L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


4201.
Polonus Anonim
Szopka noworoczna 1985/6 / Polonus Anonim [pseud.]. – Wrocław : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, [1985]. – 12 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 80. - Off. z maszyn.

AR 7202 II RARA (1986 D 1/36)

BN KW 37.672
BN II 1.994.774 Chr.
BN II 1.988.926 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7987   A:           SOLIDAR

4202.
Polska - próba diagnozy. – Kraków : NSZZ Solidarność KOS 361, 1983. – [5] k. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 20. - Pow. białk.

AR 8176 II RARA (F.CDCN, 384)
 DO GÓRY   ID: 7988   A:           SOLIDAR

4203.
Polska - próba diagnozy. – Kraków : Wydaw. Świt, 1983. – [4] k. ; 21 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 2929 II RARA (1984 D 630/2)
 DO GÓRY   ID: 7989   A:           SOLIDAR

4204.
Polska 1985 : spojrzenie na gospodarkę. – Warszawa : Wydaw. Organizacji Solidarność Walcząca : Prawy Margines, 1986. – 71 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Paryż : Ed. Spotkania, 1985 (kop.). - Zł. 130. - Off. z oryg.

AR 5566 I RARA (1986 D 6/39)
R 5557 I RARA (1993 D 125/67)
WMN 0196; WMN 0268

BN I 1.995.166 Chr.
BN I 1.880.525 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7990   A:           SOLIDAR

4205.
Polska 5 [pięć] lat po Sierpniu : raport / [słowo wstępne Lech Wałęsa]. – Warszawa : "Solidarność", cop. 1985. – 161 s. ; 29 cm
Uwagi: Dr. dwułamowy.

BN KW 883
BN III 1.994.329 Chr.
BN III 1.989.336 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 39004   A: bj          SOLIDAR

4206.
Polska i Międzymorze : wokół dróg działania i programu przyszłości. – Wrocław : Wydaw. "Kret" ; Ruch Społeczny Solidarność, 1986. – 25 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 80. - Stdr. z maszyn.

AR 3246 II RARA (1987 D 7/47)
R 3451 II RARA (1987 D 4/7)

BN KW 23.259
BN I 1.992.724 Chr.
BN I 1.987.899 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7991   A:           SOLIDAR

4207.
Polska Partia Pracy
Tymczasowy statut Polskiej Partii Pracy . – [Gdańsk] : "Rozwaga i Solidarność", [1981]. – 12 s. ; 20 cm. – (Zeszyt Problemowy ; nr 1)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 7366 II RARA (1990 D 1343/37)
 DO GÓRY   ID: 7992   A:           SOLIDAR

4208.
Polska Partia Socjaldemokratyczna
Polska Partia Socjaldemokratyczna PPSD / Tymczasowy Sekretariat Generalny Polskiej Partii Socjaldemokratycznej [Andrzej Sikorski, Bernard Ziomko, Ryszard Borys]. – Katowice : Wydaw. PPSD, 1981. – [4] s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Deklaracja ideowa Polskiej Partii Socjaldemokratycznej. - Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Off. z maszyn.

AR 1957 II RARA (F.CDCN)
R 8653 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7993   A:           SOLIDAR

4209.
Polska Partia Socjalistyczna
Polska Partia Socjalistyczna : dokumenty. – Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Informacyjnego PPS ; Wydaw. im. Olofa Palme, 1987. – 20, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Pow. białk.

AR 5564 I RARA (1993 D 125/68, 55 WUSW)
R 5555 I RARA (F.CDCN, 1 GOR)
 DO GÓRY   ID: 7994   A:           SOLIDAR

4210.
Polska Partia Socjalistyczna
PPS : propozycje programowe / [oprac.] Jan Józef Lipski, Władysław Kunicki-Goldfinger, Andrzej Malanowski, Marek Nowicki. – [Warszawa] : Wydaw. Wiedza, [ok. 1988]. – 19 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1958 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7995   A:           SOLIDAR

4211.
Polska Partia Socjalistyczna
Program i statut PPS : uchwalone na I Kongresie w dniach 15-16 kwietnia 1989 r. w Leśnej Podkowie / [Polska Partia Socjalistyczna]. – Warszawa : Nakładem centralnego organu PPS "Robotnik", 1989. – 24 s. ; 14 cm
Uwagi: Off. ze skł.

AR 271 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7996   A:           SOLIDAR

4212.
Polska powstanie by żyć! : pieśni legionowe 1914-1920 / wybór i oprac. Krzysztof Jakubczak. – Wrocław : [s.n.], 1988. – 60 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 600. - Off. z maszyn.

AR 8175 II RARA (F.CDCN, 384)

BN II 1.995.652 Chr.
BN II 2.183.578 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 7997   A:           SOLIDAR

4213.
Polska rok 1956 : wybór tekstów. – [S.l. : s.n., ok. 1984]. – 43 s. ; 30 cm. – (Biblioteka Historii Najnowszej ; z. 1)
Uwagi: Przedr. z : "Wiadomości Historyczne" 1981, nr 5 (przep.)., "Głos" 1982, nr 5/40, "Vacat" 1981 (przep.). - Zawiera : Polski październik 1956 / Krystyna Kersten. Wojsko w październiku 1956 / Benedykt Kotulczyk. Chamy i Żydy / Witold Jedlicki. - Zł. 120. - Pow. białk.

AR 3828 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7998   A:           SOLIDAR

4214.
Polska Socjalistyczna Partia Pracy
PSPP : tezy programowe / [Polska Socjalistyczna Partia Pracy]. – [S.l. : PSPP], 1981. – 17 s. ; 15 cm
Uwagi: Do publikacji dołączona : Deklaracja (10,5 x 15 cm). - Off. z maszyn.

AR 296 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 7999   A:           SOLIDAR

4215.
Polska wobec stanu wojennego : (raport czwarty) : (luty-marzec 1982) / Zespół Redakcyjny Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – [Warszawa : s.n.], 1982. – [1], 35 s. ; 30 cm
Uwagi: Raport 1 pt. : Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy, raport 3 pt. : Społeczeństwo wobec kryzysu.

BN III 1.989.389 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38791   A: bj          SOLIDAR

4216.
Polska wobec stanu wojennego : (raport czwarty) : luty-marzec 1982 / Zespół Redakcyjny Konwersatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – [s.l. : s.n., 1982]. – [1], 35 s. ; 21 cm
Uwagi: Raport 1 pt. : Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy, raport 3 pt. : Społeczeństwo wobec kryzysu.

BN KW 25.241
BN II 1.993.250 Chr.
BN II 1.988.718 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38790   A: bj          SOLIDAR

4217.
Polska wobec stanu wojennego : (raport czwarty) / Zespół Redakcyjny Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – [S.l. : s.n.], 1982. – 35 s. ; 21 cm
Uwagi: Stdr. z maszyn.

AR 8177 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 8655 II RARA (F.CDCN)

BN I 1.995.208 Chr.
BN I 1.884.476 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8000   A:           SOLIDAR

4218.
[Polska wobec stanu wojennego] : (raport czwarty) / Zespół Redakcyjny Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – [S.l. : s.n.], 1982. – 67 k. ; 30 cm
Uwagi: W sygn. AR również kserokopia (56 s.) innego maszyn. (2). - Kser. z maszyn.

AR 4168 III RARA (F.CDCN)
R 3847 III RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8002   A:           SOLIDAR

4219.
Polska wobec stanu wojennego : raport czwarty marzec 1982 / Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". – [S.l. : s.n.], 1982. – [1], 68, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Z 150. - Off. z maszyn.

AR 8178 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 8656 II RARA (F.CDCN)

BN KW 25.263
BN II 1.993.264 Chr.
BN II 1.988.729 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8001   A:           SOLIDAR

4220.
Polska Wschodnia : 1939-1941 / oprac. P.B. ; il. Felix. – [Kraków : s.n., 1989]. – [4], 15, [1] s. : il. ; 20 x 29 cm
Uwagi: Przedr. z : Rzym : Kultura i Prasa II Korpusu, 1945 (repr. 1:1). - Zł. 400. - Off. z oryg.

AR 4044 III RARA (1989 K 373/25a)
R 3748 III RARA (F.CDCN)
R 4045 III RARA (1989 K 379/256)

BN III 1.999.164 Chr.
BN III 1.399.755 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8003   A:           SOLIDAR

4221.
Polska-Ukraina : trudne pytania : materiały IX i X międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Warszawa, 6-10 listopada 2001 / oprac. red. Romuald Niedzielko ; tł. ref. i dyskusji z jęz. ukr. Maria Buczyło, Eugeniusz Misiło. – Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej ; Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki . – 455 s. ; 20 cm. – (t. 9)
Uwagi: ISBN 83-915111-5-4

Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 42 (Blich. 33/10)

BN I 1.780.425 t. 9
BN I 1.871.555 A t. 9
 DO GÓRY   ID: 37166   A: ms          SOLIDAR

4222.
Polska, wrzesień 1980 / Zespół Problemowy PPN [Polskiego Porozumienia Niepodległościowego]. – [S.l.] : PPN, 2 październik 1980. – 3, [1] s. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 47)
Uwagi: Opis wg nagł. - Pow. białk.

AR 4154 III RARA (F.CDCN)
R 3864 III RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8004   A:           SOLIDAR

4223.
Polski Związek Wspólnoty Narodowej
Statut Polskiego Związku Wspólnoty Narodowej / Polski Związek Wspólnoty Narodowej. – Poznań ; Warszawa ; Kraków : [s.n.], 1981. – [2], 70 s. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. styliz. orzeł królewski. - Off. z maszyn.

AR 2247 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8005   A:           SOLIDAR

4224.
Polskie lato 1980 : w karykaturze. – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza ROW, [ok. 1981]. – 20 s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1980 (repr. 1:1). - Opis wg okł. - Zł. 40. - Off. z oryg.

AR 7225 II RARA (1989 K 1292/2)

BN KW 38.493
BN II 1.993.563 Chr.
BN II 1.989.745 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8006   A:           SOLIDAR

4225.
Polskie lato 1980 / zebrał i opracował Andrzej J. Chilecki. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – 40 k. ; 22 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Polonia, 1980 (repr. 1:1). - Brak stron : 15, 27, 37 ; Uwaga na kolejność s. 13-14. - Kser. z oryg.

AR 1830 II RARA (1981 D 1383/80)
 DO GÓRY   ID: 8007   A:           SOLIDAR

4226.
Polskie pieśni XV-XX w. : [Cz.1.]. – Kraków : Prywatna Inicjatywa Krakowska, 1980. – 68 s. : nuty ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pow. białk.

AR 3390 II RARA (F.CDCN)
R 1827 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.987.993 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8008   A:           SOLIDAR

4227.
Polskie pieśni XV-XX w. : [Cz.2.]. – Kraków : Prywatna Inicjatywa Krakowska, 1980. – 68 s. : nuty ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. [60]. - Pow. białk. i ksero z oryg.

AR 1772 II RARA (1981 K 270/12)
R 1807 II RARA (1981 K 874/13)

BN II 1.995.075 Chr. cz. 2
BN II 1.846.341 A Chr. cz. 2
 DO GÓRY   ID: 8009   A:           SOLIDAR

4228.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Oświadczenie Polskiego Porozumienia Niepodległościowego z grudnia 1976 / [Zdzisław Najder ; Polskie Porozumienie Niepodległościowe]. – [S.l. : s.n., grudzień 1976]. – 5 k. ; 14,5 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; [3])
Uwagi: Nazwa aut. : Najder Zdzisław (Najder, s. 23). - Numer serii zob. wykaz serii w PPN 14. - Odb. fot.

AR 343 I RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8012   A:           SOLIDAR

4229.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Oświadczenie Polskiego Porozumienia Niepodległościowego / [Andrzej Kijowski]. – [S.l.] : PPN. grudzień 1977. – [6] k. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 12)
Uwagi: Opis wg nagł. - Kijowski Andrzej (Najder, s. 22). - Pow. białk.

AR 4120 III RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8013   A:           SOLIDAR

4230.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Oświadczenie : 21 sierpnia 1980 / Polskie Porozumienie Niepodległościowe. – [S.l.] : PPN, sierpień 1980. – [2] s. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 46)
Uwagi: Opis z nagł. - Pow. białk.

AR 4153 III RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8014   A:           SOLIDAR

4231.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego / [Zdzisław Najder ; Polskie Porozumienie Niepodległościowe]. – [S.l. : s.n., po 1976]. – 15 k. ; 13 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn, 1976 (kop.). - Fotokopia odbitki z "Tygodnika Polskiego". - Nazwa aut. : Najder Zdzisław (Najder, s. 23). - Odb. fot.

AR 341 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8015   A:           SOLIDAR

4232.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego / [Zdzisław Najder] ; Polskie Porozumienie Niepodległościowe. – [S.l. : s.n., ok. 1980]. – 18 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Na okł. : PPN Program. - Nazwa aut. : Najder Zdzisław (Najder, s. 23). - Off. z oryg.

AR 2188 II RARA (1987 D 1818/35, 6 WUSW)
R 8023 II RARA (F.CDCN, 74 WUSW)

BN KW 27.398
BN KW 27.398/1
 DO GÓRY   ID: 8017   A:           SOLIDAR

4233.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. – Warszawa : [PPN], 1976. – 15, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Tydzień Polski 1976.

BN II 1.996.244 Chr.
BN II 2.267.727 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38792   A: bj          SOLIDAR

4234.
Polskie Porozumienie Niepodległościowe
Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego : Warszawa 1976 / [Zdzisław Najder] ; Polskie Porozumienie Niepodległościowe. – [S.l.] : PPN, luty 1978. – 9, [1] s. ; 30 cm. – (PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] ; 16)
Uwagi: Opis z nagł. - Nazwa aut. : Najder Zdzisław (Najder, s. 23). - Pow. białk.

AR 4124 III RARA (F.CDCN)
R 3774 III RARA (F.CDCN)

BN P.520064 Chr A
 DO GÓRY   ID: 8016   A:           SOLIDAR

4235.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej / Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie. T 3 : Armia Krajowa. – Wyd. 1 kraj.. – Kraków : Libertas ; Wydaw. Historyczne, 1989. – [2], VII-XXII, 972, 42 szkice ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Londyn : Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego, 1950 (kop.). - Oprawa twarda z obwolutą. - Zł. 30. - Off. z oryg.
 DO GÓRY   ID: 8010   A:           SOLIDAR

4236.
Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1946 : dokumenty do dziejów niezależnego ruchu ludowego w Polsce / przygotował do druku Władysław Bartoszewski. – Warszawa : Wydaw. Głos, 1981. – [2], 132, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 2931 II RARA (1983 D 945/57)
R 8657 II RARA (F.CDCN)
811341 I RARA (1981 K 1484/1)

BN KW 28.552
 DO GÓRY   ID: 8011   A:           SOLIDAR

4237.
Pomarańczowa Alternatywa. – [S.l. : s.n., ok. 1988]. – 16 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Stdr. z maszyn.

AR 1959 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8021   A:           SOLIDAR

4238.
Pomeranc Grigorij Solomonovič ; Kuznecov Èduard Samojlovič
Człowiek znikąd / Grigorij Pomeranc. Z dziennika więziennego / Edward Kuźniecow. – Kraków : Wydaw. ABC, 1981. – 52, [2] s. ; 14 cm. – (Archipelag Wolnej Myśli ; 3)
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1974/1975, nr 7-8, s. 204-255 (kop.). - Zł. [25]. - Off. z oryg.

AR 288 I RARA (1987 D 1516/119)
R 111 I RARA (F.CDCN)
811217 I RARA (1981 K 1191/15)

BN I 1.990.755
M-ws k000112
 DO GÓRY   ID: 8022   A:           SOLIDAR

4239.
[Pomnik poległych stoczniowców] : [teka fot.]. – [S.l. : s.n., po 1981]. – [14 k. fot.] ; 8 x 11 cm
Uwagi: Odb. fot.

FT 18 I a (FCDCN)
 DO GÓRY   ID: 8020   A:           SOLIDAR

4240.
Popiełuszko Jerzy
Bać się tylko zdrady Chrystusa / Jerzy Popiełuszko . – Wrocław : Agencja Wydawnicza Jednością Silni, 1985. – 50 s. ; 23 cm
Uwagi: Zł. 220. - Stdr. z maszyn.

AR 8193 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)

BN II 2.184.957 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8019   A:           SOLIDAR

4241.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – 77 s.., [1] s. ; 18 cm
Uwagi: Przedr. z : Rzym 1985 (kop.). - Twarda oprawa ze srebrnym tłoczeniem. - Off. z oryg.

AR 8188 II RARA (1990 D 1291/24)
 DO GÓRY   ID: 8023   A:           SOLIDAR

4242.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n.], 1984. – [3], 6-39, [3] s. : tabl. fot., portr. ; 14 x 21 cm
Uwagi: Zawiera : List do ks. Jerzego / Wiktor Woroszylski. - Dr. dwułamowy. - Zł. 200. - Off. ze skł.

AR 1960 II RARA (F.CDCN, 646)
R 8658 II RARA (F.CDCN)

BN II 1.844.406 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8024   A:           SOLIDAR

4243.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko . – [Kraków] : Wydaw. "V", 1985. – 77, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Rzym 1984 (kop.). - Zł. 120. - Off. z oryg.

AR 1191 I RARA (1985 D 4/61)
R 1117 I RARA (1990 D 48/10)
WMN 1317

BN KW 45.549
BN I 1.993.303 Chr.
BN I 1.987.962 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8025   A:           SOLIDAR

4244.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko . – [S.l. : s.n., ok. 1985]. – [1] s., 6-77 łamów, [1] s. ; 22 x 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Rzym 1985 (kop.). - Zł. 200. - Off. z oryg.

AR 3087 II RARA (1985 D 180/2)
R 2652 II RARA (1989 D 602/36/56, 36 WUSW)

BN KW 23.703
BN II 1.992.887 Chr.
BN II 1.988.154 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8018   A:           SOLIDAR

4245.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko. – [s.l. : s.n., 1984]. – 77, [3] s. : 1 portr. ; 15 cm
Uwagi: Zawiera : List do ks. Jerzego. O północy kościelny dzwon / Wiktor Woroszylski. - Przedr. z: Rzym, 1984.

WMN 1227

BN I 1.995.163 Chr.
BN I 1.987.972 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38795   A: bj          SOLIDAR

4246.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko. – [Wyd. 2 uzup.]. – [s.l. : s.n.], 1985. – 94, [2] s. : il. ; 16 cm
Uwagi: Zawiera też wiersze : List do ks. Jerzego. O północy kościelny dzwon / Wiktor Woroszylski.

BN I 1.996.240 Chr.
BN I 1.880.519 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38794   A: bj          SOLIDAR

4247.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko. – [S.l. : s.n., post 1984]. – 39, [20] s. : il. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł.

BN I 2.284.178 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38796   A: bj          SOLIDAR

4248.
Popiełuszko Jerzy
Cena miłości ojczyzny / Jerzy Popiełuszko. – Gdańsk : Kształt, 1984. – S. [1], 6, 17-65, [3] : 1 portr. ; 22 cm
Uwagi: Zawiera też wiersz: List do ks. Jerzego / [Barbara Trojkowiczowa]. - Przedr. z: Rzym, 1984.

BN KW 35.343
BN II 1.993.709 Chr.
BN II 1.989.905 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38793   A: bj          SOLIDAR

4249.
Popiełuszko Jerzy
Dokumenty poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki / Jerzy Popiełuszko. Cz. 2 : Homilie. – Poznań : [s.n.], 1985. – 63, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1962 II RARA (F.CDCN, 432)

BN II 1.844.364 A Chr. Cz. 2
 DO GÓRY   ID: 8026   A:           SOLIDAR

4250.
Popiełuszko Jerzy
Homilia na mszy św. za ojczyznę wygłoszona przez ks. Jerzego Popiełuszko 24 czerwca 1984 r. w Warszawie. – [Warszawa : s.n., 1984]
Uwagi: Tyt. nagł. - Maszyn. powiel.

BN III 2.298.385 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38800   A: bj          SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm