L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Zwarte
1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 z 122


4301.
Poradowski Michał
Marksowska rewolucja w Rosji / Michał Poradowski. – [Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1988]. – 39 s. ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : Toronto : Wydaw. 966, 1986.

BN II 1.997.001 Chr.
BN II 1.988.949 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38965   A: bj          SOLIDAR

4302.
Poradowski Michał
Teologia rewolucji Karola Marksa. / Michał Poradowski. Cz. 1-2. – [S.l.] : Wydawnictwo 966, 1986. – 39, [1], 43, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Jestem Polakiem" ; nr 1)

BN II 2.265.581 A Chr. cz. 1-2
 DO GÓRY   ID: 38966   A: bj          SOLIDAR

4303.
Poradowski Michał
Wizyta pasterska Jana Pawła Drugiego w Chile / Michał Poradowski. – [Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu, 1990]. – 74, [2] s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Adres wydawniczy na podst. inf. P. Wł. Brulińskiego. - Przedr., oryg.: Toronto : Wydawnictwo 966, 1987.

BN II 1.703.801
BN II 1.842.809 A
 DO GÓRY   ID: 38967   A: bj          SOLIDAR

4304.
Poradowski Michał
Wyzwolenie czy ujarzmienie? : marksistowska rewolucja komunistyczna / Michał Poradowski. – [Warszawa] : "Periculum", 1988. – 52, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Odb. ofsetowa z Duszpasterza. - Zawiera dwa rozdz. książki: Wyzwolenie czy ujarzmienie. - Przedr., oryg.: Londyn : "Veritas".

BN KW 44.285
BN II 1.995.084 Chr.
BN II 1.848.545 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38968   A: bj          SOLIDAR

4305.
Poradowski Michał
Wyzwolenie czy ujarzmienie? : marksistowska rewolucja komunistyczna / Michał Poradowski . – [Warszawa] : Wydaw. "Jestem Polakiem", 1987. – 197, [3] s. : err. ; 20 cm
Uwagi: Off. z oryg.

AR 7030 II RARA (1989 D 1792/14)

BN I 1.880.548 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8073   A:           SOLIDAR

4306.
Porozumienie jakie? kogo? z kim? / Konfederacja Polski Niepodległej. Rada Polityczna. – Warszawa : Wydaw. Polskie, 1988. – 13, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Zł. 40. - Off. z maszyn.

AR 661 I RARA (1989 D 194/1)
R 5560 I RARA (1993 D 260/11)

BN I 1.988.139 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8075   A:           SOLIDAR

4307.
Porozumienie sierpniowe : Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie, Huta "Katowice" / Ruch Społeczny Solidarność ; Rada Oświaty Niezależnej przy RKW NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. – Wrocław : Wydawn. Kret, 1989. – [1], 23 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Pracownika / ON [Oświata Niezależna] ; 2)
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 1516 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8074   A:           SOLIDAR

4308.
Portes Richard
Polski kryzys : alternatywy polityki gospodarczej Zachodu / Richard Portes . – Warszawa : Ośrodek Badań Społecznych NSZZ "S" Regionu Mazowsze, 1981. – [2], 80, [1] s. ; 14 cm. – (Zeszyty Ośrodka Badań Społecznych ; nr 7)
Uwagi: Przedr. z : "Aneks" 1981, nr 24/25, s. 65-144 (kop.). - Zł. 70. - Off. ze skł.

AR 5571 I RARA (1993 D 260/12)
811236 I RARA (1981 K 1304/16)
 DO GÓRY   ID: 8076   A:           SOLIDAR

4309.
Posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" 23-24 marca 1981 r.. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1986. – XII, 129 s. ; 21 cm. – (Archiwum Solidarności ; t. 7. Seria : Dokumenty)
Uwagi: Zł. 600. - Off. z maszyn.

AR 2010 II RARA (1987 D 1316/138, 3 WUSW)
R 2335 II RARA (1988 D 688/60)

BN KW 24.982
BN I 1.991.897 Chr.
BN I 1.986.790 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8077   A:           SOLIDAR

4310.
Potocki Mieczysław
Wspomnienia żołnierza AK Ziemi Wileńskiej / Mieczysław Potocki "Kamień" - "Węgielny". Cz. 1. – Warszawa : Wola, 1981 (druk mkk.). – 56 s. ; 21 cm. – (Wola ; z. 5)
Uwagi: Zł. 100. - Off. z maszyn.

AR 1905 II RARA (F.CDCN)
R 2182 II RARA (F.CDCN)
R 2346 II NPS (F.CDCN)

BN II 1.994.995 Chr.
BN II 1.987.996 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8078   A:           SOLIDAR

4311.
Powiedz prawdę : antologia poezji Pokolenia 68 : 1968-1981 / wybór, wstęp i opracowanie Dariusz Pawelec. – Gliwice : Niezależne Wydaw. "Wokół Nas", 1990. – 105 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 3000. - Off. z maszyn.

AR 3293 II RARA (1990 K 592/7)
R 3498 II RARA (1990 D 661/220)

BN II 2.559.668
BN II 1.333.985 A
 DO GÓRY   ID: 8079   A:           SOLIDAR

4312.
Pownall David
Kurs mistrzowski / David Pownall ; przeł. Maria Wirska ; [oprac. graf. Studio Z]. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987. – 49 s. ; 21 cm
Uwagi: Oryg. : Master class, 1983. - Zł. 190. - Off. z maszyn.

AR 1998 II RARA (1987 D 1316/91)
R 8034 II RARA (1987 D 4/24)

BN KW 22.905
BN II 1.992.665 Chr.
BN II 1.987.809 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8080   A:           SOLIDAR

4313.
Powój
Igraszki z wroną / copyright by Powój [pseud.]. – Kraków : Biblioteka "Obserwatora Wojennego", 1983. – [23] k. : rys. ; 20 cm
Uwagi: Zł. 120. - Off. z rys.

AR 376 I RARA (1987 D 1316/41)
R 2881 II RARA (1984 D 390/23)
R 2882 II NPS (1984 D 390/17)
R 481 I RARA (1987 D 1846/26)
R 2660 II (1989 D 602/39)

BN I 1.993.975 Chr.
BN I 1.988.110 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8081   A:           SOLIDAR

4314.
Powrót Lecha : Gdańsk, listopad'82. – [S.l. : "Tygodnik Wojenny", 1982]. – 11 k. ; 13 x 9 cm
Uwagi: Zł. 300. - Odb. fot.

FT 10 I a (93 UD ASP 2/70)
 DO GÓRY   ID: 8082   A:           SOLIDAR

4315.
Powrót sacrum / Daniel Bell ; Jacques Ellul ; Mircea Eliade ; Leszek Kołakowski. – Poznań : Wyd. Głosy, 1985. – 80 s. ; 14 cm
Uwagi: Oryg. : Sociological Journeys : Heinemann (William) Ltd., 1980. Religion : Fontana Paperbacks, 1982. - Przedr. z : "Aneks" 1983, nr 29/30 (kop.). - Zawiera : Powrót sacrum? : tezy na temat przyszłości religii / Daniel Bell. Religia polityczna / Jacques Ellul. Sacrum i profanum w świecie współczesnym / Mircea Eliade. Prawdziwe sny ludzkości : rozmowa z Mircea Eliade / Mircea Eliade. O wypowiadaniu niewypowiedzianego : język i sacrum / Leszek Kołakowski. - Off. z oryg.

AR 510 I RARA (1987 D 1818/22, 6 WUSW)
R 5561 I RARA (1986 D 2/102)
WMN 0185; WMN 0300

BN KW 34.954
BN I 1.993.537 Chr.
BN I 1.988.131 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8083   A:           SOLIDAR

4316.
Powstanie Warszawskie / [oprac. Stanisław Płoski, Aleksander Gieysztor]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Signum, 1981. – 31 s. ; 14 cm
Uwagi: Na okł. także : Biuro Informacji i Propagandy KG AK. - W nocie edytorskiej od wydawcy znajduje się informacja, że opracowanie "powstało w listopadzie i grudniu 1944 roku w oficerskim obozie jeńców wojennych II D Gross-Born" i było przygotowane przez wymienionych oficerów. - Zł. 20. - Off. z maszyn.

AR 5576 I RARA (1993 D 260/13)
R 113 I RARA (F.CDCN)
811235 I RARA (1981 K 1304/2)BN 1.990.402
BN 1.990.778
 DO GÓRY   ID: 8084   A:           SOLIDAR

4317.
Powstanie Warszawskie. – [Warszawa] : Wydaw. "Kret" ; Terenowy Komitet Oporu "Solidarność", 1984. – [2], 29 s. ; 30 cm
Uwagi: Zawiera : cz. 1:Powstanie warszawskie w oczach Rosjan i ich politycznych adherentów. Cz. 2: Powstanie warszawskie w oczach jego animatorów i głównych aktorów. - Zł. 60. - Pow. białk.

AR 3832 III RARA (1985 D 6/59)
R 4371 III RARA (F.CDCN)

BN KW 1.254
BN III 1.994.438 Chr.
BN III 1.989.515 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8085   A:           SOLIDAR

4318.
Powstanie Warszawskie. – Wyd. 2. – Kraków : [Wydaw.] Rota, 1985. – 28 s. ; 21 cm
Uwagi: Zawiera : Słowo wstępne . Mieczysław Nieduszyński. Refleksje o Powstaniu Warszawskim / Tomasz Strzembosz. - Opis okł.. - Przedr. z : Warszawa : Kuria Metropolilna Warszawska, 1984 (przep.). - Zł. 90. - Pow. białk.

AR 8200 II RARA (1986 D 4/6)
R 8035 II RARA (F.CDCN, 1 MOS)
WMN 0637

BN KW 27.455
BN II 1.992.894 Chr.
BN II 1.988.162 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8086   A:           SOLIDAR

4319.
Powstań Polsko! : zarys myśli programowej Nowej Prawicy Polskiej / Rada Naczelna Polskiej Partii Niepodległościowej. – Warszawa : Wydaw. im. Jerzego Łojka ; Tajne Wydaw. Polskie, 1987. – 77 s. ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Zł. 300. - Off. z maszyn.

AR 3144 II RARA (1989 D 1883/107a)
R 3349 II RARA (1989 D 1883/107b)

BN KW 44.251
BN II 1.993.268 Chr.
BN II 1.988.205 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8087   A:           SOLIDAR

4320.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. – [Warszawa] : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1982]. – 8 s. ; 14 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Biuro Informacji ONZ przy współpracy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, 1963 (przep.). - Off. z maszyn.

AR 5573 I RARA (1993 D 260/16)
 DO GÓRY   ID: 8091   A:           SOLIDAR

4321.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. – [Warszawa] : Unia Nowoczesnego Humanizmu, [ok. 1982]. – 14 s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : Warszawa : Biuro Informacji ONZ przy współpracy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ, 1963 (kop.). - Zł. 40. - Off. z oryg.

AR 5574 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)

BN KW 38.549
BN I 1.988.615 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8092   A:           SOLIDAR

4322.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka : uchwalona przez zgromadzenie ogólne ONZ na III Sesji w Paryżu, 10 grudnia 1948 roku. – [S.l. : s.n., ok. 1983). – 7, [1] s. ; 15 cm
Uwagi: Przedr. z : "ZNak" 1982, nr 335, s. 1277-1284 (kop.). - Off. z oryg.

AR 5575 I RARA (F.CDCN, 1 ASP)
 DO GÓRY   ID: 8093   A:           SOLIDAR

4323.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka : uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na III sesji w Paryżu 10 grudnia 1948 roku. – [S.l.] : Oficyna Kontrapunkt, [ok. 1981]. – 7, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Zł. 15. - Stdr. z oryg.

AR 1980 II RARA (F.CDCN)
R 8688 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8089   A:           SOLIDAR

4324.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka : uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na III sesji w Paryżu 10 grudnia 1948 roku. – [S.l. : s.n., ok. 1981]. – 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Opis z nagł. - Off. z oryg.

AR 8202 II RARA (F.CDCN, 1 SA)
R 8036 II RARA (F.CDCN, 384 MA)
 DO GÓRY   ID: 8090   A:           SOLIDAR

4325.
Powszechna Partia Słowian i Narodów Sprzymierzonych
Tymczasowy Statut Powszechnej Partii Słowian i Narodów Sprzymierzonych. – Gdańsk : Biblioteka Spartakusa, 1989. – [2], 31 s. ; 20,5 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Off. z maszyn.

AR 2461 II RARA (F.CDCN)
R 8890 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8094   A:           SOLIDAR

4326.
Poznań : 1956-1981. – [S.l. : s.n., przed 1984]. – (10 k. fot.] ; 15 cm. – (Foto Wspomnienia ; komplet 4)
Uwagi: Teka fot. - Zł. [300]. - Odb. z maszyn.

FT 14 I a (1984 D 1695/a-j)
 DO GÓRY   ID: 8095   A:           SOLIDAR

4327.
Poznański Czerwiec 1956 / pod red. Jarosława Maciejewskiego i Zofii Trojanowiczowej. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1981. – 347, [1] s. ; 20 cm
Uwagi: ISBN 83-210-0319-2

Czyt. IX-3 1956 1

BN II 1.239.767 A
BN II 1.094.736
 DO GÓRY   ID: 27718   A: ku          SOLIDAR

4328.
Pożarski Paweł
Afganistan / Paweł Pożarski . – [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Rytm, [ok. 1985]. – 28 s. : rys. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 80. - Pow. białk.

AR 3261 II RARA (1985 D 6/51)
R 3466 II RARA (1990 D 1598/30)
WMN 0616; WMN 0867

BN KW 23.591
BN II 1.992.830 Chr.
BN II 1.988.056 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8096   A:           SOLIDAR

4329.
Pożarski Paweł
O Królewnie Śnieżce i 10 mln krasnoludków / Paweł Pożarski . – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1985. – 25, [1] s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Pagin. z okł. - Tyt. na okł. : Bajka o Królewnie Śnieżce i... - Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 2608 II RARA (1989 D 602/23/64, 23 WUSW)
R 1999 II RARA (1987 D 1316/77)
WMN 0742

BN KW 44.274
BN II 1.992.704 Chr.
BN II 1.987.874 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8097   A:           SOLIDAR

4330.
Pożarski Paweł
O złym królu Wojcieszku i dzielnym rybaku Leszku : [bajka] / Paweł Pożarski . – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1985. – 25, [1] s. : il. ; 21 cm
Uwagi: Na okł. : "Bajka". - Zł. 150. - Off. z maszyn.

AR 2000 II RARA (1987 D 1316/88)
R 1973 II RARA (1987 D 1516/100)
WMN 0692; WMN 0928

BN KW 27.388
BN II 1.992.696 Chr.
BN II 1.987.864 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8098   A:           SOLIDAR

4331.
Póki my żyjemy : zbiór wierszy i piosenek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 1981-1982 / zebrali i oprac. : KA-ZET. – [S.l.] : Oficyna Śląska, 1986. – 39 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 120. - Off. z maszyn.

AR 7762 II RARA (1986 D 10/50a)
R 7704 II RARA (1986 D 10/50b)

BN II 1.988.199 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8099   A:           SOLIDAR

4332.
PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] : czy dialog z władzą jest możliwy? : oświadczenia programowe i prognozy. T. 1. – [Kraków] : Libertas, 1988. – 184 s. ; 14 cm
Uwagi: Zawiera : Wspomnienie o PPN / Zdzisław Najder. - Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 5160 I RARA (F.CDCN)
R 5570 I RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8101   A:           SOLIDAR

4333.
PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] : Niemcy, Polacy i inni : sąsiedzi i historia. T. 3, cz. 2. – [Kraków] : Libertas, 1989. – 228 s. ; 14 cm
Uwagi: Na okł. błędnie [t.] 4. - Na okł. : Czy dialog z władzą jest możliwy?. - Zł. 450. - Off. z maszyn.

AR 561 I RARA (1990 K 1333/1)
 DO GÓRY   ID: 8103   A:           SOLIDAR

4334.
PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] : opracowania zespołów problemowych. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1978. – [1], 72, [1] s. ; 30 cm
Uwagi: Przedr. z : "Tygodnik Polski" (Londyn) 1976 (przep.). - Kultura 1976 (przep.). - Zł. 60. - Pow. białk.

AR 3836 III RARA (F.CDCN)
R 4373 III RARA (F.CDCN)
514988 III RARA (1981 K 1293/2)

BN KW 618
BN KW 618/1
 DO GÓRY   ID: 8100   A:           SOLIDAR

4335.
PPN [Polskie Porozumienie Niepodległościowe] : rachunek naszych słabości : analizy i diagnozy. T. 2. – [Kraków] : Libertas, 1989. – 222, [1] s. ; 14 cm
Uwagi: Na okł. : Czy dialog z władzą jest możliwy?. - Zł. 45. - Off. z maszyn.


AR 560 I RARA (1993 D 260/2)
R 437 I RARA (1993 D 260/3)
 DO GÓRY   ID: 8102   A:           SOLIDAR

4336.
Pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe. – Warszawa : Wydaw. im. Olofa Palme : Centralny Wydział Zagraniczny PPS, 1988 (druk: Wydawn. Prasowe Myśl). – 21, [1] s. ; 15 cm. – (Biblioteka Pracy, Płacy, BHP ; 4)
Uwagi: Zł. 60. - Off. z maszyn.

AR 5577 I RARA (1991 D 796/39)

BN I 1.987.977 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8104   A:           SOLIDAR

4337.
Praga 1968, Polska 1980. – [Warszawa] : Alternatywy, [1980]. – 33 s. ; 30 cm
Uwagi: Tł. z : "Encounter" 1979, III (przep.). - Zawiera : Wywiad George'a Urbana z Manuelem Azcarate / George R. Urban. Głos klasy ludowej : polska droga do socjalizmu / Leszek Nowak. - Zł.30. - Pow. białk.

AR 3838 III RARA (F.CDCN, 375)
R 4374 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.994.010 Chr.
BN III 1.994.011 Chr.
 DO GÓRY   ID: 8105   A:           SOLIDAR

4338.
Praktyk
Metropolita Andrzej Szeptycki / Praktyk [pseud.]. – [Wrocław] : Wydaw. Ruch Społeczny Spolidarność, [1985]. – 8 s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 30. - Stdr. z maszyn.

AR 8204 II RARA (1986 D 5/4)
R 8038 II RARA (F.CDCN, 1 ASP)
WMN 0794

BN KW 22.271
BN II 1.992.516 Chr.
BN II 1.987.367 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8106   A:           SOLIDAR

4339.
Prasówka : wybór artykułów z polskiej prasy emigracyjnej. – Łódź : [ZR NSZZ} Solidarność, 1981. – [2], 142 s. ; 30 cm. – (Fakty i Opinie)
Uwagi: Przedr. z : "Wycinanki" (New York ; Miami) 1980, nr 1 (kop.). - Off. z oryg.

AR 3841 III RARA (F.CDCN)

BN III 1.396.091 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8110   A:           SOLIDAR

4340.
Pravda 1939 : dialog Ribbentrop-Mołotow : wojna polsko-niemiecka : 17.09.1939 : sprawy terytorialne. – [Szczecin] : Akademicka Agencja Wydawnicza, [po 1980]. – 47 s. : mapy ; 20 cm
Uwagi: Opis wg okł. - Stdr. z maszyn.

AR 593 I RARA (1988 D 688/62, 2 WUSW)
R 8039 II RARA (F.CDCN, 384 MAK)
 DO GÓRY   ID: 8117   A:           SOLIDAR

4341.
Pravda 1939 : wybór artykułów. – Warszawa : Wydaw. im. J. Łojka, 1988. – 47 s. ; 15 cm. – (Zeszyty Historyczne PPN)
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 150. - Stdr. z maszyn.

AR 1170 I RARA (1989 D 1883/77 a)
R 1096 I RARA (1989 D 1883/77 b)

BN I 1.995.885 Chr.
BN I 2.283.752 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8107   A:           SOLIDAR

4342.
Pravda : [wybór artykułów z moskiewskiej "Pravdy" IX i X 1939]. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1981. – 47, [1] s. : mapy ; 21 cm
Uwagi: Przedr. z : "Pravda" 1939 (przep.). - Opis wg okł. - 129 poz. wyd. Nowej. - Zł. 70. - Stdr. z maszyn.

AR 7245 II RARA (1991 D 556/12)
R 8668 II RARA (F.CDCN, 432)
801500 II RARA (1981 K 874/5)

BN KW 46.219
 DO GÓRY   ID: 8108   A:           SOLIDAR

4343.
Pravda : [wybór artykułów]. – [Warszawa] : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1979 (Druk: Wolna Wałkowo-Bębnowa Drukarnia Polowa im. J.P.). – 79 s. : mapy ; 20 cm
Uwagi: Przedr. z : "Pravda" (Moskva) 1939, nr 242-303 [fragm.] (przep.). - Tłumaczenie tekstów zamieszczonych w sowieckiej "Prawdzie" w 1939 r. - Pow. białk.

AR 1687 II RARA (1979 D 1786/209)
R 8040 II RARA (F.CDCN, 74 WUSW)
WMN 0496
 DO GÓRY   ID: 8109   A:           SOLIDAR

4344.
Prawa człowieka i obywatela w PRL. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS, 1984. – [2], 53 s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej. Prawo / Oświata Niezależna)
Uwagi: Opis wg okł. - Zł. 50. - Off. z maszyn.

AR 3044 II RARA (1984 D 1830/40)
R 2135 II RARA (1988 D 179/31)
WMN 1244
 DO GÓRY   ID: 8120   A:           SOLIDAR

4345.
Prawa człowieka i obywatela w PRL w okresie stanu wojennego : (13 XII 1981-31 XII 1983) / oprac. Zespół Redakcyjny Komitetu Helsińskiego w Polsce z upoważnienia Zbigniewa Bujaka, Bogdana Lisa, Władysława Hardka [et al.]. – [S.l. : s.n.], 1983. – [2], 780 s. ; ? cm
Uwagi: Opis na podstawie mikrofilmu. - Mikrofilm. Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1991. 1 zwój (150 kl.) : film srebrowy, poziom ; 35 mm.

BN mf. 73093
 DO GÓRY   ID: 38977   A: bj          SOLIDAR

4346.
Prawa człowieka i obywatela w PRL. – Warszawa : Wydaw. Społeczne KOS : ON [Oświata Niezależna], 1984. – [2], 29, [1] s. ; 21 cm. – (Zeszyty Edukacji Narodowej)

BN KW 24.637
BN II 1.993.142 Chr.
BN II 1.988.534 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 38969   A: bj          SOLIDAR

4347.
Prawa człowieka i obywatela w PRL : raport 2 / Komitet Helsiński w Polsce. – Warszawa : Wydaw. CDN, 1984. – 108 s. ; 30 cm
Uwagi: Raport obejmuje okres : 1 I-31 X 1983. - Zł. 500. - Pow. białk.

AR 3844 III RARA (F.CDCN, 389)
R 4375 III RARA (F.CDCN, 389)

BN KW 769
BN III 1.994.308 Chr.
BN III 1.989.302 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8121   A:           SOLIDAR

4348.
Prawa człowieka i obywatela w PRL : raport 3 (styczeń-wrzesień 1984) / Komitet Helsiński w Polsce. – Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1985. – [2], 95, [1] s. ; 21 cm
Uwagi: Zł. 250. - Off. z maszyn.

AR 7830 II RARA (F.CDCN, 2 BN)
R 7757 II RARA (F.CDCN, 2 BN)

BN KW 20.777
BN I 1.991.832 Chr.
BN I 1.986.728 A Chr.
 DO GÓRY   ID: 8122   A:           SOLIDAR

4349.
Prawa człowieka w Polsce 1989 : raport 8 / [raport oprac. zespół red. Komitetu Helsińskiego pod kierunkiem Marka Antoniego Nowickiego] ; Komitet Helsiński w Polsce członek International Helsinki Federation for Human Rights, Vienna. – Warszawa : Wydaw. Społeczne "Kos", 1990. – [2], 46 s. ; 20 cm

BN I 1.959.866
 DO GÓRY   ID: 38970   A: bj          SOLIDAR

4350.
Prawa Człowieka / Komitet Helsiński w Polsce. – [Warszawa] : Oficyna Wydawnicza Pokolenie, październik 1988. – 51 s. ; 21 cm. – (Biuletyn / Komitet Helsiński w Polsce ; 1)
Uwagi: Off. z maszyn.

AR 1984 II RARA (F.CDCN)
 DO GÓRY   ID: 8118   A:           SOLIDAR

WSTECZ
   

Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm