z maszyn.

AR 4088 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10611   A:           SOLIDAR

3657.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
O godność stanu nauczycielskiego / Stanisław Bortnowski. – Lublin : Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego, 1981 . – 18 s. ; 21 cm. – (Wszechnica Związkowa ; 1)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3308 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10612   A:           SOLIDAR

3658.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
Program NSZZ "Solidarność" : uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów. – Lublin : [NSZZ "S"], 1983. – [1], 34 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność)
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. [60]. - Stdr. z maszyn.

AR 2959 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10613   A:           SOLIDAR

3659.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" / NSZZ "Solidarność". – [Lublin : NSZZ "S", 1980] . – [1], 8, [3] s. ; 30 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 4769 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10616   A:           SOLIDAR

3660.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
Tezy programowe dotyczące problematyki pracy przyjęte jako dokument końcowy na ogólnopolskiej konferencji związkowej "Praca Ludzka" : (zorganizowanej przez OBS Regionu Środkowo-Wschodniego i KZ UMCS w Lublinie 13-15 IX 1981) / Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność". – [Lublin] : ZR NSZZ "S", 1981. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. : Praca ludzka : I Ogólnopolska Konferencja Związkowa. - Off. z maszyn.

AR 8203 II RARA (F.CDCN, 384 OSTA)
R 8037 II RARA (F.CDCN, 384 MAL)
 DO GÓRY   ID: 10617   A:           SOLIDAR

3661.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
Wokół reformy szkolnictwa / Władysław Bieńkowski. – Lublin : Wszechnica Związkowa przy MKZ NSZZ "S" Regionu Środkowo-Wschodniego, 1981. – 24 s. ; 21 cm. – (Wszechnica Związkowa ; 2)
Uwagi: Zawiera : Trzeba zrozumieć czym jest komunizm : (fragment) / Jan Hetman. - Off. z maszyn.

AR 2801 II RARA (F.CDCN, 1152)
 DO GÓRY   ID: 10615   A:           SOLIDAR

3662.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Środkowo-Wschodni
Z prac Ośrodka Badań Społecznych / red. Jan Pomorski. – Lublin : Ośrodek Badań Społecznych, 1981. – [6], 51 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Problemowe ; 1)
Uwagi: Off. z oryg.

AR 3364 II RARA (1990 D 1343/35b)
R 1739 II RARA (1990 D 1343/35a)
 DO GÓRY   ID: 10614   A:           SOLIDAR

3663.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Świętokrzyski
Analiza realizacji porozumienia szczecińskiego z dnia 30 sierpnia 1980 : referat Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" regionu Pomorza Zachodniego / Marian Jurczyk. – [Kielce : NSZZ "S" Region Świętokrzyski, 1981]. – 6 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4755 III RARA (1981 D 303/42)
 DO GÓRY   ID: 10619   A:           SOLIDAR

3664.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Świętokrzyski
I [Pierwszy] Walny Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego : uwagi wstępne / Michał Płoski. – [Kielce : NSZZ "S", 1981]. – 24 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Prawdop. Kielce : ZR NSZZ "S". - Off. z maszyn.

AR 1944 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10620   A:           SOLIDAR

3665.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Toruń
Budować gotowość : program Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Toruniu. – Toruń : [RKW NSZZ "S"], 1985. – 7, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Stdr. z maszyn.

AR 7585 II RARA (1985 D 11/73)
R 7555 II RARA (1985 D 5/28)
 DO GÓRY   ID: 10621   A:           SOLIDAR

3666.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Wielkopolska
Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie / NSZZ "Solidarność" MKZ - Wielkopolska. – Poznań : NSZZ "S" MKZ - Wielkopolska, 1981. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Do użytku wewnętrznego. - Off. z oryg.

AR 8682 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10622   A:           SOLIDAR

3667.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Ziemia Łódzka. Zarząd. Krajowy Zjazd Delegatów (1)
Propozycje programowe / Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej na I KZD. – Łódź : ZMP ZR NSZZ Solidarność Ziemi Łódzkiej, [1983]. – [2], 22 s. ; 20 cm

BN KW 34.490
BN I 1.993.973 Chr.
BN I 1.989.976 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38982   A: bj          SOLIDAR

3668.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". Region Ziemia Radomska
Projekt programu działania i organizacji Międzyzakładowej Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność". – [Radom] : MKR NSZZ "S" Ziemia Radomska, 1981. – 30 s. : rys., tab. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Off. z maszyn.

AR 2005 II RARA (F.CDCN, 468)
 DO GÓRY   ID: 10618   A:           SOLIDAR

3669.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Aktualne kierunki działań komitetu założycielskiego NSZZ "Solidarność" Oświaty i Wychowania. – [S.l. : NSZZ "S", po 1980]. – 5 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4765 III RARA (F.CDCN)
R 3818 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8759   A:           SOLIDAR

3670.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
I Walne Zebranie Delegatów woj. wrocławskiego 19-20.06.1981 r. / NSZZ Solidarność. – Wrocław : "Solidarność Dolnośląska", [1981]. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł.

BN II 2.267.738 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 37823   A: bj          SOLIDAR

3671.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Kierunki działania Związku w obecnej sytuacji kraju : tezy do dyskusji. – [s.l. : NSZZ "S"], 1981 (E1.P [Elektrownia Połaniec?]). – 18 s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Tygodnik Solidarność" 1981, nr 3 (przep.). - Pow. białk.

AR 3924 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8760   A:           SOLIDAR

3672.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Materiały z ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy zorganizowanego pod auspicjami NSZZ "Solidarność" : w Szczecinie dnia 29.10.1980 r. / Tymczasowy Zarząd NSZZ "Solidarność" przy WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej] w Szczecinie. – Szczecin : [TZ NSZZ "S" WiMBP], 1980. – 29 s. ; 20 cm
Uwagi: Do użytku wewnętrznego. - Off. z maszyn.

AR 1846 II RARA (F.CDCN, 446)
 DO GÓRY   ID: 8761   A:           SOLIDAR

3673.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Ordynacja wyborcza do rad narodowych stopnia podstawowego / NSZZ "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S"]. – 36 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3311 II RARA (F.CDCN, 1140)
 DO GÓRY   ID: 8762   A:           SOLIDAR

3674.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Projekt tez do ustawy o szkolnictwie wyższym : wersja robocza / Międzyuczelniany Zespół d.s. Ustawy o Szkolnictwie Wyższym NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. – Warszawa : [NSZZ "S"], 1981 (Pow. UW). – [1], 40 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2007 II RARA (1981 D 663/266)
R 8677 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8763   A:           SOLIDAR

3675.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie ; statut NSZZ "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980]. – [31] s. ; 21 cm. – (Dokumenty)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : KAW, 1980 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3353 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8764   A:           SOLIDAR

3676.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie ; statut NSZZ "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1981]. – 29, [2] s. ; 21 cm. – (Dokumenty)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : KAW, 1980 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3355 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8765   A:           SOLIDAR

3677.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie ; statut NSZZ "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] (Pow. KBGiTR). – 29, [2] s. ; 21 cm. – (Dokumenty)
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : KAW, 1980 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3354 II RARA (F.CDCN, 473)
 DO GÓRY   ID: 8766   A:           SOLIDAR

3678.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Protokół porozumienia : zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej. – [S.l. : NSZZ "S", po 1980]. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z maszyn.

AR 2023 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8839   A:           SOLIDAR

3679.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut NSZZ "Solidarność". Protokół porozumienia w Stoczni Gdańskiej. Protokół ustaleń w Stoczni Szczecińskiej. Protokół porozumienia w kopalni "Manifest Lipcowy". Porozumienie w Hucie "Katowice". Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych / Niezależny Samorządny / Związek Zawodowy "Solidarność". Organizacja Zakładowa przy Politechnice Wrocławskiej. – Wrocław : NSZZ "Solidarność" przy PW, 1981. – 67, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. = Do użytku wew.-zw. - Częśc. tł. z ang.

BN DŻS I 2j
BN DŻS I 2j
 DO GÓRY   ID: 37861   A: bj          SOLIDAR

3680.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut : (poprawiony i uzupełniony) / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1989]. – 16 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Do użytku związkowego. - Off. ze skł.

AR 2258 II RARA (F.CDCN)
R 8793 II RARA (93 UD ZA 2/137)
 DO GÓRY   ID: 8852   A:           SOLIDAR

3681.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut : [Gdańsk 22.IX.1980 r.] / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", ok. 1980] . – 12 k. ; 30 cm
Uwagi: opis z nagł. - Pow. białk.

AR 4771 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8850   A:           SOLIDAR

3682.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależne Samorządne Związki Zawodowe [Solidarność]. – [S.l. : NSZZ "S", 1980]. – 9 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3312 II RARA (F.CDCN, 1044)
 DO GÓRY   ID: 8841   A:           SOLIDAR

3683.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980]. – 9 k. ; 30 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. białk.

AR 4772 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8840   A:           SOLIDAR

3684.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980]. – 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3319 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8842   A:           SOLIDAR

3685.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] (zgpw k-ce). – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Dr. typogr.

AR 3331 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8843   A:           SOLIDAR

3686.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] . – 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z oryg.

AR 3332 II RARA (F.CDCN, 402)
 DO GÓRY   ID: 8844   A:           SOLIDAR

3687.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] . – 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Kser. z oryg.

AR 3333 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8845   A:           SOLIDAR

3688.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] . – 9 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3334 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8846   A:           SOLIDAR

3689.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] . – 9, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3335 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8847   A:           SOLIDAR

3690.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] . – 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3336 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8848   A:           SOLIDAR

3691.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980] . – 13 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3337 II RARA (F.CDCN)
R 1736 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8849   A:           SOLIDAR

3692.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Statut / NSZZ "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", ok. 1980] (Promag NT.) . – 7, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z oryg.

AR 3314 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8851   A:           SOLIDAR

3693.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Ustawa z dnia..... o przedsiębiorstwach społecznych. – [S.l. : NSZZ "S", 1981]. – 10 s. ; 21 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 3324 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8853   A:           SOLIDAR

3694.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"
Wzorcowa ordynacja wyborcza : NSZZ "Solidarność" / NSZZ "Solidarność". – [S.l. : NSZZ "S", 1980]. – 5 s. ; 30 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 4773 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8904   A:           SOLIDAR

3695.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Turystyki
Statut Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Pracowników Turystyki [!]. – Kraków : NSZZPT, 1980. – [2], 15 s. ; 21 cm

BN DŻS VII 8
BN DŻS VII 8
 DO GÓRY   ID: 37832   A: bj          SOLIDAR

3696.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników "Solidarność Wiejska"
Solidarność tym którzy żywią i bronią chłopom polskim szczęść Boże : wydanie nadzwyczajne z okazji zjazdu rolników indywidualnych województwa słupskiego / red. zespół "Solidarności Wiejskiej". – Słupsk : "Solidarność Wiejska", 1981. – 8 s. : ryc. ; 31 x 23 cm
Uwagi: W nagł. adnotacja : Do użytku wewnątrzzwiązkowego. - Off. z maszyn.

AR 3939 III RARA (1980 CD 303/29)
 DO GÓRY   ID: 8758   A:           SOLIDAR

3697.
Niezależny Ssamorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Mazowsze
NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze : pierwsze Walne Zebranie Delegatów : sprawozdanie MKZ, Uchwała Nr 2, uchwały finansowe. – Warszawa : [s.n.], 1981. – 34, [2] s. ; 22 cm
Uwagi: Okł. wliczona w paginację.

BN DŻS VII 8
 DO GÓRY   ID: 37876   A: bj          SOLIDAR

3698.
Niezależny Związek Młodzieży "Kraj"
Zarys programu Niezależnego Związku Młodzieży "Kraj" . – [S.l. : s.n., po 1980]. – 8 s. ; 30 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Okł. uszkodzona (odcięta dolna część karty). - Pow. białk.

AR 4110 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 10220   A:           SOLIDAR

3699.
Nitecki Piotr
Jan Paweł II wobec wydarzeń w Polsce 1980-1983 / Piotr Kiedynuk [pseud.]. – Warszawa : Wydaw. Przeora Augustyna Kordeckiego, 1983. – 13 s. ; 15 cm
Uwagi: Nazwa aut. : Nitecki Piotr. - Zł. 20. - Stdr. z maszyn.

AR 415 I RARA (1987 D 1682/20, 3 WUSW)
R 5408 I RARA (1992 D 1317/19)

BN KW 22.248
BN I 1.992.283 Chr.
BN I 1.987.259 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8388   A:           SOLIDAR

3700.
Nitecki Piotr
Znak zwycięstwa : ks. Jerzy Popiełuszko 1947 - 1984 / Piotr Nitecki . – Warszawa : [s.n.], 1989. – 200 s. ; 20 cm

Z 795 I
 DO GÓRY   ID: 45695   A: ms          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm