L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA

951.
Janusz Kurtyka 1960-2010 / [oprac. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, red. "Zeszytów Historycznych WiN-u". – [Kraków] : IPN, [po 2010]. – 32 s. ; 21 cm

Z 813 I
 DO GÓRY   ID: 46417   A: ms         

952.
Janusz Kurtyka : Rzeczypospolitej historyk i urzędnik / red. Łukasz Wiater ; Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Event Group Paweł Buchaniec, 2011 . – 82 s. ; 24 cm. – (Materiały z Sesji Studenckiej )
Uwagi: ISBN 978-83-63311-05-6

Z 1289 II (2354)
 DO GÓRY   ID: 36274   A: ms         

953.
Jarmusiewicz Anna
Polscy Żydzi : dziedzictwo i dialog / Anna Jarmusiewicz . – Kraków : Wydawnictwo M, 2005. – 190, [1] s. ; 20 cm

Z 1297 II (2432)
 DO GÓRY   ID: 41025   A: ms         

954.
Jarocki Robert
Żyd Piłsudskiego : opowieść o Anatolu Mühlsteinie / Robert Jarocki. – Warszawa : "Ars Print Production", 1997. – 173, [25] s., il. 20 cm
Uwagi: ISBN 83-87224-03-0

Z 97 I (2028)
 DO GÓRY   ID: 33082   A: ms         

955.
Jarocki Robert
Sztuka i krew 1939-1945 : opowieść o ludziach i zdarzeniach / Robert Jarocki . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2012. – 414, [2] s. : il. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-06-03279-6

Z 1333 II (2499)
 DO GÓRY   ID: 46769   A: ms         

956.
Jarosiński Dariusz
Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński. – Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : IPN, 2018. – 670, [2] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-8098-379-3

Czyt. IPN Bi Varia 9 (2747)
 DO GÓRY   ID: 55727   A: ar         

957.
Jarosławska księga kresowian / Jarosławska księga kresowian, Maria Kulikowska, Elżbieta Lasota, Elżbieta Rusinko (et al.) . – Jarosław : Stowarzyszenie Dziedzictwo Kresów, 2016
. – 100, s. ; 29 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7343-468-2
 DO GÓRY   ID: 54291   A: ku         

958.
Jaroszyński Czesław
Zesłanie : opowieść o tamtym czasie / Czesław Jaroszyński . – Szczecinek : Fundacja "Nasza Przyszłość", 2004. – 186, [13] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-88531-37-9

Czyt. VII-11 Rep. sow. 40 (2141)
 DO GÓRY   ID: 27611   A: ms         

959.
Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa
Polska prasa konspiracyjna (199-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : katalog ; t. 308 / Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik. – Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. – 133 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-233-0602-08

Czyt. VII-9 Pr. Konsp. 2
 DO GÓRY   ID: 27479   A: ms         

960.
Jarska Natalia, Olaszek Jan
Stan wojenny : represje, opór życie codzienne / Natalia Jarska, Jan Olaszek . – Kraków : IPN, 2011. – 47, [1] s., il. ; 27 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-322-6

Czyt. II-1 Albumy 62 (2484)
 DO GÓRY   ID: 44098   A: ms          SOLIDAR

961.
Jarska Natalia
Kobiety z marmuru : Robotnice w Polsce w latach 1945-1960 / Natalia Jarska. – Warszawa : IPN, 2015. – 343, [25] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 102)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-764-4

Czyt. II-1 Mon. 102 (2556)
 DO GÓRY   ID: 49649   A: dw         

962.
Jasicka Irena
Kraj lat dziecinnych : reportaż fotograficzny "Śladami Adama Mickiewicza po Białorusi i Litwie" / Irena Jasicka. – Kraków : Wydawnictwo Reklama K&Z Nowakowscy, 2001. – 82 s. : il., fot., mapa, portr. ; 21 cm.
Uwagi: ISBN 83-906779-4-6

Z 75 I (1555)
 DO GÓRY   ID: 33008   A: ku         

963.
Jasienica Paweł
Rzeczpospolita Obojga Narodów : Dzieje agonii ; cz. 3 / Paweł Jasienica. – Warszawa : Świat Książki, 1997. – 484, [1] s. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 83-7129-549-9

Z 248 I (1905)
 DO GÓRY   ID: 33324   A: ms         

964.
Jasiewicz Krzysztof
Zagłada polskich Kresów : ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941 : studium z dziejów zagłady dawnego narodu politycznego / Krzysztof Jasiewicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen ; Instytut Studiów Politycznych PAN Polskiej Akademii Nauk, 1998. – 358, [2] s. ; 23,3 cm
Uwagi: ISBN 83-86857-81-1

Czyt. X-1 Kresy Og. 15 (2876/46)
 DO GÓRY   ID: 56002   A: td         

965.
Jasiński Feliks
Kronika : losy Polaków parafii Kąty, powiatu krzemienieckiego , województwa wołyńskiego w latach 1939-1945 / Feliks Jasiński . – Biały Dunajec ; Ostróg : "Wołanie z Wołynia", 2012. – 116 s. ; 21 cm. – (Biblioteka "Wołania z Wołynia" ; t. 77)
Uwagi: ISBN 978-83-88863-54-1

Czyt. X-9 Bibl. WW 77
 DO GÓRY   ID: 40752   A: ms         

966.
Jasiński Łukasz
Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976-1980 / Łukasz Jasiński. – Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarności, 2009. – 181 s. ; 23 cm
Uwagi: ISBN 978-83-929813-3-6
 DO GÓRY   ID: 35054   A: ar          SOLIDAR

967.
Jaskulski Stanisław
30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej / Stanisław Jaskulski . – Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks" ; przy współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 1997. – 47, [1] s. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 105)
Uwagi: ISBN 83-87103-41-1

Z 637 I 105 (2078)
 DO GÓRY   ID: 33381   A: ms         

968.
Jaskułowski Tytus, Gańczak Filip, Knoch Konrad, Abryszewski Piotr, Pejaś Ewa
Raporty polskie STASI 1981 - 1989 : tom 1 ; w przededniu stanu wojennego czerwiec - grudzień 1981 / Tytus Jaskułowski et al.. – Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Szczecinie , 2020. – 583 s., 25 cm.. – ("Raporty Polskie Stasi" , tom 1)
Uwagi: ISBN 978-83-8098-922-1

Czyt. IPN Sz 52 (2857/7)
 DO GÓRY   ID: 56683   A: as         

969.
Jaskułowski Tytus
Szczecin miasto, którego nie było : dyplomacja RFN i polskie przełomy 1970 - 1989 / Tytus Jaskułowski. – Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Szczecinie , 2020. – 198 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-8098-831-6

Czyt. IPN Sz 49 (2850/6)
 DO GÓRY   ID: 56680   A: as         

970.
Jastrzębski Przemysław
"Myśl Narodowa" 1921-1939 : studium politologiczno-prasoznawcze / Przemysław Jastrzębski . – Warszawa : IPN, 2012. – 293 s. : il. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 84)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-371-4

Czyt. II-1 Mon. 84B (2469)
 DO GÓRY   ID: 44059   A: ms         

971.
Jastrzębski Stanisław
Kresy Wschodnie we krwi : rzecz o Polskiej Samoobronie / Stanisław Jastrzębski. – Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2001. – 174, [2] s. ; 20,5 cm
Uwagi: ISBN 83-85829-73-3

CDCN 10/1 I
Czyt. VII-13 Rep. Ukr. 30
 DO GÓRY   ID: 16577   A: pl         

972.
Jaszowski Tadeusz
Okręg Pomorski Armii Krajowej podokręg południowo-wschodni / Tadeusz Jaszowski. – Toruń : Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1996. – 175, [2] s. ; 23,5 cm. – (Biblioteka Fundacji "Archiwum Pomorskie AK" w Toruniu ; t. 11)
Uwagi: ISBN 83-901006-8-1

Czyt. II-4 APAK 11 (1395)
 DO GÓRY   ID: 16625   A: pl         

973.
Jaśko Krzysztof
Bibliografia podziemnych druków zwartych opublikowanych w Krakowie od wprowadzenia stanu wojennego 13 XII 1981 do roku 1990 / Krzysztof Jaśko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. – 208 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-233-1729-1

Czyt. IX-12 Bibl. 4 (1631)
 DO GÓRY   ID: 27833   A: ku          SOLIDAR

974.
Jawnie i w podziemiu : Wspomnienia ludzi "Solidarności" regionu radomskiego (1980-1989) / wstęp, wybór źródeł i opracowanie Konrad Słowiński. – Lublin : IPN Oddział w Lublinie , 2010. – 436 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-190-1

Czyt. IPN E. A. Lu 3
 DO GÓRY   ID: 54923   A: gm         

975.
Jaworski Franciszek
Królowie polscy we Lwowie / Franciszek Jaworski. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1990. – 134 s. ; 19 ryc. , 23,5 cm. – (Biblioteka Lwowska t. 5)
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-009-0 ; Reprint; Lwów 1912; Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka Lwowska 5-1 (2876/6)
 DO GÓRY   ID: 56030   A: as         

976.
Jaworski Franciszek
Uniwersytet Lwowski : wspomnienie jubileuszowe / Franciszek Jaworski. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy Sp. zo.o. , 1990 . – s.88 ; [28] ryc. , 23,5 cm.. – (Biblioteka lwowska t.1 )
Uwagi: Reprint ; Lwów 1912 ; Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka lwowska 1-3 (2876/2)
 DO GÓRY   ID: 56021   A: as         

977.
Jaworski Franciszek
Lwów stary i wczorajszy : szkice i opowiadania z ilustracyami / Franciszek Jaworski. – Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza , 1989. – 362, [4] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi: przedr. fotooffsetowy, oryg.: Lwów : nakł. Towarzystwa Wydawniczego, 1911.

Czyt. X-3 Kresy woj. lw. 32 (2876/1)
 DO GÓRY   ID: 55989   A: as         

978.
Jaworski Franciszek
Nobilitacja miasta Lwowa. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy , 1989. – 59 s. ; 2 ryc. , 23,5 cm. . – (Biblioteka Lwowska t. 4)
Uwagi: ISBN 83-7043-168-2 / 83-7043-001-5 ; Reprint; Lwów 1909; Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka Lwowska 4-1 (2876/5)
 DO GÓRY   ID: 56027   A: as         

979.
Jaworski Franciszek
Ratusz lwowski / Franciszek Jaworski. – Warszawa : Polski Dom Wydawniczy Sp. zo.o. , 1990. – 94 [1] s. ; [21] ryc. ; 23,5 cm.. – (Biblioteka lwowska t. 1)
Uwagi: Reprint Lwów 1907 ; Towarzystwo Miłośników Przeszłości Lwowa

Czyt.X-11/Biblioteka lwowska 1-1 (2876/2)
 DO GÓRY   ID: 56019   A: as         

980.
Jaworski Paweł
Marzyciele i oportuniści : stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939-1945 / Paweł Jaworski. – Warszawa : IPN, 2009. – 444, [3] s. ; 25 cm. – (Monografie ; t. 48)
Uwagi: ISBN 978-83-7629-037-9

Czyt. II-1 Mon. 48
Z 1017 II (2032)
 DO GÓRY   ID: 26502   A: ar         

981.
Jaźwiński Jan
Dramat dowódcy : pamiętnik oficera sztabu oddziału wywiadowczego i specjalnego ; t. 1 czerwiec 1905 - styczeń 1944. – Montreal : Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, 2012 . – 571, [11] s. il. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-0-9868851-3-6

Z 1285 II (2372)
 DO GÓRY   ID: 36270   A: ms         

982.
Jaźwiński Jan
Dramat dowódcy : pamiętnik oficera sztabu oddziału wywiadowczego i specjalnego ; t. 2 Luty 1944 - listopad 1980 / Jan Jaźwiński. – Montreal : Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, 2012 . – 431 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-0-9868851-3-6

Z 1285 II (2372)
 DO GÓRY   ID: 36268   A: ms         

983.
Jednodniówka : 16 Lwowski Batalion Strzelców / [red. Bronisław Biegański et al.]. – [S.l. : s.n.], 1994. – [4], 201, [1] s.; 23 cm

Z 1364 II (2592)
 DO GÓRY   ID: 48746   A: dw         

984.
"Jednoosobowy opozycjonista" Franciszek Grabczyk / wstęp i oprac. Marian Hanik. – Kraków : Fundacja CDCN, 2004. – 129, [4] s. tabl. ; 24 cm. – (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 25)
Uwagi: ISBN 83-7188-724-8

Czyt. II-2 BCDCN 25 (1644)
 DO GÓRY   ID: 16488   A: pl          SOLIDAR

985.
Jednostka przeciw totalitaryzmowi - w 60. rocznicę zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego : materiały z konferencji [...]. – Warszawa : Kancelaria Senatu, 2008. – 183, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60995-25-9. - Materiały z konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego we współpracy z Komisją Praw Człowieka i Praworządności, Instytutem Pamięci Narodowej i Stowarzyszeniem "Dolnośląska Inicjatywa Historyczna", 9 czerwca 2008 roku

Z 1330 II (2499)
 DO GÓRY   ID: 46766   A: ms         

986.
Jedynak Marek
Niezależni kombatanci w PRL : środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury" - "Nurt" (1957-1989) / Marek Jedynak. – Kielce ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014. – 565 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm
Uwagi: ISBN 978-83-60991-18-3

Czyt. IPN E.A. Ki 11
 DO GÓRY   ID: 54950   A: as         

987.
Jeńcy 1920 / redakcja Przemek Gryc ; autorzy : Maciej Korkuć et al.. – Kraków - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP oddział w Krakowie, 2020. – 264 s., 24 cm.
Uwagi: ISBN 978-83-958671-4-9

Czyt. V-2 Pol. - Bolsz. 22
 DO GÓRY   ID: 56850   A: as         

988.
Jeńcy obozu lwowskiego : alfabetyczny wykaz 12 002 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i obywateli polskich-skoncentrowanych latem 1941 w obozie w Starobielsku / [red. Ewa Rybarska]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2001. – 552 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 12)
Uwagi: ISBN 83-88288-95-4

Czyt. II-3 IR 12 (IK 3)
Z 277 I (1644)
 DO GÓRY   ID: 26758   A: ar         

989.
Jeńcy w Griazowcu i Suzdalu : alfabetyczne wykazy 3640 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i przedwojennych obywateli polskich innych narodowości-przetrzymywanych w sowieckich obozach w Griazowcu i Suzdalu / [red. Ewa Rybarska]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 1998. – 228 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 5)
Uwagi: ISBN 83-910771-2-8

Czyt. II-3 IR 5 (IK 3)
Z 272 I (1644)
 DO GÓRY   ID: 26750   A: ar         

990.
Jeńcy w Juży : alfabetyczny wykaz 9567 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i obywateli polskich-skoncentrowanych latem 1941 w obozie jenieckim NKWD w Juży / red. Ewa Rybarska. – Warszawa : Ośrodek Karta, 2000. – 540 s. ; 20 cm. – (Indeks represjonowanych ; t. 11)
Uwagi: ISBN 83-88288-60-1

Czyt. II-3 IR 11 (IK 3)
 DO GÓRY   ID: 26757   A: ar         

991.
Jeńcy wojenni z łódzkiego - ofiary zbrodni katyńskiej / pod redakcją Joanny Żelazko i Piotra Zawilskiego. – Łódź : IPN Oddział w Łodzi , 2011. – 200 s. [16]; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-931850-8-4

Czyt. IPN E.A. Łd 4
 DO GÓRY   ID: 55238   A: gm         

992.
Jeńcy zmarli i zaginieni : alfabetyczne wykazy 457 jeńców wojennych z 1939 roku-Polaków i obywateli polskich-zmarłych w obozach jenieckich NKWD w latach 1939-41 oraz 1328 zaginionych w czasie ewakuacji obozu lwowskiego latem 1941 / [red. Ewa Rybarska]. – Warszawa : Ośrodek Karta, 1999. – 117 s. ; 20 cm. – (Indeks Represjonowanych ; t. 9)
Uwagi: ISBN 83-910771-7-9

Czyt. II-3 IR 9 (IK 3)
Z 276 I (1644)
 DO GÓRY   ID: 26754   A: ar         

993.
"Jesteście naszą wielką szansą" : młodzież na rozstajach komunizmu 1944-1989 / pod red. Pawła Ceranki i Sławomira Stępnia. – Warszawa : IPN, 2009. – 493, [25] s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-032-4

Czyt. II-1 Varia 14
Z 1050 II (2032)
 DO GÓRY   ID: 26697   A: pl          SOLIDAR

994.
Jeziorański Zdzisław [pseud. Jan Nowak]
Kurier z Warszawy / Zdzisław Jan Nowak Jeziorański. – Kraków : "Znak", 1989. – 543, [1] s., [17] s. tabl. : 2 faks., fot., portr. ; 22 cm
Uwagi: ISBN 8370061028
Kurier z Warszawy / Zdzisław Jan Nowak Jeziorański
 DO GÓRY   ID: 54315   A: ad         

995.
Jędo Marian, Rusek Franciszek
Piaski Wielkie 1939-1945 / Marian Jędo, Franciszek Rusek. – Kraków : Dajwór, 1995. – 164 s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 83-903447-0-X

Czyt. VII-4 AK 21 (1874)
 DO GÓRY   ID: 27314   A: ku         

996.
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 : 1867-1918 ; t. 1 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek. – Warszawa : Rytm, 1998. – 524 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-86678-97-6

Czyt. VI-1 JP 17
 DO GÓRY   ID: 27217   A: ms         

997.
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 : 1918-1935 ; t. 2 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek. – Warszawa : Rytm, 1998. – 567 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-86678-97-6

Czyt. VI-1 JP 18
 DO GÓRY   ID: 27218   A: ms         

998.
Jędrzejewicz Wacław, Cisek Janusz
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935 : 1926-1935 ; t. 3 / Wacław Jędrzejewicz, Janusz Cisek. – Warszawa : Rytm, 1998. – 519 s. ; 25 cm
Uwagi: ISBN 83-86678-97-6

Czyt. VI-1 JP 19
 DO GÓRY   ID: 27219   A: ms         

999.
Jędrzejewicz Wacław
Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego : skrypt wykładów w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce w latach 1981-1982 / Jędrzejewicz Wacław, red. nauk. Daniel Koreś. – Warszawa : IPN, 2013. – 214 s., il. ; 21 cm
Uwagi: ISBN 978-83-7629-459-9. - + płyta CD

Czyt. II-1 Varia 75 (2384)
 DO GÓRY   ID: 41828   A: ms         

1000.
Johnson Paul
Intelektualiści / Paul Johnson . – Wyd. 2. – Warszawa : Editions Spotkania, 1988 . – 423, [1] s. ; 24 cm
Uwagi: ISBN 3-7115-006-7

Z 1066 II (2033/10)
 DO GÓRY   ID: 29867   A: ar         

WSTECZ
   
sdz:


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm