L: H:
POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
sowiniec@gmail.com  
 
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego zwraca się z prośbą do naszych Przyjaciół o wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli lepiej realizować zadania statutowe.

Konto bankowe: Bank Śląski S.A.
34 1050 1445 1000 0012 0322 1674


Dzisiaj odszedł od nas Andrzej Stawiarski.

Urodził się w 1956 roku w Leżajsku, ale od dzieciństwa związany
był z Krakowem. Z wykształcenia był magistrem inżynierem geologii
górniczej ze specjalizacją geologia naftowa. Po skończeniu studiów
w 1981 roku przez 10 lat pracował w Instytucie Surowców
Energetycznych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.
W latach 80. XX wieku był wybitnym fotografem
- dokumentalistą, świadkiem historii, autorem zdjęć na trwałe
wpisanych w historię Krakowa i „Solidarności”.
W 1990 roku został przyjęty na etat fotoreportera powstającego
w Krakowie oddziału Gazety Wyborczej. Przez 16 lat był związany
z tym tytułem, jako fotoreporter, dziennikarz, sekretarz redakcji.
W latach 2006-2014 był redaktorem naczelnym pisma „Rynek
Kapitałowy” i „Miesięcznik KAPITAŁOWY”. Był nauczycielem
akademickim w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II, wykorzystując swe bogate doświadczenia zawodowe fotografa.
W roku 2016 został redaktorem naczelnym oficjalnego portalu Światowych Dni Młodzieży.
Przez dwie kadencje Andrzej Stawiarski był prezesem Oddziału
Krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od czasu
powstania Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Andrzej Stawiarski był z nią mocno związany
zarówno jako twórca projektów jak i członek Zarządu.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2012), Krzyżem Wolności
i Solidarności (2018), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).
Andrzej był człowiekiem niezwykle lubianym i szanowanym.
Imponował swoją mądrością i spokojem wewnętrznym.
Będzie nam Cię brakowało, drogi Przyjacielu.
Szanowni, Koleżanki, Koledzy, przyjaciele i znajomi ś.p. Andrzeja Stawiarskiego,
jego pogrzeb, poprzedzony Mszą świętą, odbędzie się na Cmentarzu Białoprądnickim
przy ul. Piaszczystej w Krakowie,
12 października (czwartek) o godz. 11:00.Marzec ’68 w Krakowie.

„Wydarzenia marcowe najbardziej spektakularny przebieg miały w Warszawie i z nią przede wszystkim są kojarzone. Tymczasem inne ośrodki akademickie, a nawet mniejsze miejscowości, również doświadczyły tego wstrząsu” – pisał prof. Tomasz Gąsowski we wstępie do obszernej książki pt. Marzec 1986 w Krakowie w dokumentach, wydanej przed laty przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w opracowaniu Juliana Kwieka. W przededniu kolejnej rocznicy Marca 68 Fundacja CDCN z Stowarzyszeniem Sieć Solidarności zachęca czytelników do lektury wspólnie wydanej książki Waldemara Czyża pt. Chodźcie z nami. Marzec ’68 w Krakowie. Oprócz wprowadzenia cennych uzupełnień faktograficznych, czemu posłużyły m.in. zebrane relacje kilkudziesięciu uczestników krakowskich wystąpień studenckich, Autor prześledził wpływ doświadczeń społecznych z marca ’68 na tworzenie się studenckiego ruchu opozycyjnego w latach siedemdziesiątych.sowiniec@gmail.com  
 DO GÓRY   

Czasopismo "Sowiniec"
Dane teleadresowe Fundacji
Czytelnia FCDCN
Archiwum fotograficzne (2161 fot.)
Katalog druków zwartych drugiego obiegu
   (6081 pozycji)

Katalog druków ciągłych drugiego obiegu
   (6568 pozycji)

Księgozbiór podręczny fundacji (3945 pozycji)
Indeks osobowy
Indeks przedmiotowy
Indeks tytułów
Projekt "Głosy Solidarności" dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie
"Solidarność" - Komisje Zakładowe
1% dla Fundacji !
Przekaż zbiory


Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 663-34-66
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com lub fundacja.cdcn@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm (424554)